جریان نقدی و مزایا


صورت جریان وجوه نقد

طبق استاندارد حسابداری شماره یک ایران (نحوه ارائه صورتهای مالی )مجموعه‌ کامل‌ صورتهای‌ مالی‌ شامل‌ اجزای‌ زیر است‌ :

الف‌. صورتهای‌ مالی‌ اساسی‌ :

۲ .صورت‌ سود و زیان‌،

۳ .صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌، و

۴ .صورت‌ جریان‌ وجوه‌ نقد .

ب .یادداشتهای‌ توضیحی‌.

همانطور که مشاهده می شود صورت جریان وجوه نقد یکی از اجزای صورتهای مالی اساسی می باشد.

تعاریف طبق استاندارد حسابداری شماره ۲ ایران

صورت جریان وجوه نقد :

پابلو فرناندز اعتقاد دارد یک اصل حسابداری و مالی وجود دارد که اگر چه نمی‌توان آن را به‌طور مطلق صحیح دانست، اما می‌توان آن را به‌عنوان دیدگاهی خوب به شمار آورد. آن اصل، این است ‌که سود خالص فقط یک عقیده، اما جریان وجوه نقد یک واقعیت است .

جریان وجوه نقد (cash flow) درواقع انتقال منابع مالی (پول نقد) به درون سازمان یا پروژه یا خروج آن اطلاق می شود. جریان وجوه نقد در صورتهای مالی تحت عنوان صورت جریان وجوه نقد منعکس می شود . جریان وجوه نقد بر خلاف صورت سود وزیان و ترازنامه که بر مبنای تعهدی تهیه می شوند، بر اساس مبنای نقدی تهیه می شود . صورت جریان وجوه نقد ( cash flow statement ) در حسابداری مالی به یک صورت مالی که حاوی گزارش جریان نقدینگی در فعالیت‌های عملیاتی، مالی و سرمایه‌گذاری یک شرکت است، اطلاق می‌گردد . صورت‌ جریان‌ وجوه نقد باید منعکس‌ کننده‌ جریانهای‌ نقدی‌ طی‌ دوره‌ تحت‌ سرفصلهای‌ اصلی‌ زیر باشد:

ـ فعالیتهای‌ عملیاتی‌ : فعالیتهای‌ عملیاتی‌ عبارت‌ از فعالیتهای‌ اصلی‌ مولد درآمد عملیاتی‌ واحد تجاری‌ است‌. فعالیتهای‌ مزبور متضمن‌ تولید و فروش‌ کالا و ارائـه‌ خدمات‌ است‌ و هزینه‌ها و درآمدهای‌ مرتبط‌ با آن‌ در تعیین‌ سود یا زیان‌ عملیاتی‌ درصورت‌ سود و زیان‌ منظور می‌شود.

ـ بازده‌ سرمایه‌گذاریها و سود پرداختی‌ بابت‌ تأمین‌ مالی‌ : کلیه‌ مبالغ‌ دریافتی‌ و پرداختی‌ در رابطه‌ با سود سهام‌، درآمد سرمایه‌گذاری‌ و سود و کارمزد تأمین‌ مالی‌.

ـ مالیات‌ بر درآمد : تنها منحصر به‌ پرداختها یا علی‌الحسابهای‌ پرداختی‌ از بابت‌ مالیات‌ بر درآمد و یا استرداد مبالغ‌ پرداختی‌ از همین‌ بابت‌ است‌ و در برگیرنده‌ جریانهای‌ نقدی‌ مربوط‌ به‌ سایر انواع‌ مالیاتها از قبیل‌ مالیاتهای‌ تکلیفی نمی‌شود.

ـ فعالیتهای‌ سرمایه‌گذاری‌ : جریانهای‌ مرتبط‌ با تحصیل‌ و فروش‌ سرمایه‌گذاریهای‌ کوتاه‌مدت‌، سرمایه‌گذاریهای‌ بلندمدت‌ و داراییهای‌ ثابت‌ مشهود و داراییهای‌ نامشهود و نیز پرداخت‌ و وصول‌ تسهیلات‌ اعطایی‌ به‌ اشخاص‌ مستقل‌ از واحد تجاری‌ بجز کارکنان‌ می‌باشد .

ـ فعالیتهای‌ تأمین‌ مالی‌ : جریانهای‌ جریان نقدی و مزایا نقدی‌ ناشی از فعالیتهای‌ تأمین‌ مالی‌ شامل‌ دریافتهای‌ نقدی‌ از تأمین‌ کنندگان‌ منابع‌ مالی‌ خارج‌ از واحد تجاری‌ (شامل‌ صاحبان‌ سرمایه‌) و بازپرداخت‌ اصل‌ آن‌ است‌.

*.این نکته حایز اهمیت است که در کشورهای اروپا و آمریکا صورت جریان وجوه نقد مشتمل بر ۳ طبقه می باشد ولی در ایران مشتمل بر ۵ طبقه است .

وجه نقد‌ :

عبارت‌ است‌ از موجودی‌ نقد و سپرده‌های‌ نزد بانکها و مؤسسات‌ مالی‌ اعم از ریالی‌ و ارزی‌ (شامل‌ سپرده‌های‌ سرمایه‌گذاری‌ کوتاه‌مدت‌ بدون‌ سررسید)

جریـان‌ وجه نقد‌ :

عبارت‌ است‌ از افزایش‌ یـا کاهش‌ در مبلـغ‌ وجه نقد ناشی از معاملات‌ با اشخاص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ مستقل‌ از شخصیت‌ حقوقی‌ واحـد تجـاری‌ و ناشی از سایـر رویدادها.

فعالیتهای‌ عملیاتی‌ :

عبارت ‌از فعالیتهای اصلی‌ و مستمر مولد درآمد عملیاتی‌ واحد تجاری‌ است‌.

فعالیتهای‌ سرمایه‌گذاری‌‌ :

عبارت‌ است‌ از تحصیل‌ یا واگذاری‌ سرمایه‌گذاریهای‌ کوتاه‌مدت‌ و بلندمدت‌، داراییهای‌ ثابت‌ مشهود و داراییهای‌ نامشهود و نیز پرداخت‌ و وصول‌ تسهیلات‌ اعطایی‌ به‌ اشخاص‌ مستقل‌ از واحد تجاری‌ غیر از کارکنان‌ .

فعالیتهای‌ تأمین‌ مالی‌ :

عبارت‌ از فعالیتهایی‌ جریان نقدی و مزایا است‌ که‌ منجر به‌ تغییرات‌ در میزان‌ و ترکیب‌ سرمایه‌ و استقراضهای‌ واحد تجاری‌ گردد.

معادل‌ وجه نقد :

بنابر تعریف‌ رایج‌ عبارت‌ از سرمایه‌گذاریهای‌ کوتاه‌مدت‌ سریع‌التبدیل‌ به‌ وجه نقد است‌ که‌ احتمال‌ خطر کاهش‌ در ارزش‌ آن‌ ناچیز بوده‌ و به‌ آسانی‌ و بدون‌ اطلاع‌ قبلی‌ قابل‌ تبدیل‌ به‌ مبلغ‌ معینی‌ وجه نقد باشد و موعد آن‌ در زمان‌ تحصیل‌ تا سررسید حداکثر سه‌ ماه‌ باشد منهای وامها و قرض‌الحسنه‌های‌ دریافتی‌ از بانکها و سایر اشخاص‌ که‌ ظرف‌ سه‌ ماه‌ از تاریخ‌ تحصیل‌ قابل‌ بازپرداخت‌ است‌

انواع صورت جریان وجوه نقد

واحدهای‌ تجاری‌ باید جریانهای‌ نقدی‌ ناشی از فعالیتهای‌ عملیاتی‌ را با بکارگیری‌ یکی‌ از روشهای‌ زیر گزارش‌ کنند:

الف ‌. روش‌ مستقیم‌ که‌ به موجب‌ آن‌ ناخالص‌ وجوه نقد دریافتی‌ و پرداختی‌ بر حسب‌ طبقات‌ عمده‌ افشا می‌شود. مزیت‌ اصلی‌ روش‌ مستقیم‌ این‌ است‌ که‌ دریافتها و پرداختهای‌ نقدی‌ عملیاتی‌ را نشان‌ می‌دهد.

ب . روش‌ غیرمستقیم‌ که‌ به موجب‌ آن‌ سود یا زیان‌ عملیاتی‌ با انجام‌ تعدیلات‌ زیر به‌ خالص‌ جریانهای‌ نقدی‌ ناشی از فعالیتهای‌ عملیاتی‌ تبدیل‌ می‌شود:

اثر معاملات و رویداد هایی که دارای ماهیت غیر نقدی است (هزینه استهلاک ، ذخیره بازخرید پایان خدمت کارکنان … ) و اثر اقلامی‌ که‌ در محاسبه‌ سود یا زیان‌ عملیاتی‌ دوره‌ جاری‌ منظور شده‌ باشد، لیکن‌ جریانهای‌ نقدی‌ مرتبط‌ با آنها در دوره‌های‌ قبل‌ حادث‌ شده‌ یا در دوره‌های‌ آینده‌ حادث‌ خواهد شد و بالعکس‌. مزیت‌ اصلی‌ روش‌ غیرمستقیم‌ این‌ است‌ که‌ تفاوت‌ بین‌ سود عملیاتی‌ و جریان‌ وجه نقد ناشی از فعالیتهای‌ عملیاتی‌ به‌ گونه‌ برجسته‌ای‌ نشان‌ داده‌ می‌شود.

روش تهیه صورت جریان وجه نقد در ایران

وجوه نقد حاصل از فروش = حسابهای دریافتنی پایان دوره – حسابهای دریافتنی ابتدای دوره + فروش

وجوه نقد حاصل از ارایه خدمات = حسابهای دریافتنی پایان دوره – حسابهای دریافتنی ابتدای دوره + درآمد خدمات

وجوه نقد پرداختی بابت مواد اولیه = موجودی پایان دوره – موجودی ابتدای دوره + هزینه مواد اولیه

وجوه نقد پرداختی بابت حقوق و دستمزد = حقوق پرداختنی پایان دوره – حقوق پرداختنی ابتدای دوره + هزینه حقوق

(برای تمامی درآمد ها و هزینه های عملیاتی) از جمله پرداختی بابت حق امتیاز ، اجاره عملیاتی و هزینه های تجدید ساختار و هرنوع پرداختی به کارکنان از جمله وام و خسارت دریافتی از بیمه از بابت حتی اقلام سرمایه ای .

۲٫ روش غیر مستقیم

(تهیه صورت تطبیق سود عملیاتی با جریان وجوه نقد حاصل از عملیات (

تعیین سود عملیاتی(صورت سود و زیان (

تعدیل هزینه های غیر نقدی

ب) جریان نقدی و مزایا مزایای پایان خدمت

تعدیل از بابت اقلام عملیاتی ترازنامه

الف) افزایش و کاهش در داراییهای مرتبط با عملیات

ب) افزایش و کاهش در بدهیهای مرتبط با عملیات

تعدیل از بابت درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

** مواردی که در هیچ سرفصل دیگری قرار نمیگیرند(حمل موردی مواد اولیه)

تعدیلات سنواتی موثر بر اقلام جاری

بدهکار = خروج وجه نقد

بستانکار= ورود وجه نقد

الف) اگر نقدی باشد ، ورودی یا خروجی وجه نقد

ب) در غیر این صورت اثر آن به این وسیله خنثی میشود .

در مواقعی که حسابهای عملیاتی با سایر سرفصلها درگیر شود

بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی :

سود سهام دریافتی = سود سهام دریافتنی ابتدای دوره + در آمد مربوط به سود سهام – سود سهام دریافتنی پایان دوره

از بابت بکارگیری روش ارزش ویژه میبایست تعدیلات لازم صورت گیرد .

سود سهام پرداختی=سود سهام پرداختنی ابتدای دوره + سود سهام تصویب شده –سود سهام پرداختنی پایان دوره

بهره دریافتی=بهره دریافتنی ابتدای دوره + درآمد بهره –بهره دریافتنی پایان دوره

بهره پرداختی=بهره پرداختنی ابتدای دوره +بهره منظور شده به دارایی+ هزینه بهره – بهره پرداختنی پایان دوره

تعدیلات سنواتی موثر بر این سرفصل(دریافتنی یا پرداختنی)

مالیا ت بر درآمد :

کلیه وجوه نقدی که واحد تجاری از بابت عملکرد پرداخت کرده است .

حتی از بابت سنوات قبل (تعدیلات سنواتی)

مالیات پردرآمد پرداختی

مالیات پردرآمد پرداختی = ذخیره مالیات ابتدای دوره +پیش پرداخت مالیات پایان دوره+ مالیات دوره جاری –ذخیره مالیات انتهای دوره – پیش پرداخت مالیات اول دوره+ تعدیلات سنواتی موثر – تعدیلات سنواتی غیر موثر

فعالیتهای سرمایه گذاری

وجوه مرتبط با داراییهای ثابت مشهود و داراییهای نامشهود

وجوه پرداختی بابت تحصیل=حسابهای پرداختنی مرتبط در ابتدای دوره + افزایش در دارایی ثابت – حسابهای پرداختنی مرتبط در پایان دوره

وجوه دریافتی بابت فروش=سود (- زیان)حاصل از واگذاری+ کاهش در دارایی ثابت(ارزش دفتری) +حسابهای دریافتنی مرتبط در ابتدای دوره – حسابهای دریافتنی مرتبط در پایان دوره

اعمال تعدیلات از بابت تعدیلات سنواتی موثر

اعمال تعدیلات از بابت تغییر طبقه بندی و تعدیلات جاری که بر افزایش و کاهش داراییها موثر است .

** در صورتیکه بتوان به طور مستقیم از طریق اطلاعات مالی دریافتها و پرداختهای مرتبط با تحصیل یا واگذاری داراییها را مشخص کرد فرمولهای فوق میتواند کنترل کننده مناسبی باشد .

وجوه مرتبط با سرمایه گذاریها(سهام ، سپرده بانکی یا اوراق مشارکت (

** دقیقاً شبیه ردیف داراییهای ثابت مشهود عمل میشود اما حتماً باید اثرات ناشی از بکارگیری روشهای سرمایه گذاری (ارزش ویژه یا ارزش بازار و …..) مد نظر قرار کیرد .

فعالیتهای تأمین مالی :

وجوه مرتبط با افزایش و کاهش سرمایه

** صرفاً مبالغ نقدی ، (شامل علی الحساب افزایش سرمایه) مد نظر قرار میگیرد .

فعالیتهای تأمین مالی :

دریافت تسهیلات مالی و بازپرداخت اصل تسهیلات مالی و حصه اصل اقساط پرداختی اجاره به شرط تملیک .

باز پرداخت اصل تسهیلات مالی=مانده اصل در ابتدای دوره + اصل تسهیلات مالی دریافتی–مانده اصل در پایان دوره

*** تسعیر ارز از این بابت بابد تعدیل شود. یعنی منهای سود تسعیر و به اضافه زیان تسعیر ارز

*** تسهیلات مالی دریافتی با سررسید کمتر از سه ماه را میتوان بطور خالص و جداگانه نمایش داد .

اعمال تعدیلات از بابت تعدیلات سنواتی موثر

مبادلات غیر نقدی

معاملاتی که مستلزم استفاده از وجه نقد نیست نباید در صورت جریان وجوه نقد انعکاس یابد .

این معاملات ، به استثنای معاملات مربوط به فعالیتهای عملیاتی ، در صورت با اهمیت بودن بایددر یادداشتهای توضیحی به نحو ی مناسب افشا شود .

نمونه غیر نقدیهایی که باید در یاداشتها افشاء شوند :

تحصیل‌ داراییهای‌ ثابت‌ مشهود در قبال‌ تسهیلات‌ مالی‌

تحصیل‌ داراییهای‌ ثابت‌ مشهود در قبال‌ صدور سهام‌

مبادله‌ موجودی‌ مواد اولیه‌ یا موجودی‌ کالای‌ ساخته‌ شده‌ با دارایی‌ ثابت‌ مشهود

افزایش‌ سرمایه‌ از محل‌ مطالبات‌ حال شده‌ بستانکاران

جایگزینی‌ وامهای‌ بلند مدت‌ با وامهای‌ بلند مدت‌ دیگر

تغییرات‌ در چارچوب‌ حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌ که‌ مبین‌ طبقه‌بندی‌ مجدد حسابهای‌ تشکیل‌ دهنده‌ حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌ است‌ از قبیل‌ افزایش‌ سرمایه‌ از محل‌ اندوخته‌ها و تخصیص‌ اندوخته‌ از محل‌ سود انباشته‌، در زمره‌ معاملات‌ غیر نقدی‌ مستلزم‌ افشا تلقی‌ نمی‌شود .

هرگاه بخشی از سود یا زیان ناشی از تسعیر معاملات عملیاتی تسویه شده و یا مانده های عملیاتی تسویه نشده به موجب استانداردهای حسابداری یا قوانین آمره به سود و زیان عملیاتی دوره منظور نشده باشد .

هرگاه سود یا زیان ناشی از تسعیر معاملات غیرعملیاتی تسویه شده یا مانده های غیرعملیاتی تسویه نشده در محاسبه سود عملیاتی دوره منظور شده باشد .

در موارد فوق ، تعدیلات انجام شده در محاسبه جریانهای نقدی در سرفصلهای اصلی مربوط منظور می شود .

هرگاه سود یا زیان ناشی از تسعیر وجه نقد (صرفاً وجه نقد)در محاسبه سود یا زیان عملیاتی دوره منظور شده باشد .

** مورد فوق به عنوان یکی از عوامل تطبیق بین مانده اول دوره و پایان دوره وجه نقد درصورت جریان وجوه نقد ارائه می شود .

مانده وجه نقد ابتدا و پایان دوره

** مانده وجه نقد ابتدا و پایان دوره در ذیل صورت جریان وجوه نقد درج میگردد .

بررسی تاثیر بیش اعتمادی مدیران بر دستکاری جریان نقد عملیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرا ن

پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین حسابداری، مدیریت و علوم انسانی در هزاره سوم

خرید و دانلود فایل مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 20 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.

مشخصات نویسندگان مقاله بررسی تاثیر بیش اعتمادی مدیران بر دستکاری جریان نقد عملیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرا ن

چکیده مقاله :

هدف: پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر بیش اعتمادی مدیران بر دستکاری جری ان نقد عملیاتی در شرک تهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.روش تحقیق: این پژوهش از نوع هدف، کاربردی، از نظر ماهیت توصیفی همبس تگی است. دوره زمانی پژوهش، 1392-1397 بوده است. همچنین، 149 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش، از مدل های رگرسیونی چندمتغیره در نرم افزار ای ویوز 10 استفاده شده است. متغیر وابسته در این پژوهش دستکار ی جریان نقد عملیاتی و متغیر مستقل بیش اعتمادی مدیران است. همچنین، متغیرهای کنترلی استفاده شده در این پژوهش اندازه شرکت، اهرم مالی، بازده دارایی، استقلال کمیته حسابرسی، تخصص مالی کمیته حسابرسی، نسبت جاری و مالکیت نهادی است .یافته ها: نتایج این پژوهش نشان داد که بیش اعتمادی مدیران بر دستکاری جر یان نقد عملیاتی تأثیر مستقیم و معناداری دارد .نتیجه گیری: مدیران بیش اطمینان ممکن است به دلیل بیش اطمینانی که به سودآوری آینده واحد تجاری دارند به مدیریت سود اقدام کنند. علاوه بر این، گفتنی است مدیران بیش اطمینان به دلیل این باور که آنها اطلاعات ویژه ای در اختیار دارند، دقت اطلاعات خود و به تبع آن، سودها و جریان های نقدی واحد تجاری را بیش از حد تخمین می زنند و چشم انداز مثبتی از ریسک و بازده آینده شرکت در ذهن بپرورانند. گفتنی است مدیریت سود به طور در خور ملاحظه ای ، تحت تأثیر انتظارات دربارۀ سودهای آینده است و بیش اطمینانی مدیریت در این انتظارات اثر می گذارد

کلیدواژه ها:

کد مقاله /لینک ثابت به این مقاله

کد یکتای اختصاصی (COI) این مقاله در پایگاه سیویلیکا MANACC05_053 میباشد و برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

نحوه استناد به مقاله :

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:

قلی زاده، مرضیه و دباغ، رحیم و مولایی، حبیب،1399،بررسی تاثیر بیش اعتمادی مدیران بر دستکاری جریان نقد عملیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرا ن،پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین حسابداری، مدیریت و علوم انسانی در جریان نقدی و مزایا هزاره سوم،کرج،https://civilica.com/doc/1119712


در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: ( 1399، قلی زاده، مرضیه؛ رحیم دباغ و حبیب مولایی )
برای بار دوم به بعد: ( 1399، قلی زاده؛ دباغ و مولایی )
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مدیریت اطلاعات پژوهشی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

مقالات مرتبط جدید

مقالات فوق اخیرا در حوزه مرتبط با این مقاله به سیویلیکا افزوده شده اند.

طرح های پژوهشی مرتبط جدید

طرح های پژوهشی فوق اخیرا در حوزه مرتبط با این مقاله به سیویلیکا افزوده شده اند.

به اشتراک گذاری این صفحه

اطلاعات بیشتر درباره COI

COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه جریان نقدی و مزایا سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.

کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.

راهنمای پژوهشگران و دانشجویان

راهنمای دبیرخانه کنفرانسها و مجلات

برخی از دانشگاههای عضو

برخی از سازمانهای عضو

سازمان انرژی اتمی ایران
سازمان ملی استاندارد
سازمان مدیریت صنعتی
اداره کل نظارت فنی و مهندسی قوه قضاییه
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
وزارت نیرو
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
لیست همه مراکز عضو

دفتر مرکزی انتشارات بوم سازه (سیویلیکا): تهران، بزرگراه جلال آل احمد، بین خیابان کارگر و بزرگراه چمران، کوچه پروانه، پلاک ۴، ساختمان چمران، طبقه ۴، واحد ۳۱

تمامی خدمات پایگاه سیویلیکا ، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است

صورت جریان وجوه نقد چیست؟ انواع و روش‌های تهیه آن کدام است؟

صورت جریان وجوه نقد

صورت جریان وجوه نقد چیست؟ انواع و روش‌های تهیه آن کدام است؟

صورت جریان وجوه نقد یکی از انواع صورت‌های مالی است.

صورت جریان وجوه نقد، نشان‌دهنده خلاصه جریانات نقدی در طول دوره زمانی مشخص است که نتیجه‌ی عملیات، سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های تامین مالی را به صورت مجزا بیان می‌کند.
در محتوای استاندارد‌های حسابداری برای تهیه صورت‌های مالی به طور مفصل به بررسی هر یک از صورت‌های مالی پرداخته‌ایم.
صورت جریان وجوه نقد، درواقع گزارشی از انعطاف پذیری مالی یک بنگاه اقتصادی است و گزارشی از جریانات مالی یعنی گردش وجه نقد در بنگاه‌های اقتصادی را در یک دوره مالی نشان می‌دهند.

در واقع صورت جریان وجوه نقد اطلاعاتی فراتر از صورت سود و زیان که بر پایه حسابداری تعهدی است را ارائه می‌کند و بر پایه حسابداری نقدی استوار می‌باشد.
یکی از وظایف اصلی بنگاه‌های تجاری، ارائه صورت‌های مالی مختلف می‌باشد و صورت جریان وجوه نقد نیز یکی از مهم‌ترین این صورت‌های مالی است.

نتیجه و خلاصه عملیات‌های مالی در پایان هر دوره مالی تحت عنوان صورت‌های مالی ارئه می‌شوند.
این اطلاعات در اختیار مصرف کنندگان از صورت‌های مالی قرار می‌گیرند.
طبق استاندارد حسابداری شماره ۱ هدف از ارائه صورت‌های‌مالی به این صورت تعریف شده است:
ارائه اطلاعات تلخیص و طبقه بندی شده برای بررسی وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی یک شرکت یا مؤسسه.

در ادامه به تعریف دقیق صورت جریان وجوه نقد، اینکه چه اطلاعاتی را شامل می‌شوند و همچنین بررسی انواع مختلف جریانات وجوه نقد و روش‌های نهیه آن خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

صورت جریان وجوه نقد چیست؟

همانطور که پیش‌تر اشاره کردیم، صورت جریان وجوه نقد یکی از مهم‌ترین اجزای صورت‌های مالی است که میزان بدهی‌ها و مطالبات بنگاه تجاری را در طی یک دوره مالی مشخص می‌کند.

این صورت می‌تواند باعث هدایت بنگاه تجاری در مسیر برنامه‌ریزی‌های مالی می‌شود و همچنین به استفاده‌کنندگان از این اطلاعات برای اخذ تصمیمات بهتر و دقیق‌تر جریان نقدی و مزایا کمک می‌نمایند.

صورت جریان وجوه نقد همه‌ی اطلاعات اضافی جریان‌های نقدی را که بنگاه‌ها برای عملیات جاری و سرمایه‌گذاری های خارجی دریافت می‌کنند را نشان می‌دهد.
مخصوصا درمورد شرکت‌های سهامی چون باید از سیستم حسابداری تعهدی استفاده کنند، صورت جریانی که هر ٣ ماه ارایه می‌کنند ممکن است دقیقا میزان وجه در گردش و نقدینگی آنان را نشان ندهد.
برای مثال در نظر بگیرید اگر یک بنگاه، قرارداد فروش بزرگی را انجام دهد، عایدی مورد انتظار آن بلافاصله تحت عنوان درآمد و سود شناخته خواهد شد و این در حالی است که ممکن است بنگاه تجاری تا اجرای کامل تعهدات خود مبنی بر تحویل کالا هیچ وجه نقدی دریافت نکند.

تفاوت صورت جریان وجوه نقد با دیگر صورت‌های مالی

صورت جریان وجوه نقد مقدار وجه نقد را در ابتدا و انتهای دوره مالی نشان می‌دهد.
تغییر در میزان موجودی نقد و در نتیجه فعالیت‌های عملیاتی، سرمایه‌گذاری با در نظر گرفتن موارد استثنا، فعالیت‌های عملیاتی مربوط به دارایی‌ها و بدهی‌های جاری است. فعالیت‌های سرمایه‌گذاری معمولاً به دارایی‌های غیر جاری و فعالیت‌های تأمین مالی عموما مربوط به بدهی‌های غیر جاری پ حقوق صاحبان سهام است.

صورت جریان وجوه نقد دارای چه مزایایی است؟

 • دریافتی‌ها و پرداختی‌های نقدی بنگاه تجاری در طول دوره‌های مالی
 • اطلاعاتی در مورد فعالیت‌های عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین شرکت
 • درک تأثیر حسابداری تعهدی بر جریان‌های نقدی
 • کسب اطلاعات در حوزه ارزیابی قدرت اطلاعات در حوزه‌ پرداخت بدهی‌ها و سود سهام
 • کمک به شناخت منابع تامین مالی و کنترل آنان
 • شناخت جریان‌های نقدی متفاوت موجود در صورت جریان وجوه نقد

اطلاعات موجود در صورت جریان وجوه نقد حاصل از چه منابعی است؟

اما تمام دریافتی‌ها و پرداختی‌های یک بنگاه تجاری را می‌توان به سه دسته عملیاتی، سرمایه‌گذاری یا تأمین مالی تقسیم کرد.

* جریان وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی

به این نوع از جریان، جریان‌های نقدی حاصل از عملیات یا جریان نقدی عملیاتی گفته می‌شود و در واقع شامل جریان نقدی ورودی و خروجی حاصل از عملیاتی است و سود خالص بنگاه تجاری را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

در فعالیت‌های عملیاتی دریافت‌های نقدی حاصل از فروش کالا و ارائه خدمات و همچنین حق امتیاز، حق‌الزحمه و کارمزد است که به فروشندگان کالا و خدمات و کارکنان و… پرداخت می‌شود.

* جریان وجوه نقد ناشی از مالیات بر درآمد

این جریان، شامل جریانات نقدی خروجی حاصل از پرداخت مالیات هستند. این جریان شامل اطلاعات مهمی در حوزه مالیات است که ارائه آن برای بسیاری از استفاده‌کنندگان مهم است.
در سر فصل مالیات بر درآمد، صورت جریان وجوه نقد تنها شامل پرداخت‌ها یا پیش‌پرداخت هایی است که از بابت مالیات بر درآمد یا استرداد مبالغ پرداختی از این لحاظ گزارش می‌شوند.
البته توجه داشته باشید که مالیات‌های تکلیفی و مالیات‌های مستقیم شامل این طبقه‌بندی نیستند.

*جریان وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی

این جریان شامل جریان‌های ورودی و خروجی حاصل شده از فعالیت‌های موثر بر سرمایه شرکت یا بنگاه تجاری می‌باشد.

در این قسمت توجه داشته باشید که تحصیل سهام یا اوراق بدهی شرکت‌های دیگر و وام‌هایی که به دیگران اعطا می‌شود، به‌عنوان فعالیت‌های سرمایه‌گذاری دسته‌بندی می‌شوند اما سود حاصل از این سرمایه‌گذاری‌ها تحت عنوان فعالیت‌های عملیاتی گزارش می‌شوند. همچنین توجه داشته باشید اصل وام‌های دریافتی از دیگران تحت عنوان فعالیت‌های مالی قرار می‌گیرد، در حالی که وجوه پرداختی بابت آنان به عنوان فعالیت عملیاتی دسته‌بندی می‌شود و سود پرداختی به صاحبان سهام نیز نوعی فعالیت تأمین مالی است.

چگونه صورت جریان وجوه نقد را تهیه کنیم؟

برای تهیه صورت جریان وجوه نقد می‌توان از دو روش مستقیم و غیر مستقیم استفاده کرد.

البته از روش مستقیم بیشتر شرکت‌ها استفاده می‌کنند. اما در کل می‌توان گفت تفاوت این روش‌ها در ارائه جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی است و سرمایه‌گذاری در هردو روش یکی است.

تهیه صورت جریان وجوه نقد به روش مستقیم :

در این روش اقدامات مخصوص سرمایه و جریان فعالیت‌های عملیاتی نشان داده می‌شود.

روش مستقیم نسبت به روش غیرمستقیم به نیروی کار و سازماندهی بیشتری نیاز دارد زیرا برای هر تراکنش نقدی نیاز به دریافت، پیگیری دریافت و برای هر پرداخت وجه نقد نیز به کنترل و ثبت نیاز است.

در این روش شما سابقه ورود وجه نقد را هنگام ورود و خروج از کسب‌ و کارهای خود جداگانه حفظ می‌کنید و در پایان هر ماه یا دوره مالی از اطلاعات استفاده می‌شود تا صورت جریان وجوه نقد تنظیم شود.

 • فروش + حساب‌های دریافتنی آغاز دوره – حساب‌های دریافتنی پایان دوره = وجه نقد حاصل از فروش
 • درآمد خدمات + حساب‌های دریافتنی ابتدای دوره – حساب‌های دریافتنی پایان دوره = وجه نقد حاصل از ارائه خدمات
 • هزینه مواد اولیه + موجودی ابتدای دوره – موجودی پایان دوره = وجه نقد پرداختی بابت مواد اولیه
 • هزینه حقوق + حقوق پرداختنی ابتدای دوره – حقوق پرداختنی پایان دوره = وجه نقد پرداختی برای حقوق و دستمزد

تهیه صورت جریان وجوه نقد به روش غیر مستقیم :

برای استفاده از روش غیر مستقیم در ابتدا باید به معاملات ثبت شده در صورتحساب سود و زیان خود توجه کنید، برخی از آن‌ها را در نظر نگرفته و از حساب عملکرد سود و زیان حذف نموده یا آن را در نظر نمی‌گیریم تا بتوان سرمایه در گردش را مشاهده کرد.

در مرحله دوم باید هزینه‌های غیرنقدی مثل هزینه‌های استهلاک و هزینه‌های غیرنقدی که شامل مزایای پایان خدمت و… می‌شود، موجودی‌ها، حساب‌های پرداختنی، حساب‌های دریافتی، پیش دریافت‌ها، پیش پرداخت‌ها، هزینه استهلاک و هزینه‌های غیر نقدی به سود عملیاتی اضافه شوند.

سپس برای تعامل در اقلام عملیاتی ترازنامه از موارد زیر استفاده می‌شود:

 • افزودن یا کاستن در دارایی‌های مربوط به عملیات
 • افزودن یا کاستن در بدهی‌های مربوط به عملیات

در مرحله بعد تعدیل تعداد درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی باید انجام شود.

سپس تعدیلات سنواتی تأثیر گذار بر اقلام جاری، که اگر به صورت نقد باشد ورودی یا خروجی هم به صورت نقد خواهد بود.
در آخر هم سایر تعدیلات در مواقعی اتفاق می‌افتد که حساب‌های عملیاتی با دیگر سرفصل‌ها درگیر شود.

به پایان مقاله صورت جریان وجوه نقد رسیدیم، امیدواریم این مقاله مفید واقع شده باشد.

ممنون از همراهیتان.
مجموعه AccTrain طی سالها تلاش ارايه کننده انواع نرم افزارحسابداری موجود در بازار می باشد،.
مفتخریم پاسخ گوی نیاز شما باشیم .

جهت کسب اطلاعات بیشتراز حسابداری و نرم افزارهای حسابداری با ما همراه شوید.

حال و هوای حسابداری

معمولا در تمامي شركتها فهرستي از طرحها جهت انجام هزينه هاي سرمايه اي توسط مديران مياني و عملياتي به مديران عالي پيشنهاد مي شود. پس از انجام بررسي هاي لازم و بحثهاي طولاني بين اين مديران و مديران رده هاي بالاتر برخي از اين طرحها انتخاب و سپس بودجه سرمايه اي تهيه و جهت تصويب به هيأت مديره ارائه مي گردد. طي نمودن اين فرايند، مستلزم پيش بيني جریان نقدی و مزایا وجوه مورد نياز جهت اجراي طرحها و همچنين پيش بيني درآمدها و هزينه هاي اجراي طرح (جريانات نقدي حاصل از طرح) مي باشد.

نحوه محاسبه جريانات نقدي حاصل از طرحهاي سرمايه گذاري

بكارگيري هركدام از روشهاي مختلف ارزيابي طرح هاي سرمايه گذاري مستلزم محاسبه جريانات نقدي حاصل از طرحهاي سرمايه گذاري مي باشد. براي آشنائي با اين موضوع به مثال زير توجه نمائيد.

مثال1: شركت بوستان قصد خريد ماشين آلات 2 ميليون ريالي را دارد كه داراي عمر مفيد 5 ساله مي باشند. بكارگيري اين ماشين آلات موجب افزايش درآمدهاي سالانه شركت به ميزان 900000 ريال و افزايش هزينه هاي آن (بجز استهلاك) به ميزان 300000 ريال مي شود. نرخ ماليات بر درآمد شركت 25% و روش استهلاك خط مستقيم مي باشد. در صورتيكه ارزش اسقاط پس از ماليات اين ماشين آلات 150000 ريال باشد، مطلوبست محاسبه جريانات نقدي طرح.

جريان نقدي اين طرح در ابتداي سال اول، يعني در زمان شروع پروژه منفي 2 ميليون ريال است. اين همان مبلغي است كه شركت بايد براي خريد ماشين آلات پرداخت كند.

در طي سال اول اجراي پروژه شركت 900000 ريال درآمد كسب مي كند كه 300000 ريال آن را بايد صرف پرداخت هزينه هاي عملياتي مربوطه نمايد. اگر هزينه استهلاك ماشين آلات به مبلغ 400000 ريال (2 ميليون ريال تقسيم بر 5 سال) را نيز در نظر بگيريم، جمع هزينه ها 700000 ريال (300000 ريال بعلاوه 400000 ريال) و نتيجتا سود قبل از ماليات پروژه 200000 ريال (900000 ريال منهاي 700000 ريال) مي شود. 25% اين سود يعني مبلغ 50000 ريال آن بايد به عنوان ماليات بر درآمد به دولت پرداخت شود. لذا سود پس از كسر ماليات اين طرح 150000 ريال خواهد بود. اگر دقت كنيد خواهيد ديد كه مبلغ 400000 ريال از هزينه هاي پروژه را هزينه استهلاك تشكيل مي دهد و بر خلاف هزينه هاي ديگر پروژه، نيازي به پرداخت وجه نقد براي آن نمي باشد لذا براي محاسبه خالص جريان نقدي ورودي حاصل از اين پروژه بايد اين مبلغ را به سود خالص پس از ماليات اضافه نمود. لذا خالص جريان نقدي ورودي حاصل از اين پروژه در سال اول 550000 ريال (150000 ريال بعلاوه 400000 ريال) مي باشد.

محاسبات بالا را بصورت زير مي توان خلاصه نمود:

درآمد پروژه 900000 ريال

هزينه ها بجز استهلاك (300000)

هزينه استهلاك (400000)

سود قبل از ماليات جریان نقدی و مزایا 200000

ماليات (به نرخ 25%) (50000)

سود خالص پس از ماليات 150000

اضافه مي شود هزينه استهلاك 400000

خالص جريان نقدي ورودي در سال اول 550000 ريال

جريان نقدي ورودي طرح در سالهاي بعد نيز به همين ميزان است با اين تفاوت كه فقط در سال پنجم علاوه بر جريانات نقدي فوق، مبلغ 150000 ريال نيز بابت ارزش اسقاط نصيب شركت خواهد شد لذا خالص جريان نقدي ورودي طرح در سال پنجم 150000 ريال از سالهاي قبل بيشتر است.

هزينه تامين منابع مالي مورد نياز (براي مثال بهره وامها و سود سهام پرداختي براي تامين مالي طرح) نبايد در محاسبه جريانات نقدي طرح مد نظر قرار گيرد زيرا اين نوع هزينه ها در قالب نرخ هزينه سرمايه ملحوظ خواهد شد.

روشهاي ارزيابي طرحهاي سرمايه گذاري

براي ارزيابي طرحهاي سرمايه گذاري 4 روش زير وجود دارد:

الف) ارزش فعلي

ب) نرخ بازده داخلي (دروني)

ج) دوره برگشت سرمايه

د) نرخ بازده حسابداري

الف) روش خالص ارزش فعلي ( NPV )

در اين روش براي ارزيابي پروژه هاي سرمايه گذاري «ارزش فعلي خالص جريانات نقدي» محاسبه و بر اساس آن تصميم گيري انجام مي شود. اگر خالص ارزش فعلي جريانات نقدي يك طرح مثبت باشد، طرح پذيرفته مي شود ولي اگر خالص ارزش فعلي جريانات نقدي يك طرح عدد منفي باشد، طرح پذيرفته نخواهد شد. در مواردي كه خالص ارزش فعلي جريانات نقدي يك طرح صفر شود، شركت در پذيرش يا عدم پذيرش آن مختار است.

ب) نرخ بازده داخلي يا دروني ( IRR )

نرخ بازده داخلي يا نرخ بازده دروني عبارت است از آن نرخي كه اگر با آن NPV طرح محاسبه شود، NPV برابر صفر گردد.

شرط پذيرش يك طرح با استفاده از روش نرخ بازده داخلي اين است كه نرخ بازده داخلي طرح از نرخ هزينه سرمايه شركت بيشتر باشد. چنانچه نرخ بازده داخلي طرح از نرخ هزينه سرمايه شركت كمتر باشد، طرح نبايد پذيرفته شود و در صورتيكه نرخ بازده داخلي طرح با نرخ هزينه سرمايه شركت برابر باشد، شركت در پذيرش يا عدم پذيرش طرح مختار است.

در مواردي كه شركت در نظر دارد از بين چند طرح پيشنهادي يكي از آنها را انتخاب كند، بايد طرحي انتخاب شود كه اولاٌ نرخ بازده داخلي آن از نرخ هزينه سرمايه شركت بيشتر باشد و ثانياٌ نرخ بازده داخلي طرح از نرخ بازده داخلي ساير طرحها بزرگتر باشد.

ج) دوره برگشت سرمايه

دوره برگشت سرمايه دوره زماني است كه در آن سرمايه گذاري اوليه يك طرح به شركت باز مي گردد. براي مثال اگر سرمايه گذاري به ميزان 1000 واحد پولي، داراي جريان نقدينه خالي ورودي جریان نقدی و مزایا به ميزان 400 واحد پولي در سال باشد، دوره برگشت آن 5/2 سال (5/2 = 400 ÷ 1000 ) خواهد بود. براساس روش دوره برگشت سرمايه، يك طرح تنها هنگامي پذيرفته مي شود كه دوره برگشت سرمايه آن از مدت تعيين شده توسط مديريت شركت کمتر باشد. هنگام مقايسه دو طرح، طرحي كه دوره برگشت سرمايه كوتاه تري دارد و اين دوره كمتر از دوره تعيين شده توسط مديريت شركت مي باشد، پذيرفته مي شود.

دوره برگشت سرمايه داراي 2 اشكال اساسي است. اول اين كه در اين روش بازده بعد از دوره برگشت در نظر گرفته نمي شود. بطور مثال اگر شركتي دو طرح الف و ب با سرمايه گذاري هركدام 5000 واحد پولي را در دست بررسي داشته باشد كه جريان نقدي ورودي خالص طرح الف طي 6 سال عمر مفيد آن سالانه 2500 واحد پولي و جريان نقدي ورودي خالص طرح ب طي 2 سال عمر مفيد آن سالانه 3100 واحد پولي باشد، بر اساس دوره برگشت سرمايه، بدون توجه به جريانات نقدي سالهاي سوم تا ششم طرح الف، طرح ب پذيرفته مي شود.

مشكل ديگر روش دوره برگشت سرمايه اين است كه الگوي بازده ها در داخل دوره برگشت در نظر گرفته نمي شود يعني ارزش زماني پول مورد توجه قرار نمي گيرد. براي توضيح اين مطلب به مثال بعد توجه كنيد:

د) نرخ بازده حسابداري ( ARR )

نرخ بازده حسابداري عبارت است از متوسط سود سالانه حسابداري بعد از ماليات حاصل از طرح سرمايه گذاري تقسيم بر متوسط ميزان سرمايه گذاري.

در اين فرمول I سرمايه گذاري اوليه و S ارزش اسقاط دارائي در پايان عمر مفيد آن مي باشد.

روش نرخ بازده حسابداري به دو دليل معياري گمراه كننده براي اندازه گيري مزاياي ناشي از يك دارائي است: اول آنكه سود حسابداري معمولاٌ برابر جريان نقدينه نيست و ثانياٌ در روش نرخ بازده داخلي ارزش زماني پول در نظر گرفته نمي شود.

مقايسه سرمايه گذاريهاي با عمر مفيد متفاوت

براي مقايسه طرحهاي سرمايه گذاري با استفاده از جریان نقدی و مزایا روش NPV و نرخ بازده دروني، بايد طرحهاي مورد نظر عمر مفيد مشابه داشته باشند. اما در موارد زيادي لازم مي شود كه سرمايه گذاريهاي با عمر مفيد متفاوت با همديگر مقايسه گردند. در اين موارد بدين گونه برخورد مي شود كه چنانچه سرمايه گذاري با عمر مفيد كوتاهتر انتخاب شود، بعد از اتمام عمر مفيد اين سرمايه گذاري، شركت با منبع مالي مورد نظر چه كار خواهد كرد؟

تورم و بودجه بندي سرمايه اي

در تحليل بودجه بندي سرمايه اي، تحليلگر بايد جريان نقدينه را با در نظر گرفتن تورم پيش بيني كند. مثلاٌ اگر درآمد يك پروژه در سال جاري 1000 واحد پولي پيش بيني مي شود، چنانچه نرخ تورم 5% باشد، با فرض ثابت بودن ساير شرايط، درآمد اين پروژه در سال آينده 1050 واحد پولي خواهد بود.

از آنجا كه نرخهاي بهره بازار انتظارات تورمي را در نظر مي گيرند، در شرايط تورمي نيز نرخ تنزيل مناسب همان نرخ جاري بازار است كه براي پروژه هاي سرمايه گذاري مشابه مورد استفاده قرار مي گيرد.

فرصتهاي سرمايه گذاري مرتبط با هم :

سرمايه گذاريهائي كه ممكن است بر بازدهي (سود آوري) يكديگر تاثير بگذارند را سرمايه گذاري مرتبط با هم مي گويند.

جيره بندي سرمايه اي :

در مواردي كه تعداد حالتهاي ممكن زياد باشد، براي انتخاب بهترين حالت بايد تمام حالتهاي ممكن به ترتيب شاخص سود آوري طبقه بندي شوند و طرحهائي كه از شاخص سودآوري بالاتري هستند انتخاب گردند. شاخص سودآوري به صورت زير محاسبه مي شود:

PI = npv / i

میباشد. I مبلغ سرمايه گذاري اوليه

منابع اصلی صورت جریان وجوه نقد

صورت جریان وجوه نقد : منابع اصلی جریان ورودی وخروجی و وجوه نقد 7 مورد می باشد. که شامل فعالیت های عملیاتی ، بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختنی برای تامین مالی، مالیات بر درآمد، فعالیت های سرمایه گذاری، فعالیت های تامین مالی، مبادلات غیر نقدی، تسعیر ارز می باشد. که در ادامه به تشریح برخی از این موارد می پردازیم.

فعالیت‌های عملیاتی

کسب وکارها درآمد حاصل از فروش کالا و یا ارائه خدمات رادریافت می کند. و سایر وجه های دریافتی را به نمایش میگذارند. خارج شدن از فعالیت های عملیاتی مانند هزینه های حقوق و دستمزد مزایا و مالیات اشتغال ، مالیات بر درآمد، و غیره

فعالیت های عملیاتی به دو بخش مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می شوند. روشی که انتخاب میگردد. با اطلاعات مورد جریان نقدی و مزایا نیاز صورت جریان نقد، ارتباط مستقیم دارد.

فعالیت‌ های سرمایه گذاری

فعالیت های سرمایه گذاری از تحصیل و واگذاری دارایی ها بلند مدت و سایر سرمایه گذاریهای بلند مدت را شامل می شود.

این فعالیت ها شامل جریان های مربوط به تحصیل و فروش، سرمایه گذاری های کوتاه مدت، بلند مدت ، وجوه در ارتباط با دارایی های ثابت مشهود و نامشهود و پرداخت و وصول تسهیلات اعطایی به اشخاص مستقل از واحد تجاری است.

فعالیت های تامین مالی

جریان های نقدی که از فعالیت های مالی به وجود می آیند. شامل، تامین کنندگان منابع مالی جداگانه از واحد تجاری و بازپرداخت اصل آن می باشد.

مطرح کردن مستقل جریان های نقدی، جهت پیش بینی جریان های نقدی آتی جهت اجرای تعهدات به تامین کنندگان منابع مالی واحد تجاری سودمند است.

مبادلات غیر نقدی

مبادلات و رویداد های سرمایه گذاری که نیازی به مصرف وجه نقد ندارند. نمونه مبادلات غیر نقدی : به دست آوردن دارایی های ثابت مشهود در ازای تسهیلات مالی ، به دست آوردن دارایی های ثابت در ازای صدور سهام.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.