نظریه‌ی ریسک بازده چیست؟


مدیریت مالی و سرمایه گذاری

اموزش سرمایه گذاری در بازار سرمایه و ارایه مشاوره های مالی و سرمایه گذاری

روش هاي تحليل اوراق بهادار

راههاي ورود به بورس

-1 سرمايه گذار خود به تحليل بازار پرداخته و سهام مورد نظر خود را انتخاب كند .

-2 با استفاده از مشاور مالي سهام مورد نظر خود را انتخاب كند .

-3 از راهنمايي كارگزار براي انتخاب سهام استفاده كند .

-4 سهام سبدهاي سرمايه گذاري را خريداري كند .

-5 برگه هاي صندوق مشاع سرمايه گذاري

-6 سهام با اختيار معامله

پرتفوي چيست و چه مزايايي دارد؟

پرتفوي يعني مجموعه يا سبدي از اوراق بهادار . به طوركلي سرمايه گذاري در مجموعه اي از اوراق بهادار يا پرتفوي ،بسيار كارامدتر از سرمايه گذاري در يك سهم مي باشد . چون با افزايش تعداد سهام در سبد سرمايه گذاري ، ريسك مجموعه كاهش مي يابد . علت كاهش ريسك تاثيرات مختلفي است كه شركت هاي سرمايه پذير از شرايط متفاوت اقتصادي سياسي و اجتماعي مي پذيرند ، به عنوان مثال وقوع جنگ مي تواند براي دو يا چند شركت نتايج متضادي در بر داشته باشد . فرض كنيد سهام دو شركت توليد كننده دارو و پتروشيمي در سبد سهام شما باشد؛ در صورت ايجادناامني در منطقه ودرگيري شديد تقاضا براي دارو افزايش و امكان صادرات محصولات پتروشيمي كاهش خواهند داشت . بازده سرمايه گذاري در پرتفوي معادل بازده متوسط آن پرتفوي خواهد بود؛اما ريسك پرتفوي در غالب موارد كمتر ازمتوسط ريسك سهام داخل سبد مي باشد . ميزان آن بستگي دارد به تاثير متقابل اتفاقات بر سهام داخل سبد . ا گر سهام موجود در سبد متعلق به شركت هايي باشد ، كه كالاها يا خدمات آنها جانشين يكديگر هستند ؛ريسك تا حدود زيادي كاهش مي يابد . زيرا در صورت بروز هر گونه عامل ريسك زا و كاهش بازده يكي ازسهام ،تقاضا براي كالاهاي جانشين افزايش يافته ، بازده اضافي حاصل از آن بازده ازدست رفته شركت اول را جبران مي كند . برخلاف بازده مجموعه ،ريسك الزاماً ميانگين موزون اجزاي تشكيل دهنده مجموعه نيست، بلكه با توجه به ارتباط بين سهام از نظر تاثيرپذيري وارائه عكس العمل مشابه يا مخالف، در برابر وقايع ايجاد كننده ريسك ، مي تواند كمتراز اين ميانگين بوده وحتي حذف شود . لذا محاسبه همسويي و شدت آن سهام ، بين ديگر سهام ، از اهميت ويژه اي براي تعيين ريسك برخوردار است .

روشهاي كسب درآمد از بورس

سهامداران از حيث بهره برداري از سهام دو گروه هستند :

-1 تعدادي از سود سهام استفاده مي كنند، يعني شركت در ابتداي سال پيش بيني مي كند كه مبلغ خاصي به ازاي هر سهم سود نقدي مي پردازد و عده اي نيز به خاطر سود سالانه اش اين سهام را خريداري مي كنند . نيازي نيست كه سهامدار، يك سال كامل،مالك سهام باشد تا بتواند از سود سالانه استفاده كند، هر فردي كه در تاريخ برگزاري مجمع عمومي عادي سهامدار شركت بوده باشد ، سود يكساله به او تعلق مي گيرد . ( قبلا توضيح داديم كه در مجمع عمومي عادي سهامداران در مورد سود شركت و ميزان تقسيم آن به صورت نقدي تصميم گيري مي كنند .

-2 عده اي ديگر از رشد قيمت سهام استفاده مي كنند . مثلا قيمت سهام 400 تومان بوده و بعد از 4 ماه به 900 تومان مي رسد . سپس اين افراد سهام خود را مي فروشند و در واقع از نوسان قيمت استفاده مي كنند . كساني كه قصد خريدسهام را دارند بايد مشخص كنند كه از كداميك مي خواهند بهره ببرند ( نوسان قيمت ، سود هرسهم يا هردو.

نكاتي كه هنگام خريد سهام بايد در نظر داشت :

سرمايه گذار با خريد يك ورقه بهادار، ريسك مي پذيرد و بازده به دست مي آورد پس مهم ترين عواملي كه در تصميم گيري براي خريد اوراق بهادار مؤثر است، بازده و ريسك آن در مقايسه با ساير فرصت هاي سرمايه گذاري است . به همين ترتيب، بازده و ريسك هر ورقه بهادار، قابل مقايسه با ساير اوراق مي باشد .

به عبارتي، هدف سرمايه گذار منطقي اين است ،كه از ميان اوراق بهادار، ورقه بهاداري را انتخاب كند كه از يك سو در صورت داشتن ريسك مساوي ، نسبت به ساير اوراق ، بيش ترين بازدهي را داشته باشد و از سوي ديگر در صورت داشتن بازده مساوي نسبت به ساير اوراق، از حداقل ريسك برخوردار باشد . با توجه به منطق ياد شده، برخي نكات كه مي توانند در انتخاب يك ورقه سهم از ميان اوراق سهام موجود، مؤثر باشند از اين قرار است . گفتني است كه اين نكات جنبه عام دارند، بنابراين ممكن است درجه اهميت آن ها با توجه به نظر گاه هاو خط مشي سرمايه گذاران فرق كند .

۱. قابليت نقدشوندگي

قابليت نقدينگي يك ورقه سهم به معناي امكان فروش سريع آن است . هر چه سهمي را بتوان سريع تر و با هزينه كم تري به فروش رساند، قابليت نقدينگي آن بيش تر است، اوراق بهاداري كه به طور روزانه و به دفعات مكرر معامله مي شوند، نسبت به اوراق بهاداري كه با تعداد محدود و يا دفعات كم معامله مي گردند، قابليت نقدينگي بيش تر و در نهايت ريسك كم تري دارند . فهرست پنجاه شركت فعال بورس كه هر سه ماه يك بار منتشر مي شود ، راهنماي مناسبي براي انتخاب سهامي است كه از قابليت نقدينگي خوبي برخوردارند .

۲. تعداد سهام در دست عموم

قابليت نقدشوندگي يك ورقه سهام ، تا حدودي به تعداد سهام در دست عموم بستگي دارد . هر چه تعداد سهامي كه در دست مردم قرار دارد بيش تر باشد، حجم و سرعت گردش معاملات افزايش يافته و بازار، قيمت منصفانه و معقول تري براي آن پيدا مي كند . برعكس هر چه تعداد سهام در دست مردم كم تر باشد، ركود بيشتري بر معاملات سهام حاكم شده و در صورت معامله، قيمت ها شكل يك طرفه ( صعودي يا نزولي ) به خود مي گيرد . تجربه شركت هايي كه تعداد سهام رايج آن ها كم بوده مؤيد اين نكته است .

۳. تركيب سهامداران

يكي ديگر از معيارهاي يك ورقه سهم، تركيب سهامداران آن است . تركيب سهامداران كه در واقع تركيب هيات مديره آن را تعيين مي كند، مي تواند به نفع سهامداران جزء يا عمده باشد . در شركت هايي كه اعضاي هيات مديره آن، منتخب سهامداران عمده هستند، ممكن است تصميماتي اتخاذ شود ، كه بيشتر در راستاي اهداف سهامدار عمده باشد و در مواردي به نفع سهامدار جزء نباشد . چنين تصميماتي در بازارهاي كارا اثر خود را به خوبي در قيمت سهام نشان مي دهد و البته معمولاً تاثيرخيلي مهمي ، بر قيمت سهام نمي گذارد، اما در بازارهاي غير كارا كه تا حدودي تحت تاثير جو بازار قرار مي گيرد، مي تواند جهت تغييرات قيمت را يك طرفه سازد .

شايد مهم ترين عامل برتري يك سهم، ميزان سودآوري آن باشد . با توجه به اين كه تعداد سهام منتشره از سوي شركت مي سنجد . EPS ها با هم متفاوت است، ميزان سودآوري يك سهم را سود هر سهم يا تعداد سهام منتشره شركت / مجموع سود خالص = سود هر سهم

سود هر سهم، مبلغ سود به ازاء ارزش اسمي سهام را نشان مي دهد . با توجه به اين كه ارزش اسمي سهام كليه شركت هاي پذيرفته شده در بورس تهران 1000 ريالي بوده و ممكن است قيمت بازار انواع سهام متفاوت باشد . براي مقايسه سنجيده مي شود . E/P شركت ها با يكديگر رقم سود نسبت به قيمت بازار تحت عنوان نسبت اين نسبت بازده جاري سهام را نشان داده و در شرايط تساوي ساير عوامل، هر چه اين نسبت بالاتر باشد سهام از موقعيت بهتري برخوردار خواهد بود . گفتني است هر چه ميزان سود هر سهم در مقايسه با قيمت بازار سهام بيش تر باشد به خاطر تقاضايي كه براي آن ايجاد مي شود انتظار احتمال افزايش آتي قيمت بالاتر خواهد بود . نيز استفاده P/E خاطر نشان مي شود كه سهامداران در خريد سهام مي توانند از نسبت قيمت بر درآمد تحت عنوان نسبت كنند، كه اين نسبت براساس مرتبه بيان مي شود و هر چه رقم آن كم تر باشد بازدهي آن سهم بيش تر خواهد بود .

۵. ثبات نسبي سودآوري

استناد به سود هر سهم در يك سال، لزوماً مبناي صحيحي براي ارزيابي سهام نيست، چرا كه ممكن است سود سال بعد بسيار كم تر از آن باشد . معيار مهم ديگري كه به هنگام تحقيق در بازده جاري سهام بايد مورد نظر قرار داد، ثبات نسبي سودآوري هر سهم است . لازم به يادآوري است هر چه ميزان انحراف سودآوري سال هاي گذشته و يا سودهاي احتمالي آينده، نسبت به ميانگين سود، يا سود مورد انتظار،بيشتر باشد، ريسك سهم بالاتر و ارزش آن كم تر خواهد بود، برعكس هر چه روند سوددهي سال هاي گذشته و آتي از ثبات بيشتري برخورد ار باشد ، ريسك كم تر و ارزش سهم بالاتر خواهد بود . با توجه به اين كه سرمايه نظریه‌ی ریسک بازده چیست؟ گذاران در ارزيابي سهام تقريب اً از ضريب قيمت يكساني در صنايع مختلفاستفاده مي كنند در يكسان ارزيابي شده اند، ورقه بهاداري كه از سودهاي (P/E) ميان انواع اوراق بهاداري كه با يك ضريب قيمت بردرآمد باثبات تري برخوردار است ، به دليل اين كه ريسك كم تري دارد،مطلوب تر است .

۶. نسبت سود تقسيمي هر سهم

نسبت سود تقسيمي هر سهم، از تقسيم سود نقدي هر سهم ، به سود هر سهم به دست مي آيد . تفاوت

نسبت سود تقسیمی هر سهم = سود نقدی هر سهم/سود هر سهم

تفاوت سود نقدي هر سهم و سود هرسهم ، مواردي از جمله ماليات، اندوخته قانوني ،ساير اندوخته ها و سود ( زيان ) انباشته را در بر مي گيرد . گرچه در نظريه، تفاوت زيادي بين شركتي كه سود نسبتا بالايي تصويب مي كند و شركتي كه سود كمي از درآمد خود را تقسيم مي نمايد وجود ندارد، در عمل به دليل جو حاكم بر بازار به ويژه از طرف كساني كه به درآمد سهام اتكاي زيادي دارند، عرضه سهام شركت هايي كه سود سهام كمي تعيين مي كنند، زياد شده و موجبات كاهش قيمت آن سهم را در بازار فراهم مي نمايد .

از اين رو، در شرايط تساوي ساير عوامل، شركت هايي كه نسبت سود تقسيمي بالاتري دارند نسبت به ساير شركت ها ازموقعيت بهتري برخوردارند . گفتني است كه نبايد اين نسبت در كوتاه مدت مورد توجه قرار گيرد، به عبارتي ارقام يك سال را نمي توان مبناي صحيحي براي قضاوت نسبت به عملكرد هميشگي شركت قرار داد . ممكن است سياست شركت در سالي اقتضا كند كه نسبت سود تقسيمي بالايي وضع شود، اما در ساير سال ها، اين نسبت رقم پاييني باشد . براي قضاوت صحيح در مورد سياست تقسيم سود شركت، بايد روند تقسيم سود چند سال گذشته شركت را مورد بررسي قرار داد و به استناد آن ها نحوه تقسيم سود احتمالي سال هاي آتي را برآورد كرد .

۷. ارزش ويژه هر سهم

ارزش ويژه هر سهم= نسبت حقوق صاحبان سهام ( سرمايه + اندوخته طرح و توسعه + اندوخته قانوني + اندوخته احتياطي + ساير اندوخته ها + سود انباشته ) / تعداد سهام منتشره،

به دست مي آيد و در مقايسه با ارزش اسمي هر سهم سنجيده مي شود . هر چه ارزش ويژه هر سهم از قيمت اسمي سهام بيش تر باشد ،سهام آن شركت از موقعيت و استحكام بالاتري برخوردار است .چ

۸. بافت مالي شركت

بافت تامين مالي ،كه شامل بدهي ها و حقوق صاحبان سهام است، تاثير به سزايي در عملكرد و سودآوري يك شركت دارد . هر چه بدهي بيش تر باشد ، به خاطر خاصيت اهرمي بدهي، سودآوري نيز بالاتر خواهد بود ولي خطر ناتواني شركت در ايفاي تعهداتش نيز بيش تر مي شود . بنابراين ريسك شركت نيز بالاتر خواهد بود و بالعكس .

۹. مهلت و تاريخ پرداخت سود سهام

طبق ماده 240 قانون تجارت، در صورتي كه مجمع عمومي عادي سودي را تصويب كند ، شركت بايد ظرف مدت 8 ماها ز تاريخ تصويب، آن را به سهامداران پرداخت كند . وجود اين ماده قانوني، يك مهلت پرداخت 8 ماهه براي شركت ها بوجود مي آورد، در مقام مقايسه هر چه سود نقدي هر سهم سريع تر پرداخت شود ، براي سهامداران مفيدتر است ، چرا كه اولاً مشمول تورم و كاهش ارزش پول نمي شود و ثانياً سهامدار مي تواند وجوه خود را مجدداً سرمايه گذاري كرده و از بابت آن بازده به دست آورد . بنابراين در ميان شركت هايي كه سود سهام نقدي اعلام مي كنند ، آن شركتي مطلوب تر است كه سود سهام خود را سريع تر از ديگران مي پردازد .

۱۰. انتشار مستمر اطلاعات و اخبار نسبي

در صورتي كه شركت ها در ارائه اطلاعات شفاف مالي و يا هرگونه اخبار در زمينه وضعيت شركت به سهامداران نهايت تلاش را نمايند، سهامداران با داشتن اطلاعات كافي مي توانند اقدام به خريد و فروش سهام نمايند .

۱۱. عمر شركت و ميزان استهلاك ماشين آلات

هر چه شركت ها از ماشين آلات جديد با تكنولوژي پيشرفته تر استفاده كنند ، در امر توليد موفق تر هستند و شركت هايي كه عمر ماشين آلات آنها به پايان رسيده ، يا آن كه استهلاك بالايي دارند، ممكن است در طول سال به دليل خرابي دستگاه ها وقفه زماني در توليد داشته باشند و نتوانند به تعهدات خود عمل كنند . در نتيجه اين مورد در سودآوري شركت بي تاثير نخواهد بود .

۱۲. نوع شركت و صنعت مربوطه

در هر برهه از زمان، با توجه به شرايط اقتصادي كشور و خط مشي اعمال شده توسط دست اندركاران اقتصادي، مي توان شاهد تاثير گذاري بر روي صنايع مختلف بود . فعاليت اقتصادي شركت هاي توليدي و صنعتي با توجه به تقاضاي بازار براي كالاي توليد شده مي تواند در سودآوري آن نقش بسزايي داشته باشد . به عنوان مثال ، شركتي كه عرضه كننده انحصاري كالاي خاصي به يك بازار باشد، مي تواند بر قيمت آن اعمال قدرت بيشتري نمايد و در نتيجه سود بالاي شركت مزبور تضمين شده است ، يا دولت مي تواند به منظور حمايتاز صنايع داخلي برروي كالاهاي مشابه خارجي تعرفه و حقوق گمركي نسبتاً زياد وضع كند و يا در مواردي ممنوعيت ورود اعلام نمايد، در چنين حالتي تقاضا براي محصولات داخلي حفظ مي شود و يا افزايش مي يابد و نهايتاً پيش بيني هاي فروش شركت و سودآوري آن تحقق مي يابد .

۱۳. اقتصاد كلان و عوامل سياسي - اجتماعي

رويدادهاي اجتماعي و سياسي و پيش بيني تاثير احتمال هر يك از آن ها بر اقتصاد كشور و همچنين عوامل اقتصاد كلان ( يا كل سيستم اقتصادي كشور ) مي تواند در تصميم گيري سهامدار در خريد و فروش سهام شركت ها نقش عمده اي داشته باشد . دامنه اين عوامل بسيار متنوع است و طيف گسترده اي را در برمي گيرد . عواملي مانند نرخ تورم، بيكاري، اشتغال، سبد هزينه خانوار، توزيع درآمد و . برخي از عوامل مهم اقتصادي است كه بر وضعيت بازار سهام تاثير مهمي دارد . همچنين عوامل سياسي - اجتماعي، مانند بروز تنش ها، رخدادهاي مهم سياسي، . نيز به نوبه خود بر اوضاع عمومي بازار سهام مي تواند حائز اثرات مثبت يا منفي باشد . گفتني است دو عامل نوع صنعت و اقتصاد كلان جزو عوامل بيروني هستند كه غالباً شركت ها و خود بورس بر آن ها كنترلي ندارند و مابقي عوامل ياد شده از عوامل دروني شركت ها به شمار مي روند .

در نظریه‌ی ریسک بازده چیست؟ این وبلاگ سعی شده که اطلاعاتی پیرامون مسایل مالی و سرمایه گذاری و اطلاعات اولیه برای اشخاص علاقه مند به مسایل مالی مطرح شود و در زمینه سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تا حد امکان به طور رایگان مشاوره ارایه شود

حرکت گله‌ای چیست؟

نظریه‌های اقتصادی در مورد اقتصاد مالی روی این مفهوم تکیه دارند که سرمایه گذاران و افراد، در داد و ستد و معاملاتشان به دنبال حداکثر کردن سود خود هستند. اما در بازار‌های مالی اتفاقات دیگری هم شکل می‌گیرد. از جمله اینکه به دلیل رفتار گله‌ای معامله گران، یک سهم یا کالای خاصی دچار حباب قیمتی شده و پس از مدتی دچار ریزش شدید قیمت‌ها شده است.

مهم‌ترین رفتار مخرب معامله گران در بازار سرمایه را می‌توان حرکت گله‌ای آن‌ها دانست. شناسایی و شناخت این اشتباهات و هیجانات سرمایه گذاران در رفتار معاملاتی آن‌ها، می‌تواند زمانی کمک کننده باشد که از آن درس گرفت و در مواقع مشابه گرفتار این سوگیری اقتصادی نشد.

منشا رفتار گله‌ای

انسان همیشه در جامعه بوده است. در واقع انسانها هستند که جامعه را می‌سازند و به تبع این ویژگی اجتماعی بودن انسان، آدم‌های یک جامعه می‌توانند بر یکدیگر اثر بگذارند. خیلی از اوقات، این اثرگذاری انسان‌ها بر یکدیگر از طریق رفتارهای افراد اتفاق خواهد افتاد. یک انسان بر حسب ویژگی اجتماعی بودن خود هم بر انسان‌های دیگر اثر می‌گذارد و هم خود بر سایرین قابلیت اثرگذاری را دارد. این رفتارهای انسانی ممکن است بر حسب شرایط موجود، اصلا منطقی و بر پایه‌ی تصمیم‌گیری‌های عقلانی صورت نگرفته باشند.

حرکت گله‌ای به چه معناست؟

انسان‌ها در بیشتر کارها و فعالیت‌های خود با منطق برخورد خواهند کرد و برای انجام کارهای روزانه و اجتماعی خود قطعا برنامه‌ریزی‌های خاصی را دارند. انسانها قبل از انجام این فعالیت‌ها از قوه تفکر خود استفاده خواهند کرد. اما گاهی اوقات بر اثر عصبانیت و یا تشنج‌های اجتماعی کارهایی را انجام خواهند داد که به دور از منطق است.

از جمله این فعالیت‌ها، رفتارهای مالی انسانها است. گاهی اوقات انسان‌ها بدون برنامه و منطق وارد معاملات می‌شوند. به زبان ساده دچار رفتار گله‌ای می‌شوند. به گونه‌ای که سرمایه گذاران برای انجام معاملات خود از برنامه‌ریزی و منطق علمی بهره نبرده و همسو با اکثریت جمعیت معامله‌ای را انجام می‌دهند. این همسویی بدون منطق و برنامه در واقع نشان از رفتار گله‌ای یک انسان هوشمند است.

ایران نیز در این مورد مستثنی نیست. در بازارهای مالی ایران نیز حرکات گله‌ای یافت می‌شود. این رفتار به وضوح نشان دهنده عدم آگاهی و دانش مالی افراد است.

به عنوان مثال، فرض کنید یک شخصی بصورت معمولی و با استفاده از علم و دانش و آگاهی مالی در یک بازار مالی در حال معامله است. اما در یک لحظه خاص یکی از سهم‌هایی که معامله کرده است در یک بازه زمانی کوتاه دچار صف خرید شود. به دلیل این صف خرید سایر سرمایه گذاران تمایل پیدا خواهند کرد که در آن سهم بخصوص ورود کنند. با ورود تعداد زیادی سرمایه گذار باعث رشد بیشتر و بیشتر قیمت آن خواهد شد و افراد برای آن که بتوانند آن سهم را خرید کنند در بالاترین قیمت ثبت سفارش خواهند کرد. این کار به وضوح رفتار گله‌ای سرمایه گذاران و تاثیر آن ها بر یکدیگر را نشان می‌دهد.

چگونگی رخ داد حرکت گله‌ای

رفتار گله‌ای افراد عموما تحت تاثیر تبلیغات و یا راهنمایی های غلط سایر افراد به یک معامله گر بازار اتفاق می‌افتد. یا اینکه این افراد تحت تاثیر افزایش قیمت یک سهم و تابلو خوانی دچار این توهم می‌شوند که این سهم حتما رشد دوباره خواهد داشت. پس رفتار گله‌ای زمانی اتفاق می‌افتد که سرمایه‌های زیادی بصورت مداوم وارد سهمی شود.

این افزایش ورود جریان نقدینگی به یک سهم باعث افزایش تقاضا برای خرید آن سهم می‌شود. این افزایش تقاضا موجب می‌شود که افراد دارای این سهم، از فروش سهم خودداری کنند و این کار باعث می‌شود که خریداران در صف خرید قرار بگیرند. اما به زمانی که جریان ورود سرمایه به این سهم قطع شود، قیمت این سهم به یکباره ریزش خواهد کرد.

دلیل این ریزش این است که افراد بدون آگاهی و سواد مالی، تحت تاثیر نظرات افراد دیگر و بصورت گله‌ای وارد این سهم شده‌اند و اگر روزی این مازاد تقاضا از بین رود سهم ریزش خواهد کرد.

حرکت گله‌ای در کجا اتفاق می‌افتد

حرکت گله‌ای اکثرا در جاهایی اتفاق می‌افتد که ارزش ذاتی می‌تواند به راحتی از ارزش اسمی آن فاصله بگیرد. با فاصله گرفتن ارزش اسمی از ارزش ذاتی موجب به وجود آمدن حباب خواهد شد. مثلا نرخ ارز، به دلیل اینکه نقد شوندگی بالایی دارد و در زمان کوتاهی می‌تواند قیمت آن رشد کند منجر به این اتفاق خواهد شد که با یک خبر سیاسی قیمت آن دچار نوسان و رشد قیمتی شده و گرفتار حباب شود.

چگونه گرفتار حرکت گله‌ای نشویم

گاهی اوقات افراد به دلیل داشتن دانش کافی از بازار سرمایه و معامله گری به درستی سهمی را تحلیل کرده و به این نتیجه رسیده‌اند که می‌توانند با خرید این سهم موفق بوده و کسب سود کنند. اما این فرد بصورت ناگهانی می‌بیند که سهم مورد نظرش پس از مدتی در صف فروش قرار گرفته است.

اگر این معامله‌گر همسو با سایر معامله‌گران که بدون دانش بصورت جمعی شروع به فروش سهم کرده و در صف فروش ایستاده‌اند، شروع به فروش سهم خود کند، قطعا این شخص دچار رفتار گله‌ای شده است. اما اگر به علم و آگاهی خود اطمینان داشته تا رسیدن به نتیجه صبر کند، در دام رفتار گله‌ای نیافتاده است.

اگر سرمایه‌گذاری با تحلیل تکنیکال و سپس تابلوخوانی در بورس به قیمت مورد نظر برسد قاعدتا با صف فروش شدن و رسیدن به حد ضرر سهم را می‌فروشد. اما اگر با تحلیل بنیادی باشد معمولا اسیر نوسانات کوتاه مدت نشده و صبر می‌کند تا به هدف قیمتی برسد چرا که تحلیلگران بنیادی معمولا همراه با ارائه گزارش‌های مالی شرکت در خصوص سهم تصمیم‌گیری می‌کنند.

رکود تورمی چیست؟

رکود تورمی چیست؟

زمانی که یک اقتصاد نرخ بیکاری بالا به همراه رکود یا رشد منفی و همچنین افزایش قیمت‌ها را تجربه کند، رکود تورمی اتفاق می‌افتد. ممکن است به طور جداگانه، راه‌ حل‌هایی برای مقابله با رکود و تورم وجود داشته باشد. اما پیدا کردن راه حل برای رکود تورمی چالش برانگیز است. از یک طرف، رکود اقتصادی یا رشد منفی با افزایش عرضه پول، و مقرون به صرفه‌تر کردن وام گرفتن پول برای مشاغل (نرخ بهره پایین) می‌تواند کنترل شود. پول بیشتر به معنای توسعه بیشتر و نرخ اشتغال بیشتر است که می‌تواند از رکود جلوگیری کند یا آن را کاهش دهد.

از طرف دیگر، اقتصاددانان و سیاستمداران اغلب سعی می‌کنند با محدود کردن عرضه پول، اقتصاد را کند کنند تا از تورم رو به رشد جلوگیری کنند. این کار را می‌توان با افزایش نرخ بهره انجام داد و وام گرفتن پول را گران‌تر کرد. مشاغل و افراد کمتر وام می‌گیرند و خرج می‌کنند و در نتیجه کاهش تقاضا، قیمت‌ها دیگر رشد نمی‌کنند.

زمانی که یک اقتصاد علاوه بر رکود دچار تورم می‌شود، زندگی بسیار دشوار خواهد شد. بیایید نگاهی دقیق‌تر به این بیندازیم که رکود تورمی چیست، چه چیزی باعث آن می‌شود و چه راه‌حل‌هایی می‌توان برای مقابله یا حل آن پیاده کرد.

رکود تورمی چیست؟

رکود تورمی یک مفهوم کلان اقتصادی است که توسط سیاستمدار بریتانیایی و صدراعظم خزانه، ‌ایین مکلود در سال ۱۹۶۵ ابداع شد. این اصطلاح ترکیبی از دو واژه “رکود” و “تورم” است که به اقتصادی با رشد کم یا منفی، بیکاری و افزایش قیمت اشاره دارد.

مدیریت رکود تورمی برای یک دولت یا بانک مرکزی دشوار است؛ زیرا راه‌حل‌های اقتصادی سنتی که برای رسیدگی به شرایط‌های مختلف به طور جداگانه استفاده می‌شوند ممکن است شرایط را برای موقعیت‌های دیگر را بدتر کند.

تولید ناخالص داخلی (GDP) یک کشور، که مستقیماً با نرخ اشتغال در ارتباط است، اغلب برای اندازه‌گیری رشد اقتصادی استفاده می‌شود. هنگامی که تولید ناخالص داخلی خوب نیست و تورم در حال افزایش است، رکود تورمی می‌تواند منجر به یک بحران مالی بزرگتر شود.

مقایسه رکود تورمی با تورم

همانطور که در بالاتر اشاره کردیم، رکود تورمی ترکیبی از تورم به همراه رکود یا رشد منفی است. تورم اصطلاحی است که می‌توان آن را به طربق مختلف تعریف کرد؛ اما بیشتر به افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات اشاره دارد. تورم ممکن است به عنوان کاهش قدرت خرید یک ارز نیز تعریف شود.

رکود تورمی به چه دلیل اتفاق می‌افتد؟

رکود تورمی زمانی اتفاق می‌افتد که همزمان با کند شدن اقتصاد و کاهش کمیت کالا‌ها و خدمات، قدرت پول کاهش می‌یابد. عواملی که منجر به رکود تورمی می‌شود بسته به سابقه تاریخی و دیدگاه‌های مختلف اقتصادی متفاوت است. مدل‌های پول‌گرا، کینزی و کلاسیک جدید از جمله نظریه‌ها و دیدگاه‌هایی هستند که رکود تورمی را به روش‌های مختلف توضیح می‌دهند. بیایید چند نمونه از آن‌ها را بررسی کنیم.

تضاد سیاست پولی و مالی

بانک‌های مرکزی مانند فدرال رزرو ایالات متحده، با کنترل عرضه پول بر اقتصاد تأثیر می‌گذارند. این کنترل به اصطلاح سیاست پولی شناخته می‌شود. هزینه‌های دولت و سیاست‌های مالیاتی که به عنوان سیاست‌های مالی شناخته می‌شوند نیز تأثیر مستقیمی بر اقتصاد دارند. از سوی دیگر، ترکیب متناقض سیاست مالی و پولی ممکن است منجر به تورم خارج از کنترل و توسعه اقتصادی کند شود. رکود تورمی ممکن است ناشی از ترکیب هر اقداماتی باشد که مخارج مصرف‌کننده را محدود می‌کند و در عین حال عرضه پول را افزایش می‌دهد.

سیاست پولی

به عنوان مثال، یک دولت ممکن است با افزایش مالیات و جمعیت خود را با درآمد قابل عرضه کمتری مواجه کند. بانک مرکزی ممکن است همزمان با تسهیل کمی (چاپ پول) و کاهش نرخ بهره درگیر باشد. در حالی که بانک مرکزی مقدار پول را افزایش می‌دهد که به طور کلی منجر به تورم می‌شود، اقدامات دولت تأثیر منفی بر رشد خواهد داشت.

معرفی ارز فیات

پیش از این، اکثر اقتصاد‌های بزرگ ارز‌های خود را به طلا متصل کرده بودند. اما استاندارد طلا سیستمی بود که پس از جنگ جهانی دوم کاملا کنار گذاشته شد. پایان استاندارد طلا و جایگزینی آن با ارز فیات، هرگونه محدودیت در عرضه پول را لغو کرد. اگرچه این امر ممکن است اداره اقتصاد را برای بانک‌های مرکزی آسان‌تر کند، اما خطر تورم و قیمت‌های بالاتر را نیز افزایش می‌دهد.

افزایش قیمت عرضه

رکود تورمی همچنین می‌تواند ناشی از افزایش سریع قیمت تولید محصولات و خدمات باشد. این امر به ویژه در مورد انرژی صادق است و به عنوان شوک عرضه نامیده می‌شود. مصرف‌کنندگان نیز تحت تأثیر افزایش قیمت انرژی که اغلب با قیمت نفت مرتبط است، قرار می‌گیرند. در صورتی که هزینه تولید کالاها بیشتر باشد و قیمت‌ها افزایش یابد و مصرف‌کنندگان به دلیل گرمایش، حمل و نقل و سایر مخارج مرتبط با انرژی درآمد کمتری داشته باشند، احتمال رکود تورمی بیشتر است.

بهترین راه برای مقابله با رکود تورمی چیست؟

پول گرایان

پول گرایان (اقتصاددانانی که معتقدند تنظیم عرضه پول مهم‌ترین عنصر برای کنترل است) ادعا می‌کنند که مهم‌ترین عامل برای کنترل تورم است. یک پول گرا در این شرایط ابتدا عرضه پول را کاهش می‌دهد. در نتیجه تقاضا برای محصولات و خدمات کمتر می‌شود و قیمت‌ها کاهش می‌یابد. اشکال این است که این رویکرد باعث رشد نمی‌شود. رشد باید بعداً با ترکیبی از سست بودن سیاست پولی و مالی ایجاد شود.

سیاست‌های طرف عرضه

گروه دیگر از افزایش عرضه اقتصادی از طریق کاهش هزینه‌ها و افزایش کارایی حمایت می‌کند. کنترل قیمت انرژی (در صورت امکان)، طرح‌های بهره وری و یارانه‌های تولید همگی به کاهش هزینه‌ها و تقویت عرضه کلی اقتصاد کمک می‌کنند. این امر باعث کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده، افزایش فعالیت اقتصادی و کاهش بیکاری می‌شود.

سیاست های طرف عرضه

راه حل مبتنی بر بازار آزاد

برخی از اقتصاددانان معتقدند که اجازه دادن به بازار آزاد برای مقابله با رکود تورمی بهترین راه حل است. از آنجایی که مشتریان قادر به خرید اقلام نیستند، عرضه و تقاضا در نهایت هزینه‌های فزاینده را حل خواهند کرد. در نتیجه، تقاضا کاهش می‌یابد و تورم کاهش می‌یابد.

بازار آزاد همچنین با تخصیص مؤثر کارگران به کاهش بیکاری کمک خواهد کرد. با این حال، اجرای این استراتژی ممکن است سال‌ها یا دهه‌ها طول بکشد و مردم را در شرایط زندگی اسفناکی قرار دهد. همانطور که کینز زمانی گفت:

رکود تورمی چگونه می‌تواند بر بازار کریپتو تأثیر بگذارد؟

مشخص کردن پیامد‌های رکود تورمی بر روی بازار ارز‌های دیجیتال کمی چالش برانگیز است. با این حال، اگر فرض کنیم که سایر شرایط بازار ثابت بماند، می‌توانیم چند فرض اساسی داشته باشیم.

رشد حداقل یا منفی

اقتصادی که به سختی در حال گسترش یا کاهش است منجر به رکود درآمد یا حتی کاهش می‌شود. کاربران پول کمتری برای سرمایه‌گذاری در این شرایط خواهند داشت. از آنجایی که سرمایه‌گذاران خرده‌فروش می‌خواهند برای نیاز‌های روزمره به پول دسترسی داشته باشند، این ممکن است منجر به کاهش خرید ارز‌های دیجیتال و افزایش فروش شود. سرمایه‌گذاران بزرگ نیز در نتیجه توسعه اقتصادی ضعیف یا منفی، قرار گرفتن در معرض دارایی‌های با ریسک بالاتر، مانند سهام و ارز‌های دیجیتال را کاهش می‌دهند.

اقدامات دولت برای مقابله با رکود تورمی

معمولاً دولت تلاش می‌کند ابتدا تورم را مدیریت کند، سپس به حل مشکل رشد و بیکاری رسیدگی کند. تورم ممکن است نظریه‌ی ریسک بازده چیست؟ با کاهش عرضه پول که می‌تواند به روش‌های مختلفی انجام شود کنترل شود؛ یکی از آن‌ها افزایش نرخ بهره است.

وقتی افراد پول خود را در بانک‌ها نگهداری می‌کنند، نقدینگی کاهش می‌یابد و وام گرفتن گران‌تر می‌شود. با افزایش نرخ بهره، سرمایه‌گذاری‌های پرریسک و با بازده جذابیت خود را از دست می‌دهند. در نتیجه، در دوره‌های افزایش نرخ بهره و کاهش عرضه پول، کریپتو‌ها ممکن است با کاهش تقاضا و قیمت مواجه شوند.

هنگامی که تورم تحت کنترل باشد، دولت به دنبال افزایش رشد می‌رود. اینکار معمولاً از طریق تسهیل کمی و کاهش نرخ بهره انجام می‌شود. به دلیل افزایش عرضه پول، عواقب آن بر بازار‌های رمزنگاری مطمئناً سودمند خواهد بود.

افزایش تورم

به گفته بسیاری از سرمایه‌گذاران، بیت کوین می‌تواند یک محافظ در برابر افزایش نرخ تورم باشد. نگه داشتن پول خود در فیات بدون ایجاد سود، ارزش واقعی آن را با افزایش تورم کاهش می‌دهد. برای جلوگیری از این امر، بسیاری از مردم برای صرفه‌جویی در قدرت خرید خود و حتی کسب درآمد در دراز مدت به بیت کوین متوسل شده‌اند. به دلیل محدودیت عرضه و در دسترس بودن آن، سرمایه‌گذاران بیت کوین را به عنوان یک ذخیره ارزش قوی می‌دانند.

این پوشش ریسک برای سرمایه‌گذارانی که بیت‌کوین و سایر ارز‌های دیجیتال را در طول زمان جمع‌آوری کرده‌اند، ممکن است به درستی کار کند. از سوی دیگر، کریپتو به‌عنوان یک محافظ تورم ممکن است در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر، به‌ویژه در دوره‌های رکود تورمی، خوب عمل نکند. دلایل دیگری مانند افزایش پیوند بین ارز‌های دیجیتال و بازار‌های مالی نیز باید در نظر گرفته شود.

رکود تورمی در بحران نفت ۱۹۷۳

سازمان کشور‌های عربی صادرکننده نفت (اوپک) در سال ۱۹۷۳ تحریم نفتی را بر مجموعه‌ای از کشور‌ها اعمال کرد. این تصمیم در واکنش به حمایت جامعه بین‌المللی از اسرائیل در طول جنگ یوم کیپور اتخاذ شد. قیمت نفت در نتیجه کاهش شدید عرضه نفت افزایش یافت که منجر به محدودیت‌های زنجیره تأمین و هزینه‌های مصرف‌کننده بالاتر شد. در نتیجه نرخ تورم به شدت افزایش یافت.

بانک‌های مرکزی در کشور‌هایی مانند ایالات متحده و بریتانیا نرخ بهره را برای تقویت توسعه اقتصادی کاهش دادند. نرخ بهره پایین‌تر وام گرفتن پول را آسان‌تر می‌کند و مردم را تشویق می‌کند که به جای پس انداز، پول بیشتری خرج کنند. با این حال، افزایش نرخ بهره و تشویق مشتریان به پس‌انداز یک تکنیک رایج برای کاهش تورم است.

با توجه به اینکه هزینه‌های نفت و انرژی بخش عمده‌ای از درآمد‌های کاربران را تشکیل می‌دهند و کاهش نرخ بهره نتوانسته رشد کافی را تحریک کند، بسیاری از کشور‌های غربی شاهد تورم و رکود شدید بودند.

نتیجه گیری

رکود تورمی یک اتفاق نادر برای اقتصاددانان و سیاستگذاران است، زیرا تورم و رشد منفی به ندرت همزمان رخ می‌دهند. ابزار‌های ضد رکود اغلب باعث ایجاد تورم می‌شوند، در حالی که استراتژی‌های ضد تورم می‌تواند منجر به توسعه اقتصادی کند یا منفی شود. در زمان رکود نظریه‌ی ریسک بازده چیست؟ تورمی، ارزیابی پیشینه اقتصاد کلان و متغیر‌های متعدد آن مانند عرضه پول، نرخ بهره، عرضه و تقاضا و نرخ بیکاری بسیار مهم است.

بهترین سرمایه گذاری در زمان تورم

سرمایه‌گذاری در زمان تورم

تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد پرتلاطم امروز، یکی از سخت‌ترین کارها است. انتخاب بهترین سرمایه‌گذاری در زمان تورم، تفاوت زیادی با سرمایه‌گذاری در زمان رکود دارد. نوسانات اقتصادی، تحریم‌ها، نرخ دلار و ارز پارامترهایی است که سرمایه‌گذاری در زمان تورم را دستخوش تغییر می‌کند. نظریه‌های مختلفی برای سرمایه‌گذاری در زمان تورم وجود دارد. باهم در این مقاله، بهترین روش سرمایه‌گذاری در زمان تورم را بررسی می‌کنیم.

تورم چیست:

تورم یا Inflation به افزایش قیمت‌ها در بازه زمانی مشخص و معین گفته می‌شود. همین افزایش بی‌رویه قیمت‌هاست که باعث کاهش قدرت خرید مردم می‌شود. وقتی افزایش قیمت‌ها بدون پشتوانه و برنامه‌ریزی صورت می‌گیرد، تعادل میانه تقاضای محصولات با نقدینگی موجود در بازار برهم ریخته و باعث کاهش قدرت خرید مردم می‌شود. علاوه بر آن تورم باعث کاهش ارزش پول ملی شده و قدرت خرید خانواده‌ها را نیز نسبت به قبل کم و کمتر می‌کند.

3 استراتژی مهم برای سرمایه‌گذاری:

قبل از آنکه برای سرمایه‌گذاری تصمیم بگیرید باید بدانید دیدگاه شما نسبت به سرمایه‌گذاری چیست؟ از کدام استراتژی و برنامه استفاده می‌کنید؟ متغیرهای بسیاری در سطح کشور و جهان وجود دارند که بر میزان بازدهی سرمایه تأثیر مستقیم دارند.

 1. استراتژی شما سرمایه‌گذاری درازمدت است یا کوتاه‌مدت!
 2. میزان نقدینگی و حجم سرمایه شما تا چه سقفی است؟
 3. نکته مهم دیگر در مورد سرمایه‌گذاری، زمان مناسب است.

پس‌انداز یا سرمایه‌گذاری! مسئله این است:

تورم چنان بر زندگی ما سایه انداخته که همیشه باید نگران فردا باشیم و اضطراب افزایش هزینه‌ها در سال آینده را داشته باشیم. برای تأمین هزینه‌ها نیازمند این هستیم که برای آینده برنامه‌ریزی کنیم پس‌انداز کردن پول

کار بهتری است یا سرمایه گداری.

بهترین سرمایه‌گذاری در دوران رکود:

در دوران رکود به خاطر آنکه هزینه‌ها کاهش پیدا می‌کند، قدرت پس‌انداز افراد بیشتر می‌شود، بنابراین بهترین زمان برای سرمایه‌گذاری دوران رکود است. هر چند در این دوران می‌توانید کالاهای مصرفی و ضروری خود را نیز خریداری کنید، چون قیمت کالاها در دوران تورم بالاتر می‌رود.

در دوران رکود، سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه بیشتر توصیه می‌شود.

پس‌انداز یا سرمایه‌گذاری

پس‌انداز یا سرمایه‌گذاری

بهترین سرمایه‌گذاری در زمان تورم:

برای حفظ ارزش پول و دارایی در برابر تورم، بهترین کار سرمایه‌گذاری است؛ اما سؤال اینجا است که بهترین سرمایه‌گذاری در زمان تورم چیست؟

گزینه‌های مختلفی برای سرمایه‌گذاری در زمان تورم وجود دارد.

 1. سرمایه‌گذاری در بازار مسکن
 2. سرمایه‌گذاری در بانک
 3. سرمایه‌گذاری بر روی ارز و دلار
 4. سرمایه‌گذاری سکه و طلا
 5. سرمایه‌گذاری در بازار سهام و سرمایه
 6. سرمایه‌گذاری و خرید خودرو
 7. سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه

هرکدام از موارد بالا دارای مزایا و معایبی است که با تفصیل با هرکدام آشنا می‌شویم.

چگونگی سرمایه‌گذاری در بازار مسکن:

از گذشته‌های دور پدربزرگ‌های ما بر این عقیده بودند که زمین و مسکن باعث حرکت انسان می‌شود. از سوی دیگر زمین یا خانه مسکونی جزو نیازهای اساسی و حیاتی هر انسان است. به اعتقاد بسیاری از اقتصادان ها بهترین سرمایه‌گذاری در زمان تورم، بازار مسکن است. چون مسکن کالایی مصرفی بوده و قیمت آن در طول زمان افزایش پیدا می‌کند. اما سرمایه‌گذاری در بازار مسکن نیز مزایا و معایبی دارد.

مزایای سرمایه‌گذاری در بازار مسکن

 • ریسک پایینی برای حفظ سرمایه دارد.
 • مسکن درآمدزا بوده و مالک با اجاره دادن می‌تواند از آن کسب درآمد کند.
 • قیمت آن به مرور رشد می‌کند.

معایب سرمایه‌گذاری در بازار مسکن

 • سرمایه‌گذاری در بازار مسکن نوعی سرمایه‌گذاری بلندمدت است که در کوتاه‌مدت به ثمر نمی‌رسد.
 • اگر مسکن خالی باشد مشمول مالیات می‌شود.
 • نقد شوندگی پایینی دارد.
 • برای ورود به بازار مسکن نیازمند سرمایه کلانی هستید.

چگونگی سرمایه‌گذاری در بانک:

سرمایه‌گذاری در بانک امن‌ترین و کم‌خطرترین نوع سرمایه‌گذاری است. بسیاری از ایرانیان بهترین سرمایه‌گذاری در زمان تورم را سرمایه‌گذاری در بانک می‌دانند. چون با سپرده‌گذاری در بانک می‌توانند به صورت ماهانه سود دریافت کنند. سرمایه‌گذاری در بانک ریسک پایینی دارد ضمن آنکه سرمایه اولیه نیز برای شما حفظ می‌شود. این روش برای افرادی که ریسک‌پذیری پایینی دارند بسیار مناسب است.

مزایای سرمایه‌گذاری در بانک:

 • سرمایه‌گذاری با ریسک بسیار پایینی است.
 • ضمن حفظ سرمایه امکان دریافت سود ماهانه دارد.
 • سودآوری تضمینی و قطعی دارد.
 • ازنظر زمانی قابل تنظیم در دوره‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت است.

معایب سرمایه‌گذاری در بانک:

 • با سرمایه‌گذاری در یک بانک دیگر امکان انتقال آن را به بانک دیگری ندارید.
 • سپرده‌های کوتاه‌مدت شامل سود کمتری می‌شود و جزو منابع ارزان‌قیمت است.
 • در سپرده‌های بلندمدت تا پایان زمان مقرر اجازه انتقال و برداشت سرمایه را ندارید.
 • میزان سود پرداختی توسط بانک‌ها با توجه به شرایط تورم بسیار پایین است.

نکته مهم: با توجه به نرخ تورم ۳۰ درصدی بهره که از سوی بانک‌ها به سپرده‌گذاران داده می‌شود نمی‌تواند ارزش پول آنان در برابر تورم حفظ کرده و آن‌ها را دچار ضرر و زیان می‌کند.

سرمایه‌گذاری

چگونگی سرمایه‌گذاری در بازار ارز و دلار:

در ایران سرمایه‌گذاری در بازار ارز و دلار طرفداران خاصی دارد و سرمایه‌گذاران ایرانی از گذشته به این حوزه از سرمایه‌گذاری علاقه‌مند بوده‌اند. سرمایه‌گذاری در بازار ارز و دلار نیز مزایا و معایب خاصی دارد.

معایب سرمایه‌گذاری در بازار ارز و دلار

 • ریسک بسیار بالایی دارد.
 • شفافیت معاملات بسیار پایین است.
 • فعالیت در بازار ارز و دلار نوعی فعالیت در بازار سیاه محسوب می‌شود.
 • سرمایه‌گذاری پایدار نیست که بتوان روی آن حساب باز کرد.
 • اتفاقات و حوادث دنیا داخل کشور تأثیر زیادی بر روی نوسانات آن دارد.
 • قابل پیش‌بینی نیست.

چگونگی سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها:

صندوق‌های سرمایه‌گذاری به چند دسته تقسیم می‌شوند:

 1. صندوق سرمایه‌گذاری سهامی
 2. صندوق با درآمد ثابت
 3. صندوق سرمایه‌گذاری مختلط

هر کدام از این صندوق‌ها و شرایط ریسک و بازدهی متفاوتی دارند.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت از اوراق قرضه و سپرده‌های بانکی به وجود آمده است. سرمایه‌گذاری در این نوع صندوق برای کسانی که به دنبال سود متوسط هستند، گزینه مناسبی است. سرمایه‌گذاری در صندوق سهامی را کسانی انتخاب می‌کنند که ریسک‌پذیری بالایی دارند و علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری درست و اصولی در بازار سهام هستند.

صندوق‌های سهامی از افراد متخصصی تشکیل‌شده است که سرمایه و دارایی افراد را مدیریت می‌کنند و بهترین بازار بورس را برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کنند. سرمایه‌گذاری در صندوق مختلط نیز برای افرادی که خواهان ریسک متوسط با بازدهی بیشتر هستند مناسب است. چون این صندوق سپرده‌های افراد را به‌صورت مختلط سرمایه‌گذاری کرده که خطر کمتر و بازدهی بیشتری دارد.

سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها

سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها

سرمایه‌گذاری و خرید خودرو:

در کشورهای توسعه‌یافته دنیا خود را نیز کالای سرمایه به شمار می‌آورند. با یک حساب سرانگشتی و محاسبه قیمت خودرو در چند سال قبل می‌توانید متوجه افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش شوید.

معایب سرمایه‌گذاری در بازار خودرو:

 • محدودیت در خرید
 • قیمت بالا
 • شرایط خرید خودرو از کارخانه
 • هزینه نگهداری
 • تعمیرات
 • بیمه
 • ریسک پیشرفت تکنولوژی
 • وضعیت واردات خودرو نیز ابن بازار را دستخوش تغییرات زیادی می‌کند.
 • ضمن آنکه خودرو نقد شوندگی کمتری نسبت به طلا و سکه دارد.

سرمایه‌گذاری در بازار طلا و سکه:

سکه و طلا زیورآلات موردعلاقه خانم‌ها است که هنوز هم ازنظر بسیاری از مردم بهترین سرمایه‌گذاری در زمان تورم محسوب می‌شود. بسیاری از مردم بر این عقیده هستند که طلا همیشه ارزشمند بوده و هیچ‌گاه ارزش خود را از دست نمی‌دهد.

مزایای سرمایه‌گذاری در بازار طلا و سکه:

 • طلا سوددهی خوبی دارد.
 • نقد شوندگی بالایی دارد.
 • هنگام خریدوفروش هزینه جابجایی با آگاهی و کارگزاری ندارد.
 • محدودیت زمانی ندارد.
 • هر زمانی می‌توانید آن را خریدوفروش کنید.

معایب سرمایه‌گذاری در بازار طلا و سکه:

 • وابستگی زیادی به نرخ دلار دارد.
 • با توجه به نوسانات قیمت طلا در جهان دچار نوسان می‌شود.
 • امکان تقلب و ریسک در عیار و وزن آن وجود دارد.

چگونگی سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه:

منظور از بازار سرمایه، همان سهام و بورس است که از جمله بهترین سرمایه‌گذاری در دوران تورم به شمار می‌رود. در چند سال اخیر به دلایل زیر سرمایه‌گذاری در این بازار با سوددهی بالایی همراه بود.

 • افزایش نرخ ارز
 • حمایت‌های دولت
 • ارائه عرضه اولیه
 • واگذاری و فروش سهام‌های دولتی به بازار

بازار بورس ایران در سال 1398 و ابتدای سال 99 دارای رکودی بی‌نظیر و بازدهی فوق‌العاده‌ای بود که رشد بسیار چشمگیری داشت. افزایش نرخ ارز نیز در جذب نقدینگی‌های مردم در بازار سهام تأثیر زیادی داشت. در اواخر سال 1399 و 1400 این جریان ادامه خوبی نداشت و به سمت سراشیبی و رکود تغییر مسیر داد. به دنبال این رکود بسیاری از سرمایه‌گذاران پول‌های خود را از این بازار خارج کردند.

مزایای سرمایه‌گذاری در بازار بورس:

 • برای سرمایه‌گذاری در بازار بورس نیاز به سرمایه زیاد و سنگینی ندارید.
 • امکان نقدینگی بالایی دارد.
 • شفافیت سرمایه‌گذاری بالاست
 • از سرمایه می‌توان در برابر نوسانات محافظت کرد.
 • در صوت افزایش قیمت‌ها به راحتی قابل خرید و فروش است.
 • امکان پرداخت سود نقدی به سهامداران پس از برگزاری مجمع وجود دارد.
 • سود سهام معاف از مالیات است.

معایب سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه:

 • ریسک بسیار بالایی دارد.
 • نیازمند به اطلاعات، علم و دانش کافی از بازار بورس و جریان‌های فعال داخلی است.

سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه:

اسناد خزانه و اوراق مشارکت دولت و اوراق قرضه، سهام دولتی هستند که سرمایه‌گذاری کمتری در آن‌ها صورت می‌گیرد و ریسک بسیار پایین‌تری دارند.

مزایای سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه:

 • سود تضمین‌شده دارد.
 • سود اوراق قرضه از سپرده‌های بانکی بیشتر است.

سرمایه‌گذاری در صندوق طلا:

کسانی که می‌خواهند طلا داشته باشند اما پول کافی برای خرید سکه یا قطعات طلا را ندارند و یا کسانی که توان خرید طلا را دارند اما نگران نگهداری آن هستند می‌توانند در صندوق سرمایه‌گذاری طلا برنامه‌ریزی کنند این صندوق بهترین گزینه برای افرادی است که می‌خواهند برای طلا طرح گذاری کنم صندوق بافتنی برای اوراق مشتقه طلاست و افراد با هر مبلغی می‌توانند چند گرم طلا خریده و در این صندوق سرمایه‌گذاری نمایند.

بهترین سرمایه‌گذاری

بهترین سرمایه‌گذاری در سال 1400:

در سال ۱۴۰۰ نیز استراتژی سرمایه‌گذاری تفاوت چندانی با سال‌های گذشته ندارد، اما نکته‌ای که لازم است بدانید این است که در سال ۱۴۰۰ دیگر روش‌های سنتی سرمایه‌گذاری، چندان پاسخگوی تورم نیست و باید به دنبال روش‌های دیگر سرمایه‌گذاری باشید.

هنوز برخی سرمایه‌گذاری در زمینهٔ سکه و طلا را ترجیح می‌دهند که به خاطر در معرض خطر سرقت بودن چندان روش مناسبی نیست.

سرمایه‌گذاری در بازار سهام نیز به دلیل عدم دانش ممکن است با شکست مواجه شود.

برخی نیز به سرمایه‌گذاری در بانک و سپرده‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت علاقه‌مند هستند که حساب‌های بانکی نیز به خاطر سود حداقل‌های پاسخگویی تورم نیست.

بهترین روش سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۰ صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند. سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها چون نوعی سرمایه‌گذاری غیرمستقیم است باعث حفظ ارزش پول درگذر زمان و در برابر تورم می‌شود

ضمن آن‌که در بازه زمانی ۳ تا ۵ سال بهترین بازدهی را در میان سایر گزینه‌ها دارد.

تحریم و اثرات آن بر سرمایه‌گذاری:

تحریم به معنای محروم کردن کشور از تبادل کالا، خدمات و غیره با کشورهای دیگر است. تحریم اقتصادی مخرب‌ترین نوع تحریم است که مبادلات اقتصادی کشور با جهان‌بین الملل را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

کشورهایی که در تحریم اقتصادی هستند مشکلات تبادل مشکلات زیادی درزمینه اقتصادی دارند از جمله تبادل داده و انرژی کمک‌های انسانی و غیره که آثار مستقیم و غیرمستقیم زیادی به بدنه اقتصاد کشور وارد می‌کند.

بهترین سرمایه‌گذاری در زمان تحریم:

کسانی که به دنبال سرمایه‌گذاری متناسب با نوسانات اقتصادی و شرایط تحریم هستند باید به دنبال فرصتی باشند که این شرایط را داشته باشد:

فرصت‌های سرمایه‌گذاری با ریسک و آسیب کمتر را دنبال کنند.

درزمینهٔ‌ای سرمایه‌گذاری کنند که ضمن حفظ قدرت خریدبازدهی مناسبی داشته باشد.

موسسه مشاوران شما را به خواندن مقاله پیگیری و استعلام کد اقتصادی دعوت می نماید.

بهترین راه سرمایه گذاری در ساختمان

بهترین راه سرمایه گذاری در ساختمان

یکی از معاملات با نقدینگی بالا می تواند در ساختمان صورت بگیرد که نقدینگی در آن بالا می باشد. شاید از خودتان بپرسید که آیا بهترین راه سرمایه گذاری در ساختمان است؟ بهتر است این را بدانید که ساختمان یکی از نیازهای اصلی هر جامعه ای است. ساختمان هم می تواند محل زندگی فرد باشد و هم می تواند محل کسب و کاری وی محسوب گردد. با توجه به اینکه مسکن همواره نیاز اساسی بشر بوده است از این رو دولتمردان برنامه هایی را اندیشیده اند و وام هایی را به صورت هی مختلف به افراد می دهند.

در ابتدا بهتر است بدانیم که سرمایه گذاری چیست. در حقیقت، سرمایه گذاری به معنی خریدن چیزی به امید فروش آن در آینده و سود کردن می باشد. در واقع، سرمایه گذاری با هدف رسیدن به آینده مطلوب است. فقط در زمان سرمایه گذاری باید به این نکته توجه داشته باشید که در جایی سرمایه گذاری کنید که نقدینگی آن بیش تر است یعنی به این معنی است که قابلیت نقد شدن چیزی که روی آن سرمایه گذاری کرده اید بیشتر از سایر چیزهای دیگر است که این امر را به فراوانی می توان در معاملات دید.

ریسک های این روش چیست؟

از طرف دیگر ریسک سرمایه گذاری در ساختمان کم است و در واقع می توانید با خیال راحت یک گزینه مطلوب را برای خودتان انتخاب نمایید، زیرا وقتی تورم هست همه چی بالا می رود و وقتی قیمت ملک افزایش بیابد سرمایه شما هم بیش تر می گردد. این در حالی است که تسهیلاتی که برای سرمایه گذاری دریافت نموده اید ثابت خواهد ماند. بنابراین در سرمایه گذاری برای ساختمان بهتر است منطقه و جایی را انتخاب نمایید که احتمال ضرر در آن منطقه نسبتا کم باشد. البته، این نکته را بدانید که در بخش املاک هم به سراغ کسانی بروید که در این سال ها موفق بوده اند و از آنها مشورت بگیرید. به طور کلی، سرمایه گذاری در بخش ساختمان در مقایسه با سیر بخش ها ریسک کمتری دارد، نقدشودگی آن بالا است و معمولا سود خوبی در انتها نصیب سرمایه گذار خواهد شد.

در واقع، سرمایه گذاری در بخش ساختمان دارای بازده کوتاه مدت با سود فراوان است. در ایران سرمایه گذاری در بازار مسکن مزیت هایی دارد که شامل بازدهی مورد نظر، کم یودن ریسک و نقدشوندگی می باشد. در حقیقت یکی از اصلی ترین نیاز هر فرد در یک جامعه مسکن است. مسکن را می توان جزو نیازهای زیستی انسان نامید که بالاترین تاثیر را بر رفتار شخص در جامعه می گذارد و عمده فعالیت های هر فرد در جامعه به دنبال رفع این نیاز است.

بهترین راه سرمایه گذاری در ساختمان ؛آیا در همه جای دنیا به همین شکل است؟

جالب است بدانید سرمایه گذاری در بازار مسکن و اساسا ساخت و ساز در همه جای دنبا سود ده میباشد مثلا در حال حاضر اکثر سرمایه داران بزرگ ایالات متحده افرادی هستند که در کار ساخت و ساز برج و هتل و کلا در بحث ملک و املاک هستند.بنابراین بنظر میرسد که برای ایشان بهترین روش سرمایه گذاری بهترین راه سرمایه گذاری در ساختمان بوده است. دو دیدگاه مهم در رابطه با سرمایه گذاری در ساختمان و مسکن و رشد اقتصادی وجود دارد. دیدگاه اول بر اساس نظریه ی کینزی می باشد که بر این اساس دولت اشتغال و تقاضای کل را در غالب مهم ترین ابزار سیاسی می داند و بر این باور است که ین امر قتصاد را به یک حالت تعادلی می رساند.

بر اساس این نظریه، سرمایه گذاری در بخش مسکن می تواند تاثیر مثبتی بر سطح اشتغال داشته باشد و از این رو از این ابزار برای بهتر کردن وضعیت رشد اقتصادی در کشور استفاده می شود. دیدگاه دوم دیدگاه نئو کلاسیک است این دیدگاه بر اهمیت سرمایه گذاری تاکید دارد که سرمایه گذاری در بخش مسکن می تواند یکی از بهترین نوع های آن باشد که باعث بهبود بهره وری در اقتصاد می شود.

بهترین سرمایه گذاری برای ایرانیان خارج از کشور

بهترین سرمایه گذاری برای ایرانیان خارج از کشور

بسیاری از ایرانیان به دلایل مختلفی در خارج از کشور اقامت دارند و در آنجا…

سرمایه گذاری در ساخت و ساز

سرمایه گذاری در ساخت و ساز و ساختمان سازی

ساختمان سازی یکی از صنعت های پرسود و رایج در ایران و اساسا سرمایه گذاری…

پیمانکار ساختمان اسکلت بتنی

پیمانکار ساختمان اسکلت بتنی

به سازه هایی که در ساخت آنها از بتن استفاده شود سازه ی بتنی می…

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

دکتر امین خشنود دارای مدرک دکترای مهندسی عمران و دارای مدرک بسیار معتبر “شایستگی حرفه ای در ساختمان سازی” از خانه عمران با بیش از ۱۰۰۰ ساعت آموزش(مجموعا ۲۰ دوره آموزشی مهندسی عمران) و و همچنین مدرک ۱۰ دوره تخصصی عمرانی در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران،مدرک دوره جامع و عالی معماری با بیش از ۳۰۰ ساعت دوره آموزشی و همچنین با طی کردن تمامی دوره های ایمنی الزامی ساختمان از وزارت کار با ۱۰۰ ساعت آموزش در مرکز تحقیقات وزارت کار ،و نویسنده ۵ جلد کتاب در رشته مهندسی عمران

انجام پروژه های لوکس ساختمانی و ویلایی در تهران و حومه و همچنین شمال فقط زمین را تحویل دهید و ساختمان و ویلا را تحویل بگیرید. انجام تمامی کارهای پروژه از قبیل طراحی و نقشه ها و اخذ مجوزها بهمراه اجرای کامل ساختمان و امور معماری در یک پروژه ساختمانی بصورت کامل انجام میپذیرد. جذب سرمایه برای انجام پروژه های مشارکت در ساخت در تهران اجرای پروژه های سرمایه گذاری برای شما جهت ویلا سازی یا انبوه سازی در تهران یا شمال

تهران فرمانیه خ فرهودی شماره 7

2022 © کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای دکتر امین خشنود محفوظ است . طراحی و اجرا توسط رایان دیزایناشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.