فلسفه تحليل تكنيكال


برگرفته از کتاب Technical Analysis نوشته Thomas Mayers
ترجمه فرهاد مقدم سلیمی اصل دوم تحلیل تکنیکی
قیمتها به‎صورت روندهایی حرکت می‎کنند که این روندها در برابر تغییرات مقاومت می‎کنند. اصل دوم روش تحلیل تکنیکی، این است که قیمتها به صورت مسیرها یا روندهای خاصی حرکت می‎کنند و این روندها، درمقابل تغییرات ناگهانی از خود مقاومت نشان می‎دهند. عرضه و تقاضایی که برای یک محصول وجود دارد، باعث می‎شود روند حرکت قیمت سهام شرکت تولید کننده‎ این محصول، در حالت تعادل قرار گیرد. وقتی حرکتی آغاز گردید، تغییری در آن پدیدار نمی‎شود، مگر اینکه خود به پایان رسد. اگر قیمت سهامی شروع به بالا رفتن کند، افزایش قیمت آن ادامه خواهد یافت تا اینکه به نقطه بازگشت مشخصی برسد. به‎عنوان مثال، نحوه حرکت اتومبیلی را درنظر بگیرید. فرض کنید شما (به‎عنوان سرمایه‎گذار) «موتور سوار» هستید و سهام مورد توجه شما، «اتومبیلی» است که جلوی شما حرکت می‎کند. وقتی سهام یا همان اتومبیل به‎راه افتد، ابتدا سرعت پایینی دارد. اما به‎تدریج بر سرعت خود می‎افزاید تا به اندازه سرعت خاصی برسد. اگر این اتومبیل بخواهد مسیر خود را تغییر دهد و مثلاً‌برخلاف جهت فعلی حرکت کند، ابتدا از سرعت خود می‎کاهد (درمورد اتومبیل می‎توان این کاهش سرعت را تشخیص داد. در مورد سهام نیز کافی است دقت کنیم که تغییر قیمت روزانه آن روز به روز کاهش می‎یابد، مثلاً از ۵ به ۴، ۳، ۲و ۱ درصد می‎رسد) تا سرعتش به صفر برسد و آنگاه به تدریج می‎پیچید (یا دور می‎زند) و در مسیر جدید قرار می‎گیرد. اتومبیل در حالی‌که سرعت بالایی دارد، هیچگاه نمی‎تواند به یکباره تغییر مسیر دهد و ناگزیر از کاهش سرعت است. همین نکته درمورد سهام نیز وجود دارد. به اصطلاح می‎توان گفت که «سهم اینرسی[۱] دارد». سهام ابتدا مسیری را آغاز می‎کند که کاهشی یا افزایشی است و به این‎طریق، «روند»[۲] را بوجود می‎آورد. این روند تا هنگامی وجود دارد که تغییر قیمت به‎تدریج کند شود و به اصطلاح، «راهنما بزند» که ایها الناس! بدانید که می‌خواهم تغییر جهت دهم. آنگاه، سهام تغییر جهت می‎دهد و مسیر خود را عوض می‎کند. در این نقطه، سهام «روند» جدیدی را آغاز می‎کند. مثال:
برای روشن شدن موضوع، مثالی واقعی مطرح می‌کنیم. شکل ۱، نمودار تغییرات قیمت سهام شرکت سرمایه گذاری مسکن را نشان می‎دهد.

کدام سهام بورسی تکنیکال پذیر هستند؟

تا به حال از خود پرسیده‌اید بنیان‌های علم تکنیکال چه مواردی را شامل می‌شوند و بر چه اساسی استوارند؟ آیا می‌دانستید سهام شرکت بزرگی مانند ایران خودرو از منظر علم اقتصاد سنجی در زمره سهم هایی است که تکنیکال پذیر نیستند و از روند های تصادفی پیروی می‌کنند و از سوی دیگر سهامی مانند «غالبر» از منطق تحلیل تکنیکال و پیش بینی پذیری بهره می‌جوید؟

تا به حال از خود پرسیده‌اید بنیان‌های علم تکنیکال چه مواردی را شامل می‌شوند و بر چه اساسی استوارند؟ آیا می‌دانستید سهام شرکت بزرگی مانند ایران خودرو از منظر علم اقتصاد سنجی در زمره سهم هایی است که تکنیکال پذیر نیستند و از روند های تصادفی پیروی می‌کنند و از سوی دیگر سهامی مانند «غالبر» از منطق تحلیل تکنیکال و پیش بینی پذیری بهره می‌جوید؟ بنابر اطلاعات تحلیلی شرکت داده پردازی اطلاعات مالی پارس با بهره گیری از دانش سری زمانی اقتصاد سنجی به سنجش تکنیکال پذیری(پیش بینی پذیری) تمام اوراق بهادار موجود در بازار سرمایه پرداخته است. بر این اساس در این مقاله سعی شده است با بیانی ساده، منطق موجود در تحلیل های تکنیکال بازگو شود و پس از آن به بررسی منطق اقتصاد سنجی نهان در این تحلیل ها پرداخته شود . در ابتدا به بنیان‌های فلسفی تحلیل تکنیکال می‌پردازیم. در مباحث اساسی تکنیکال بر سه اصل بسیار تاکید می‌شود: 1. همه چیز در قیمتها لحاظ شده است . 2. قیمت‌ها بر اساس روندها حرکت می‌کنند . 3. تاریخ تکرار می‌شود . بررسی و تحلیل هر یک از سه اصل فوق از حوصله مقاله حاضر خارج است. به همین جهت به سراغ یکی از پرحاشیه ترین مباحث یعنی منطق شماره یک یا فلسفه «همه چیز در قیمتها لحاظ شده است» می‌رویم.به گزارش اقتصادنیوز، یکی از زمینه های کاربردی اقتصاد سنجی یعنی بحث سری های زمانی در این مقوله بسیار به ما کمک میکند تا متوجه شویم «آیا همه چیز در قیمتها لحاظ شده است یا خیر ؟» یا بهتر بگوییم ، «آیا عاملی وجود دارد که در قیمت اثرش را نگذاشته باشد و در یک لحظه ما را غافلگیر کند و تحلیل تکنیکال و معادلات ما را زیر سوال ببرد؟» . در اینجا با بیانی عامیانه به تعریف مانایی در اقتصاد سنجی می‌پردازیم که ذهن ما را برای پاسخ به سوال فوق روشن تر می‌سازد. یک متغیر سری زمانی ، هنگامی ماناست که میانگین ، واریانس و ضریب خود همبستگی آن در طول زمان ثابت باقی بماند. (1) در مبانی سری زمانی اقتصاد سنجی مالی اگر بخواهیم عاملی همچون قیمت را ، یک سری زمانی بنامیم ، به حالت‌های ریاضی زیر می‌توانیم آنها را مورد بحث قرار دهیم: برای مثال اگر فرض کنیم قیمت امروز سهام = Pt قیمت دیروز سهام = Pt-1 جزء خطا یا تصادفی = εt داریم : Pt= α +θ Pt-1 +εt منطق ریاضی بکار برده شده در فرمول بالا میگویید :«قیمت امروز بازار سهم ( یا لحظه ای یا ماه جاری ، سال جاری و.. ) تابعی از قیمت دیروز ( یا لحظه ی قبل یا ماه قبل ، سال قبل و.. ) همان سهم و یک جزء تصادفی است.»(2) بحث ما در این مقاله همین جزء تصادفی است. این جزء تصادفی در بازار سهام میتواند یک خبر مثبت یا منفی یا هر عامل دیگر باشد که قیمت سهم را به صورت تصادفی تحت تاثیر قرار دهد . نکته حائز اهمیت این است : که اگر : 1=│θ│ میگوییم این سری زمانی قیمتی نا ماناست و از پدیده گشت تصادفی( در مباحث مالی) پیروی میکند . برای فهم این موضوع میتوان این گونه برداشت کرد که اگر قیمت سهمی در طول زمان از ساختار بالا با شرطی که گفته شد پیروی کند ، این سهام در قیمت جاری خود ( یا لحظه ای یا ماه جاری ، سال جاری و.. ) دارای یک جزء تصادفی است که هر لحظه میتواند قیمت را تحت تاثیر قرار دهد . برای مثال بر اساس تحقیقات ، سهام شرکتی چون ایرانخودرو از چنین حالتی پیروی می‌کند. حال می‌توانیم بگوییم با همان داده های تاریخی که تکنیکالیست را روی آن پافشاری دارند( بر اساس تحلیل اقتصاد سنجی) اگر نشان دهیم که قیمت یک سهم از ساختار بالا پیروی میکند ، میتوانیم بگوییم قیمت جاری این سهم خاص بدلیل وجود عامل تصادفی ( مانند اخبار و ..) قابل پیش بینی نیست . چرا که هر لحظه ممکن است جزء تصادفی ، خود را وارد بازی کند و معادلات را بهم زند. حال در سوی دیگر اگر داشته باشیم : 1>│θ│ میگوییم این سری زمانی قیمتی ماناست . به طور مشابه میتوان گفت قیمت جاری ( یا لحظه ای یا ماه جاری ، سال جاری و.. ) این سهم در طول زمان تابعی از جزء تصادفی نبوده و میتوان در اینجا از تحلیل تکنیکال استفاده کرد و بر اساس روند گذشته به طراحی مدلی برای عملکرد قیمت سهام پرداخت . با فهم روابط اقتصاد سنجی قیمتها حال اگر میشونیم که تحلیگر تکنیکالی توانسته است هدف قیمتی خوبی را برای یک سهم خاص پیش بینی کند (با فرض نا مانا بودن قیمت سهم) ، دو حالت کلی را می‌توان با تکیه بر عقل فردی تصور کرد. 1- شانس 2- قدرت نفوذ فلسفه تحليل تكنيكال تحلیلگر در بازار بر اساس آنچه گفته شد یکی از حالات ، شانس تحلیلگر است که تحلیلش برای یک سهم قیمتی-نامانا دقیق و درست به واقعیت بپیوندد . دومین حالت بیشتر در بازار کنونی ما اتفاق میافتد . فرض کنید تحلیلگر تکنیکی که قدرت نفوذ بالایی در میان مخاطبان و بازیگران بازار دارد پیش بینی را ارائه دهد : «سهم الف در بازه 100 تا 105 تومان ارزش خرید بالایی دارد.» جدا از بحث مانایی یا نامانایی قیمت آن سهم اگر مخاطبان وی که قدرت نفوذ بالایی در بازار دارند به حرف او عمل کنند قیمت سهم فقط و فقط توسط فشار خرید این دست از معامله گران بالا خواهد رفت ، بدون آنکه شاید دلیل منطقی وجود داشته باشد و یا در حالی که حتی روند قیمتی سهام نامانا باشد . پس با دید علم اقتصاد سنجی اگر می‌بینیم تحلیگری بر روی سهم های نامانا تحلیل ها و هدف های قیمتی خاصی را با تاکید فراوان ارائه میکند ، بدانیم که ابزار تحلیل وی همان دو عاملی هستند که نمیتوان بر آنها تکیه کرد و چه بسا در بازار روبه رشدی چون بازار ما به تدریج این تحلیلگران کنار گذاشته خواهند شد . برخی از سهم های مانا و نامانا در بازار سرمایه :

پی نوشت: (1)مانایی دو حالت قوی و ضعیف هم دارد که در اینجا به آنها پرداخته نمیشود (2)وقفه زمانی مرتبه اول فقط برای مثال در نظر گرفته شده است.

کتاب تحلیل تکنیکال اثر جان مورفی

تحلیل

و شاید مهم‌تر از آن فضلسفه و منطق که آن ادهاها را بر اساس آن انجام می دهد آغاز شود.

اول این موضوع را تعریف کنیم که:تحلیل تکنیکال ,مطالعه اقدام بازار در درجه اول از طریق استفاده از جدول ها برای پیش بینی روند قیمت آینده است

واژه اقدام بازار شامل سه منبع اصلی اطلاعات تکنسین می باشد: قیمت, حجم و علاقه باز

علاقه یاز ,تنها در بازار آتی و اختیار معامله مورد استفاده قرار می گیرد.عبارت اقدام قیمت که اغلب مورد استفاده قرار می‌گیرد,

بسیار محدود به نظر می‌رسد,زیرا بیشتر متخصصان ,حجم و بهره را به عنوان بخش جدایی‌ناپذیر تحلیل بازار خود می‌دانند,

با این تمایزاصطلاح, اقدام قیمت و اقدام بازار به جای یکدیگر در بقیه این بخش مورد استفاده قرار می گیرد.

فلسفه یا منطق:

سه اصل وجود دارد که رویکرد تکنیکال برآن استوار است:

اقدام بازار همه چیز را تعیین می‌کند .

قیمت‌ها در روندها حرکت می‌کنند.

تاریخ تکرار می‌شود.

اقدام به بازار همه چیز را تعیین می‌کند:

عبارت اقدام بازار همه چیز را تعیین می کند, چیزی است که احتمالا سنگ بنای تحلیل تکنیکال است .

مگر اینکه اهمیت کامل این فرضیه اول به طور کامل درک شده و پذیرفته شود ,هیچ چیز دیگری که در پی داشته باشد منطقی به نظر نمی‌رسد

تکنسین بر این باور است که هر چیزی که می تواند بر قیمت بنیادی, سیاسی,روانیو غیره …تاثیر بگذارد

در واقع در قیمت آن بازار منعکس می‌شود و به دنبال آن هستیم که مطالعه اقدام قیمت تمام چیزی است که لازم است.

قبلیتاپ چنج چیست؟

بعدیکتاب چارچوب یکپارچه مدیریت فلسفه تحليل تكنيكال ریسک

این مقالات حتما مطالعه کنید

الگوی مثلث متقارن

الگوی مثلث متقارن در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوی

الگوی کف و سقف سه قلو در تحلیل تکنیکال

الگو

الگو های قیمتی در تحلیل تکنیکال

3 دیدگاه

My name’s Eric and I just found your site hamedemadi.ir.

It’s got a lot going for it, but here’s an idea to make it even MORE effective.

Talk With Web Visitor – CLICK HERE http://www.فلسفه تحليل تكنيكال talkwithwebvisitors.com for a live demo now.

Talk With Web Visitor is a software widget that’s works on your site, ready to capture any visitor’s Name, Email address and Phone Number. It signals you the moment they let you know they’re interested – so that you can talk to that lead while they’re literally looking over your site.

And once you’ve فلسفه تحليل تكنيكال captured their phone number, with our new SMS Text With Lead feature, you can automatically start a text (SMS) conversation… and if they don’t take you up on your offer then, you can follow up with text messages for new offers, content links, even just “how you doing?” notes to build a relationship.

CLICK HERE http://www.talkwithwebvisitors.com to discover what Talk With Web Visitor can do for your business.

The difference between contacting someone within 5 minutes versus a half-hour means you could be converting up to 100X more leads today!

Eric
PS: Studies show that 70% of a site’s visitors disappear and are gone forever after just a moment. Don’t keep losing them.
Talk With Web Visitor offers a FREE 14 days trial – and it even includes International Long Distance Calling.
You have customers waiting to talk with you right now… don’t keep them waiting.
CLICK HERE http://www.talkwithwebvisitors.com to try Talk With Web Visitor now.

Your domain name: hamedemadi.ir

NOTICE OF DISCONTINUATION OFFER

خانه | حامد عمادی

This announcement EXPIRES ON: Nov 21, 2020!

We have actually not gotten a settlement from you.
We’ve tried to email you but were unable to reach you.

For information as well as to make a optional payment for solutions.

DOMAIN SERVICES EXPIRATION NOTICE FOR hamedemadi.ir

Domain Notice Expiry ON: Dec 11, 2020

For information as well as to post a discretionary payment for your domain website services.

تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه

Technical فلسفه تحليل تكنيكال Analysis of the Financial Markets: A Comprehensive Guide to Trading Methods and Applications

- نویسنده: جان مورفی

- مترجم: کامیار فراهانی فرد، قاسمیان

- انتشارات: چالش

- سال چاپ: 1400

- نوبت چاپ: 21

- شابک: 9789649554389

- کد کتاب: 085

- جلد: شومیز

- قطع: وزیری

- تعداد صفحه: 438

- موجودی: 1

1. فلسفه تحلیل تکنیکال

3. ساختار نمودار

4. مفاهیم مقدماتی روند

5. الگوهای مهم برگشتی

6. الگوهای ادامه دهنده

8. نمودارهای بلندمدت

9. میانگین های متحرک

11. نمودار نقطه و رقم

12. نمودارهای شمعی ژاپنی

13. نظریه موج الیوت

14. چرخه های زمانی

15. کامپیوترها و سیستم های داد و ستد

16. مدیریت مالی و تاکتیک های معامله

17. شاخص های بازار سرمایه

18. جمع بندی مباحث

کتاب های مشابه

سرمایه گذاری در بورس

سرمایه گذاری در بورس

فرهنگ لغات و اصطلاحات بورس (انگلیسی ـ فارسی)

فرهنگ لغات و اصطلاحات بورس (انگلیسی ـ فارسی)

تجارت در بازار جهانی فارکس (همراه با CD)

تجارت در بازار جهانی فارکس (همراه با CD)

مجموعه سوالات آزمون معامله گر قراردادهای آتی

مجموعه سوالات آزمون معامله گر قراردادهای آتی

مدیریت سرمایه در بازارهای مالی

مدیریت سرمایه در بازارهای مالی

تحلیل شرکت های سرمایه گذاری و ارزشیابی سهام در بورس

تحلیل شرکت های سرمایه گذاری و ارزشیابی سهام در بورس

ارزش گذاری سهام بر مبنای P/E

ارزش گذاری سهام بر مبنای P/E

راهنمای کامل معاملات روزانه

راهنمای کامل معاملات روزانه

تحلیل بین بازارها (جلد اول)

تحلیل بین بازارها (جلد اول)

تحلیل بین بازارها (جلد دوم)

تحلیل بین بازارها (جلد دوم)

کیش و مات : اسرار روانشناسی موفقیت در معاملات بازار بورس

کیش و مات : اسرار روانشناسی موفقیت در معاملات بازار بورس

آموزش مفاهیم سرمایه گذاری برای نوجوانان

آموزش مفاهیم سرمایه گذاری برای نوجوانان

درباره ما

کتاب چشم‌انداز در سال 1391 فعالیت خود را در تامین و عرضه منابع مورد نیاز آموزش و پژوهش در حوزه‌های تخصصی اقتصاد، تجارت و مدیریت آغاز نمود. نیاز به وجود چنین مرکز تخصصی با توجه به استقبال مدیران، اساتید، دانش‌پژوهان، کارگزاران و علاقمندان فهیم این حوزه‌ها ما را بر حفظ این مسیر ثابت قدم نمود و فلسفه تحليل تكنيكال اکنون فروشگاه کتاب چشم‌انداز به مرکز قابل توجهی در تامین نیاز دانش دنیای کسب‌و‌کار با پشتیبانی شما اهالی گرانقدر کتاب تبدیل شده است. در حال حاضر در فروشگاه کتاب چشم‌انداز می‌توانید به جستجو و تهیه کتابها و محصولات فرهنگی کاربردی در حوزه‌های اقتصاد، مدیریت، تجارت، بورس، بازاریابی، تبلیغات، برند، فروش، کارآفرینی، رهبری، روان‌شناسی و مسائل کسب‌و‌کار و دیگر زمینه‌های مرتبط به همراه کتاب‌های عمومی سایر حوزه‌ها اقدام نمایید.

تماس با ما

مشهد، خیابان امام خمینی، بین میدان ده دی و چهارراه لشکر، نبش امام خمینی ۳۵، پاساژ طاهری
05138548589 (پیام تلگرام یا واتساپ 09358481871)
09153115589
ارسال‌های روزانه مشهد 11 تا 13 و 17 تا 19 روزهای غیرتعطیل

فلسفه ی تحلیل تکنیکی – اصل دوم روند قیمت

برگرفته از کتاب Technical Analysis نوشته Thomas Mayers
ترجمه فرهاد مقدم سلیمی

اصل دوم تحلیل تکنیکی
قیمتها به‎صورت روندهایی حرکت می‎کنند که این روندها در برابر تغییرات مقاومت می‎کنند.

اصل دوم روش تحلیل تکنیکی، این است که قیمتها به صورت مسیرها یا روندهای خاصی حرکت می‎کنند و این روندها، درمقابل تغییرات ناگهانی از خود مقاومت نشان می‎دهند. عرضه و تقاضایی که برای یک محصول وجود دارد، باعث می‎شود روند حرکت قیمت سهام شرکت تولید کننده‎ این محصول، در حالت تعادل قرار گیرد. وقتی حرکتی آغاز گردید، تغییری در آن پدیدار نمی‎شود، مگر اینکه خود به پایان رسد. اگر قیمت سهامی شروع به بالا رفتن کند، افزایش قیمت آن ادامه خواهد یافت تا اینکه به نقطه بازگشت مشخصی برسد.

به‎عنوان مثال، نحوه حرکت اتومبیلی را درنظر بگیرید. فرض کنید شما (به‎عنوان سرمایه‎گذار) «موتور سوار» هستید و سهام مورد توجه شما، «اتومبیلی» است که جلوی شما حرکت می‎کند. وقتی سهام یا همان اتومبیل به‎راه افتد، ابتدا سرعت پایینی دارد. اما به‎تدریج بر سرعت خود می‎افزاید تا به اندازه سرعت خاصی برسد. اگر این اتومبیل بخواهد مسیر خود را تغییر دهد و مثلاً‌برخلاف جهت فعلی حرکت کند، ابتدا از سرعت خود می‎کاهد (درمورد اتومبیل می‎توان این کاهش سرعت را تشخیص داد. در مورد سهام نیز کافی است دقت کنیم که تغییر قیمت روزانه آن روز به روز کاهش می‎یابد، مثلاً از ۵ به ۴، ۳، ۲و ۱ درصد می‎رسد) تا سرعتش به صفر برسد و آنگاه به تدریج می‎پیچید (یا دور می‎زند) و در مسیر جدید قرار می‎گیرد. اتومبیل در حالی‌که سرعت بالایی دارد، هیچگاه نمی‎تواند به یکباره تغییر مسیر دهد و ناگزیر از کاهش سرعت است. همین نکته درمورد سهام نیز وجود دارد. به اصطلاح می‎توان گفت که «سهم اینرسی[۱] فلسفه تحليل تكنيكال دارد».

سهام ابتدا مسیری را آغاز می‎کند که کاهشی یا افزایشی است و به این‎طریق، «روند»[۲] را بوجود می‎آورد. این روند تا هنگامی وجود دارد که تغییر قیمت به‎تدریج کند شود و به اصطلاح، «راهنما بزند» که ایها الناس! بدانید که می‌خواهم تغییر جهت دهم. آنگاه، سهام تغییر جهت می‎دهد و مسیر خود را عوض می‎کند. در این نقطه، سهام «روند» جدیدی را آغاز می‎کند.

مثال:
برای روشن شدن موضوع، مثالی واقعی مطرح می‌کنیم. شکل ۱، نمودار تغییرات قیمت سهام شرکت سرمایه گذاری مسکن را نشان می‎دهد.

comart6

عبارت «روند دوست توست[۳]» را همیشه به‎خاطر داشته باشید.
وقتی روندی آغاز گردد، بیشترین احتمال این است که ادامه یابد. سپس، با تعقیب روند، امکان پول درآوردن نیزافزایش می‎یابد.

همانطور که در شکل ۱ ملاحظه می‎کنید، روندی از نقطه A شروع شده و قیمت افزایش یافته تا به نقطه B رسیده است. در نقطه B سهام تغییر جهت داده و کاهش یافته تا به نقطه C رسیده است. همان‌طور که در شکل مشاهده می‎شود، روند قیمت سهام هیچگاه منفصل نیست.

شکل ۲ روند تغییرات قیمت سهام شرکت گاز لوله را نشان می‌دهد.

comart7

در شکل ۳، روند افزایشی قیمت سهام بانک آمریکا کاملاٌ قابل مشاهده است.

comart8

[۱] Inertia

[۲] Trend

دوره جامع معامله‌گری بر مبنای تحلیل تکنیکال

معامله‌گری بر مبنای تحلیل تکنیکال | گروه مالی شریف | مقدماتی تا پیشرفته تکنیکال

دوره جامع معامله‌گری بر مبنای تحلیل تکنیکال با رویکرد آموزش مقدماتی تا پیشرفته تحلیل تکنیکال و مدیریت سرمایه و طراحی پلن معاملاتی به شما کمک می‌­نماید تا با ابزارهای کاربردی این حوزه آشنا شده و آمادگی لازم را جهت معامله­‌گری در بازارهای سرمایه به دست آورید. تحلیل تکنیکال در دو دهه گذشته به شدت در بین معامله‌گران بازارهای بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته است. این تحلیل به طور خلاصه به مطالعه رفتارهای بازار با استفاده از نمودارها و با هدف پیش‌بینی آینده روند قیمت‌ها می‌­پردازد.

در این دوره با تمرکز بر سه قاعده مهم ابتدایی تحلیل تکنیکال شامل: «همه چیز در قیمت لحاظ شده­ است، قیمت­‌ها بر اساس روندها حرکت می‌کنند و تاریخ تکرار می‌­شود» و همچنین ساختار «قیمت، الگو، زمان» به اهمیت این موضوع و تدوین استراتژی‌های فلسفه تحليل تكنيكال مناسب معامله‌گری خواهیم پرداخت. هدف از دوره تحلیل تکنیکال آشنایی کامل فعالان انواع بازارهای مالی با روش‌های تحلیل تکنیکال در بازار و کسب تجربه در خصوص روش‌های معامله‌گری در بازار می‌باشد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.