برنده سرمایه‌گذاری


مارس 24، 2022

تفاوت برندگان و بازندگان در سرمایه گذاری چیست؟

تقریبا پنجاه سال است که مفهوم سرمایه گذاری در دنیا به صورت حرفه ای در حال رصد و بررسی است و مقالات زیادی در این زمینه چاپ شده است که نشان می دهد افراد کمی در بازار وجود دارند که بهتر از شاخص و متوسط بازار عمل می کنند حتی اگر امسال عملکرد یک گروه بهتر از شاخص باشد، ممکن است در سال آینده بدتر از شاخص عمل کند و بازنده باشد.

در این مقاله قصد داریم تفاوت برندگان و بازندگان در سرمایه گذاری را با نگاهی به کلاس های دارایی در ۲۰ سال گذشته مورد بررسی قرار دهیم.

تفاوت برندگان و بازندگان در سرمایه گذاری

همانطور که اشاره کرده ایم، تنها ۱۰ درصد افراد با توجه به تجربه و دانش بالایی برنده سرمایه‌گذاری که دارند، همیشه عملکردشان از شاخص های بازار بالاتر است.

افرادی هستند که در بازارهای سرمایه گذاری، سود زیادی کسب می کنند اما به این معنی نیست که آن ها یک سهم و برنده سرمایه‌گذاری یا یک ملک مناسب و خوب پیدا کرده اند، در واقع آن ها در زمان و بازار درستی ورود کرده اند. بنابراین، به جای اینکه در یک بازار به دنبال ابزار مناسب بگردند، آن را رصد می کنند و تصمیم می گیرند که در کدام بازار ورود کنند.

به طور خلاصه، تفاوت برندگان و بازندگان در این نیست که یک ملک یا یک سهم خوب پیدا کردند؛ در واقع اول باید کلاس دارایی پربازده را شناسایی کنند و در آن به دنبال ابزار مناسب بگردند و پس از انتخاب کلاس دارایی مناسب، در زمان درست در آن وارد شوند.

شناسایی کلاس دارایی پربازده

برنده بودن در بازارهای سرمایه گذاری برای همه مهم است. اما برای برنده شدن سعی کنید موارد زیر را در نظر بگیرید:

 • دیتا در تصمیم گیری شما مهم است و حقیقت را برایتان آشکار می کند.
 • نزدیک ترین دیتا با اطلاعات را نباید در تصمیم گیری خود لحاظ کنید. ممکن است شما را به اشتباه بیندازد.

بهترین کار این است که اطلاعات و داده های حداقل ده سال گذشته را مورد بررسی قرار دهیم و سپس تصمیم گیری کنیم.

در جدول زیر بازدهی بازارهای مختلف در ۲۰ ساله گذشته نشان داده شده است:

از سال ۸۰ تا ۸۵ بازار دلار، بدترین بازار بوده است و بازار مسكن و طلا بهترین بازار برای سرمایه گذاری بوده است و سپس بازارهای بورس، سپرده بانکی و خودرو قرار دارند.

 • از سال ۸۵ تا ۹۰ بازار طلا بهترین بازار بوده است و سپس بورس و مسکن و دلار قرار دارد.
 • از سال ۹۰ تا ۹۵ دلار و بورس بهترین و مسکن بدترین بازار بوده است.
 • از سال ۹۵ تا ۱۴۰۰ بورس بهترین و سپس به ترتیب طلا، دلار، مسکن و خودرو قرار دارد.

با توجه به رشد ۲۰ ساله بازارهای سرمایه گذاری، بورس، طلا و مسکن به ترتیب بهترین بازار های سرمایه گذاری بوده اند.

با توجه به این اطلاعات به عنوان مثال، اگر در سال ۸۰، یک میلیون تومان در مسکن سرمایه گذاری می کردیم، امسال ۹۶ میلیون تومان شده بود و اگر در بازار دلار وارد می شدیم دارایی ما در حال حاضر ۳۵ میلیون و در بازار طلا ۱۹۰ میلیون در سپرده بانکی ۳۸ میلیون و در بورس ۳۸۲ میلیون و در نهایت در خودرو ۲۸ میلیون تومان بود.

نتیجه

با مشاهده این دیتا در می یابیم که بازار دلار دو بار بازنده بوده است و یک بار برنده مشترک با بورس؛ بنابراین، سرمایه گذاری در آن منطقی نیست. همچنین، ابزارهای بهتری از دلار در بازار مالی وجود دارند.

بازار طلا همواره بهتر از دلار عمل کرده است. علاوه بر این در طول بیست سال گذشته، بازار سهام در بین بازارهای مختلف جزو بدترین گزینه ها نبوده است و مناسب افرادی است که بیشتر از ۵ سال تحمل سرمایه گذاری دارند. اما بازار خودرو در بلندمدت نامناسب ترین بازار برای سرمایه گذاری بوده است.

سخن پایانی

سه بازاری که می توانیم داراییمان را در آن ها تقسیم کنیم، بازار بورس، طلا و مسکن است. در نتیجه، به جای اینکه دنبال ملک خوب بگردید، ابتدا کلاس دارایی مناسب را بیابید حتی اگر در آن ضعیف عمل کنید باز هم برنده هستید. زیرا، کلاس دارایی رشد می کند و در نهایت موجب کسب سود شما می شود.

تفاوت برندگان و بازندگان در سرمایه گذاری چیست؟

تقریبا پنجاه سال است که مفهوم سرمایه گذاری در دنیا به صورت حرفه ای در حال رصد و بررسی است و مقالات زیادی در این زمینه چاپ شده است که نشان می دهد افراد کمی در بازار وجود دارند که بهتر از شاخص و متوسط بازار عمل می کنند حتی اگر امسال عملکرد یک گروه بهتر از شاخص باشد، ممکن است در سال آینده بدتر از شاخص عمل کند و بازنده باشد.

در این مقاله قصد داریم تفاوت برندگان و بازندگان در سرمایه گذاری را با نگاهی به کلاس های دارایی در ۲۰ سال گذشته مورد بررسی قرار دهیم.

تفاوت برندگان و بازندگان در سرمایه گذاری

همانطور که اشاره کرده ایم، تنها ۱۰ درصد افراد با توجه به تجربه و دانش بالایی که دارند، همیشه عملکردشان از شاخص های بازار بالاتر است.

افرادی هستند که در بازارهای سرمایه گذاری، سود زیادی کسب می کنند اما به این معنی نیست که آن ها یک سهم و یا یک ملک مناسب و خوب پیدا کرده اند، در واقع آن ها در زمان و بازار درستی ورود کرده اند. بنابراین، به جای اینکه در یک بازار به دنبال ابزار مناسب بگردند، آن را رصد می کنند و تصمیم می گیرند که در کدام بازار ورود کنند.

به طور خلاصه، تفاوت برندگان و بازندگان در این نیست که یک ملک یا یک سهم خوب پیدا کردند؛ در واقع اول باید کلاس دارایی پربازده را شناسایی کنند و در آن به دنبال ابزار مناسب بگردند و پس از انتخاب کلاس دارایی مناسب، در زمان درست در آن وارد شوند.

شناسایی کلاس دارایی پربازده

برنده بودن در بازارهای سرمایه گذاری برای همه مهم است. اما برای برنده شدن سعی کنید موارد زیر را در نظر بگیرید:

 • دیتا در تصمیم گیری شما مهم است و حقیقت را برایتان آشکار می کند.
 • نزدیک ترین دیتا با اطلاعات را نباید در تصمیم گیری خود لحاظ کنید. ممکن است شما را به اشتباه بیندازد.

بهترین کار این است که اطلاعات و داده های حداقل ده سال گذشته را مورد بررسی قرار دهیم و سپس تصمیم گیری کنیم.

در جدول زیر بازدهی بازارهای مختلف در ۲۰ ساله گذشته نشان داده شده است:

جدول بازدهی بازارهای مختلف در دوره های پنج ساله

 • از سال ۸۰ تا ۸۵ بازار دلار، بدترین بازار بوده است و بازار مسكن و طلا بهترین بازار برای سرمایه گذاری بوده است و سپس بازارهای بورس، سپرده بانکی و خودرو قرار دارند.
 • از سال ۸۵ تا ۹۰ بازار طلا بهترین بازار بوده است و سپس بورس و مسکن و دلار قرار دارد.
 • از سال ۹۰ تا ۹۵ دلار و بورس بهترین و مسکن بدترین بازار بوده است.
 • از سال ۹۵ تا ۱۴۰۰ بورس بهترین و سپس به ترتیب طلا، دلار، مسکن و خودرو قرار دارد.

با توجه به رشد ۲۰ ساله بازارهای سرمایه گذاری، بورس، طلا و مسکن به ترتیب بهترین بازار های سرمایه گذاری بوده اند.

با توجه به این اطلاعات به عنوان مثال، اگر در سال ۸۰، یک میلیون تومان در مسکن سرمایه گذاری می کردیم، امسال ۹۶ میلیون تومان شده بود و اگر در بازار دلار وارد می شدیم دارایی ما در حال حاضر ۳۵ میلیون و در بازار طلا ۱۹۰ میلیون در سپرده بانکی ۳۸ میلیون و در بورس ۳۸۲ میلیون و در نهایت در خودرو ۲۸ میلیون تومان بود.

نتیجه

با مشاهده این دیتا در می یابیم که بازار دلار دو بار بازنده بوده است و یک بار برنده مشترک با بورس؛ بنابراین، سرمایه گذاری در آن منطقی نیست. همچنین، ابزارهای بهتری از دلار در بازار مالی وجود دارند.

بازار طلا همواره بهتر از دلار عمل کرده است. علاوه بر این در طول بیست سال گذشته، بازار سهام در بین بازارهای مختلف جزو بدترین گزینه ها نبوده است و مناسب افرادی است که بیشتر از ۵ سال تحمل سرمایه گذاری دارند. اما بازار خودرو در بلندمدت نامناسب ترین بازار برای سرمایه گذاری بوده است.

سخن پایانی

سه بازاری که می توانیم داراییمان را در آن ها تقسیم کنیم، بازار بورس، طلا و مسکن است. در نتیجه، به جای اینکه دنبال ملک خوب بگردید، ابتدا کلاس دارایی مناسب را بیابید حتی اگر در آن ضعیف عمل کنید باز هم برنده هستید. زیرا، کلاس دارایی رشد می کند و در نهایت موجب کسب سود شما می شود.

کنسرسیومی ‌به هدایت شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات، برنده مزایده معدن مس جانجا سیستان و بلوچستان شد

logo

استاندار سیستان و بلوچستان گفت: کنسرسیومی ‌به هدایت شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات شامل هلدینگ صنایع و معادن غدیر، چادرملو، گل‌گهر، تجلی، گهرزمین برنده مزایده معدن مس «جانجا» در سیستان و بلوچستان شده است.

کنسرسیومی ‌به هدایت شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات، برنده مزایده معدن مس جانجا سیستان و بلوچستان شد

حسین مدرس‌خیابانی روز دوشنبه در نشست با مسوولان و کارشناسان سازمان صنعت‌، معدون و تجارت استان با بیان اینکه باید شرکت سرمایه‌گذاری برای واگذاری ۴۰ درصد سهام به مردم تشکیل شود اظهارداشت: کنسرسیوم برنده مزایده در خط انتقال آب دریای عمان به سیستان و بلوچستان سرمایه گذاری و مشارکت کند.

استاندار سیستان و بلوچستان بیان کرد: ورود بنگاه‌های بزرگ صنعتی و معدنی به این استان باعث تبدیل منابع به ثروت و توزیع متناسب سرمایه می‌شود.
وی با اشاره به علاقه‌مندی بخش خصوصی به فعالیت در معدن «جانجا» در پی اقدامات اکتشافی ایمپاسکو افزود: برای فعال سازی معدن «جانجا» قرارداد ۲۵ ساله امضا می‌شود، سال دوم تا پنجم (حداکثر تا انتهای ۱۴۰۵) احداث و راه اندازی پروژه خواهد بود و بهره‌برداری از معدن تا حداکثر ابتدای ۱۴۰۶ پیش بینی شده است.

وی تصریح کرد: در راستای فعالسازی معدن فراخوان جذب سرمایه گذار با هدف تولید سالانه ۱۳۰ هزار تن کنسانتره مس و محصولات جانبی برنده سرمایه‌گذاری انجام شد که ۱۵ شرکت کنسرسیوم در این مزایده شرکت کردند اما سه شرکت کنسرسیوم با توجه به حجم سرمایه گذاری، اهلیت مالی و فنی حائز صلاحیت شده بودند که از میان آنها کنسرسیوم برنده انتخاب شد.

مدرس خیابانی ادامه داد: همچنین مدل استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی های مردمی سیستان و بلوچستان برای سهامدار کردن مردم در این معدن نیز ارائه می شود.

وی خاطرنشان کرد: معدن «جانجا» با شروع پروژه تا ۱۵۰۰ نفر اشتغال مستقیم و تا ۶ هزار نفر اشتغال غیر مستقیم خواهد داشت.
گفتنی است، معدن مس و طلای جانجا که در شهرستان نیمروز واقع شده و از معادن کلاس جهانی محسوب می‌شود، با ذخیره‌ای بالغ بر یک میلیارد تن به یکی از بزرگ‌ترین معادن کشور تبدیل خواهد شد. این معدن قبلاً در اختیار ایمپاسکو بوده است که این شرکت ۸۰ هزار متر حفاری در این محدوده با بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان ارزش حفاری در معدن «جانجا» انجام داده است و همین رقم سبب علاقه‌مندی بخش خصوصی برای فعالیت در این معدن شده است.
منبع: ایرنا

شرکت‌های تحت کنترل آیت‌الله خامنه‌ای برنده برجام

تصویر منتشر شده در خبرگزاری وزارت نفت از عقد قرارداد سه‌جانبه همکاری بین شرکت غدیر و دو شرکت روسی و ترکیه‌ای

شرکت سرمایه‌گذاری غدیر موفق به امضای یک توافقنامه سرمایه گذاری با شرکت روسی زاروبژنفت و شرکت ترکیه‌ای یونیت اینترنشنال شده است.

به گزارش شانا، خبرگزاری وزارت نفت ایران، طبق این توافق که روز دوشنبه در مسکو امضا شده سه شرکت مذکور قرار است در طرح‌های مشترک نفت و گاز در داخل و خارج از ایران به برنده سرمایه‌گذاری صورت مشترک سرمایه‌گذاری کنند.

شانا افزوده، سهم سرمایه‌گذاری هر سه شرکت برابر خواهد بود اما شرکت غدیر هدایت کنسرسیوم تشکیل شده را برعهده خواهد داشت. شانا خبر مذکور را قابل توجه خوانده چرا برنده سرمایه‌گذاری که به نوشته این خبرگزاری، این نخستین بار است که یک شرکت ایرانی موفق به امضای یک توافقنامه سه جانبه مشارکت و سرمایه‌گذاری با دو شرکت خارجی شده است .

گفته می‌شود شرکت سرمایه‌گذاری غدیر تحت کنترل آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی است. خبر امضای توافقنامه سرمایه‌گذاری غدیر با یک شرکت روسی و یک شرکت ترکیه‌ای نشانگر آن است که نهادهای تحت کنترل رهبر ایران به خوبی از توافق هسته‌ای حاصل شده میان ایران و قدرت‌های جهانی و لغو تحریم‌ها سود می‌برند .

وزرات نفت ایران در فروردین ۹۶، مطالعه توسعه جندین میدان نفتی را به شرکت غدیر سپرده بود.

شرکت سرمایه‌گذاری غدیر در سال ۱۳۷۰ توسط بانک صادرات تأسیس شد. در سال ۱۳۷۴ این شرکت به یک شرکت سهامی عام تبدیل و سهام آن در بازار بورس تهران عرضه شد. چند سال بعد سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح بخش عمده سهام غدیر را خریداری کرد و کنترل آن را در دست گرفت.

غدیر در حال حاضر با تملک هفت شرکت هلدینگ و ۱۴۰ شرکت وابسته یکی از بزرگترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری ایران است که در بسیاری از بخش‌های اقتصادی از جمله نفت، گاز، پتروشیمی، ساخت و ساز و معدن فعالیت دارد .

تردیدی نیست که یک شرکت واقعاً خصوصی در ایران نمی‌تواند مجوز فعالیت در پروژه‌های بزرگ نفت و گاز را دریافت کند و تنها شرکت‌هایی که تحت کنترل نهادها و افراد حکومتی هستند چنین توانایی را دارند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در سال ۲۰۱۳ شرکت غدیر را به عنوان یکی از شرکت‌های وابسته به «ستاد اجرایی فرمان امام خمینی» معرفی کرد. به نوشته خبرگزاری رویترز، ارزش دارایی‌های ستاد مذکور که یک «امپراتوری مالی» لقب گرفته در سال ۲۰۱۳، ۹۵ میلیارد دلار بوده است. طبق برخی گزارش‌ها، شرکت سرمایه‌گذاری غدیر با حدود دو میلیارد دلار سرمایه، یکی از ۱۰ شرکت بزرگ ایرانی است که یک سوم سهام بازار بورس تهران را در اختیار دارند .

در سال ۲۰۱۳ وزارت خزانه داری آمریکا «ستاد اجرایی فرمان امام خمینی» را به همراه شرکت غدیر و ده‌ها شرکت دیگر ایرانی در لیست تحریم‌های خود قرار داد و در بیانیه‌ای درباره آنها نوشت: «هدف این شبکه تولید و کنترل حجم انبوهی از سرمایه است که خارج از اسناد مالی رسمی و دور از چشم مردم ایران و نهادهای نظارتی مالی بین‌المللی نگهداری می‌شود».

غلامرضا سلیمانی، مدیر عامل شرکت غدیر و از مدیران پیشین ستاد اجرایی فرمان امام خمینی

برخی ناظران بر این باورند که آمریکا «ستاد اجرایی فرمان امام خمینی» و نهادهای وابسته به آن را نه به خاطر دست داشتن در برنامه اتمی ایران بلکه با هدف وارد کردن فشار به آیت‌الله خامنه‌ای برای دست برداشتن از بلندپروازی‌های هسته‌ای تحریم کرد .

گرچه سند و مدرکی علنی در مورد وجود ارتباط میان شرکت سرمایه‌گذاری غدیر با رهبر جمهوری اسلامی دیده نمی‌شود اما با نگاهی به اسامی و سوابق مسئولان ارشد این شرکت تا حدودی می‌توان به هویت واقعی آن پی برد.

غلامرضا سلیمانی، مدیر عامل شرکت غدیر به مدت پنج سال سمت معاونت برنامه‌ریزی «ستاد اجرایی فرمان امام خمینی» را برعهده داشته که تحت کنترل مستقیم آیت‌الله خامنه‌ای است. محمود احمدپور داریانی، رئیس هیئت مدیره غدیر نیز چند دهه به عنوان یکی از اعضای ارشد سپاه پاسداران، از جمله در بخش اطلاعات سپاه فعالیت کرده است.

محمود احمدپور داریانی، رئیس هیئت مدیره غدیر و از اعضای ارشد پیشین سپاه پاسداران

در پی امضای برجام، آمریکا تحریم‌های مرتبط با برنامه‌ هسته‌ای ایران را که شرکت‌های غیرآمریکایی را هدف قرار می‌داد لغو کرد. طبق قوانین آمریکا، شهروندان و شرکت‌های‌ آمریکایی همچنان مجاز به همکاری با ایران نیستند، ولی لغو تحریم‌های هسته‌ای باعث شد تا راه برای برنده سرمایه‌گذاری برنده سرمایه‌گذاری همکاری شرکت‌های غیرآمریکایی با ایران باز شود. آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی از هر فرصتی برای انتقاد از برجام استفاده می‌کند ولی به نظر می‌رسد شرکت‌های تحت کنترل وی، از جمله غدیر به خوبی در حال بهره‌برداری از ثمرات این توافق هستند.​

غدیر ظرف چند هفته پس از توافق هسته‌ای، یک قرارداد ۵۰۰ میلیون یورویی با واحد مهندسی شرکت ایتالیایی فینمکانیکا برای ساخت یک نیروگاه برق امضا کرد. غلامرضا سلیمانی، مدیرعامل غدیر در آبان ماه سال گذشته حتی از تلاش برای ورود این شرکت به بازار بورس لندن تا پایان سال ۲۰۱۶ میلادی خبر داد، وعده‌ای که البته تا به امروز عملی نشده است .

برندگان واقعی سرمایه گذاری در زیرساخت های ریلی

DB

مارس 24، 2022

برندگان واقعی سرمایه گذاری در زیرساخت های ریلی

توسط متیو او. تاکر، مدیر اجرایی، منطقه ترانزیت شهرستان شمالی

مقاله Voice of OC مورخ 16 فوریه 2022، قطارهای باری صنعتی ممکن است برندگان واقعی پروژه رفت و آمد ساحلی OC باشند, بسیاری از حقایق مهم در مورد عملیات ریلی در راهرو بین لس آنجلس و سن دیگو را اشتباه توصیف می کند. مهمتر از آن، مقاله این نکته را در مورد اینکه چه کسی از سرمایه گذاری برای بهبود زیرساخت های ریلی سود می برد، نادیده می گیرد. واقعیت: زیرساخت‌های ریلی که به خوبی کار می‌کنند، مزایای اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی را برای کل منطقه‌ای که در آن خدمت می‌کند به ارمغان می‌آورد.

بهبودهای ریلی که در شهرستان سن دیگو و اورنج کانتی در نظر گرفته شده و پیشرفت می کنند، به کاهش تنگناهای عملیاتی، بهبود فرکانس خدمات و گسترش مزایای حیاتی زیرساخت ریلی ما کمک می کند. این بهبودها، که با نظرات مردم و با تأمین بودجه در دهه آینده اجرا می‌شوند، از قابلیت اطمینان و بهبود خدمات ریلی برای Amtrak، Metrolink، خدمات مسافری COASTER و عملیات باربری BNSF پشتیبانی می‌کنند.

هزینه این بهبودها توسط کاربران عمومی و تجاری زیرساخت ریلی پرداخت می شود. توافقنامه استفاده مشترک بین ناحیه ترانزیت شهرستان شمالی (NCTD)، سیستم حمل و نقل شهری سن دیگو و BNSF، BNSF را ملزم می کند تا در هزینه برنامه ریزی و اجرای بهبودهای سرمایه در طول راهرو سهیم باشد. علاوه بر این، BNSF بر اساس استفاده فعلی آن، هزینه تعمیر و نگهداری سالانه حدود 6.8 میلیون دلار به NCTD می پردازد. این هزینه سالانه بر اساس شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) و با افزایش فرکانس حمل و نقل افزایش می یابد. این به پشتیبانی از خدمات ریلی مسافری در راهرو کمک می کند.

مزایای بهبود زیرساخت ریلی

کریدور ریلی ساحلی مزایای بسیار واقعی اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی را برای منطقه به ارمغان می آورد، فراتر از فعال کردن فعالیت های حمل و نقل. بهبودهای برنده سرمایه‌گذاری برنامه ریزی شده تا حد زیادی این مزایا را افزایش می دهد.

مزایای اقتصادی منطقه ای

جدیدترین مطالعه منفعت عمومی NCTD نشان داد که عملیات ریلی مسافری و باری آن منافع اقتصادی قابل توجهی را برای منطقه ایجاد می کند و 373 میلیون دلار تأثیر اقتصادی سالانه ایجاد می کند. هر دلار سرمایه گذاری در NCTD 2.82 دلار فعالیت اقتصادی ایجاد کرد. این سرمایه گذاری ها نزدیک به چهار هزار شغل را پشتیبانی کرد. اینها علاوه بر نقش حیاتی که خط ریلی در زنجیره تامین منطقه ما و زیرساخت های دفاعی کشور ما ایفا می کند، منافع اقتصادی ملموسی برای کل منطقه است.

تاثیر محیطی

عملیات ریلی همچنین بخش مهمی از تلاش‌های فدرال، ایالتی و محلی برای کاهش مایل‌های طی شده توسط وسایل نقلیه (VMT) و حذف انتشارات مضر است. NCTD با پشتیبانی از عملیات ریلی مسافری و باری، انتشار گازهای گلخانه‌ای را تا 14,000 تن کاهش داد، 1 میلیون گالن سوخت را کاهش داد، و تاخیرهای ترافیکی را 1.4 میلیون ساعت در سال 2018 کاهش داد. هر مسافر راه‌آهن مسافربری COASTER VMT را 26.4 مایل کاهش می‌دهد و خدمات ریلی را به San موثرترین کاهش دهنده VMT منطقه دیگو و بخش مهمی از استراتژی اقدام اقلیمی منطقه است.

منافع اجتماعی

تحرک با کیفیت بالا باید برای همه بدون توجه به وضعیت اجتماعی-اقتصادی فراهم شود. هر حالت حمل و نقل عمومی برای پاسخگویی به نیاز حرکتی خاص طراحی شده است. قبل از همه‌گیری، 78 درصد از مسافران راه‌آهن مسافربری NCTD از این سرویس برای رسیدن به محل کار استفاده می‌کردند، که آن را به یک ارتباط مهم با فرصت‌های اقتصادی تبدیل می‌کرد. تقریباً برنده سرمایه‌گذاری 53 درصد از مسافران راه آهن شهری NCTD درآمد خانواری کمتر از 99,999 دلار دارند و از هر سه نفر یک نفر کمتر از متوسط ​​درآمد خانوار درآمد دارند. با توجه به هزینه زندگی در شهرستان های سن دیگو و اورنج، مرفه خواندن ریل سواران گمراه کننده و غیرصادقانه است، به ویژه زمانی که این ادعاها اغلب از سوی ساکنان ثروتمندترین جوامع کشور مطرح می شود. هدف هر زیرساخت عمومی باید ایجاد خدمات با کیفیت برای هر عضو جامعه ای باشد که به آن خدمات می دهد.

تمام زیرساخت‌های عمومی - جاده‌ها، فرودگاه‌ها، راه‌آهن‌ها، خطوط آب و فاضلاب - توسط منافع تجاری، عمومی و خصوصی مورد استفاده قرار می‌گیرند، زیرا این استفاده باعث ارتقای منافع عمومی می‌شود. به همین ترتیب، مالیات دهندگان از طیف گسترده ای از فعالیت های خصوصی برای دستیابی به یک هدف عمومی حمایت می کنند. به عنوان مثال، با توجه به لس آنجلس تایمزتا سال 2015، شرکت‌های ایلان ماسک حدود 4.9 میلیارد دلار یارانه دولتی برای حمایت از منافع عمومی برای پیشبرد پذیرش خودروهای بدون آلایندگی دریافت کرده بودند.

بهبودهای ریلی که در شهرستان سن دیگو و اورنج کانتی در نظر گرفته شده و پیشرفت می‌کنند، در مورد ایجاد آینده‌ای مرفه است که شامل اقتصاد باثبات، تحرک بهبود یافته، کاهش مایل‌های پیموده شده توسط وسایل نقلیه خودرو، ازدحام کمتر، و انتشار آلاینده‌های مضر کمتر است. چه کسی با بهبود زیرساخت های ریلی برنده می شود؟ هر کس.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.