کارگزار با خدمات محدود


اقتصاد

وکیل شرکتی

مقدمه شرکت ها به دو دسته تجاری و حقوقی یا مدنی تقسم می شوند. شرکتی که با هدف انجام اعمال تجاری تشکیل شود و تحت عناوین هفت گانه موجود در ماده ۲۰ قانون تجارت باشد شرکت تجاری است. در غیر این صورت شرکت، مدنی یا حقوقی نام می گیرد. تفاوت های شرکت تجاری با شرکت […]

مقدمه

شرکت ها به دو دسته تجاری و حقوقی یا مدنی تقسم می شوند. شرکتی که با هدف انجام اعمال تجاری تشکیل شود و تحت عناوین هفت گانه موجود در ماده ۲۰ قانون تجارت باشد شرکت تجاری است. در غیر این صورت شرکت، مدنی یا حقوقی نام می گیرد.

تفاوت های شرکت تجاری با شرکت مدنی یا حقوقی

مهم تر از هر وجه تمایزی باید تاکید کرد که شرکت مدنی به هیچ عنوان دارای شخصیت مستقل از اعضای خود و تشکیل دهندگان نیست.

در حالی که شرکت تجاری شخصیت حقوقی کاملا مستقلی از تشکیل دهندگان دارد بنابر این سرمایه و اموال (مطالبات و دیون) و حقوق و تکالیفش هم کاملا از سرمایه گذاران جداست.

تقسیم سود و زیان بین سرمایه گذاران بستگی به نوع شرکت تجاری دارد و دارای نسبت های متفاوتی است. در شرکت مدنی همواره تقسیم سود و زیان بین شرکاء به نسبت سهم خواهد بود.

شرکت مدنی اگر دارای دو شریک باشد برای تشکیل شراکت کافی است اما در بعضی از انواع شرکت های تجاری برای این که شرکت به درستی تشکیل شود وجود حداقل ۳ شریک الزامی است.

شرکت مدنی دارای اقامتگاه و تابعیت نیست و برای دعاوی مرتبط با آن باید به شرکا رجوع کرد، اما شرکت تجاری از آن جا کهشخصیت حقوقی مستقل دارد، دارای اقامتگاه و تابعیت مستقل از سرمایه گذاران نیز هست.

شرکت تجاری آگاهانه و به طور کاملا ارادی توسط سرمایه گذاران تشکیل می شود اما شرکت مدنی ممکن است بدون اراده شرکا ایجاد شود. مثلا ماترک برای وراث، نوعی شراکت مدنی ایجاد می کند.

مواردی از قبیل تصفیه و ورشکستگی مختص شرکت تجاری است و در شراکت مدنی راه ندارد.

مسئولیت شرکا در شرکت های تجاری مختلف، طبق قانون دارای معیار های متفاوتی است اما مسئولیت شرکا در شرکت مدنی به طور جمعی نیست و هر یک منفردا دارای مسئولیت می باشند.

موضوع فعالیت شرکت تجاری صرفا قرارداد ها و فعالیت های تجاری مندرج در قانون است اما حیطه فعالیت شرکت مدنی معاملات غیر تجاری می باشد و جنبه انحصاری ندارد.

تمام مسائل مرتبط با شرکت های تجاری دارای چارچوب خاصی است که ضوابط آن توسط قانونگذار تعیین شده است. در حالی که چنین محدودیت هایی در رابطه با شراکت مدنی وجود ندارد و صفر تا صد آن طبق قرارداد شراکت مدنی و توسط شرکا تعیین می شود.

شرکت مدنی برای تشکیل، نیاز به ثبت در دفتر ثبت شرکت ها ندارد در حالی که شرکت های تجاری زمانی شخصیت مستقل حقوقی پیدا می کنند و می توانند فعالیت خود را آغاز کنند که در دفتر ثبت شرکت ها نامشان به ثبت برسد.

در قانون تجارت از ۷ شرکت تجاری یاد شده است که جنبه انحصاری دارند و تنها شرکت های تجاری شرکت های مندرج در قاتون تجارت هستند.

تماس با وکیل دادگستری

این شرکت ها عبارتند از:

 • شرکت سهامی
 • شرکت با مسئولیت محدود
 • شرکت تضامنی
 • شرکت مختلط غیرسهامی
 • شرکت مختلط سهامی
 • شرکت نسبی
 • شرکت تعاونی تولید و مصرف

شرکت سهامی به شرکتی گفته می شود که سرمایه آن به قطعات سهام تبدیل شده و توسط افرادی که بعدا سهامداران را تشکیل می دهند خریداری می شود. هر کس به تعداد سهامی که دارد می تواند در آرا و تصمیمات مجامع و جلساتی که برگزار می شود تاثیرگذار و مهم باشد.

شرکت سهامی به اصطلاح حقوقی شرکتی ذاتا تجاریست به این معنا که حتی اگر اقدام به انجام فعالیت های غیر تجاری نماید باز هم تجاری محسوب می شود. شرکت سهامی به دو دسته شرکت سهامی عام و خاص تقسیم می شود.

اگر موسسان شرکت از طریق روش پذیره نویسی عمومی، از عموم مردم دعوت به خرید بخشی از سهام نمایند و همه بتوانند با مراجعه به بانک سهام خریداری کرده و به سهامدار شرکت تبدیل شوند، شرکت سهامی عام است که معمولا تعداد سهامداران در این نوع شرکت سهامی بسیار بیشتر از سهامداران شرکت سهامی خاص است.

لازم به ذکر است که تمام سرمایه شرکت نمی تواند توسط مردم تامین شود و حداقل ۲۰ درصد از کل سرمایه باید قبلا توسط موسسان تامین شده باشد و هم چنین از این ۲۰ درصد ۳۵ درصد باید به حسابی که در بانک به نام شرکت در حال تاسیس باز شده قرار گرفته باشد تمام ۲۰ درصد نمی تواند تعهد شده باشد.

در صورتی که تمام سهام شرکت توسط موسسان تامین و خریداری شود شرکت سهامی از نوع سهامی خاص است.

در شرکت های سهامی حتما باید سهامی عام یا خاص بودن مشخص شود بدون این که از نام شرکت فاصله داشته باشد. در تمامی اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت هم واضح و روشن باید درج شود.

شرکت با مسئولیت محدود بین دو یا چند نفر برای انجام فعالیت های تجارتی و بازرگانی تشکیل می شود.

بر خلاف شرکت های سهامی سرمایه در این نوع از شرکت های تجاری به قطعات سهام تبدیل نمی شود بلکه هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای که به شرکت وارد کنند مسئول شود و زیان خواهند بود. هم چنین زمانی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی و غیر نقدی تامین شده باشد.

شرکت تضامنی همان طور که از نام آن واضح و مشخص است بین شرکا مسئولیت تضامنی ایجاد می کند. به این معنا که اگر شرکت دارای طلبکارانی باشد و نتواند دیون خود را با دارایی جداگانه ی خود از دارایی شخصی شرکا بپردازد، هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.

شرکا به هیچ وجه نمی توانند توافقی خلاف این قاعده با یکدیگر داشته باشند و در مقابل اشخاص ثالث کاملا فاقد اعتبار است.

شرکت مختلط غیر سهامی متشکل از چند شریک ضامن و یک یا چند شریک با مسئولیت محدود است و برای امور تجارتی تشکیل می شود.

شرکت مختلط سهامی متشکل از چند شریک سهامی و یک یا چند شریک ضامن و برای فعالیت های بازرگانی تشکیل می شود.

شرکت نسبی از شرکایی تشکیل شده که مسئولیت هر یک از آن ها به نسبت میزان سرمایه ایست که در شرکت قرار داده اند.

شرکت تعاونی اعم از تولید یا مصرف است که ممکن است طبق مقررات شرکت سهامی اداره شود یا طبق توافقاتی که خود شرکاء با یکدیگر تراضی کرده اند.

این شرکت ها در صورتی که حیطه فعالیت خود را اعمال و فعالیت های تجاری و بازرگانی قرار دهند شرکت تجاری محصوب می شوند. اعمال تجاری در ماده ۲قانون تجارت تعریف شده و خارج ازبند های ماده ۲ قانون تجارت نیست.

به غیر از شرکت سهامی و شرکت نسبی که حتی اگر فعالیت تجاری انجام ندهند هم تجاری محسوب می شوند و به آن ها شرکت های ذاتا تجاری گفته می شود در حالی که سایر شرکت ها اسما تجاری به حساب می آیند.

وکیل شرکتی کیست

در این قسمت باید متذکر شویم که تمام وکلای پایه یک دادگستری که پس از شرکت در آزمون کانون وکلای کارگزار با خدمات محدود دادگستری و دو سال کارآموزی موفق به کسب پروانه وکالت شده باشند حق وکالت در تمامی موضوعات حقوقی را خواهند داشت.

اما باید در نظر داشته باشیم که حقوق دنیایی بسیار گسترده با موضوعات متنوع است که طبیعتا اشراف و تسلط کامل بر تمامی جنبه های آن اگر نگوییم ناممکن است اما برای همه هم ممکن نیست.

به این خاطر است که وکلا امروزه عموما با توجه به علاقه شخصی، گرایش تحصیلی ارشد و دکتری و تجربه ای که بر اثر قبول کردن پرونده های پرشمار در موضوعات یکسان به دست می آورند، به سمت تخصصی شدن مسائل پیش می روند.

به همین خاطر است که اصطلاحاتی چون وکیل طلاق، وکیل بیمه، وکیل مالیات و وکیل شرکت ها را می بینیم. بنا براین بهتر است در انتخاب وکیل به حیطه تخصصی او و پرونده هایی که بیشتر مورد قبول او قرار گرفته اند توجه کنیم.

خیلی از شرکت ها از ابتدای شروع به فعالیت، اقدام به اخذ مشاوره حقوقی از وکیل متخصص شرکت ها می نمایند. حتی خیلی از افراد از طریق وکیل شرکت ها اقدام به ثبت شرکت می کنند.

از این طریق، قانونی بودن تمام فعالیت ها و اقدامات خود را تضمین نموده و به نوعی اطمینان خاطر کسب می کنند و هم چنین از وقوع اشتباهات اشتباهات حقوقی احتمالی که ممکن است آسیب های حبران ناپذیری وارد کند جلوگیری می کنند.

تماس با وکیل دادگستری

در یک جمله وکیل، راه را برای تمام امور لازم جهت ثبت شرکت و قانونی طی شدن تمام مراحل هموار و تسهیل می کند. رویه معمول در ثبت هر شرکت با توجه به این که از چه نوعی باشد متفاوت است بنابر این اقدامات قانونی که ضرورت دارد وکیل انجام دهد نیز متفاوت خواهد شد و وکیل متخصص شرکت ها از تمام این ضروریات مطلع است.

وظایف وکیل شرکتی

 • حضور وکیل شرکت در جلسات شرکت و نیز حضور وکیل هر یک از سهامداران و سرمایه گذاران در مجامع عمومی.
 • تنظیم قرارداد های شرکت اعم از داخلی و بین المللی و بررسی قرارداد های تنظیم شده شرکت و به حداقل رساندن اشتباهات و نواقص موجود در بند های قرارداد.
 • حضور در دعاوی ناشی از اجرا یا پایان قرارداد های تجاری در صورت بروز اختلاف در انواع مراجع قضایی، داوری و شبه قضایی.
 • پیگیری امور بیمه، مالیات، گمرکی و حسابداری.
 • حل و فصل اختلافات بین شرکاء با شرکت و نیز اختلافات شرکت با اشخاص ثالث و دفاع از شرکت.
 • ثبت شرکت با توجه به نوع شرکت و انجام تمام مراحل و اقدامات مورد نیاز.
 • اشراف بر قوانین تجاری، آراء وحدت رویه و نظرات مشورت، قوانین امنیتی، حقوق مالکیت معنوی و قوانین مربوط به صدور مجوز.
 • تبحر و تخصص در دعاوی تجاری با موضوعات متنوع.
 • به کارگیری تمام دانش و تبحر فنی خود در زمینه های مختلف و تلاش برای گرفتن مطلوب ترین تیجه ای که به نفع شخص حقوقی و سرمایه گذاران باشد.
 • وصول مطالبات شرکت ها از اشخاص حقیقی یا حقوقی.
 • انجام کلیه امور قضایی و اداری مرتبط با شرکت و آسان نمودن مسیر برای ایجاد شرکت توسط سرمایه گذاران.

چرا شرکت ها نیاز به وکیل متخصص دارند

اولا به علت نا آگاهی و بی اطلاعی نسبت به قوانین و مقررات مرتبط با شرکت ها و هم چنین اقدامات قانونی مورد نیاز برای هر مسئله ممکن است انجام این اعمال بدون وکیل باعث ورود خسارت های جبران ناپذیری به شخص حقوقی و سرمایه گذاران آن شود.

از دست رفتن سرمایه شرکت هم به معنای از دست رفتن و انحلال کل شرکت است پس ضروریست که در انتخاب وکیل مجرب توجه زیادی داشته باشید.

دوما اصولا به علت حجم بالای کار ها در شرکت ها، مدیران و روسای شرکت فرصت کافی برای پیگیری مسائل و موضوعات حقوقی را نخواهند داشت پس بهتر و مقرون به صرفه تر است که امورات مربوط به مسائل حقوقی و قانونی خود را به وکیل شرکت ها بسپارند.

ثالثا نمایندگی از طرف شرکت ها جهت حضور در محاکم برای دفاع از شخص حقوقی، طرح دعوا، دفاع، پیگیری های قانونی، تنظیم دادخواست و لوایح قانونی برای هر شرکتی ضروری است.

مسائل حقوقی مرتبط با شرکت ها

 • چگونگی ثبت شرکت.
 • تنظیم قرارداد.
 • ثبت شعبه یا نمایندگی برای شرکت.
 • اخذ کارت بازرگانی.
 • مالیات.
 • بیمه.
 • دعوت سهامداران به مجمع و پیگیری سهام تعهد شده و پرداخت نشده آن ها.
 • نحوه انحلال شرکت و ثبت آن.

تماس با وکیل دادگستری

حق الوکاله وکیل شرکت ها

حق الوکاله و به طور کلی دستمزد وکیل شرکت ها بستگی به فاکتور های متفاوت و متنوعی دارد. به حیطه قرارداد وکیل با شرکت و بند های قرارداد که طبق آن تکالیف و وظایف و حدود اختیارات وکیل مشخص شده است.

هم چنین باید به مدت زمانی که طبق قرارداد، وکالت کارگزار با خدمات محدود برقرار است و برای امور شرکت مورد نیاز می باشد هم توجه نمود. در اکثر مواقع حق الوکاله و دستمزد وکلا به صورت توافقی بین وکیل و موکل در قرارداد درج می شود. به این صورت که وکیل با بررسی حیطه وظایف و مسئولیت هایی که قرار است بپذیرد بر مبلغی با موکل به توافق می رسد.

سفارش بازار و سفارش محدود در صرافی رمزینکس چیست؟ از کدام استفاده کنیم؟

با استفاده از سفارش بازار (market order) یا مارکت اوردر می‌توانید رمزارز مورد نظرتان را با قیمت لحظه‌ای معامله کنید، در حالی که در سفارش محدود (limit order) یا لیمیت اوردر می‌توانید قیمت خرید یا فروش دارایی‌تان را خودتان تعیین کنید. اما واقعا تفاوت سفارش بازار و سفارش محدود در رمزینکس چیست؟ کی باید از هر یک از این دو نوع ثبت سفارش خرید یا فروش ارز دیجیتال استفاده کرد؟ در این مقاله از رمزینکس با ما همراه باشید.

سفارش بازار و سفارش محدود چیست؟

در زمان وارد شدن به صرافی ارز دیجیتال رمزینکس و شروع به خرید یا فروش یک رمزارز دو روش اصلی سفارش بازار و سفارش محدود برای تعیین قیمت مورد معامله دارید. در سفارش بازار یا مارکت اوردر، رمزارز را با قیمت فعلی، هر چه که باشد، معامله می‌کنید. اما در سفارش محدود یا لیمیت اوردر می‌توانید قیمت دلخواهتان را تعیین کنید و معامله تنها در صورتی انجام می‌شود که رمزارز به آن قیمت برسد.

این اساسی‌ترین تفاوت بین سفارش بازار و سفارش محدود است، اما هر کدام از این سفارش‌ها می‌تواند برای موقعیت معاملاتی خاصی مناسب‌تر باشد. برای درک بهتر این دو نوع سفارش این مقاله را تا انتها مطالعه کنید. در ادامه به تفاوت سفارش محدود با سفارش بازار در صرافی رمزینکس پرداخته شده است.

سفارش بازار: همین حالا معامله را پر کن!

بزرگ‌ترین مزیت سفارش بازار این است که صرافی دیجیتال می‌تواند معامله شما را به اصطلاح پر یا اجرا کند، چون در این حالت شما در واقع به صرافی می‌گویید که معامله من را در بهترین قیمت موجود در آن لحظه انجام بده.

اگر در حال خرید باشید، سفارش بازارتان به هر قیمتی که فروشنده مقابل تعیین کند اجرا می‌شود. اما اگر بخواهید رمزارزی را بفروشید سفارش بازارتان به قیمتی که خریدار پیشنهاد دهد انجام می‌شود.

بزرگ‌ترین اشکال سفارش بازار این است که شما نمی‌توانید قیمت معامله را شخصاً تعیین کنید. اما این مورد در بسیاری از مواقع مهم کارگزار با خدمات محدود نیست. اختلاف بین قیمت خرید و قیمت فروش رمزارزها و جفت ارزهای دارای نقدینگی بسیار بالا (با حجم معاملاتی بالا) که در بازار فارکس اسپرد نامیده می‌شود ناچیز است. این اختلاف قیمت مهم نیست مگر اینکه بخواهید معاملات بزرگ انجام دهید.

با این حال، اگر قیمت به سرعت حرکت کند ممکن است معامله شما در قیمت بسیار متفاوتی نسبت به زمانی که سفارشتان را ثبت کردید انجام شود.

این اتفاق نادر اما در عین حال ممکن است. سناریوی محتمل‌تر که در بازار سهام ممکن است اتفاق بیفتد این است که بعد از بسته شدن بازار یک سفارش بازار ثبت کنید و سپس شرکت مربوط اخباری را اعلام کند که بر قیمت سهام آن تأثیر بگذارد.

اگر قبل از باز شدن کارگزاری در روز بعد سفارشتان را لغو نکنید ممکن است معامله‌تان با قیمتی بسیار متفاوت از آنچه در نظر داشتید انجام شود.

یکی دیگر از معایب احتمالی سفارش بازار مربوط به دارایی‌های فاقد نقدشوندگی کارگزار با خدمات محدود بالا (دارای حجم معاملاتی کم) است. هنگام ثبت کردن یک سفارش بازار ممکن است باعث افزایش یا کاهش قیمت دارایی شوید زیرا در آن لحظه خریدار یا فروشنده کافی برای پر کردن سفارشتان وجود ندارد.

در نهایت ممکن است معامله شما در قیمت متفاوتی نسبت به قیمت چند لحظه قبل انجام شود زیرا سفارش شما بر قیمت تاثیر گذاشته و آن را افزایش یا کاهش داده است.

کاربرد سفارش بازار

در موارد زیر از سفارش بازار استفاده کنید:

 • زمانی که بخواهید سفارشتان به سرعت و در هر قیمتی که شده انجام شود.
 • بخواهید بر روی یک رمزارز بزرگ و بسیار نقد شونده معامله کنید.
 • حجم معامله‌تان زیاد نباشد.

مزایای سفارش بازار

 • سریع است. تقریباً مطمئن هستید که سفارشتان در اسرع وقت پر می‌شود (به ویژه در بازار رمزارزها که همیشه باز است).
 • عدم محدودیت. با ثبت سفارش بازار می‌توانید معاملات با حجم‌های بالا را به طور کامل انجام دهید. چون در کارگزار با خدمات محدود قیمت لحظه‌ای بازار معمولاً همیشه فروشنده یا خریدار وجود دارد.
 • می‌توانید دارایی‌های کمتر نقد شونده را معامله کنید.

معایب سفارش بازار

شما هیچ نقشی در تعیین قیمت ندارید. قیمت بازار ممکن است ثانیه به ثانیه تغییر کند (حتی زمانی که بازارهای سهام یا فارکس بسته باشند). در نتیجه ممکن است سفارش شما در قیمتی پایین‌تر یا بالاتر از آنچه در لحظه مشاهده می‌کنید انجام شود.

سفارش بازار و سفارش محدود در صرافی رمزینکس

سفارش محدود: معامله من را در قیمت مناسب پر کن!

بزرگ‌ترین مزیت سفارش محدود این است که می‌توانید قیمت دلخواهتان را تعیین کنید و در صورت رسیدن رمزارز مورد نظر به آن قیمت احتمالاً (اما نه حتماً) سفارشتان انجام می‌شود.

گاهی اوقات صرافی سفارش شما را با قیمت مناسب‌تری پر می‌کند. در برخی از صرافی‌ها امکان تکمیل سفارش محدود تا حتی سه ماه پس از ثبت کردن آنها وجود دارد و به این یعنی نیاز نیست به صورت مرتب قیمت‌ها را دنبال کنید.

بزرگ‌ترین اشکال شفارس‌های محدود این است که هیچ تضمینی برای اجرای کامل سفارش وجود ندارد. اگر رمزارز مورد معامله هرگز به قیمت محدود نرسد معامله اجرا نمی‌شود.

حتی اگر رمزارز به قیمت محدود شما برسد، ممکن است تقاضا یا عرضه کافی برای پر کردن سفارش وجود نداشته باشد. این اتفاق بیشتر در مورد رمزارزهای کوچک و غیرقابل نقد رخ می‌دهد.

یکی دیگر از اشکالات سفارش محدود، به ویژه در مورد سفارش‌هایی که امکان تکمیل شدن آنها تا سه ماه آینده وجود دارد، این است که ممکن است قیمت رمزارز به طور چشمگیری حرکت کند. معامله شما ممکن است با قیمتی بسیار متفاوت از آنچه در غیر این صورت می‌توانستید انجام دهید، پر شود.

تصور کنید اخبار مثبتی در مورد یک پروژه رمزارز اعلام می‌شود و قیمت توکن آن از ۱۹۰ دلار به ۲۱۰ دلار افزایش می‌یابد، در حالی که شما سفارش محدودی برای فروش در قیمت ۱۹۲ دلار ثبت کرده‌اید.

اگر اخبار را از نزدیک دنبال نکنید ممکن است سفارشتان در قیمت ۱۹۲ پر شود، در حالی که می‌توانستید رمزارزتان را با قیمت بسیار بالاتری بفروشید.

یا برعکس ممکن است سفارش خریدی را در یک قیمت محدود ثبت کنید اما به دنبال انتشار اخبار منفی قیمت رمزارز ریزش زیادی بکند. در نتیجه سفارش شما در قیمت بالاتری نسبت به آنچه که می‌توانستید داشته باشید انجام می‌شود.

کاربرد سفارش محدود

زمانی از سفارش محدود استفاده کنید که:

 • می‌خواهید معامله را در قیمت مدنظر خودتان انجام دهید که گاهی اوقات بسیار متفاوت از قیمت فعلی رمزارز است.
 • می‌خواهید رمزارزی را که معامله کنید که نقد شوندگی کمی دارد.
 • می‌خواهید معامله‌ای با حجم بالا انجام دهید.

مزایای سفارش محدود

 • شما قیمت خرید یا فروش را تعیین می‌کنید و تحت تأثیر نوسانات قیمت بازار قرار نمی‌گیرید. رمزارز شما تنها در قیمتی که تعیین کرده‌اید یا بهتر معامله می‌شود.
 • می‌توانید زمان منقضی شدن سفارش خود را انتخاب کنید.

معایب سفارش محدود

 • هزینه کامل سفارش بلافاصله از موجودی حسابتان شما کسر می‌شود و تا زمانی که سفارشتان پر نشود، آن را لغو نکنید یا منقضی نشود به آن وجه دسترسی نخواهید داشت.
 • اگر قیمت بازار به قیمت دلخواه شما نرسد سفارشتان انجام نخواهد شد.
 • حتی در صورت رسیدن قیمت بازار به قیمت تعیین شده شما، در صورت نبود عرضه یا تقاضای کافی ممکن است سفارستان به طور کامل پر نشود.

سفارش بازار یا سفارش محدود؟

سرمایه‌گذاران و معامله‌گران می‌توانند از یک آزمایش ساده برای تعیین اینکه آیا باید از سفارش بازار استفاده کنند یا سفارش محدود کمک بگیرند. اگر پر شدن یک معامله برای شما از اهمیت بالایی برخوردار است پس سفارش بازار بهترین گزینه است.

اما اگر معامله کردن یک رمزارز در یک قیمت خاص برایتان حیاتی است بهتر از سفارش محدود استفاده کنید. انتخاب شما ممکن است به مرور زمان، حتی در مورد یک رمزارز، تغییر کند.

ممکن است در ابتدا یک سفارش محدود برای خرید یک رمزارز با قیمت مدنظرتان تعیین کنید و اگر معامله اجرا نشد ممکن است سفارش محدود را لغو کرده و به جای آن یک سفارش بازار ثبت کنید.

تصمیم‌گیری در مورد نوع سفارش ممکن است برای سرمایه‌گذاران تازه‌کار دشوار باشد. اگرچه در ابتدا استفاده از سفارش بازار ممکن است ساده‌تر باشد اما قطعاً سرمایه‌گذار یا معامله‌گر به مرور زمان و آشنایی بیشتر با ساز و کار بازار می‌تواند بهترین نوع سفارش را برای معاملات خود شناسایی کند.

کارگزاری‌ های دیجیتال بورس را متحول می‌ کنند؟

سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت‌های بورسی بر عملکرد کارگزاری‌های دیجیتال نظارت خواهند داشت و این کار، اطمینان نهادهای ناظر را نسبت به ریسک‌های این صنعت افزایش می‌دهد و بنابراین، با اطمینان بیشتری می‌توانند، مجوزهای فعالیت را صادر، محدود و یا لغو نمایند.

کارگزاری‌ های دیجیتال بورس را متحول می‌ کنند؟

اقتصاد

احمد سحرخیز کارشناس ارشد فناوری اطلاعات بازار سرمایه در گفتگو با گسترش نیوز گفت: کارگزاری دیجیتال معطوف به ارائه تمام خدمات قابل ارائه به سرمایه‌گذاران به صورت الکترونیکی و حتی الامکان ۲۴ ساعته، با به کارگیری شبکه‌ای از سامانه‌ها و بهره‌مندی از هوش مصنوعی، با هدف تسهیل، افزایش کیفیت و کاهش هزینه خدمات است.

سحر_خیز

تفاوت کارگزاری‌های دیجیتال و سنتی

سحرخیز اظهار کرد: کارگزاری‌های سنتی، هدفی مغایر با آنچه برای کارگزاری دیجیتال گفته شد، ندارند. نمی‌توان کارگزاری‌های سنتی را محکوم کرد که اگر بخواهند، نمی‌توانند یک کارگزاری دیجیتال بشوند اما کارگزاری‌های سنتی لزوماً معطوف به این هدف نیستند. لزوماً معطوف به بهره‌مندی کامل از تمام تسهیلگری‌های فناوری اطلاعات نیستند و لزوماً معطوف به توسعه درآمدی همگام با توسعه خلاقیت و کیفیت خدمات و کاهش هزینه خدمات و رقابت در آن نیستند، در حالی که قرار است، فلسفه وجودی کارگزاری دیجیتال، همین‌ها باشد.

وضعیت هوشمندسازی خدمات در بورس

وی افزود: اتفاقات خیلی خوبی نسبت به گذشته در صنعت کارگزاری در ایران رخ داده است. معاملات آنلاین و اخیراً هم، احراز هویت غیرحضوری از جمله اقدامات مهم کارگزار با خدمات محدود صنعت کارگزاری در ایران بوده است. برخی از شرکت کارگزاری در تلاش هستند که تماماً دیجیتالی شوند، یکی دو شرکت کارگزاری تا حدی بخشی از این مسیر را به خوبی طی کرده‌اند.

مدیر سابق فناوری اطلاعات سازمان بورس و اوراق بهادار تأکید کرد: سال‌ها است که بورس، به صورت غیر دیجیتالی و کاغذی، قابل تصور نیست. اکنون هم صحبت فقط بر سر دیجیتالی شدن خدمات در بازار سرمایه نیست. صحبت بر سر هوشمندسازی خدمات است، صحبت بر سر تجمیع و یکپارچگی تمام خدمات مورد نیاز یک سرمایه گذر است و برای رسیدن به این نقطه، ایجاد فضای رقابتی شرط اول است. انحصار همواره باعث لختی و عدم توسعه است. اگر جایی تصور می‌کنیم، انحصار ما را در شرایط ایمن‌تری قرار می‌دهد، باید کمی عمیق‌تر به موضوع نگاه کنیم و بپذیریم که طراحی فضای رقابتی مناسب، قطعاً باعث پیشرفت و کاهش هزینه و افزایش بهره‌وری می‌شود.

رقابت بین کارگزاری‌ها با خدمات غیرحضوری

سحرخیز خاطرنشان کرد: اخیراً موضوع سندباکس بازار سرمایه مطرح و تصویب شده است. شاید یکی از بهترین فرصت‌ها باشد که به موضوع مجوز محدود به فین تک‌ها و شرکت‌هایی که توانمندی ارائه خدمات یک کارگزاری دیجیتال را دارند، فکر شود. کارگزاری‌ای که سقف کارمزدی (مثلاً نصف کارمزد کارگزاری‌های سنتی) دارد و البته کف کارمزد ندارد و باید با سایر کارگزاری‌ها رقابت کند؛ کارگزاری‌ای که برای جذب سرمایه مشتری نزد خود، با سقف‌های اعتباری و مالی متناسب با سرمایه خود مواجه است که ریسک مدیریت شود. کارگزاری‌ای که با محدودیت‌های مختلف و منعطفی مواجه است و از سوی دیگر، باید بتواند با ارائه خدمات صرفاً غیرحضوری، با کیفیت و خلاقانه، با سایر کارگزاری‌ها رقابت کند.

نظارت مکانیزه بر کارگزاری‌های دیجیتال

وی افزود: باید توجه نمود که اتفاقاً در همین کارگزاری‌های دیجیتال، امکان نظارت مکانیزه توسط نهادهای ناظر به خوبی وجود دارد و بنابراین، بدون شک، چنین فضایی منجر به تکاپوی بازار سرمایه خواهد شد و هر روز شاهد خدمات جدید، کیفیت بهتر خدمات و از سوی دیگر، کاهش رقابتی کارمزد خدمات به جای کاهش دستوری خواهیم بود.

مؤسس مرکز نظارت بر امنیت اطلاعات بازار سرمایه اظهار کرد: در مسیر تأسیس نهادهای مالی نوین، شرکت مدیریت فناوری بورس تهران و سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و بورس کالای ایران نقش‌های مهمی ایفا می‌کنند که با شرایطی که در دو سال اخیر در این شرکت‌ها داشتیم، امید و روشنی زیادی به چشم می‌خورد که ارکان بازار سرمایه هم مشتاقانه زمینه‌ساز وقوع این نوع نهادهای مالی نوین شده‌اند.

رقابت بین کارگزاری سنتی جایگاهی ندارد

سحرخیز در ادامه گفت: با کارگزاری دیجیتال، می‌توان فضای رقابتی توسعه کمی و کیفی خدمات همراه با کاهش هزینه‌ها را تصور نمود. یکی از مشکلات نهاد ناظر در برابر کارگزاری‌های سنتی، نظارت دقیق و پیشگیرانه و صحیح بر آن‌ها است و مشکل دیگر، مدیریت معقول ریسک کارگزاری از دید نهاد ناظر و از دید خود کارگزاری است. در یک کارگزاری دیجیتال می‌توان بستر نظارت، رصد کارگزار با خدمات محدود و مدیریت ریسک در لحظه برای نهاد ناظر فراهم نمود؛ یعنی فضای رقابتی رو به رشد و با هزینه‌های رقابتی رو به کاهش، درحالی‌که ریسک‌های این صنعت هم به صورت دقیق مدیریت و کنترل می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر، کارگزاری‌های سنتی تنها در حد ۲۵ درصد کارمزد مشخصی که نهاد ناظر تعیین کرده است، با هم رقابت می‌کنند. در واقع و در عمل، این ابزار رقابتی مهمی به شمار نمی‌آید. از یک‌سو ارائه خدمات معاملات آنلاین توسط کارگزاری‌های سنتی از سوی نهاد ناظر الزامی است و از سوی دیگر برخی یا شاید بسیاری از کارگزاری‌های سنتی، انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری و هزینه در افزایش کیفیت خدمات مبتنی بر آی تی ندارند. وقتی کارمزد ثابت و مشخصی از سوی نهاد ناظر تعیین شده است، شاید تعداد زیادی از شرکت‌های کارگزاری، اصلاً انگیزه رقابت و توسعه مبتنی بر سرمایه‌گذاری نداشته باشند، چرا که تورم از یک‌سو، بزرگ‌تر شدن بورس از طرف دیگر و انحصار مجوز شرکت‌های کارگزاری، بهترین بستر را برای نشستن و هزینه نکردن و رقابت نکردن و در عین حال سود کردن را فراهم کرده است.

نظارت بر کارگزاری‌ها با ابزارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات

مدیر سابق فناوری اطلاعات سازمان بورس و اوراق بهادار تأکید کرد: در این شرایط، انگیزه‌ای برای تحول برای همه نیست. البته قطعاً شاهد هستیم، برخی از همین کارگزاری‌های سنتی به خوبی مسیر توسعه و رقابت را پیش می‌رفته‌اند اما آن‌ها عموماً برای بهتر شدن، در ذهن خود با خود رقابت می‌کنند، نه با سایر شرکت‌های رقیب.

سحرخیز خاطرنشان کرد: سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت‌های بورسی بر عملکرد کارگزاری‌های دیجیتال نظارت خواهند داشت و قطعاً نظارت بر همه کارگزاری‌ها باید به صورت مکانیزه با ابزارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات توسط نهادهای ناظر صورت پذیرد. این کار، اطمینان نهادهای ناظر را نسبت به ریسک‌های این صنعت افزایش می‌دهد و بنابراین، با اطمینان بیشتری می‌توانند، مجوزهای فعالیت را صادر، محدود و یا لغو نمایند. این یعنی فضای رقابتی که در آن برای توسعه کمی و کیفی خدمات و کاهش هزینه‌های تحمیلی به سرمایه‌گذاران، رقابت تنگاتنگ می‌شود.

وی در پایان گفت: کارگزاری دیجیتال، بخواهیم و نخواهیم وارد عرصه بازار سرمایه خواهد شد. با عریض‌تر شدن بازار سرمایه، مسئولان امر، روزی ناگزیر به رفتن به سمت ایجاد فضای رقابتی با ایجاد کارگزاری‌های دیجیتال، کارمزد رقابتی، سقف‌های کنترلی منعطف و رقابتی و نظارت مکانیزه بر ریسک کارگزاری‌ها خواهند بود. امیدوار هستم که این موضوع، هرچه زودتر با مطالعه دقیق پایه‌ریزی شود و در سال‌های آینده که بازار سرمایه ما قطعاً مجدداً پوست خواهد انداخت، از قبل زیرساخت‌های متناسب آن اندیشیده شده باشد و بازار سرمایه پذیرای حجم بیشتری از سرمایه و سرمایه‌گذاران باشد.

نقد و بررسی صرافی رابین هود (Robinhood)

صرافی RobinHood

صرافی رابین هود ( Robinhood ) یک برنامه معاملاتی بدون کمیسیون است که بعد از راه‌اندازی در سال ۲۰۱۵ موفقیت‌های زیادی را کسب کرده است. این پلتفرم دارای بیش از ۱۰ میلیون کاربر و میلیارد‌ها دلار تراکنش است. در این مقاله از ارز تودی، ما به نقد و بررسی جامع پلتفرم رابین هود (Robinhood) و دلایل محبوبیت آن خواهیم پرداخت.

صرافی رابین هود چیست؟

رابین هود دنیای مالی را تحت تأثیر خود قرار داده است و یکی از محبوب‌ترین صرافی‌های ارز دیجیتال در دنیا است. این رابین هود را با انیمیشن رابین هود معروف اشتباه نگیرید. رابین هود معاملات را بدون دریافت کمیسیون انجام می‌دهد و به کاربران مدیریت کامل حساب را ارائه می‌دهد. در سال‌های اخیر این پلتفرم با رشد زیادی از جمله توسعه نسخه وب، گسترش معاملات آپشن و توسعه Robinhood Crypto همراه بوده است که با این امکانات شما می‌توانید به ترید و معامله محبوب‌ترین رمزارزها بپردازید.

صرافی رابین هود چیست؟

علاوه بر این، Robinhood یک حساب مدیریت نقدی ارائه می‌دهد که به وسیله آن شما می‌توانید از پول و سرمایه اولیه‌تان سود بگیرید و هزینه‌های خود را با کارت نقدی مسترکارت پرداخت کنید و یا از ۷۵۰۰۰ دستگاه خودپرداز پول نقد را به صورت رایگان برداشت کنید. همچنین در نظر داشته باشید که رابین هود هیچ هزینه‌ای برای ایجاد حساب و کارمزد نقل و انتقالات دریافت نمی‌کند.

بهترین ویژگی‌های صرافی رابین هود ( Robinhood )

کارگزار با خدمات محدود کارگزار با خدمات محدود
حداقل سرمایه گذاری
کارمزد معاملات
قراردادهای آپشن
صندوق سرمایه گذاری مشترک ندارد
انواع سرمایه گذاری سهام، آپشن، ارزهای دیجیتال، EFTs
نوع حساب کاربری مشمول مالیات
پلتفرم‌ها نسخه تحت وب، نرم افزار موبایل (ios و اندروید)، اپل واچ
تجارت به کمک کارگزار ندارد
ETF های بدون کارمزد ۰
سرویس دهی کاربران ایمیل

رابین هود، اولین کارگزاری تلفن هوشمند

این پلتفرم مناسب برای کاربران جوانی است که تنها به دنبال یک برنامه معاملاتی بی‌دردسر بر روی تلفن‌های هوشمند هستند. رابین هود با ایجاد پلتفرم‌های دسترسی مختلف به ویژه اپلیکیشن برای اندروید و ios توانست به اولین کارگزاری تلفن‌های هوشمند تبدیل شده است. همه کاربران همچنین می‌توانند به نسخه آنلاین آن در سطح وب نیز دسترسی داشته باشند.

رابین هود، اولین کارگزاری تلفن هوشمند

صرافی رابین هود مانند سایر کارگزاران بزرگ‌تر یا معمولی‌تر، ابزارهای بهتری را ارائه نمی‌دهد. با این وجود، با در دسترس بودن اکثر این اطلاعات از سایت‌هایی مانند Google Finance، Morningstar، MarketWatch و … ، استفاده از امکان معاملات رایگان ممکن است تنها موردی باشد که شما در این پلتفرم به آن نیاز دارید.

نحوه کار رابین هود چگونه است؟

معاملات سهام

در صفحه اول اپلیکیشن هیچ گزینه‌ایی برای “معامله” وجود ندارد که برای کاربران ممکن است در ابتدا گیج‌کننده به نظر می‌رسد. برای معامله سهام، روی گزینه “جستجو” کلیک کنید و سهمی را که می‌خواهید معامله کنید تایپ کنید. بعد از آن اطلاعات اولیه شرکت و آخرین اطلاعات قیمت آن برای شما نمایش داده می‌شود.

 • پشتیبانی سفارشات پیشرفته

سفارشات بازار، سفارشات محدود، سفارشات با توقف محدود و توقف سفارشات همه امکاناتی هستند که توسط رابین هود پشتیبانی می‌شوند. شما می‌توانید برخی از سفارشات را برای یک روز خوب فعال و برای روزهای بد لغو کنید.

 • سرمایه‌گذاری مجدد سود سهام

این گزینه مستلزم سرمایه‌گذاری مجدد سود سهام نقدی دریافت شده در ETF یا سهام اصلی است. فقط سهام یا صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) که سهام کسری را پشتیبانی می‌کنند قابل استفاده هستند.

 • سپرده‌های برنامه‌ریزی شده

می‌توانید معاملات را طوری برنامه‌ریزی کنید تا به صورت هفتگی، ماهانه، دو ماهه یا سه کارگزار با خدمات محدود ماهه انجام شوند.

پس از فروش سهام و دسترسی فوری به سپرده‌ها (زیر ۱۰۰۰ دلار) به پول نقد خود دسترسی فوری پیدا می‌کنید و شما مجبور نیستید سه روز کاری استاندارد را منتظر بمانید.

رصد معاملات روزانه

ترید روزانه باب میل همه نیست. اگرچه ما هم ترید روزانه را توصیه نمی‌کنیم، اما رابین هود به شما امکان می‌دهد تا حداکثر سه معامله را در یک دوره پنج روزه رصد کنید. از آنجایی که معاملات بدون هزینه هستند، امکان وسوسه شما برای انجام معاملات خطرناک در رابین هود وجود دارد. صفحه حساب کاربری رابین هود شما میزان تراکنش‌های روزانه را نشان می‌دهد که ممکن است شما را مجبور به امتحان کند.

معاملات آپشن

یکی دیگر از نوع معاملات در رابین هود، معاملات آپشن است. معاملات آپشن دسترسی به قرارداد‌های بدون هزینه را برای شما فراهم می‌کند، یعنی شما هیچ نیازی به کارمزد هزینه برای کمیسیون، قرارداد و حواله‌ها ندارید. با این اوصاف رقابت با رابین هود سخت است.

این نوع معاملات به شما فیلتر‌های مفید و تکنیک‌های پیشرفته‌ای را ارائه می‌دهد. شما همچنین می‌توانید از استراتژی‌های معاملات مولتی آپشن استفاده کنید. دقت کنید که اگر سرمایه‌گذار مبتدی هستید، به هیچ عنوان از معاملات آپشن استفاده نکنید. اما اگر سرمایه‌گذار و تریدر با تجربه‌ایی هستید می‌توانید از این ویژگی استفاده کنید و حتی با استفاده از مارجین، سود خود را چند برابر کنید.

کریپتو

معروفیت صرافی رابین هود بیشتر به معاملات ارز‌های دیجیتال آن بر می‌گردد. رابین هود اکنون به کاربران اجازه می‌دهد تا علاوه بر دنبال کردن انواع ارز‌های دیگر، روی بیت کوین، بیت کوین کش، اتریوم، اتریوم کلاسیک، لایت کوین و دوج کوین سرمایه‌گذاری کنند.

البته دسترسی کاربران به ارز‌های دیجیتال در صرافی رابین هود و در کشور به کشور در حال گسترش است. تقریباً نیمی از جمعیت ایالات متحده به ارز دیجیتال رابین هود دسترسی دارند. حتی اگر شما به خرید و فروش دسترسی ندارید، می‌توانید اطلاعات بازار و قیمت ۱۶ رمز ارز برتر را مشاهده کنید. کاربران رابین هود در معاملات ارز‌های دیجیتال هم نیازی به پرداخت هیچ هزینه‌ایی ندارند. این ویژگی باعث ایجاد یک مزیت رقابتی قابل توجه نسبت به کوین بیس را ایجاد می‌کند.

رابین هود گلد

برای تریدر‌های با تجربه، Robinhood Gold، یک سرویس مبتنی بر هزینه مشابه با سرویس کارگزار رقیب Motif’s BLUE، است. این کارگزاری‌ها برای جبران درآمد از دست رفته، از حق اشتراک ماهانه استفاده می‌کنند. این ویژگی معاملات بعد از ساعت (after- hour trading)، خط اعتباری و سپرده‌های فوری بیشتری را به همراه دارد.

نسخه گلد رابین هود برای تریدر‌های فعال مناسب‌تر است. مهمترین ویژگی رابین هود گلد این است که حساب شما را به حساب مارجینی تبدیل می‌کند و به شما امکان خرید و فروش سهام به صورت اعتباری را می‌دهد که برای سرمایه‌گذاران جدید توصیه نمی‌شود. البته اگر با معاملات مارجین آشنا نیستید، از رابین هود گلد اجتناب کنید و از همان نسخه رایگان استفاده کنید. در این نسخه می‌توانید به ۱۷۰۰ سهم دسترسی داشته باشید. البته توجه کنید که اگر می‌خواهید حساب مارجینی برای خود ایجاد کنید، طبق مقررات فدرال، حداقل ۲۰۰۰ دلار برای ایجاد حساب لازم دارید.

رابین هود گلد

مزیت دیگر رابین گلد این است که به شما امکان استفاده از معاملات ساعتی یعنی ۳۰ دقیقه قبل از باز شدن بازار و ۲ ساعت پس از بسته شدن آن را ارائه می‌دهد. این ویژگی برای زمانی مفید است که خبر‌های داغ روی روند قیمت‌های بازار تأثیر می‌گذارند. زمانیکه می‌خواهید قبل از ورود و واکنش سایر افراد از این فرصت استفاده کنید. گلد همچنین دسترسی سریع به سپرده‌ها را فراهم می‌کند. قیمت نسخه رابین هود گلد از ۵ دلار به صورت ماهانه برای مارجین شروع شده و تا ۱۰۰۰ دلار ادامه می‌یابد. هر چیزی بالاتر از ۱۰۰۰ دلار با ۵ درصد سود بهره تعلق می‌گیرد.

آیا رابین گلد ارزش استفاده دارد؟

همانطور که گفته شد این نسخه تنها برای تریدر‌های با تجربه مفید است، پس اگر باتجربه هستید بله ارزش بررسی و بعد از آن استفاده را دارد. خدماتی که رابین هود گلد ارائه می‌دهد نسبت به سایر شرکت‌ها و پلتفرم‌ها ارزان‌تر است. رابین هود گلد همچنین شامل مزیت‌های رقابتی دیگری مانند حساب مارجینی است. اگر در این زمینه تازه وارد هستید، باید از همان نسخه رایگان رابین هود گلد استفاده کنید.

آیا صرافی رابین هود کلاهبردار است؟

خیر. نحوه درآمدزایی و هزینه‌های رابین هود آشکار است. دارایی شما در پلتفرم رابین هود کاملاً محفوظ می‌ماند. شرکت حفاظت از سرمایه‌گذاران اوراق بهادار (SIPC) از وجوه شما تا ۰۰۰، ۵۰۰ دلار برای اوراق بهادار و ۲۵۰،۰۰۰ دلار به صورت نقدی محافظت می‌کند. در صورتی که SIPC از سرمایه‌گذاری در بیت کوین محافظت نمی‌کند.

آیا صرافی رابین هود کلاهبردار است؟

همچنین این شرکت مورد تأیید و تنظیم توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) است و یکی از اعضای نهاد خودتنظیمی مقامات تنظیم‌کننده صنعت مالی (FINRA) هم به شما می‎رود. البته تمام این موارد به معنی بی‌نقص بودن این پلتفرم نیست. رابین هود در اویل مارس ۲۰۲۲، برا مدتی قطع شد و باعث شد دسترسی کاربران به سرمایه خود در یکی از آشفته‌ترین لحظات تاریخ قطع شود. البته آن‌ها دلیل این قطعی را تعداد زیاد سفارشات و ثبت نام‌های کاربران اعلام کردند. با این حال، اختلالات از آن زمان همچنان ادامه دارد و مقداری منجر به نگرانی و ناامیدی کاربران شده است.

نحوه پول در آوردن رابین هود چگونه است؟

با وجود هر ویژگی که رابین هود دارد، به هر حال یک بیزینس است. شاید برایتان سؤال باشد که بدون دریافت کارمزد صرافی، رابین هود چگونه درآمدزایی می‌کند؟ تنها منبع درآمد رابین هود، عضویت‌های نسخه گلد و سود موجودی‌های نقدی حساب کاربران است. به عنوان مثال، شما ۸ دلار در حساب خود دارید، رابین هود آن را با سایر موجودی‌های نقدی جمع می‌کند و سود آن را دریافت می‌کند. اما اگر این پول در حساب سپرده شما باشد، شما نیز سود دریافت می‌کنید.

کارمزد‌های رابین هود

همانطور که اشاره شد، تمام عملیات‌های معاملاتی اعم از سهام، آپشن و ETF‌ها بدون کارمزد هستند. اما در صورتی که به رابین هود گلد علاقه‌مند باشید، باید هزینه‌هایی را برای آن پرداخت کنید. حداقل ۵ دلار در ماه باید برای حق عضویت پرداخت کنید، البته برای معاملات مارجین بیش از ۱۰۰۰ دلار، ۵ درصد سود نیز دریافت می‌شود.

همچنین مبلغ تنظیم شده ۲۲. ۱۰ دلار به ازای مبلغ ۱. ۰۰۰. ۰۰۰ دلار فقط برای فروش وجود دارد که تا نزدیکترین کوین گرد می‌شود. دلیل آن هم پرداخت هزینه‌های تنظیم بازار مانند SEC است. علاوه بر این، رابین هود کارمزد فعالیت تجاری معادل ۰۰۰۱۱۹ .۰دلار به ازای هر سهم (حقوق صاحبان سهام) و ۰۲۰. ۰ دلار به ازای هر سهم دریافت می‌کند. این کارمزد تا نزدیکترین سکه گرد می‌شود و نباید بیش از ۹۵. ۵ دلار باشد.

مزیای صرافی رابین هود

 • معاملات رایگان
 • اطلاع‌رسانی‌های اخبار

هنگامی که اعلام درآمد و سایر اخبار مهم درباره سهام موجود در سبد سهام یا لیست تماشای شما ایجاد می‌شود، هشدار‌هایی را در دستگاه تلفن همراه خود دریافت می‌کنید.

اگر قصد ترید دارید یا فقط ارز‌های دیجیتالی را بصورت شبانه روزی دنبال می‌کنید، این ابزار برای شما مناسب است.

 • بدون هزینه انتقال

رابین هود برای انتقال ACH به یا از حساب شما هزینه‌ای دریافت نمی‌کند.

 • بدون نیاز به حداقل موجودی

برای اکثر حساب‌ها حداقل سپرده یا مانده وجود ندارد.

معایب صرافی رابین هود

 • اپلیکیشن ضعیف

در مارس ۲۰۲۰، اپلیکیشن رابین هود در دو هفته سه بار قطع شد. هر کسی که می‌خواهد در زمان واقعی معامله کند باید نگران این باشد.

رابین هود فاقد برخی از ویژگی‌ها و ابزار ارائه شده توسط سایر کارگزاران سهام است.

 • محدودیت در نوع حساب کاربری

فقط می‌توانید یک حساب کارگزاری مشمول مالیات باز کنید. در جا‌های دیگر به دنبال IRA‌ها و انواع دیگر حساب‌ها باشید.

 • تأخیر در دریافت داده‌ها

ممکن است داده‌های با تأخیر ۲۰ دقیقه‌های همراه باشند.

 • عدم پشتیبانی از صندوق مشترک

رابین هود در حال حاضر سرمایه‌گذاری در صندوق‌های مشترک یا اوراق قرضه ارائه نمی‌دهد.

نتیجه پایانی

صرافی رابین هود یک راه ساده و بدون هزینه برای آزمون و خطا در بازار ارز‌های دیجیتال است. این صرافی به طور مداوم در حال پیشرفت است، ویژگی‌های جدیدی مانند پلتفرم تحت وب، معاملات آپشن و Robinhood crypto به طور منظم اضافه می‌شوند. البته رابین هود هنوز جای رشد دارد و تنها برای معاملات سهام شخصی مناسب است. به هرحال ارزش استفاده را دارد، چرا که نیاز به صرف هیچ هزینه‌ایی در آن نیست.

سوالات متدوال

سوالات متداول

صرافی رابین هود چیست؟

صرافی ارز دیجیتال رابین هود ( Robinhood ) یک پلتفرم معاملاتی بدون کمیسیون است که بعد از راه‌اندازی در سال ۲۰۱۵ تا اکنون موفق شد بیش از ۱۰ میلیون کاربر و میلیارد‌ها دلار تراکنش است.

کارمزد صرافی رابین هود چگونه محاسبه می‌شود؟

برای استفاده از خدمات عادی، هیچ کارمزدی از کاربر کسر نمی‌شود؛ اما برای استفاده از خدمات ویژه باید به صورت ماهانه ۵ دلار بپردازید.

نکته: توجه داشته باشید این مقاله صرفا با هدف راهنمایی و آشنایی شما با صرافی رابین هود نوشته شده است و آکادمی ارز تودی مسئولیتی در مقابل تصمیمات یا عواقب مالی آن برای افراد ندارد.

خدمات «تأمین‌ اجتماعی» به ایرانی‌های خارج‌ از کشور/تأمین اجتماعی چند شعبه خارجی دارد؟

مدیرکل امور بیمه‌شدگان سازمان تامین‌ اجتماعی گفت: در حال حاضر ۳۴ کارگزاری رسمی برون‌مرزی در ۱۸ کشور دنیا آماده خدمت‌رسانی امور بیمه‌ای به هموطنان ساکن در خارج از کشور هستند.

خدمات «تأمین‌ اجتماعی» به ایرانی‌های خارج‌ از کشور/تأمین اجتماعی چند شعبه خارجی دارد؟

به گزارش خبرنگار گروه رفاه اجتماعی خبرگزاری فارس، شاید برای شما جالب باشد سازمان تأمین اجتماعی علاوه بر خدمات درمانی و بازنشستگی در داخل، به ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز ارائه خدمت می‌دهد، بسیاری از دانشجویان،پزشکان و برخی کارمندان شاید مجبور شوند برای ادامه تحصیل و کار به برخی کشورها سفر کنند و باید امکان بهره‌مندی از خدمات اجتماعی در کشورهای ثانویه وجود داشته باشد. برهمین اساس این سازمان، ارائه خدمات به این افراد را تا زمان بازنشستگی ادامه خواهد داد.

تأمین اجتماعی در باب حمایت‌های بلند مدت خدماتی مانند پرداخت مستمری بازنشستگی، پرداخت مستمری بازماندگان (مستمری فوت)، پرداخت مستمری ازکارافتادگی کلی غیر ناشی از کار و پرداخت مستمری ازکارافتادگی کلی و جزئی ناشی از کار را در دستور کار قرار داده است اما درباب حمایت‌های کوتاه مدت، خدماتی از جمله حمایت در برابر حوادث و بیماریها در قالب دفترچه‌های درمانی، پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری، پرداخت غرامت دستمزد ایام بارداری، پرداخت غرامت نقص عضو، پرداخت کمک هزینه کفن و دفن پرداخت کمک هزینه ازدواج، پرداخت هزینه وسایل کمک پزشکی را ادامه می‌دهد.

برهمین اساس برای آگاهی بیشتر از خدمات تأمین اجتماعی به ایرانیان خارج از کشور با مهدی شکوری، مدیرکل امور بیمه شدگان سازمان تامین‌اجتماعی درباره چگونگی ارائه خدمت به ایرانیان خارج از کشور گفت‌وگو کردیم. وی آخرین راهبردهای عملیاتی بیمه ای برای ایرانیان ساکن درخارج از کشور را تشریح کرد و گفت: مطابق اصل ۲۹ قانون اساسی مبنی بر برخورداری آحاد جامعه از پوشش تامین‌اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی با شناسایی جامعه هدف و افرادی که فاقد پوشش بیمه‌‏ای هستند فارغ از محل سکونت، اقدام به بیمه آن‌ها می‌کند.

ایرانیان خارج از کشور هم می‌توانند بیمه شوند

مدیرکل امور بیمه شدگان سازمان تامین‌اجتماعی در ادامه، عنوان کرد: ایرانیانی که فاقد نظام بیمه ای نزد سایر صندوق‌ها و سازمان تأمین اجتماعی هستند اعم از شاغل، غیر شاغل یا دانشجویان خارج از کشور، می‌توانند خود را نزد این سازمان بیمه کنند و با پرداخت حق بیمه از تعهدات قانونی مربوطه بهره مند شوند، شرط سنی پذیرش درخواست برای برخورداری از این نوع پوشش بیمه ای، حداکثر ۵۰ سال و حداقل ۱۸ سال خواهد بود.

وی در ادامه افزود: چنانچه شخصی در تاریخ ارائه درخواست بیش از ۵۰ سال سن داشته باشد، لازم است معادل مازاد سنی خود سابقه پرداخت حق‌بیمه در سازمان تامین‌اجتماعی داشته باشد. این افراد یا وکیل قانونی آنان می‌توانند با مراجعه به کارگزار رسمی برون مرزی سازمان در کشور محل سکونت خود یا در صورت حضور در ایران با مراجعه به یکی از شعب سازمان، پس از ارائه درخواست و عقد قرارداد ، تحت پوشش بیمه ایرانیان خارج از کشور قرار گیرند.

وی ادامه داد: اگر متقاضی حداقل ۱۰ سال سابقه پرداخت حق‌بیمه داشته باشد، از احراز شرط سنی مورد اشاره معاف است.

شکوری با بیان اینکه مبنای پرداخت حق‌بیمه در بیمه ایرانیان خارج از کشور بستگی به میزان سابقه و سن متقاضی دارد، عنوان کرد: متقاضیان مرد یا زن این نوع بیمه با توجه به سن و سابقه قبلی نزد سازمان، می‏‌توانند نسبت به انتخاب دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه از ۱/۵ برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار تا سقف دستمزد (۷برابر حداقل دستمزد ) اقدام کنند.

چگونگی نرخ پرداخت بیمه ایرانیان خارج از کشور

وی افزود: مبلغ حق‌بیمه در این نوع بیمه به دو عامل بستگی دارد؛ یکی نرخ حق‌بیمه و دوم دستمزد مبنای پرداخت حق‌بیمه، این دو پارامتر در تعیین میزان حق‌بیمه تاثیرگذار است.

مدیرکل امور بیمه شدگان سازمان تامین‌اجتماعی گفت: در بیمه ایرانیان خارج از کشور دو نرخ پرداخت حق‌بیمه ۱۴% و ۱۸% پیش‌بینی شده است و مشمولین با پرداخت حق بیمه مقرر می توانند از تعهدات مندرج در قانون تأمین اجتماعی به ترتیب بازنشستگی، فوت در نرخ ۱۴ درصد و از کارافتادگی، بازنشستگی و فوت در نرخ ۱۸ درصد در داخل ایران برخوردار شوند.

شکوری افزود: متقاضی در صورت تمایل می‌تواند علاوه بر پرداخت حق بیمه با نرخ های تعیین شده، با پرداخت حق بیمه سهم درمان به میزان ۹%، در داخل کشور از خدمات درمانی برخوردار شود.

وی عنوان کرد: پرداخت وسایل کمک پزشکی (پروتز و اروتز ) و هزینه مراسم ترحیم به این قبیل از بیمه‌شدگان درصورت دارا بودن حمایت درمانی در زمان ارائه درخواست امکانپذیر خواهد بود.

شکوری درباره نحوه انجام معاینات پزشکی، توضیح داد: نرخ ۱۴ درصد معاف از معاینات بوده و صرفاً متقاضیان نرخ ۱۸ درصد می‌بایست بدواً و با هزینه شخصی مورد معاینه پزشکی قرار گیرند؛ چنانچه از کارافتاده کلی شناخته شوند تنها می‌توانند در قبال تعهدات بازنشستگی و فوت (نرخ ۱۴ درصد) مشمول مقررات بیمه ایرانیان خارج از کشور قرار گیرند.چنانچه متقاضی دارای سابقه پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی باشد، در صورت احراز یک سال سابقه پرداخت حق بیمه با نرخ کامل ظرف ده سال قبل و ۹۰ روز سابقه ظرف یک سال قبل از تاریخ درخواست از انجام معاینات پزشکی بدو قرارداد معاف خواهد بود.

وی گفت : نحوۀ ارائه تقاضا و ضوابط انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه ایرانیان خارج از کشور این گونه است که متقاضی یا وکیل قانونی آنان می‌توانند با مراجعه به کارگزار رسمی برون مرزی سازمان در کشور محل سکونت خود و یا با ورود به سامانه متمرکز اعلام درخواست بیمه ایرانیان خارج از کشور درج شده در سایت بین الملل(ایرانیان خارج از کشور و اتباع خارجی) به نشانی:tamin.ir و در صورت حضور در ایران با مراجعه خود یا وکیل قانونی به یکی از شعب،درخواست خود را ثبت و طبق ضوابط مقرر اقدام به انعقاد قرارداد کنند.

فعالیت کارگزاری رسمی‌های تأمین اجتماعی در ۱۸ کشور دنیا

شکوری افزود: در حال حاضر ۳۴ کارگزار رسمی برون مرزی در ۱۸ کشور دنیا از جمله ترکیه ، امارات عربی متحده،عراق، آذربایجان،اقلیم کردستان عراق، آلمان، دانمارک،اتریش،ایتالیا، انگلستان، فرانسه،سوئد،چین ، مالزی،استرالیا،کانادا و. که فهرست آنان در سایت قابل مشاهده است، آماده خدمت رسانی امور بیمه ای به هموطنان ساکن در خارج از کشور هستند.

شکوری درخصوص نحوه پرداخت حق‌بیمه ایرانیان خارج از کشور گفت: امکان پرداخت حق‌بیمه به صورت ماهانه از مزایای مهم این نوع بیمه شمرده می‌شود؛ هنگامی که قرارداد این بیمه منعقد و بیمه‌پردازی آغاز شود، فرد می‌تواند حق‌بیمه خود را از یک ماه تا ۱۵ ماه آینده پیش‌پرداخت کند. برای پرداخت نیز با توجه به گسترش خدمات غیرحضوری سازمان تامین‌اجتماعی، متقاضیان می‌توانند از طریق سایت سازمان به نشانی samt.tamin.ir برگ پرداخت دریافت و نسبت به پرداخت حق‌بیمه خود به صورت غیرحضوری اقدام کنند.

مدیر کل امور بیمه شدگان ادامه داد: در حال حاضر آمار بیمه شدگان ایرانیان خارج از کشور اعم از بیمه شده در قالب انواع بیمه ایرانیان خارج از کشور،حرف و مشاغل آزاد، بیمه اختیاری و تعداد مستمری بگیران شامل بازنشستگان و بازماندگان که از سازمان مستمری دریافت می‌کنند بیش ۴۲ هزار نفر هستند.

شرایط دریافت مستمری برای بازماندگان

شکوری اظهارکرد: بازنشستگی این قبیل از بیمه شدگان با شرایط عمومی مانند دارا بودن حداقل ۲۰سال سابقه پرداخت حق بیمه مقرر و ۶۰ سال سن برای مردان و ۵۵ سال سن برای زنان،داشتن ۳۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه با ۵۰ سال سن برای مردان و ۴۵ سال سن برای زنان و داشتن ۳۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه بدون شرایط سنی امکان پذیر خواهد بود.

وی شرط قانونی پرداخت مستمری به بازماندگان را مبتنی بر ماده ۸۰ قانون تامین‌اجتماعی برشمرد و گفت: در قانون پیش‌بینی شده که اگر بیمه شده در ۱۰ سال قبل از تاریخ فوت، یک سال سابقه بیمه‌پردازی داشته باشد و در یک سال آخر به مدت ۹۰ روز سابقه پرداخت حق‌بیمه داشته باشد، از نظر قانونی بازماندگان واجد شرایط امکان دریافت مستمری را خواهند داشت.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.