انواع دارایی مالی


• امکان پردازش اطلاعات انواع دارایی(اموال) شامل ، داراییهای ثابت مشهود و نا مشهود ، اموال جزئی و در حکم مصرفی
• امکان طبقه بندی و گروه بندی هر یک از انواع دارایی(اموال) بصورت دلخواه و برحسب نیاز شرکت و سازمان و اختصاص پارامترها و مشخصات فنی متناسب با آن بصورت پارامتریک
• امکان تعریف و تنظیم جداول و نرخ های استهلاک و تعریف روشهای متداول محاسبه استهلاک و اختصاص آن به طبقات و گروههای دارایی(اموال) و یا هر یک از داراییها و امکان تنظیم پارامتریک آن برای مراکز هزینه واحدهای سازمانی
• امکان تنظیم و تعریف نحوه پلاک گذاری داراییها و تغییر آن بر حسب نیاز
• امکان انتقال و صدور فرمهای رسیده داراییها از سیستم انبار و تدارکات بصورت مستقیم
• امکان پردازش کلیه اطلاعات داراییهای وارده شامل اطلاعات اولیه ، مشخصات فنی ، فروشنده ، دوره گارانتی و …
• امکان تعریف و اختصاص دارایی به یک یا چند مرکز هزینه به نسبت های دلخواه تقسیم هزینه استهلاک ویا هزینه های تعمیر و نگهداری
• امکان پردازش اطلاعات مربوط به داراییهای امانی ، استیجاری ، طرح ها و پروژه ها ، قراردادها و … بصورت مستقل برای انواع دارایی و طبقات تعریف شده و تخصیص پلاک به آن
• پردازش اطلاعات مربوط به جمعداری اموال شامل محل و مکان استقرار و واحدهای سازمانی و اشخاص تحویل گیرنده و استفاده کننده و نقل و انتقالات فیزیکی دارایی در داخل ساختمان
• امکان صدور لیست های صورت برداری و امکان کنترل و پردازش اطللاعات مربوط به صورت برداری در هر سال و امکان ثبت اطلاعات مربوط به مشاهده عینی و وضعیت و …
• نگهداری اطلاعات ریالی دارایی با تمام جزئیات و هماهنگ و مرتبط با سیستم حسابداری بر اساس بهای تمام شده تاریخی و بهای تجدید ارزیابی
• امکان پردازش کلیه اطلاعات مربوط به تجدید ارزیابی داراییها و تجدید ارزیابی مجدد بصورت نامحدود و استخراج و نگهداری سوابق آن با امکان محاسبه موازی و استخراج گزارشهای مقایسه ای
• امکان درج اطلاعات بیمه بصورت گروهی و یا هر یک از داراییها و کنترل تاریخ اتمام و تجدید آن برای انواع بیمه و شرکت های بیمه و ارتباط با سیستم حسابداری
• درج اطلاعات ریالی ، سوابق تعمیرات اساسی ، … و همچنین هزینه های جاری برای هر پلاک بصورت جداگانه
• امکان تفکیک و تجمیع پلاکهای دارایی و نگهداری سوابق قبلی آن با امکان تغییر شرایط و نرخ استهلاک برای دارایی تجمیع و یا تفکیک شده
• محاسبه استهلاک سالیانه انواع دارایی مالی و امکان محاسبه ذخیره استهلاک در طی سال مالی و مقاطع مورد نیاز و داراییهای فروش رفته ، اسقاط شده ، معدوم شده و یا انتقالی بین شعب و سازمانها و تخصیص هزینه استهلاک به صورت اتوماتیک به مراکز هزینه و مراکز فعالیت و نگهداری سوابق آن
• امکان پردازش وضعیت و مشخصات اسناد مالکیت و تصویر اسناد و کاتالوگها و تصویر دارایی و دستورالعملها و همچنین امکان الصاق کلیه فایل های اطلاعاتی و تصویری به هر پلاک
• امکان پردازش و کنترل کلیه داراییهای جزئی بر حسب تحویل گیرندگان و واحدهای استفاده کننده به نحو دلخواه
• امکان پردازش و نگهداری کلیه اطلاعات مربوط به داراییهای اجاره داده شده و قراردادهای اجاره بصورت گروهی و یا هر یک از داراییها به دیگران و کنترل آنها
• امکان نگهداری داراییهای مربوط به طرح های تملک داراییهای سرمایه ای و اموال دولتی امانی نزد شرکت و یا در حال بهره برداری توسط شرکت به تفکیک طرح مربوطه و همچنین پردازش اطلاعات داراییهای در جریان ساخت و تولید وسفارشات سرمایه ای و …
• امکان صدور اسناد حسابداری مرتبط با محاسبه استهلاک و خروج دارایی در سیستم حسابداری بصورت اتوماتیک
• امکان صدور کلیه اسناد حسابداری مربوط به تعمیرات اساسی و جاری و اطلاعات بیمه و اجاره اموال بصورت مستقیم
• استخراج کلیه گزارشات ، محاسبه استهلاک و هزینه استهلاک به تفکیک مراکز هزینه و واحدهای سازمانی ، طرح ها و پروژه ها و قراردادها
• استخراج گزارشهای متنوع از داراییها بر حسب محل و مکان استقرار ، واحدهای تحویل گیرنده و استفاده کنندگان و مراکز هزینه
• استخراج گزارشهای از وضعیت بیمه و اجاره اموال و داراییهای امانی و استیجاری
• تولید گزارشهای ترکیبی و پویا بر حسب نیاز کاربر از اطلاعات فنی ، ریالی ، محل استقرار بصورت نامحدود

انواع بازارهای مالی

بازارهای مالی یا Financial Markets زیر مجموعه‌ای از نظام اقتصادی هستند که در آنها وجوه، اعتبارات و سرمایه در قالب قوانین و مقررات مشخصی، از صاحبان پول و سرمایه به سمت متقاضیان جریان دارد. به بیان ساده‌تر به بازاری که در آن دارایی‌های مالی مانند سهام، سپرده‌های سرمایه‌گذاری، طرح‌های بازنشستگی، انواع بیمه ‌نامه‌ها و اوراق بهادار معامله می‌شود، بازار مالی گفته می‌شود که نقش یک واسطه بین خریداران و فروشندگان را ایفا می‌کند.

در واقع این بازارها شرایطی را فراهم می‌کنند تا افراد بتوانند اوراق بهادار خود را به فروش برسانند و یا در ازای پرداخت پول، صاحب قسمتی از سهام یک شرکت شوند و تیم آسان‌بورس تصمیم دارد تا در راستای آموزش بورس به توضیح جامع مفهوم فوق بپردازد.

کاربرد بازارهای مالی

بازارهای مالی پویا، منافع بسیار زیادی را برای نظام‌های اقتصادی فراهم می‌کنند که مهمترین آنها عبارتند از:

  • تجمیع منابع خرد و تخصیص آنها به سرمایه‌گذاران
  • کمک به کشف قیمت منابع به صورت غیر دستوری
  • تقویت نقدشوندگی در نظام‌های مالی
  • ایجاد ارتباط مشخص بین ریسک و بازده
  • هدایت نقدینگی به مسیری درست و جلوگیری از رشد بازارهای ناسالم
  • بهبود شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی
  • کمک به اعمال سیاست‌های پولی و مالی بانک مرکزی و دولت

انواع بازارهای مالی

بازارهای مالی بر اساس حق مالی، سررسید ابزار مورد معامله، ساختار سازمانی و زمان واگذاری در چهار دسته‌ی مختلف طبقه‌بندی می‌شوند:

تقسیم‌بندی بازارهای مالی

بازارهای مالی بر اساس حق مالی

بازارهای مالی بر اساس حق مالی به دو دسته‌ی بازار بدهی و بازار سهام تقسیم می‌شوند:

بازار بدهی (Debt Market)

به بازاری که در آن ابزارهای بدهی مختلفی مانند اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه انواع دارایی مالی دولتی و اوراق مشارکت معامله می‌شود، بازار بدهی می‌گویند. این اوراق ممکن است متعلق به شرکت‌ها، دولت‌ها، بانک‌ها، شهرداری‌ها و سایر سازمان‌ها باشد.

بازار سهام (Stock Market)

به بازاری که در آن سهام از طریق بازارهای منسجم و قانون‌مند مانند بورس؛ توزیع و مبادله می‌شود، بازار سهام یا به اصطلاح بازار بورس گفته می‌شود. این بازار یکی از حساس‌ترین حوزه‌های اقتصاد است، زیرا به شرکت‌ها این امکان را می‌دهد که از طریق توزیع بخشی از مالیکت خود به سرمایه‌گذاران، سرمایه مورد نیاز خود را تامین کنند.

بازارهای مالی بر اساس سررسید ابزار مورد معامله

بازارها بر اساس سررسید ابزار مورد معامله به دو دسته‌ی بازار پول و سرمایه تقسیم می‌شوند:

بازار پول (Money Market)

به بازاری که در آن اوراق بهادار با سررسیدی کمتر از یک سال معامله می‌شوند و نرخ بهره متناسب با مدت زمان نگهداری اوراق تعیین می‌شود، بازار پول می‌گویند. سرعت نقدشوندگی بالا، ریسک عدم پرداخت پایین و کمتر بودن نرخ بهره نسبت به سایر بازارها، از جمله فاکتورهای مثبت در بازار پول می‌باشد.

بازار سرمایه (Capital Market)

به بازاری که خرید و فروش دارایی‌های مالی با سررسید بیش از یک سال یا بدون سررسید در آن انجام می‌شود، بازار سرمایه می‌گویند. بطور کلی این بازار فرایند هدایت و تخصیص منابع اقتصادی را تسهیل می‌کند و خود به دو بازار اولیه و ثانویه تقسیم می‌شود:

  • بازار اولیه: به بازاری که تشکیل سرمایه در آن اتفاق می‌افتد و اوراق بهادار برای اولین بار در آن عرضه و مبادله می‌شوند، بازار اولیه می‌گویند.
  • بازار ثانویه: بازار ثانویه این امکان را فراهم می‌کند تا اوراقی که برای اولین بار در بازار اولیه عرضه شدند، دوباره قابلیت معامله داشته باشند و صاحبان این اوراق نگرانی از جهت خرید یا فروش آنها نداشته باشند.

بازار پول و سرمایه

بازارهای مالی از نظر ساختار سازمانی و قانون‌مندی

بازارهای مالی از نظر ساختار سازمانی و قانون‌مندی به چهار دسته‌ی بازارهای رسمی، بازارهای خارج از بورس، بازار سوم و بازار چهارم تقسیم می‌شوند:

بازارهای رسمی

بورس اوراق بهادار یکی از بازارهای رسمی سازمان‌یافته است که قوانین و شرایط سختگیرانه‌ای را برای پذیرش شرکت‌ها اعمال می‌کند؛ در واقع شرکت‌ها ابتدا از لحاظ میزان نقدینگی، شفافیت اطلاعات و ترازهای مالی مورد بررسی قرار می‌گیرند و سپس در این بازار پذیرفته می‌شوند.

بازار خارج از بورس

به بازاری که اوراق بهادار شرکت‌های پذیرفته نشده در بورس در آن معامله می‌شود، بازار خارج از بورس یا بازار مبتنی بر چانه‌زنی می‌گویند. این بازار دارای مکان فیزیکی جهت معامله نیست و شرایط آسان‌تری را برای پذیرش شرکت‌ها در نظر گرفته است.

بازار سوم

معمولاً سازمان‌ها و موسسات بزرگ سرمایه‌گذاری به دلیل حق کمیسیون و کارمزد کمتری که در بازار سوم وجود دارد، مشغول به فعالیت در این بازار هستند.

بازار چهارم

شرکت‌ها و سازمان‌هایی در این بازار فعال هستند که قصد انجام معاملات عمده و بلوکی را دارند. این شرکت‌ها برای اینکه در معاملات خود کارمزدی پرداخت نکنند، معمولاً به صورت مستقیم و بدون دخالت کارگزار وارد معامله می‌شوند.

بازارهای مالی بر اساس زمان واگذاری

بازارهای مالی بر اساس زمان واگذاری به دو دسته‌ی بازار آتی و بازار نقدی تقسیم می‌شوند:

بازار آتی (Future Market)

به بازاری که در آن اوراق مشتقه معامله می‌شود، بازار آتی یا بازار اوراق مشتقه نام دارد. اوراق مشتقه، قراردادی است که بر اساس آن صاحب اوراق موظف یا مختار است که در تاریخ مشخصی در آینده، یک دارایی را بخرد یا بفروشد.

بازار نقدی (Spot Market)

به بازاری که برای انجام فوری معاملات شامل خرید و فروش کالاها و اوراق بهادار تشکیل شده‌است، بازار نقدی می‌گویند. بازار نقدی در نقطه‌ی مقابل بازار آتی قرار دارد و از آنجا که معاملات این بازار در نقطه‌ای از زمان انجام می‌شود، انواع دارایی مالی به آن بازار نقطه‌ای نیز می‌گویند.

آموزش حسابداری دارایی های مشهود و انواع دارایی ها از لحاظ استهلاک

در این بخش به آموزش انواع دارایی در ترازنامه و نیز تقسیم بندی آنها به استهلاک پذیر و استهلاک ناپذیر و نقصان پذیر می پردازیم و عوامل موثر در انوع تقسیم بندی دارایی های ثابت را بررسی خواهیم نمود.

آموزش حسابداری دارایی های مشهود و انواع دارایی ها از لحاظ استهلاک

آموزش حسابداری دارایی های مشهود و انواع دارایی ها از لحاظ استهلاک

آموزش حسابداری دارایی های مشهود و انواع دارایی ها از لحاظ استهلاک

در این بخش به آموزش انواع دارایی در ترازنامه و نیز تقسیم بندی آنها به استهلاک پذیر و استهلاک ناپذیر و نقصان پذیر می پردازیم و عوامل موثر در انوع تقسیم بندی دارایی های ثابت را بررسی خواهیم نمود.

آموزش حسابداری دارایی های مشهود و انواع دارایی ها از لحاظ استهلاک

در این بخش به آموزش انواع دارایی در ترازنامه و نیز تقسیم بندی آنها به استهلاک پذیر و استهلاک ناپذیر و نقصان پذیر می پردازیم و عوامل موثر در انوع تقسیم بندی دارایی های ثابت را بررسی خواهیم نمود.

آموزش حسابداری دارایی های مشهود و استهلاک دارایی ها

در هر سازمان و شرکتی، برنامه ریزى تولید و فروش بهمراه استفاده بهینه از منابع مختلف سازمان یکی از مهمترین فعالیت هاى آن سازمان بشمار می رود.

برنامه ریزى تولید و تصمیم گیرى در مورد منابع مختلف سازمان جهت بهبود بخشی با فرآیندهاى تولید و عرضه محصولات به مشتریان نیاز به آگاهی دقیق از منابع سازمان دارد. امروزه می توان منابع متفاوتی را براى هر سازمان نام برد که یکی از موثرترین آنها دارایی ها هستند.

دارایی در علم حسابدارى، عبارت است از کلیه اموال و حقوقی که داراى ارزش پولی باشند. دارایی هاى یک واحد ممکن است پدیده هاى عینی و مشهود باشند.

مثل زمین، ساختمان، موجودى نقدى و موجودى کالا، یا به صورت حقوق مالی و امتیازات غیر قابل رویت، مثل سرقفلی و مطالبات از اشخاص. دارایی ها در ترازنامه به گروههاى متمایزى تقسیم می شوند، دو گروه که مورد استفاده بیشترى دارند عبارتند از دارایی هاى جارى و دارایی هاى ثابت.

دارایی های جاری

این دارایی ها اقلامی هستند که انتظار می رود در طی یک سال یا یک دوره عملیاتی از تاریخ تنظیم ترازنامه (هر کدام که طولانی تر است) به وجه نقد تبدیل، یا مصرف و یا فروخته شوند.

مانند: بانک ها- صندوق- تنخواه گردان- بدهکاران- پیش پرداخت ها- موجودى کالا و ملزمات ادارى.

معمولاً دارایی هاى جارى بر حسب سرعت تبدیل شدن به وجه نقد و یا مصرف در ترازنامه منعکس می گردند.

دارایى هاى ثابت از لحاظ استهلاک پذیری

این دارایی ها، اقلامی مشهود با عمرى طولانی می باشند که در جریان عملیات موسسه مورد استفاده قرار می گیرند. دارایی هاى این گروه به مرور زمان و پس از استفاده مکرر مستهلک می گردند به همین دلیل براى هر یک انواع دارایی مالی از دارایی هاى ثابت استهلاک منظور می شود. (به استثناء زمین که مستهلک نمیگردد)

مانند: زمین- ساختمان- تاسیسات- ماشین آلات وتجهیزات- ابزارآلات -وسائل نقلیه ومنصوبات- قالب ها- لوازم آزمایشگاهی و داراییهاى سرمایهاى موجود در انبار.

خود این دارایی ها به سه دسته زیر طبقه بندی می شوند:
۱- دارایی هاى استهلاک پذیر
۲- دارایی هاى استهلاک ناپذیر و
۳- دارایی هاى نقصان پذیر

دارایی هاى استهلاک پذیر

این دارایی ها داراى عمر اقتصادى معین و محدودى می باشند و طی عمر برآوردى خودشان مستهلک می شوند.

مانند: وسایط نقلیه، ساختمان، ماشین آلات، اثاثه و منصوبات و…

دارایی هاى استهلاک ناپذیر

این دارایی ها عمر نامحدودى دارند ودر اثر استفاده تحلیل نمی روند مثل زمین

دارایی هاى نقصان پذیر

این دارایی ها بر اثر استخراج تهی می شوند و به موجودى مواد یا کالا تبدیل می شوند. از جمله جنگل ها ، معادن و ذخایر طبیعی است که در ترازنامه در گروهی جدا بعنوان معادن و ذخایر طبقه بندى می شوند.

بنابراین ، عمر طولانی ؛ منابع آتی قابل اندازه گیرى و استفاده در روال عادى عملیات سه ویژگی مهم دارایی هاى ثابت مشهود می باشد.

حسابداری اموال و دارایی ثابت

از آنجا که بخش عمده ای از سرمایه گذاری و توازن مالی شرکتها صرف تهیه و خرید انواع داراییهای سرمایه ای می گردد تا در پیشبرد اهداف و وظایف پیش بینی شده بکار گرفته شوند و از طرفی بعنوان یک قلم در صورتهای مالی و تاثیرگذار در وضعیت مالی شرکت و بهاء تمام شده کالاها و خدمات ارائه شده در روند توسعه و تداوم فعالیت مورد توجه می باشد ، لذا عملیات ثبت و پردازش اطلاعات فیزیکی و ریالی و انجام کنترل های لازم و همچنین تخصیص سیستماتیک هزینه های پرداخت شده برای تحصیل (بهاء تمام شده) بعنوان هزینه استهلاک به بهای تمام شده کالا و خدمات تولید شده و یا هزینه های دوره ، و افشاء اطلاعات مورد نیاز در صورتها و گزارشهای مالی ، یکی از مهمترین وظایف واحد امور مالی و حسابداری می باشد .
نرم افزار حسابداری اموال و دارایی ثابت بعنوان زیر مجموعه سیستم یکپارچه توازن ضمن برخورداری از کلیه مشخصات و استانداردهای لازم با استفاده از طراحی مناسب و امکانات فوق العاده قادر به پاسخگویی کلیه نیازهای فوق می باشد.

امکانات و قابلیتهای نرم افزار حسابداری اموال و دارایی ثابت

• امکان پردازش اطلاعات انواع دارایی(اموال) شامل ، داراییهای ثابت مشهود و نا مشهود ، اموال جزئی و در حکم مصرفی
• امکان طبقه بندی و گروه بندی هر یک از انواع دارایی(اموال) بصورت دلخواه و برحسب نیاز شرکت و سازمان و اختصاص پارامترها و مشخصات فنی متناسب با آن بصورت پارامتریک
• امکان تعریف و تنظیم جداول و نرخ های استهلاک و تعریف روشهای متداول محاسبه استهلاک و اختصاص آن به طبقات و گروههای دارایی(اموال) و یا هر یک از داراییها و امکان تنظیم پارامتریک آن برای مراکز هزینه واحدهای سازمانی
• امکان تنظیم و تعریف نحوه پلاک گذاری داراییها و تغییر آن بر حسب نیاز
• امکان انتقال و صدور فرمهای رسیده داراییها از سیستم انبار و تدارکات بصورت مستقیم
• امکان پردازش کلیه اطلاعات داراییهای وارده شامل اطلاعات اولیه ، مشخصات فنی ، فروشنده ، دوره گارانتی و …
• امکان تعریف و اختصاص دارایی به یک یا چند مرکز هزینه به نسبت های دلخواه تقسیم هزینه استهلاک ویا هزینه های تعمیر و نگهداری
• امکان پردازش اطلاعات مربوط به داراییهای امانی ، استیجاری ، طرح ها و پروژه ها ، قراردادها و … بصورت مستقل برای انواع دارایی و طبقات تعریف شده و تخصیص پلاک به آن
• پردازش اطلاعات مربوط به جمعداری اموال شامل محل و مکان استقرار و واحدهای سازمانی و اشخاص تحویل گیرنده و استفاده کننده و نقل و انتقالات فیزیکی دارایی در داخل ساختمان
• امکان صدور لیست های صورت برداری و امکان کنترل و پردازش اطللاعات مربوط به صورت برداری در هر سال و امکان ثبت اطلاعات مربوط به مشاهده عینی و وضعیت و …
• نگهداری اطلاعات ریالی دارایی با تمام جزئیات و هماهنگ و مرتبط با سیستم حسابداری بر اساس بهای تمام شده تاریخی و بهای تجدید ارزیابی
• امکان پردازش کلیه اطلاعات مربوط به تجدید ارزیابی داراییها و تجدید ارزیابی مجدد بصورت نامحدود و استخراج و نگهداری سوابق آن با امکان محاسبه موازی و استخراج گزارشهای مقایسه ای
• امکان درج اطلاعات بیمه بصورت گروهی و یا هر یک از داراییها و کنترل تاریخ اتمام و تجدید آن برای انواع بیمه و شرکت های بیمه و ارتباط با سیستم حسابداری
• درج اطلاعات ریالی ، سوابق تعمیرات اساسی ، … و همچنین هزینه های جاری برای هر پلاک بصورت جداگانه
• امکان تفکیک و تجمیع پلاکهای دارایی و نگهداری سوابق قبلی آن با امکان تغییر شرایط و نرخ استهلاک برای دارایی تجمیع و یا تفکیک شده
• محاسبه استهلاک سالیانه و امکان محاسبه ذخیره استهلاک در طی سال مالی و مقاطع مورد نیاز و داراییهای فروش رفته ، اسقاط شده ، معدوم شده و یا انتقالی بین شعب و سازمانها و تخصیص هزینه استهلاک به صورت اتوماتیک به مراکز هزینه و مراکز فعالیت و نگهداری سوابق آن
• امکان پردازش وضعیت و مشخصات اسناد مالکیت و تصویر اسناد و کاتالوگها و تصویر دارایی و دستورالعملها و همچنین امکان الصاق کلیه فایل های اطلاعاتی و تصویری به هر پلاک
• امکان پردازش و کنترل کلیه داراییهای جزئی بر حسب تحویل گیرندگان و واحدهای استفاده کننده به نحو دلخواه
• امکان پردازش و نگهداری کلیه اطلاعات مربوط به داراییهای اجاره داده شده و قراردادهای اجاره بصورت گروهی و یا هر یک از داراییها به دیگران و کنترل آنها
• امکان نگهداری داراییهای مربوط به طرح های تملک داراییهای سرمایه ای و اموال دولتی امانی نزد شرکت و یا در حال بهره برداری توسط شرکت به تفکیک طرح مربوطه و همچنین پردازش اطلاعات داراییهای در جریان ساخت و تولید وسفارشات سرمایه ای و …
• امکان صدور اسناد حسابداری مرتبط با محاسبه استهلاک و خروج دارایی در سیستم حسابداری بصورت اتوماتیک
• امکان صدور کلیه اسناد حسابداری مربوط به تعمیرات اساسی و جاری و اطلاعات بیمه و اجاره اموال بصورت مستقیم
• استخراج کلیه گزارشات ، محاسبه استهلاک و هزینه استهلاک به تفکیک مراکز هزینه و واحدهای سازمانی ، طرح ها و پروژه ها و قراردادها
• استخراج گزارشهای متنوع از داراییها بر حسب محل و مکان استقرار ، واحدهای تحویل گیرنده و استفاده کنندگان و مراکز هزینه
• استخراج گزارشهای از وضعیت بیمه و اجاره اموال و داراییهای امانی و استیجاری
• تولید گزارشهای ترکیبی و پویا بر حسب نیاز کاربر از اطلاعات فنی ، ریالی ، محل استقرار بصورت نامحدود

پیشنهاد نرم افزاری…

سیستم های یکپارچه توازن به عنوان یکی از کاملترین و قویترین نرم افزار در حوزه مالی، اداری و بازرگانی شناخته می شود.

آموزش حسابداری حقوق و مزایا

حسابداری حقوق و مزایا در دانشگاه های علوم پزشکی و سایر ادارات دولتی

طبقه بندی بازارهای مالی

بازارهای مالی بر پايه معیارهای متفاوتی قابل طبقه‌بندی هستند:

طبقه‌بندي بر اساس نوع دارايي

طبقه‌بندي بر اساس مرحله عرضه اوراق بهادار

طبقه بندي بر اساس سررسيد تعهدات مالي

بر اساس نوع دارايي، مي‌توان بازار اوراق بهادار را به دسته‌هاي زير تقسيم‌بندي كرد:

الف- بازار سهام در این بازار، سهام شرکت‌ها که نشانگر مالکیت دارنده آن در شرکت است، دادوستد می‌شود.

ب - بازار اوراق بدهی بازاری است که در آن ابزارهای با درآمد ثابت(اوراق قرضه) دادوستد می‌شوند.

ج - بازار ابزارهاي مشتق بازاري است براي معاملات ابزارهايي مبتني بر دارايي‌هاي مالي يا فيزيكي كه از آن جمله مي توان به اختيار معامله و قرارداد آتي اشاره كرد.

طبقه بندي بر اساس مرحله عرضه اوراق بهادار:

بازار دست اول (اولیه) شرکت‌ها، مؤسسات و بنگاه‌های اقتصادی برای تأمین منابع مالی مورد نیاز خود به مبالغ هنگفتی نیاز دارند كه اغلب این منابع را در مقابل واگذاری اوراق بهادار خود، به‌دست می‌آورند. واگذاری اوراق بهادار و تأمین اعتبار برای اولین بار در بازار دست اول انجام می‌شود. به عبارت دیگر در بازار دست اول، اوراق بهادار برای نخستین بار منتشر می‌شوند. براین اساس فروشنده اوراق بهادار در واقع همان ناشر اوراق بهادار است.

بازار دست دوم (ثانویه) پس از عرضه اوراق بهادار در بازار اولیه و به منظور آن ‌که این اوراق بتوانند مورد دادوستد قرار گیرند، به بازار دیگری نیاز است که به آن بازار ثانویه اوراق بهادار گفته می‌شود. در این بازار، اوراق قابلیت دادوستد پيدا مي‌كنند. وجود بازار دست دوم، صرفاً به این دلیل است که قابلیت نقدشوندگي اوراق بهادار منتشر شده در بازار دست اول را افزایش ‌دهد، ضمن این‌که شرایطی فراهم می‌آورد که قرض‌دهندگان و قرض‌گیرندگان در صورت لزوم به آسانی بتوانند تصمیمات سرمایه‌گذاری خود را تغییر داده، به فروش اوراق بهادار خریداری شده یا خرید اوراق بهادار دیگر اقدام نمایند.

دادوستد در بازار دست دوم به دفعات نامحدود انجام می‌شود و بنابراین با جابجا شدن مالکیت ابزارهای مالی قابل دادوستد در آن بازار، قدرت نقدشوندگی زیادی ایجاد می‌شود. در این حالت، از نقد شدن پیش از سررسید بدهی واحدهای متقاضی سرمایه یا ناشران اوراق بهادار جلوگیری می‌شود و در نتیجه ضربه‌های کمبود نقدینگی تأثیر محدودتری بر واحدهای سرمایه‌گذار خواهد داشت.

طبقه بندي بر اساس سررسید تعهدات مالی:

بنا به تعریف، بازار پول بازاری برای دادوستد پول و دیگر دارایی‌های مالی جانشین نزدیک پول است که سررسید کمتر از یک‌سال دارند. همچنین می‌توان از بازار پول به عنوان بازار ابزارهای مالی کوتاه مدت با ویژگی اندک بودن ریسک عدم پرداخت، نقدشوندگی و ارزش اسمی زیاد نام برد. تمرکز فعالیت این بازار در استفاده از ابزارهایی است که به اشخاص و بنگاه‌های تجاری این امکان را می‌دهند که به سرعت نقدینگی خود را به میزان مطلوب درآورند.

ب ) بازار سرمایه

برپایه طبقه‌بندی بازار مالی با نگرش به سررسید دارایی‌ها، بازار سرمایه به بازار دادوستد ابزارهای مالی با سررسید بیشتر از یک سال و دارایی‌های بدون سررسید اطلاق می‌شود. این بخش از بازار مالی نقش مهمتری در گردآوری منابع پس‌اندازی و تأمین نیازهای سرمایه‌گذاری واحدهای تولیدی دارد. بازار سرمایه نسبت به بازار پول بسیار گسترده‌تر است و از تنوع ابزاری بیشتری برخوردار است.

مهمترین کارکرد بازارهای مالی شامل بازارهای پول، سرمایه و بیمه در اقتصاد ملی، تجهیز منابع پس اندازی و هدایت آن به سوی فعالیتهای مولد اقتصادی است، ضمن آنکه تعیین قیمت وجوه و سرمایه، انتشار و تحلیل اطلاعات و توزیع ریسک اقتصادی نیز اغلب در شمار کارکردهای این بازارهاست.

حسابداری و حسابرسی

نسبت‌های مالی مقادیر عددی هستند که با هدف به دست آوردن اطلاعات معنادار از صورت‌های مالی یک شرکت استخراج می‌شوند. اعداد استخراج‌ شده از صورت‌های مالی شرکت مانند ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان نقدینگی، در مواردی هم چون آنالیزهای مقداری و ارزیابی نقدینگی، رشد، حاشیه سود، سودآوری، نرخ بازگشت، ارزش‌گذاری و غیره استفاده می‌شوند. یکی از متداول‌ترین راه‌های تحلیل مالی، محاسبه و بررسی نسبت های مالی است. این نسبت‌ها در چندین گروه تعریف شده‌اند و هر کدام به یکی از جنبه‌های وضعیت مالی شرکت‌ها می‌پردازند. نسبت های مالی به دسته‌بندی‌های اصلی زیر تقسیم‌بندی می‌شوند:

نسبت‌های نقدینگی

نسبت‌های اهرمی و پوششی

نسبت‌های فعالیت

نسبت‌های سودآوری

نسبت‌های ارزش بازار

نگاهی به کاربردها و کاربران تحلیل نسبت های مالی

تحلیل نسبت‌ های مالی دو هدف اساسی را دنبال می‌کند:

پیگیری عملکرد شرکت

تعیین نسبت‌ های مالی در هر دوره و پیگیری تغییر مقادیر آن‌ها در طول دوره، با هدف کشف سرنخ‌هایی است که موجب پیشرفت موسسه می‌شوند. مثلا افزایش نرخ بدهی نسبت به دارایی می‌تواند نشان‌ دهنده‌ این باشد که شرکت تحت‌ فشار انواع دارایی مالی بدهی است و در نهایت آن موسسه را با خطر ورشکستگی مواجه کند.

امکان مقایسه عملکرد شرکت

مقایسه‌ نسبت های مالی با رقبای اصلی به این منظور صورت می‌گیرد که مشخص شود کدام قسمت شرکت عملکرد بهتر یا بدتری نسبت به میانگین صنعت مربوط به خودش دارد. مقایسه بازده دارایی بین شرکت‌ها به یک تحلیلگر یا سرمایه‌گذار کمک می‌کند تا تشخیص دهد کدام شرکت‌ها در جهت افزایش سودآوری، استفاده بهینه‌تری از دارایی‌شان داشته‌اند. استفاده‌ کنندگان نسبت های مالی به دو گروه استفاده ‌کنندگان داخلی و خارجی تقسیم می‌شوند:

استفاده‌ کنندگان خارجی: شامل تحلیلگران مالی، سرمایه‌گذاران خرده‌فروشی، اعتباردهندگان، رقبا، مقامات مالیاتی، مقامات نظارتی و ناظران صنعت می‌شوند.

استفاده‌ کنندگان داخلی: شامل مدیر تیم، کارمندان و مالکان می‌شوند

منظور از نسبت‌‌های نقدینگی چیست؟

نقدینگی را می‌توان این طور تعریف کرد: «میزان توانایی شرکت در بازپرداخت دیون کوتاه‌مدت خود.» بنابراین نسبت‌های نقدینگی اطلاعاتی در مورد توانایی شرکت‌ها در پرداخت دیون کوتاه‌مدت یا عمل به تعهدات کوتاه‌مدتشان فراهم می‌آورند.

نسبت‌های نقدینگی متداول شامل موارد زیر می‌شوند:

نسبت جاری:

توانایی شرکت در پرداخت بدهی‌های کوتاه‌مدت با دارایی‌های جاری

نسبت جاری: دارایی‌های جاری/ بدهی‌های جاری

نسبت آنی:

توانایی یک شرکت در پرداخت بدهی‌های کوتاه‌مدت خود از محل انواع دارایی مالی دارایی‌های نقدی

نسبت آنی (سریع) = دارایی‌های جاری – موجودی مواد و کالا / بدهی‌های جاری

نسبت وجه نقد:

توانایی شرکت در پرداخت بدهی‌های کوتاه‌مدت خود از محل وجوه نقد. این نسبت محافظه­ کارانه‌ترین نسبت نقدینگی است که حساب‌های دریافتنی نیز در آن لحاظ نمی‌شود.

نسبت وجه نقد = موجودی نقدی+ سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت / بدهی‌های جاری

بررسی نسبت‌‌های اهرمی یا ساختار سرمایه

نسبت‌های اهرمی مقدار منابع دریافت شده از بدهی را اندازه‌گیری می‌کنند. در واقع، از نسبت‌های اهرمی برای ارزیابی سطح بدهی‌های کوتاه و بلندمدت شرکت استفاده می‌شود.نسبت‌های اهرمی شامل موارد زیر می‌شوند:

نسبت بدهی:

توانایی یک شرکت در پرداخت بدهی‌های کوتاه و بلندمدت با کل دارایی‌های موجود

نسبت بدهی = مجموع بدهی‌ها / مجموع دارایی‌ها

نسبت تسهیلات به سرمایه:

میزان اتکای شرکت به استقراض از بانک و حقوق صاحبان سهام برای تامین مالی خود

نسبت تسهیلات به سرمایه = مجموع تسهیلات / مجموع تسهیلات + حقوق صاحبان سهام

نسبت پوشش بهره:

نشان‌ دهنده توان شرکت در پرداخت هزینه‌های مالی مثلا بهره وام­‌های دریافتنی از محل سود عملیاتی

نسبت پوشش بهره = سود عملیاتی/ هزینه‌های مالی

معرفی نسبت‌های فعالیت

نسبت‌های فعالیت یا کارایی ابزارهایی هستند که برای سنجش کاربرد دارایی‌های شرکت مورد استفاده قرار می‌گیرند و از طریق ارزیابی میزان فروش و تاثیر دارایی‌ها بر آن اندازه‌گیری می‌شوند. این گروه از نسبت‌ها، حجم فروش شرکت را با سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مختلف مانند موجودی کالا، دارایی ثابت و … مقایسه کرده و میزان به‌ کارگیری موثر منابع شرکت و راندمان عملیات آن را در دوره عملیات ارزیابی می‌کنند.

دوره گردش موجودی کالا یا میانگین سنی کالا:

دوره گردش موجودی کالا، بازه زمانی را نشان می‌دهد که در آن دفعات گردش کالا اتفاق افتاده است. گردش موجودی کالا بیانگر این است که موجودی کالا و مواد اولیه شرکت در یک بازه زمانی مشخص – مثلا یک سال مالی – چند بار به فروش رسیده و جایگزین شده است.

نسبت مالی

دوره گردش موجودی کالا = متوسط موجودی مواد و کالا *۳۶۵ / بهای تمام‌ شده کالای فروش رفته

دوره وصول مطالبات:

نشان‌ دهنده فاصله زمانی تحویل کالا به مشتری تا دریافت وجه نقد از مشتری است. به بیان دیگر، مدت‌ زمانی است که طول می­‌کشد تا شرکت مطالبات خود را از مشتریان دریافت کند. با این نسبت درمی‌یابیم که شرکت درآمد فروش خود را در چه بازه زمانی به چرخه عملیاتی بازمی‌گرداند.

دوره وصول مطالبات = متوسط حساب­‌های دریافتنی *۳۶۵ / فروش نسیه

دوره گردش عملیات:

به دوره‌ای گفته می‌شود که در طول آن، یک شرکت، مراحل خریداری مواد اولیه، تولید کالا، ارسال به دست مشتری و در نهایت دریافت وجه نقد را سپری می‌کند.

دوره گردش عملیات = دوره وصول مطالبات + دوره گردش موجودی کالا

گردش دارایی:

میزان تأثیرگذاری گردش دارایی‌ها را در کسب درآمد شرکت نشان می‌دهد و بیانگر این است که چگونه دارایی‌های شرکت برای ایجاد درآمد به کار گرفته می‌شوند. با مقایسه این نسبت در دوره‌های گذشته می‌توان به این نتیجه رسید که افزایش دارایی‌ها در کسب درآمد بیشتر توسط شرکت، تأثیرگذار بوده است یا خیر.

گردش دارایی = فروش خالص / میانگین جمع دارایی­‌ها

گردش دارایی‌های ثابت:

بیانگر میزان تأثیرگذاری دارایی‌های ثابت شرکت بر کسب درآمد آن است.

گردش دارایی‌های ثابت = فروش خالص / میانگین دارایی­‌های ثابت

دوره پرداخت بدهی‌­ها:

نشان­ دهنده مدت‌ زمانی است که طول می­‌کشد تا شرکت بدهی خود را با تامین‌ کنندگان – بدهی بابت خرید مواد اولیه به‌صورت نسیه – تسویه کند.

دوره پرداخت بدهی‌­ها = متوسط حساب­‌های پرداختنی *۳۶۵ / خرید نسیه

نسبت گردش سرمایه جاری:

سرمایه در گردش، تفاوت دارایی جاری از بدهی جاری شرکت است. این سرمایه، بخشی از خالص دارایی‌های جاری است که مستقیم یا غیرمستقیم تسهیلاتی را در چرخه تولید ایجاد می‌کند.

گردش سرمایه جاری = فروش / سرمایه در گردش

نسبت موجودی کالا به سرمایه در گردش:

با توجه به اینکه یکی از اجزای تشکیل‌ دهنده دارایی جاری، موجودی کالا است، نسبت موجودی کالا به سرمایه در گردش نشان‌ دهنده آن است که چه مقدار از سرمایه در گردش شرکت را موجودی کالا تشکیل داده است.

موجودی کالا به سرمایه در گردش = موجودی کالا / سرمایه در گردش

منظور از نسبت‌های سودآوری چیست؟

توانایی شرکت برای تولید درآمد مرتبط با عملکرد و سود سهام، دارایی‌های ترازنامه، هزینه‌های عملیاتی و سهام را اندازه‌گیری می‌کند. مهم‌ترین نسبت های مالی سودآوری شامل موارد زیر می‌شوند:

بازده دارایی‌­ها:

نشان‌ دهنده آن است که شرکت چگونه از منابع و دارایی تحت اختیار خود برای کسب سود بهره برده و برای سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان خود بازدهی ایجاد کرده است. نسبت بازده دارایی‌ها می‌تواند شاخص نهایی برای ارزیابی کفایت و کارایی مدیریت شرکت باشد.

بازده دارایی = سود خالص / میانگین جمع دارایی­‌ها

بازده حقوق صاحبان سهام:

شیوه‌ای برای اندازه‌گیری میزان سودآوری شرکت است که روش ایجاد سود با استفاده از سرمایه سهامداران را روشن می‌کند.

بازده حقوق صاحبان سهام = سود خالص / حقوق صاحبان سهام

حاشیه سود ناخالص:

عملیات اجرایی و کسب درآمد شرکت را ارزیابی می‌کند و همچنین توانایی شرکت در کنترل بهای تمام‌ شده کالای فروش رفته را بررسی کرده و رابطه‌ بین فروش و هزینه‌های تولید کالای فروخته‌ شده را نشان می‌دهد.

حاشیه سود ناخالص = سود ناخالص / فروش

حاشیه سود عملیاتی:

نسبت سود عملیاتی نشان‌ دهنده این است که هر یک ریال فروش محصولات یا خدمات چه تأثیری در سود عملیاتی شرکت دارد.

حاشیه سود عملیاتی = سود عملیاتی / فروش

حاشیه سود خالص:

درصد حاشیه سود خالص شرکت نشان‌ دهنده این است که از هر ۱ تومان فروش شرکت چه مقدار آن به سود خالص تبدیل‌ شده است.

حاشیه سود خالص = سود خالص / فروش

برای دانستنیهای مالیاتی و حسابداری با موسسه حساب جم همراه باشید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.