تغییر ضریب معاملاتیرویداد۲۴ نرخ شاخص ارزی در دومین روز کاری هفته به سطوح قیمتی کانال ۳۳ هزار تومانی رسید. پس از کاهش سطح سیگنال‌های مثبت نسبت به آینده نشست‌های هسته‌ای وین روند افزایشی جدیدی در معاملات ارزی غیررسمی بازار تهران آغاز شد که در پی آن نرخ اسکناس آمریکایی به سطوح قیمتی نیمه دوم کانال ۳۲ هزار تومانی رسید. روز گذشته نیز روند قیمت این ارز افزایشی بود و پس از حدود ۱۱۰ روز (از روز ۲۲ خرداد ماه) وارد سطوح قیمتی کانال ۳۳ هزار تومانی شد.

تغییر دوم کانال دلار

روز گذشته با افزایش 250 تومانی نرخ دلار غیررسمی قیمت سکه طلا نیز که از حاصل‌ضرب 3 عامل نرخ دلار غیررسمی در بهای جهانی اونس طلا و ضریب تبدیل اونس به گرم سکه تشکیل می‌شود، افزایش یافت.

نرخ شاخص ارزی در دومین روز کاری هفته به سطوح قیمتی کانال ۳۳ هزار تومانی رسید. پس از کاهش سطح سیگنال‌های مثبت نسبت به آینده نشست‌های هسته‌ای وین روند افزایشی جدیدی در معاملات ارزی غیررسمی بازار تهران آغاز شد که در پی آن نرخ اسکناس آمریکایی به سطوح قیمتی نیمه دوم کانال ۳۲ هزار تومانی رسید. روز گذشته نیز روند قیمت این ارز افزایشی بود و پس از حدود ۱۱۰ روز (از روز ۲۲ خرداد ماه) وارد سطوح قیمتی کانال ۳۳ هزار تومانی شد.

به گزارش دنیای اقتصاد، این در حالی است که روز گذشته مجددا زمزمه‌هایی از احتمال آزاد‌سازی منابع ارزی بلوکه شده ایران در کشور‌های خارجی مطرح شد که انتظار می‌رفت در فرآیند بازار تهران تاثیر داشته باشد. سخنگوی بانک مرکزی در همین راستا گفت: پیگیری‌های مستمر برای آزادسازی منابع ارزی مسدود شده کشورمان با همکاری نزدیک دستگاه دیپلماسی در حال انجام است. طی هفته‌های اخیر پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای در این خصوص حاصل شده، برخی ملاحظات بانکی همچنان باقی است،‌ اما در تعامل با طرف‌های مقابل برای رسیدن به نتیجه، در حال پیگیری است. روز گذشته قیمت هر قطعه سکه طلا ضرب امامی نیز پس از نوسانات قیمتی دلار حدود 5 پله افزایش یافت و وارد سطوح قیمتی کانال 15 میلیون تومانی شد.

دیروز یکشنبه 10 مهر ماه روند نرخ دلار در معاملات بازار ارز تهران افزایشی بود. هر برگ از این ارز در نخستین معاملات ابتدایی روز گذشته با حدود 150 تومان کاهش نسبت به نرخ روز شنبه در رقم 32 هزار و 600 تومان فعالیت خود را آغاز کرد. اما در ادامه معاملات روز روند نرخ این ارز معکوس شد و در مسیر افزایشی قرار گرفت. این روند افزایشی در نهایت تا معامله دلار در مرز 2 کانال 32 و 33 هزار تومانی به طول انجامید. کارشناسان بر این باورند که روند افزایشی جدید ناشی از کم رنگ شدن سیگنال‌های مثبت نسبت به آینده نشست‌های هسته‌ای وین رخ داده است. با این حال در روز گذشته سیگنال‌های مثبت جدیدی از سوی بانک مرکزی منتشر شد که حاکی از احتمال آزاد‌سازی دارایی‌های ارزی بلوکه شده در کشور‌های خارجی بود. پس از انتشار این اخبار احتمال می‌رفت که روند افزایشی نرخ ارز در معاملات غیر‌رسمی متوقف شود که شروع کاهشی نرخ دلار آزاد نیز بیانگر همین موضوع بود. اما از سوی دیگر برخی از فعالان بازار تهران بر این باورند که به دلیل انتشار مجدد خبر دارایی‌های بلوکه شده ارزی تا زمان وقوع قطعی این اتفاق تغییرات ملموسی در روند بازار رخ نخواهد داد. در نهایت گزارش‌های حاصل شده از هسته مرکزی بازار ارز تهران حاکی از آن است که از سرعت روند افزایشی نرخ ارز کاسته شده و حجم معاملات بازار نیز کاهش یافته است.

انعکاس نوسان دلار در سکه

روز گذشته با افزایش 250 تومانی نرخ دلار غیررسمی قیمت سکه طلا نیز که از حاصل‌ضرب 3 عامل نرخ دلار غیررسمی در بهای جهانی اونس طلا و ضریب تبدیل اونس به گرم سکه تشکیل می‌شود، افزایش یافت. بر این اساس نرخ هر قطعه سکه طلا ضرب امامی در معاملات روز گذشته با حدود 490 هزار تومان افزایش نسبت به نرخ روز پیشین به رقم 15 میلیون و 42 هزار تومان رسید. گفتنی است که نرخ حباب هر قطعه از این فلز گران‌بها که اختلاف میان ارزش ذاتی آن با بهای تمام شده در بازار را به نمایش می‌گذارد نیز در کانال قیمتی 2 میلیون و 300 هزار تومانی محاسبه شد.

تغییر دوم کانال دلار

روز گذشته با افزایش ۲۵۰ تومانی نرخ دلار غیررسمی قیمت سکه طلا نیز که از حاصل‌ضرب ۳ عامل نرخ دلار غیررسمی در بهای جهانی اونس طلا و ضریب تبدیل اونس به گرم سکه تشکیل می‌شود، افزایش یافت.

تغییر دوم کانال دلار


رویداد۲۴ نرخ شاخص ارزی در دومین روز کاری هفته به سطوح قیمتی کانال ۳۳ هزار تومانی رسید. پس از کاهش سطح سیگنال‌های مثبت نسبت به آینده نشست‌های هسته‌ای وین روند افزایشی جدیدی در معاملات ارزی غیررسمی بازار تهران آغاز شد که در پی آن نرخ اسکناس آمریکایی تغییر ضریب معاملاتی به سطوح قیمتی نیمه دوم کانال ۳۲ هزار تومانی رسید. روز گذشته نیز روند قیمت این ارز افزایشی بود و پس از حدود ۱۱۰ روز (از روز ۲۲ خرداد ماه) وارد سطوح قیمتی کانال ۳۳ هزار تومانی شد.

به گزارش دنیای اقتصاد، این در حالی است که روز گذشته مجددا زمزمه‌هایی از احتمال آزاد‌سازی منابع ارزی بلوکه شده ایران در کشور‌های خارجی مطرح شد که انتظار می‌رفت در فرآیند بازار تهران تاثیر داشته باشد. سخنگوی بانک مرکزی در همین راستا گفت: پیگیری‌های مستمر برای آزادسازی منابع ارزی مسدود شده کشورمان با همکاری نزدیک دستگاه دیپلماسی در حال انجام است. طی هفته‌های اخیر پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای در این خصوص حاصل شده، برخی ملاحظات بانکی همچنان باقی است،، اما در تعامل با طرف‌های مقابل برای رسیدن به نتیجه، در حال پیگیری است. روز گذشته قیمت هر قطعه سکه طلا ضرب امامی نیز پس از نوسانات قیمتی دلار حدود ۵ پله افزایش یافت و وارد سطوح قیمتی کانال ۱۵ میلیون تومانی شد.

دیروز یکشنبه ۱۰ مهر ماه روند نرخ دلار در معاملات بازار ارز تهران افزایشی بود. هر برگ از این ارز در نخستین معاملات ابتدایی روز گذشته با حدود ۱۵۰ تومان کاهش نسبت به نرخ روز شنبه در رقم ۳۲ هزار و ۶۰۰ تومان فعالیت خود را آغاز کرد. اما در ادامه معاملات روز روند نرخ این ارز معکوس شد و در مسیر افزایشی قرار گرفت. این روند افزایشی در نهایت تا معامله دلار در مرز ۲ کانال ۳۲ و ۳۳ هزار تومانی به طول انجامید. کارشناسان بر این باورند که روند افزایشی جدید ناشی از کم رنگ شدن سیگنال‌های مثبت نسبت به آینده نشست‌های هسته‌ای وین رخ داده است. با این حال در روز گذشته سیگنال‌های مثبت جدیدی از سوی بانک مرکزی منتشر شد که حاکی از احتمال آزاد‌سازی دارایی‌های ارزی بلوکه شده در کشور‌های خارجی بود. پس از انتشار این اخبار احتمال می‌رفت که روند افزایشی نرخ ارز در معاملات غیر‌رسمی متوقف شود که شروع کاهشی نرخ دلار آزاد نیز بیانگر همین موضوع بود. اما از سوی دیگر برخی از فعالان بازار تهران بر این باورند که به دلیل انتشار مجدد خبر دارایی‌های بلوکه شده ارزی تا زمان وقوع قطعی این اتفاق تغییرات ملموسی در روند بازار رخ نخواهد داد. در نهایت گزارش‌های حاصل شده از هسته مرکزی بازار ارز تهران حاکی از آن است که از سرعت روند افزایشی نرخ ارز کاسته شده و حجم معاملات بازار نیز کاهش یافته است.

انعکاس نوسان دلار در سکه

روز گذشته با افزایش ۲۵۰ تومانی نرخ دلار غیررسمی قیمت سکه طلا نیز که از حاصل‌ضرب ۳ عامل نرخ دلار غیررسمی در بهای جهانی اونس طلا و ضریب تبدیل اونس به گرم سکه تشکیل می‌شود، افزایش یافت. بر این اساس نرخ هر قطعه سکه طلا ضرب امامی در معاملات روز گذشته با حدود ۴۹۰ هزار تومان افزایش نسبت به نرخ روز پیشین به رقم ۱۵ میلیون و ۴۲ هزار تومان رسید. گفتنی است که نرخ حباب هر قطعه از این فلز گران‌بها که اختلاف میان ارزش ذاتی آن با بهای تمام شده در بازار را به نمایش می‌گذارد نیز در کانال قیمتی ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی محاسبه شد.

دولت چگونه در ورطه چاپ پول افتاد؟

دولت چگونه در ورطه چاپ پول افتاد؟

در این گزارش چالش هایی مورد بررسی قرار گرفته اند که در نهایت با ایجاد کسری بودجه در اقتصاد کشور شرایطی را پیش پای دولت قرار دادند که برای کاهش اثرات آنها به چاپ پول پناه برد.

به گزارش صدای بورس اقتصاد ایران به عنوان یکی از نمونه‌های انگشت‌شمار در جهان به شمار می‌رود که تغییر ضریب معاملاتی برای بیش از ۵ دهه، رشدهای بسیار بالای نقدینگی و در نتیجه تورم را تجربه می‌کند، به طوری که میانگین نرخ رشد نقدینگی در ایران در ۵۰ سال اخیر، بیش از ۲۷ درصد بوده است. اما از اواخر سال ۱۳۹۸ تاکنون، نرخ رشد سالانه نقدینگی همواره بالاتر از ۳۰ درصد بوده و حتی ارقام نزدیک به ۴۳ درصد را نیز به خود دیده است که این مسئله بیانگر آن است که علاوه بر دلایل مزمن خلق نقدینگی در اقتصاد ایران، در این دوره احتمالاً عوامل دیگری نیز بر تسریع روند خلق نقدینگی مؤثر بوده است.

یکی از این عوامل، آغاز همه‌گیری کرونا و اتخاذ سیاست‌های حمایتی از سوی دولت بود که به صورت اعطای تسهیلات حمایتی از طریق کاهش نرخ ذخیره قانونی انجام شد و رشد ضریب فزاینده و در نتیجه افزایش نرخ رشد نقدینگی را در پی داشت. از دیگر پیامدهای کرونا می‌توان به کاهش شدید تقاضای جهانی، افت بی‌سابقه قیمت نفت خام و کالاهای پایه (به عنوان اقلام اصلی صادرات ایران) اشاره کرد.
در کنار این مسئله، تغییر ضریب معاملاتی ادامه سیاست فشار حداکثری دولت پیشین امریکا موجب کاهش قابل‌توجه حجم صادرات نفتی ایران و دشوارتر شدن دسترسی ایران به منابع ارزی خود در خارج از کشور شد که نتیجه آن، تشدید کسری بودجه دولت و در نتیجه رشد بیشتر پایه پولی در سال ۱۳۹۹ بود. از سوی دیگر، ادامه سیاست تخصیص ارز ترجیحی و ناترازی منابع و مصارف آن موجب شد تا در مقاطعی، بانک مرکزی برای تأمین ارز موردنیاز واردات کالای اساسی، اقدام به خرید ارز از سامانه نیما (با نرخ بسیار بالاتر از ۴۲۰۰ تومان) و تخصیص آن با نرخ ۴۲۰۰ تومان کند که این مسئله به عامل دیگری برای رشد پایه پولی تبدیل شد. در نتیجه برای نخستین‌بار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۹ به بیش از ۴۰ درصد رسید.


با روی کار آمدن دولت جدید در امریکا و کنار گذاشتن سیاست فشار حداکثری، در سال ۱۴۰۰ بهبود قابل‌توجهی در صادرات نفتی ایران رخ داد. از سوی دیگر، بازیابی تدریجی اقتصاد جهانی پس از کنترل نسبی همه‌گیری کرونا و در نتیجه رشد قیمت کالاهای پایه، موجب افزایش صادرات غیرنفتی ایران شد که به معنای کاهش کسری بودجه دولت و کنترل رشد پایه پولی از این محل بود. بااین‌حال، رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۰ به عامل اصلی رشد پایه پولی و نقدینگی در این سال تبدیل شد. همان‌گونه که در نمودار نیز قابل مشاهده است، رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی از عوامل اصلی رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۰ و سه‌ماهه نخست ۱۴۰۱ بوده است.
با توجه به اجرای سیاست حذف تغییر ضریب معاملاتی تخصیص ارز ترجیحی از اوایل سال جاری، انتظار می‌رود یکی از عوامل تشدیدکننده رشد پایه پولی (خرید ارز نیمایی توسط بانک مرکزی و تخصیص با نرخ ترجیحی و ثبت اختلاف دو نرخ به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی) در سال ۱۴۰۱ متوقف شود. اما افزایش قابل‌توجه حداقل دستمزد و نیز تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی در سال ۱۴۰۱، نیاز بنگاه‌ها به سرمایه در گردش را افزایش داده است که افزایش تقاضا برای تسهیلات را در پی خواهد داشت. از سوی دیگر، تحمیل انواع تسهیلات تکلیفی بر دوش شبکه بانکی، فشار مضاعف بر منابع بانک‌ها ایجاد کرده و موجب افزایش استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی خواهد شد که به معنای تشدید رشد پایه پولی است.
علاوه بر رشد پایه پولی، رشد ضریب فزاینده نقدینگی نیز عامل دیگری است که به رشد بالای نقدینگی در اقتصاد ایران دامن می‌زند. در حالی که نرخ رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده به بیش از ۴۰ درصد رسیده است، نرخ‌های سود بانکی همچنان در سطح پایین‌تر از ۲۰ درصد تثبیت شده است که به معنای آن است که نرخ سود واقعی در اقتصاد ایران به میزان قابل‌توجهی منفی است. این مسئله در کنار انتظارات تورمی، نااطمینانی‌های فزاینده و چشم‌انداز مبهم اقتصادی کشور، به تشدید روند تبدیل سپرده‌های بلندمدت به سپرده‌های کوتاه‌مدت و در نتیجه رشد سیالیت پول و افزایش ضریب فزاینده نقدینگی منجر شده است. نسبت پول به شبه‌پول در خردادماه سال جاری به ۲۸ درصد رسیده است که به معنای دو برابر شدن آن نسبت به ابتدای سال ۱۳۹۶ است و ضروری است تا دولت با اتخاذ سیاست‌های مناسب، از ادامه روند موجود، جلوگیری کند.

بررسی لایحه ۲ فوریتی افزایش حقوق‌ها در مجلس

بررسی لایحه ۲ فوریتی افزایش حقوق‌ها در مجلس

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: هفته آینده لایحه دو فوریتی افزایش حقوق‌ها در مجلس بررسی می‌شود که بر اساس آن؛ از اول مهرماه حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان حدود یک میلیون تومان افزایش خواهد یافت.

به گزارش صدای بورس، حمیدرضا حاجی بابایی تصریح کرد: دولت لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، دانشگاه‌ها و بازنشستگان را با قید دو فوریت به مجلس فرستاده است.

وی افزود: بر اساس لایحه دولت حقوق بازنشستگان و شاغلان و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری حدود یک میلیون تومان افزایش خواهد یافت.

وی ادامه داد: این افزایش حقوق‌ها از دو و نیم تا ۲۰ درصد و به صورت پلکانی است؛ ۲۰ درصد شامل پایین‌ترین حقوق که پنج میلیون و ششصد هزار تومان است و دو نیم درصد شامل بالاترین حقوق که البته امکان اعمال اصلاحاتی در این لایحه از سوی مجلس وجود دارد.

رییسی کمیسیون برنامه و بودجه گفت: در صورت تصویب و قانونی شدن این لایحه؛ افزایش حقوق‌ها از ابتدای مهرماه یعنی شش ماهه دوم این اعمال خواهد شد.

به گزارش ایلنا، وی تصریح کرد: یکشنبه آینده دو فوریت این طرح در صحن بررسی می‌شود و در صورت تصویب، دوشنبه و سه‌شنبه در کمیسیون برنامه و بودجه بررسی و گزارش نهایی کمیسیون روز چهارشنبه در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار می‌گیرد.

تغییر دوم کانال دلار

پارسینه: روز گذشته با افزایش ۲۵۰ تومانی نرخ دلار غیررسمی قیمت سکه طلا نیز که از حاصل‌ضرب ۳ عامل نرخ دلار غیررسمی در بهای جهانی اونس طلا و ضریب تبدیل اونس به گرم سکه تشکیل می‌شود، افزایش یافت.

نرخ شاخص ارزی در دومین روز کاری هفته به سطوح قیمتی کانال تغییر ضریب معاملاتی ۳۳ هزار تومانی رسید. پس از کاهش سطح سیگنال‌های مثبت نسبت به آینده نشست‌های هسته‌ای وین روند افزایشی جدیدی در معاملات ارزی غیررسمی بازار تهران آغاز شد که در تغییر ضریب معاملاتی پی آن نرخ اسکناس آمریکایی به سطوح قیمتی نیمه دوم کانال ۳۲ هزار تومانی رسید. روز گذشته نیز روند قیمت این ارز افزایشی بود و پس از حدود ۱۱۰ روز (از روز ۲۲ خرداد ماه) وارد سطوح قیمتی کانال ۳۳ هزار تومانی شد.

به گزارش دنیای اقتصاد، این در حالی است که روز گذشته مجددا زمزمه‌هایی از احتمال آزاد‌سازی منابع ارزی بلوکه شده ایران در کشور‌های خارجی مطرح شد که انتظار می‌رفت در فرآیند بازار تهران تاثیر داشته باشد. سخنگوی بانک مرکزی در همین راستا تغییر ضریب معاملاتی گفت: پیگیری‌های مستمر برای آزادسازی منابع ارزی مسدود شده کشورمان با همکاری نزدیک دستگاه دیپلماسی در حال انجام است. طی هفته‌های اخیر پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای در این خصوص حاصل شده، برخی ملاحظات بانکی همچنان باقی است،، اما در تعامل با طرف‌های مقابل برای رسیدن به نتیجه، در حال پیگیری است. روز گذشته قیمت هر قطعه سکه طلا ضرب امامی نیز پس از نوسانات قیمتی دلار حدود ۵ پله افزایش یافت و وارد سطوح قیمتی کانال ۱۵ میلیون تومانی شد.

دیروز یکشنبه ۱۰ مهر ماه روند نرخ دلار در معاملات بازار ارز تهران افزایشی بود. هر برگ از این ارز در نخستین معاملات ابتدایی روز گذشته با حدود ۱۵۰ تومان کاهش نسبت به نرخ روز شنبه در رقم ۳۲ هزار و ۶۰۰ تومان فعالیت خود را آغاز کرد. اما در ادامه معاملات روز روند نرخ این ارز معکوس شد و در مسیر افزایشی تغییر ضریب معاملاتی قرار گرفت. این روند افزایشی در نهایت تا معامله دلار در مرز ۲ کانال ۳۲ و ۳۳ هزار تومانی به طول انجامید. کارشناسان بر این باورند که روند افزایشی جدید ناشی از کم رنگ شدن سیگنال‌های مثبت نسبت به آینده نشست‌های هسته‌ای وین رخ داده است. با این حال در روز گذشته سیگنال‌های مثبت جدیدی از سوی بانک مرکزی منتشر شد که حاکی از احتمال آزاد‌سازی دارایی‌های ارزی بلوکه شده در کشور‌های خارجی بود. پس از انتشار این اخبار احتمال می‌رفت که روند افزایشی نرخ ارز در معاملات غیر‌رسمی متوقف شود که شروع کاهشی نرخ دلار آزاد نیز بیانگر همین موضوع بود. اما از سوی دیگر برخی از فعالان بازار تهران بر این باورند که به دلیل انتشار مجدد خبر دارایی‌های بلوکه شده ارزی تا زمان وقوع قطعی این اتفاق تغییرات ملموسی در روند بازار رخ نخواهد داد. در نهایت گزارش‌های حاصل شده از هسته مرکزی بازار ارز تهران حاکی از آن است که از سرعت روند افزایشی نرخ ارز کاسته شده و حجم معاملات بازار نیز کاهش یافته است.

انعکاس نوسان دلار در سکه

روز گذشته با افزایش ۲۵۰ تومانی نرخ دلار غیررسمی قیمت سکه طلا نیز که از حاصل‌ضرب ۳ عامل نرخ دلار غیررسمی در بهای جهانی اونس طلا و ضریب تبدیل اونس به گرم سکه تشکیل می‌شود، افزایش یافت. بر این اساس نرخ هر قطعه سکه طلا ضرب امامی در معاملات روز گذشته با حدود ۴۹۰ هزار تومان افزایش نسبت به نرخ روز پیشین به رقم ۱۵ میلیون و ۴۲ هزار تومان رسید. گفتنی است که نرخ حباب هر قطعه از این فلز گران‌بها که اختلاف میان ارزش ذاتی آن با بهای تمام شده در بازار را به نمایش می‌گذارد نیز در کانال قیمتی ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی محاسبه شد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.