ابزار برنامه‌ریزی


ماموریت دفتر برنامه ریزی این است که به ما کمک می کند از دو منبع با ارزش زندگی خود آگاهانه استفاده کنیم: زمان و انرژی.

برنامه ریزی پروژه

طرح پروژه که به عنوان طرح مدیریت پروژه نیز شناخته می شود، سندی است که نحوه اجرا، نظارت و کنترل و بسته شدن پروژه را توضیح می دهد. این اهداف و محدوده پروژه را مشخص می کند و به عنوان یک مرجع رسمی برای تیم پروژه، شرکت بزرگتر و سهامداران عمل می کند. در مرحله برنامه ریزی پروژه ایجاد شده است و تلفیقی از چندین سند دیگر است. این چیزی بیش از یک برنامه زمان بندی یا یک لیست وظایف است، اگرچه شامل این موارد می شود. طرح مدیریت پروژه به طور رسمی در ابتدای پروژه تصویب می شود و سپس به تدریج در طول پروژه به روز می شود.

چرا برنامه ریزی پروژه مهم است؟

برنامه ریزی پروژه یک مرحله حیاتی است که بلافاصله پس از شروع در مراحل مدیریت پروژه می آید. از طریق برنامه ریزی مناسب، کل پروژه را در یک سری مراحل ساده می کنید و از دسترسی به موقع همه منابع اطمینان حاصل می کنید. محدودیت‌های پروژه مانند زمان، محدوده و هزینه‌ها در فرآیند برنامه‌ریزی پروژه مورد بحث قرار می‌گیرند و پس از شناسایی خطرات احتمالی، برنامه‌های کاهش توسعه می‌یابند. با مقایسه پیشرفت واقعی با طرح پروژه، می توانید عملکرد تیم خود را نیز رصد کرده و اقدامات لازم را برای بهبود آن انجام دهید. همانطور که کار پیش می رود، عملکرد پروژه با خط پایه اندازه گیری عملکرد موجود در برنامه مدیریت پروژه اندازه گیری می شود. خط مبنا دامنه، خط مبنا برنامه‌ریزی، و پایه هزینه در مجموع به عنوان پایه اندازه‌گیری عملکرد نامیده می‌شوند.

برنامه ریزی پروژه را چطور انجام دهیم؟

اول از همه اگر فکر می کنید”خب، این واقعا رسمی و جدی به نظر می رسد” نترسید. این 9 مرحله برنامه ریزی پروژه را دنبال کنید و نه تنها در مورد نحوه برنامه ریزی یک پروژه بلکه برای اجرای موفقیت آمیز پروژه خود در مسیر درستی قرار می گیرید.

مرحله 1: همه ذینفعان را شناسایی کنید

پروژه شما ذینفعان ابزار برنامه‌ریزی متعددی دارد و همه آنها در تمام جزئیات پروژه دخالت نمی کنند. ذینفعان پروژه شامل:

 • مشتریان شما
 • کاربران نهایی محصول
 • شرکت و رهبران آن
 • تیمی که مستقیماً روی پروژه کار می کند
  بسته به ماهیت پروژه، ذینفعان ممکن است شامل سازمان‌های خارجی یا اعضای جامعه فردی باشند که تحت تأثیر پروژه قرار می‌گیرند.

مرحله 2: نقش ها و مسئولیت ها را تعریف کنید

هنگامی که ذینفعان خود را شناسایی کردید، باید مهارت ها و شایستگی های مدیریت پروژه اصلی مورد نیاز برای پروژه را تعیین کنید. وقتی آن فهرست را دارید، می‌توانید نقش‌ها را تعریف کنید و مسئولیت‌هایی را به افراد ذینفع اختصاص دهید. به یاد داشته باشید که یک نقش با یک شخص یکی نیست. در برخی موارد، یک نفر می تواند چندین نقش را ایفا کند. در موارد دیگر، چندین نفر ممکن است نقش های یکسانی داشته باشند، مانند زمانی که پروژه شما به چندین مهندس نرم افزار نیاز دارد.
نقش های معمولی عبارتند از:

 • حامی مالی پروژه
 • مدیر پروژه
 • اعضای تیم پروژه
  نقش های مختلف اعضای تیم پروژه ابزار برنامه‌ریزی بسته به پروژه شما متفاوت است، اما مطمئن شوید که شامل نقش بازاریابها و نقش ارتباط با مشتری باشد.

مرحله 3: یک جلسه آغازین برگزار کنید

جلسه آغازین فرصتی است برای:

 • گرد هم آوردن همه ذینفعان
 • چشم اندازی برای پروژه ای که همه می توانند پشت سر بگذارند
 • و فرصتی برای معرفی و ایجاد روابط کاری خوب
  در این مرحله، جزئیات خاصی از پروژه مشخص نشده است، بنابراین باید بحثی در مورد محدوده پروژه، بودجه، جدول زمانی و اهداف را در دستور کار جلسه خود قرار دهید. این نیز زمانی است که نقش ها اعلام می شود و یک برنامه ارتباطی توضیح داده ابزار برنامه‌ریزی می شود. جلسه آغازین نوع روابط کاری بین سهامداران را در طول مدت پروژه تعیین می کند.

مرحله 4: محدوده پروژه، بودجه و جدول زمانی را تعریف کنید

پس از شروع رسمی، وقت تعریف سه مفهوم مهم است:

 • محدوده پروژه: محدوده پروژه به شما می گوید که قرار است چه کاری انجام دهیم (و چه کاری انجام ندهیم)؟ با توجه به درخواست های مشتری و چشم انداز مورد بحث تیم، اهداف این پروژه چیست؟
 • بودجه: با در نظر گرفتن دامنه و منابع مورد نیاز برای دستیابی به اهداف پروژه، هزینه مالی مورد انتظار پروژه چقدر است؟
 • جدول زمانی پروژه شما: ابزار برنامه‌ریزی جدول زمانی پروژه مراحل پروژه شما و مدت زمانی را که به طور منطقی انتظار دارید تکمیل شوند را مشخص می کند.

مرحله 5: اهداف را تعیین و اولویت بندی کنید

هنگامی که تیم شما اهداف پروژه را درک کرد و مراحل رسیدن به آن اهداف را مشخص کردید:

 • اهداف کلی پروژه خود را به اهداف و وظایف فردی تقسیم کنید
 • وظایف را بر اساس اهمیت و وابستگی ابزار برنامه‌ریزی اولویت بندی کنید
 • سیستمی را برای اطمینان از اقدامات اصلاحی در مواقعی که اهداف به موقع برآورده نمی شوند، ایجاد کنید
  ممکن است لازم باشد جدول زمانی خود را با توجه به اهداف خود تنظیم کنید.

مرحله 6: محصولات نهایی را تعریف کنید

محصولات نهایی همانطور که توسط موسسه مدیریت پروژه تعریف شده است: هر محصول، نتیجه یا قابلیت منحصر به فرد و قابل تاییدی برای انجام خدماتی است که برای تکمیل یک فرآیند، فاز یا پروژه تولید می شود. به عبارت دیگر، یک محصول نهایی می تواند:

 • یک محصول
 • نتیجه
 • یک قابلیت
  محصولات تحویلی پروژه بر اساس اهداف پروژه تعیین می شوند و بخشی ضروری از طرح پروژه هستند. اگر هدف مشتری این است که کاربران نهایی محتوای خود را مدیریت کنند، به عنوان مثال، محصولات تحویلی ممکن است نرم افزاری باشد برای پشتیبانی یک شرکت.

مرحله 7: یک برنامه زمانبندی پروژه ایجاد کنید

برنامه زمانبندی پروژه سندی است که جزئیات زیر را ارائه می دهد:

 • جدول زمانی پروژه
 • منابع سازمانی مورد نیاز برای تکمیل هر کار
 • هر اطلاعات دیگری که برای مدیریت تیم حیاتی است
 • توالی فعالیت ها
 • مراحل پروژه خود را به وظایف و فعالیت های فردی تقسیم کند
 • منابع مورد نیاز و مدت زمان هر کار را تخمین بزند

اطلاعاتی که در این فرآیند ابزار برنامه‌ریزی جمع آوری می کنید ممکن است تنظیمات لازم را در نقش ها، جدول زمانی و یا بودجه شما نشان دهد. انجام این تنظیمات قبل از شروع پروژه بسیار بهتر از هفته ها یا ماه ها بعد است.

مرحله 8: ریسک ها را ارزیابی کنید

ریسک مشکلی است که ممکن است در طول پروژه شما ایجاد شود یا نباشد. شناسایی ریسک ها در مدیریت پروژه و کاهش آنها در مرحله برنامه ریزی پروژه بسیار مهم است تا اینکه بعدا غافلگیر شوید. جلسه ای برگزار کنید یا از همه اعضای تیم در مورد خطراتی که باید در نظر بگیرید بخواهید. حوزه های خطر عبارتند از:

 • محدوده پروژه
 • منابع (انسانی، مالی و فیزیکی)
 • تاخیر در پروژه
 • مشکلات ارتباطی یا فناوری
  هیچ راهی برای کنترل همه خطرات احتمالی وجود ندارد، اما فکر کردن به آنها می تواند شما را از شکست پروژه نجات دهد.

مرحله 9: برنامه پروژه را به اشتراک بگذارید

هنگامی که طرح پروژه خود را تدوین کردید، مطمئن شوید که آن را به طور واضح به تیم و سایر ذینفعان در میان می گذارید. ممکن است زمانی که برنامه پروژه خود را تنظیم می کنید، یک طرح ارتباطی پروژه ایجاد کرده باشید. اگر نه، همین الان این کار را انجام دهید. ایجاد کانال های ارتباطی قوی و انتظارات برای ارتباط پروژه بسیار مهم است. از طریق نرم افزارهای ارتباطی زیادی می توانید این ارتباط را ایجاد کنید.

جعبه ابزار برنامه ریزی و هدفگذاری

مدیریت زمان و برنامه ریزی با جعبه ابزار برنامه ریزی

شما با خرید دفتر هدف گذاری و برنامه ریزی به عنوان یک جعبه ابزار قدرتمند قراره همیشه همراه شما باشه و بهتون کمک کنه تا مسیر زندگیتون رو تغییر بدید و سطح رضایت درونی تان را از زندگی افزایش بدید. بعد از استفاده یک مدت کوتاه از جعبه ابزار برنامه‌ریزی خودتون تغییرات اساسی به وجود اومده زندگیتون رو متوجه میشید مدیریت خود و زمان خودتون رو بهبود میدید، تمرکزتان افزایش پیدا میکنه، استرستان کمتر میشه و هیچ چیز بهتر از این نیست که چالش ها، تلاش ها و موفقیت ها و دستاوردهای خودتون رو در کنار همدیگه ببینید و اعتماد به نفستون رو بالاتر ببرید.

جعبه ابزار برنامه‌ریزی روش است که با آن می توانید کنترل زندگیتان را به دست بگیرید، برنامه ریزی کنید، زمانتان را مدیریت کنید، به اهدافتان برسید و در کل زندگی تان را بهتر کنید استفاده از این دفتر بسیار ساده و جذاب است.

ماموریت دفتر برنامه ریزی این است که به ما کمک می کند از دو منبع با ارزش زندگی خود آگاهانه استفاده کنیم: زمان و انرژی.

دفتر برنامه ریزی به شما کمک می‌کند با کمتر کار کردن بیشتر به دست بیاورید. باعث میشود شما چیزهای با معنی زندگی را تشخیص دهید و روی آنها تمرکز کنید و این کار را با خط کشیدن روی چیزهای بی ارزش انجام می دهید. این دفتر به شما قدرت اداره کردن می‌دهد. اینکه به جای واکنش نشان دادن به اتفاقات، به آنها پاسخ دهید

وبلاگ شخصی مریم برهانی

بهترین ابزارها برای برنامه ریزی شخصی و حرفه‌ای

همه‌ی ما توی زندگی شخصی و کاری‌مون کارهای مختلفی رو باید انجام بدیم. اما هر روز که از خواب بیدار میشیم ذهن‌مون مدام درگیره که الان چه کارهایی رو باید انجام بدم، چه کارهایی باقی مونده و ساعت‌های زیادی رو صرف همین فکر کردن میکنیم. تا زمانی که به پایان روز می‌رسیم و متوجه میشیم که هیچ کار خاصی انجام ندادیم، یا همه کارها رو نصف و نیمه رها کردیم. این اتفاقات تا زمانی که برنامه‌ریزی و زمان‌بندی درست رو یاد‌نگیریم تکرار میشه. بعضی وقت‌ها هم لازمه یه اجبار یا انگیزه‌ای باشه که ما رو به انجام اون کار تشویق کنه. در این مطلب وبلاگم میخوام در سه مرحله ابزارهایی که به نظم بیشتر، کم شدن مشغله‌های ذهنی و انگیزه بیشتر کمک میکنن رو معرفی کنم.


گام اول:
یکی از دلایلی که باعث میشه انجام کارها به تعویق بیافته یا ناتمام باقی بمونه عدم توانایی ما در برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح زمان هست. پس برای شروع باید یاد بگیریم چطور برنامه‌ریزی کنیم؟

دوره آموزشی فرادرس:
یکی از دوره‌هایی که میتونه در این زمینه مفید باشه، مبحث آموزشی مدیریت زمان شخصی و حرفه‌ای فرادرسه، که یاد میگیریم چطور از زمان بیشترین استفاده رو ببریم و با اولویت‌بندی درست کارها، توازنی بین زندگی شخصی و حرفه‌ای‌مون برقرار کنیم.

گام دوم:
بعد از اینکه زمان‌بندی صحیح رو یادگرفتیم به ابزاری نیاز داریم که به کمک اون برنامه‌مون رو ثبت کنیم. برنامه‌ریزی‌های ذهنی احتمال عملی شدن‌شون خیلی کمه پس بهتره قبل از شروع به کار اون‌ها رو جایی بنویسیم تا خیال‌مون راحت باشه که همه کارهای مد نظرمون رو قراره انجام بدیم و چیزی فراموش نشده. ساده‌ترین ابزاری که در اختیارمون هست قلم و کاغذه اما اپلیکیشن‌هایی هم وجود داره که با امکانات‌شون برنامه‌ریزی رو راحت‌تر میکنن و همه‌جا در‌دسترس هستند. تعدادی از این ابزارها که قابلیت‌ها و کاربردهاشون نسبت به بقیه بیشتره رو اینجا ابزار برنامه‌ریزی معرفی میکنم.

Google Calender:
تقویم گوگل یکی از ساده و در دسترس‌ترین ابزارها که به صورت پیش‌فرض روی اکثر گوشی‌ها نصبه. برخلاف ظاهر ساده‌ای که داره، امکانات و قابلیت‌های خوبی رو در اختیارتون میذاره. در این تقویم یک نمای کلی از روز، هفته، ماه و سال رو میتونید ببینید، که چه برنامه‌هایی در پیش دارید و چه کارهایی رو در روزهای گذشته انجام دادید. برای پروژه‌های مختلف میشه تقویم‌های جداگانه‌ای رو در نظر بگیرین و انتخاب کنید که رویدادهای مربوط به کدوم تقویم‌ها رو در طول روز بهتون اطلاع و نمایش بده. اگه پروژه اشتراکی هم داشته باشید این امکان وجود داره ابزار برنامه‌ریزی که تقویم مربوطه رو با اون افراد به اشتراک بذارین. ممکنه بعد از برنامه‌ریزی یادتون بره بعضی از کارها رو انجام بدین. در قسمت ناتیفیکیشن وظایف یا رویداد‌ها، مشخص میکنید که چند ساعت قبل از زمان رویداد بهتون اطلاع بده. یکی از ویژگی‌های تقویم گوگل که در سایر ابزارهای برنامه‌ریزی وجود نداره، نمایش تقویم شمسی و مناسبت‌های مهم آن در کنار تقویم میلادیه، که در برنامه‌ریزی‌های روزانه‌تون مفیده و شما رو از نصب تقویم شمسی هم بی‌نیاز میکنه.

todoist:
یکی از ابزارهای برنامه‌ریزی پرکاربرده که سالانه سه میلیون کاربر ازش استفاده میکنن. تقویم گوگل یک تقویم با امکاناتی برای برنامه‌ریزی روزانه‌ست اما ابزار برنامه‌ریزی todoist یک ابزار تخصصی برای مدیریت زمان و کارهاست و به مراتب امکانات بیشتری رو در اختیارتون میذاره . از جمله اینکه میتونید کارهای شخصی، خرید و پروژه‌های کاری رو تفکیک کنید. با پرچم های رنگی به کارها اولویت بدین. برای افزایش انگیزه اهداف هفتگی و روزانه برای فعالیت‌هاتون تعیین و میزان پیشرفت و کارهایی که انجام دادین رو تحلیل کنید. این ابزار رو میتونید روی گوشی، تبلت یا دکستاپ ابزار برنامه‌ریزی داشته باشید که از طریق سیستم ابری اطلاعات‌تون در همه ابزارها همگام‌سازی میشه. همچنین میشه اون رو به تقویم گوگل هم وصل کنید تا کارهای روزانه‌تون رو در تقویم ببینید.

trello:
از بهترین ابزارها برای مدیریت و سازمان‌دهی کارهاست که بیشتر در پروژه های گروهی کاربرد داره. اپلیکیشن ترلو به صورت یک تخت وایت برد دیجیتال ساخته شده که میتونید روی اون اهداف، کارهایی که باید انجام بشه و مسئولیت افراد گروه رو مشخص کنید. برای هرکار میتونید از یک کارت استفاده کنید که گزینه‌های مختلفی برای اون در نظر گرفته شده و علاوه بر نوشتن متن میتونید عکس یا فایلی رو به کارت اضافه و برای انجام اون کار عضوی از گروه رو منشن کنید. مهم‌ترین مزیت ترلو اینه که به اعضای گروه دید روشنی میده که پروژه در چه مرحله ای قرار داره. از ترلو میتونید برای مدیریت کارهای شخصی هم استفاده کنید و جدا از برد پروژه‌ی کاری یک برد شخصی برای خودتون بسازید.

گام سوم:
خیلی وقت‌ها شده که برنامه‌ریزی میکنیم اما هیچوقت اون طور که میخوایم عملی نمیشه. معمولا کارهایی که اجبار و تعهدی برای انجامش داشتیم رو توی آخرین لحظات و با کیفیت پایین انجام دادیم و کارهایی که از سرعلاقه و برای پیشرفت شخصی برنامه‌ریزی کردیم رو موفق به انجامش نشدیم. انگیزه و هدف مهم‌ترین چیزیه که برای انجام یک کار بهش نیاز داریم. گاهی وقتا لازمه برای ایجاد این انگیزه به خودمون جایزه و تشویقی بدیم تا کارهامون رو سر وقت به اتمام برسونیم و ابزارهایی هستند که این جایزه رو بهمون میدن. در این قسمت دوتا از این اپلیکیشن‌ها رو بهتون معرفی میکنم.

Forest app:
اپلیکیشن انگیزشی که به ازای مدت زمانی که برای انجام یک کار در نظر گرفتین یک دونه بهتون میده که شروع به رشد میکنه و زمانی که کار رو به اتمام برسونید تبدیل به درخت میشه. سازندگان اپلیکیشن فورست به تعداد درخت‌هایی که شما بدست میارین در دنیای واقعی به اسم خودتون درخت میکارند و شما با انجام کارهای روزانه‌تون در یک کار عام‌المنفعه هم مشارکت میکنید. forest aap رو میتونید رایگان از گوگل پلی دانلود کنید.

forest app


Freerice app:
یاد گرفتن زبان، برنامه‌ای که هر روز قصد انجامش رو داریم ولی تا حالا عملی نشده یا نصف و نیمه رهاش کردیم. اپلیکیشن فری رایس به ازای کلمات زبانی که هر روز یاد میگیریم دونه برنج به افراد فقیر و ناتوان میده. هرچه ما تعداد کلمات بیشتری یادبگیریم افراد گرسنه بیشتری در جهان سیر میشن و یک انگیزه جذاب و خیر‌خواهانه برای یادگیری لغات زبان هست. freerice رو رایگان از گوگل پلی دانلود کنید.

نکته آخر: برای انتخاب یک ابزار مناسب برای برنامه‌ریزی بهتره این ابزارها رو تست کنید و ببینید با کدوم بهتر میتونید ارتباط برقرار و نیازهاتون رو رفع کنید. بعضی ازمواقع ترکیبی از این برنامه ها هم میتونه مفید باشه و یک سلیقه شخصیه و مهم اینه که کارایی شما با این برنامه ها افزایش پیدا کنه.

نمایشگر – ابزار برنامه ریزی

ماژول 4501 دارای یک نمایشگر کوچک و 3 دکمه بوده و برای برنامه ریزی و نمایش داده های تجهیزات سری 4000 و 9000 برند PR Electronics طراحی شده است. برنامه ریزی توسط این ماژول به سادگی و در عرض چند ثانیه انجام می شود. با کمک این ماژول همچنین می توان کالیبراسیون تجهیزات را تغییر داد و برای حفاظت بیشتر روی آنها پسوورد تعریف نمود و در صورت نیاز برنامه های پیکربندی تجهیزات را ذخیره کرد.

ویژگی ها

 • نمایشگر / ابزار برنامه ریزی
 • نمایش داده ها و وضعیت فرایند
 • حفاظت از برنامه ها با اعمال پسوورد
 • تنظیم پارامترهای عملیاتی در تجهیزات سری 4000 و 9000

توضیحات

شرکت برگ نماینده انحصاری کمپانی PR Electronics دانمارک در ایران بوده و تمامی تجهیزات این کمپانی با ۵ سال گارانتی و خدمات پس از فروش عرضه می گردد. جمعی از مصرف کنندگان ترانسمیترها و مبدل های برند PR Electronics در صنایع کشور:

منطقه ۹ عملیات انتقال گاز: مبدل – تقویت کننده یونیورسال
صنایع مس شهید باهنر: مبدل سیگنال دو قطبی / تک قطبی و مبدل یونیورسال AC به DC
آلومینیوم پارس: مبدل یونیورسال و مبدل – تقویت کننده یونیورسال
سیمان آبیک: مبدل یونیورسال و مبدل – رله کنترلر یونیورسال و مبدل – تقویت کننده یونیورسال
سیمان آرتا اردبیل: مبدل یونیورسال AC به DC و مبدل – تقویت کننده یونیورسال
سیمان اصفهان: مبدل یونیورسال و مبدل – رله کنترلر یونیورسال و مبدل – تقویت کننده یونیورسال
سیمان تجارت مهریز: ایزولاتور و مبدل فرکانس
سیمان هرمزگان: مبدل یونیورسال و مبدل – رله کنترلر یونیورسال و ایزولاتور و مبدل فرکانس
پتروشیمی ایلام: رله کنترلر یونیورسال
صنایع شیمیایی ایران: مبدل یونیورسال
سیمان کاوان بوکان: مبدل یونیورسال AC به DC

دانلود

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

محصولات مرتبط

نمایشگر – رله کنترلر

 • ورودی mA, V, Ohm, RTD, TC
 • دارای خروجی آنالوگ
 • دارای ۲ رله خروجی

مدل: 5714

کشور سازنده: دانمارک

نمایشگر مدل 5714 دارای یک خروجی جریان آنالوگ و ۲ رله است. ورودی این نمایشگر می تواند از انواع سنسورهای دما، ترمیستور ها، ترموکوپل ها ، ترانسمیترهای فشار و دما و .. باشد، که مطابق با نیاز، تنظیم و پیکربندی می شود. با استفاده از این نمایشگر می توان به ازای تغییرات سیگنال ورودی، برای ۲ رله خروجی برنامه های کنترلی تعریف نمود. بدین ترتیب رله های خروجی مطابق با الزامات فرایند صنعتی و در بازه های مختلف سیگنال ورودی، قطع یا وصل می شوند. نمایشگر صنعتی 5715، همچنین سیگنال ورودی را به یک سیگنال جریان ۴ تا ۲۰ میلی آمپر تبدیل کرده و به سیستم کنترل یا PLC ارسال می کند.

ابداعات InvestCloud برای ابزار برنامه ریزی دیجیتال خود

نیلوفر ادیب نیا؛ InvestCloud، رهبر جهانی تحول دیجیتال برای صنعت مالی، امروز 80 ویژگی جدید را برای ابزار برنامه‌ریزی دیجیتال خود NaviPlan اعلام می‌کند تا از این طریق از پیچیده‌ترین نیازهای افراد پشتیبانی کند.

رایانش ابری

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، این ارتقا همچنین NaviPlan را به عنوان انبار دیجیتال InvestCloud عملیاتی می‌کند و تمام داده‌های مشتری و مالی را جمع‌آوری می‌کند تا به طور یکپارچه از انتقال برنامه‌های مبتنی بر هدف به برنامه‌ریزی جریان نقدی با توصیه‌های شخصی مبتنی بر هوش مصنوعی پشتیبانی کند.

ارائه محصول پیشرفته عملکرد را برای مشتریان آمریکایی و کانادایی در بسترهای پیچیده ممکن می کند

ابر کاربران NaviPlan با تیم اصلی InvestCloud همکاری کردند تا نقشه راه نوآوری محصول را بر اساس بازخورد مشاور و رویکرد طراحی مشتری محور هدایت کنند.

InvestCloud با انتشار بیانیه ای در این باره گفت: “اکثر نرم افزارهای برنامه ریزی مالی به بسیاری از اهداف زندگی دیگر که مشتریان دارند پاسخ نمی دهد و نمی تواند برنامه ریزی واقعاً شخصی و بسیار منحصر به فرد را برای هر فرد ارائه دهد.”

مدیر عامل این بستر یعنی جان وایز در این باره می گوید که ما با تأکید بر علم رفتار و طراحی، مشتریان خود را وارد فرآیند نوآوری محصول کردیم تا بتوانیم اطمینان حاصل کنیم که NaviPlan می‌تواند مشتریان نهایی را حتی بهتر در جهت تحقق اهداف زندگی و پاسخ به پیچیده‌ترین نیازهای مالی آنها پشتیبانی کند.

این یک راه حل را برای مشاوران فراهم می کند تا مشتریان بتوانند از ثروتشان حمایت کند، زیرا ثروت آنها رشد می کند و نیازهای مالی پیچیده تر می شود

برخلاف طرح‌های قدیمی، انبار دیجیتال InvestCloud همه داده‌های مشتری و مالی را جمع‌آوری می‌کند و به طور مداوم می‌آموزد که مشتریان چگونه با ثروت خود فعالیت دارند.

این امر با توصیه‌های پیشگیرانه مبتنی بر هوش مصنوعی به مشاوران کمک کند تا برنامه‌های مشتری را در مقیاس با توجه به نیازهای متغیر خود اجرا کنند.

جان وایز افزود: «راه‌حل‌های برنامه‌ریزی دیجیتال InvestCloud به گونه‌ای طراحی شده‌اند که تجربه کاربری مشترک‌تری را برای ایجاد برنامه‌های مالی فراهم کنند – هم برای مشاوران و هم برای مشتریان نهایی مفید باشد ».

«پیش از این، برنامه‌ریز مالی که برنامه مالی مشتری را ایجاد می‌کرد، اغلب فردی متفاوت با مشاوری بود که واقعاً آن را اجرا می‌کرد. ما نه تنها برای برنامه‌ریزی مالی، بلکه برای تمام جنبه‌های مدیریت ثروت – از ارتباط با مشتری و برنامه‌ریزی گرفته تا خرید و فروش محصولات مالی، از طریق دیجیتال تجربه‌ای کاملاً یکپارچه‌تر ایجاد می‌کنیم.»اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.