تعریف نسبت‌ های سودآوریشرکت های مدنی شرکت هایی هستند که از اجتماع مالکین حقیقی و حقوقی به منظور در هم آمیختن سهم الشرکه نقدی و غیر نقدی افراد به وجود می آید. حال انواع شرکت های تجاری را به تفضیل معرفی می کنیم :

نسبت کارایی

🔹نسبتهای کارایی به مبلغ فروشهای مرتبط با منابع مالی سرمایه گذاری شده در واحدهای تجاری مربوط میشود. هر چه سرمایه مورد استفاده در یک واحد تجاری بیشتر باشد، میزان فروش مورد نیاز برای کارایی بیشتر میشود.

👈 نسبت کارایی = حجم یا ارزش معاملات تقسیم بر ارزش داراییها

🔹همانند سایر نسبتها ، نسبت کارایی را می توان با عملکرد گذشـته شرکت یا سایر واحدهای تجاری در یک صنعت مشابه مقایسه نمود. اگر کارایی یکنواخت و ثابت باقی بماند، بدین ترتیب هرگونه افزایش سرمایه گذاری باید منجر به افزایش نسبی بازده شود.

🔹از لحاظ تئوری، نسبتهای کارایی باید تا حد ممکن بـالا باشد، اگرچه در بسیاری از موارد یک تعادل بین حجم و قیمت وجود دارد که ممکن است بر سودآوری اثر بگذارد.

فرمولهای نسبت کارایی که در زیر ارائه شده را یاد بگیرید:

۱⃣ گردش سرمایه به کار گرفته شده = فروش تقسیم بر سرمایه به کار گرفته شده

۲⃣ گردش داراییهای ثابت= تعریف نسبت‌ های سودآوری فروش تقسیم بر داراییهای ثابت

۳⃣ گردش داراییهای جاری =فروش تقسیم بر داراییهای جاری

🔹نسبت کارایی یعنی برآورد اینکه یک واحد تجاری ازدارایی هایش چقدر درست استفاده میکند. داراییهای مورد استفاده توسط یک واحد تجاری فروشهایی را ایجاد میکنند ـ هرچه این داراییها فروشهای بیشتری ایجاد کنند ، داراییهای کاراتری هستند.

به عنوان مثال، یک بازیکن فوتبال مثل دیوید بکهام قادر است که با امکان دادن به منچستر یونایتد برای فروش پیراهن بیشتر، فروشهای فراوانی ایجاد کند.

🔹نسبت کارایی، حجم فعالیت تجاری مرتبط با مبلغ سرمایه گذاری شده در داراییهای واحد تجاری را اندازه گیری میکند.

آشنایی با نسبت های مالی مهم حسابداری

یکی از عوامل مهم موفقیت حسابداران در کارشان، تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی و ارائه گزارش های تخصصی به مدیران است تا مدیران و صاحبان سهام بتوانند بر اساس این آمار و اطلاعات و تحلیل ها تصمیم گیری درستی داشته باشند به نحوی که نتایج مطلوبتری به دست آورند.

در واقع حسابداران با تحلیل دقیق صورت های مالی یعنی صورتحساب عملکرد، سود و زیان و ترازنامه، نقش بسیار مهمی در پیشرفت موسسات و شرکتهای محل فعالیت خود ایفا خواهند کرد.

در ادامه چند مورد از مهم ترین نسبت های مالی که در شرکت ها و موسسات بازرگانی تهیه می شود را مختصرا مورد بررسی قرار می دهیم.

نسبت های مالی مهم حسابداری

نسبت های مالی صورت حساب عملکرد و سود و زیان

نسبت برگشت از فروش به فروش غیرخالص

برای محقق شدن امر فروش کالا، هزینه های مختلفی وجود دارد. این هزینه ها شامل صرف وقت، هزینه تبلیغات، هزینه حمل کالا و برخی هزینه های اداری و تشکیلاتی است. پس برگشت از فروش یعنی انجام این هزینه ها بدون انجام فروش و به دست آمدن سود.

نسبت برگشت از فروش و تخفیفات به فروش غیرخالص=برگشت از فروش و تخفیفات/فروش غیرخالص *۱۰۰

کوچک بودن این نسبت در مقایسه با نسبت شاخص و عرف محیط اقتصادی، مطلوب و نشانه ای از کارآیی مدیران فروش مجموعه است. این نسبت به صورت درصد بیان می شود.

نسبت قیمت تمام شده کالای فروش رفته به فروش خالص

این نسبت هم به صورت درصد بیان می شود. هرچه فاصله بهای تمام شده کالای فروش رفته و فروش خالص بیشتر باشد سود حاصل از فروش کالا بیشتر و این نسبت کوچکتر است.

نسبت قیمت تمام شده کالای فروش رفته به فروش رفته خالص= قیمت تمام شده کالای فروش رفته/فروش خالص*۱۰۰

در شرکتها و موسسات بازرگانی تلاش می شود این نسبت به کوچکترین حد ممکن برسد.

07

نسبت سود ناویژه به فروش خالص

حاصل تفریق قیمت تمام شده کالای فروش رفته از فروش خالص، سود ناویژه موسسات تجاری است.

سود ناویژه= قیمت تمام شده کالای فروش رفته – فروش خالص

پس اگر نسبت قیمت تمام شده کالای فروش رفته به فروش خالص از ۱۰۰درصد کم کنیم تعریف نسبت‌ های سودآوری نسبت سود ناویژه به فروش خالص به دست می آید.

نسبت سود ناویژه به فروش خالص= ۱۰۰% – قیمت تمام شده کالای فروش رفته/فروش خالص

در صورت در اختیار داشتن سود ناویژه و فروش خالص هم نسبت موردنظر به نحو زیر قابل محاسبه است:

نسبت سود ناویژه به فروش خالص=سود ناویژه /فروش خالص*۱۰۰

بزرگتر بودن این نسبت مطلوب نظر مدیران و صاحبان شرکتهاست.

نسبت سود ویژه دوره مالی به فروش خالص

بزرگی این نسبت که به درصد بیان می شود، نشانه کارآیی و لیاقت مدیران موسسه و نیز کارآیی بخش فروش و بازرگانی موسسه تلقی می شود.

نسبت سود ویژه به فروش خالص=سود ویژه/فروش خالص *۱۰۰

نسبت برگشت از خرید به خرید غیرخالص

نسبت برگشت از خرید و تخفیفات به خرید غیرخالص=برگشت از خرید و تخفیفات/خرید غیرخالص*۱۰۰

بزرگ بودن این نسبت مطلوب نیست، چرا که نشان دهنده آن است که هزینه های صرف شده برای امر خرید کالا، نتیجه مطلوب که همان خرید و پس از آن فروش کالا و کسب سود است را به همراه نداشته است.

نسبت هزینه حمل کالای خریداری شده به خرید غیرخالص

نسبت هزینه های حمل کالای خریداری شده به خرید غیرخالص= هزینه حمل کالای خریداری شده/ خرید غیرخالص*۱۰۰

عموما هزینه حمل کالای خریداری شده، یکی از اقلام مهم در قیمت تمام شده خرید است. پس موسسات بازرگانی تا جایی که ممکن باشد سعی در کاهش این هزینه خواهند داشت و هرچه کوچکتر بودن این نسبت بنابر شرایط، مطلوبتر خواهد بود.

نسبت های مالی حسابداری

نسبت های مالی صورتحساب ترازنامه:

نسبتهای جاری

نسبت جاری= دارایی های جاری/بدهی های جاری

بدهی های جاری از محل تبدیل به نقد دارایی های جاری پرداخت می شوند و چون کلیه دارایی های جاری به یکباره امکان نقد شدن پیدا نمی کنند؛ بنابراین این نسبت باید مساوی ۲ یا بزرگتر از آن باشد تا موسسات و شرکتها برای پرداخت تعهدات خود دچار مشکل نشوند.

سرمایه جاری

سرمایه جاری= دارایی های جاری – بدهی های جاری

مانده سرمایه جاری هر موسسه باید به میزانی باشد که در صورت پرداخت کلیه بدهی ها با میزان نقدینگی باقی مانده بتوان موسسه را برای مدت معقولی اداره نمود.

نسبت آنی

نسبت آنی= صندوق+بانک+خالص بدهکاران/بدهی های جاری

انجمن های حرفه ای حسابداران عقیده دارند که اگر چنانچه این نسبت از عدد یک کمتر باشد، خطر عدم توانایی پرداخت سریع بدهی ها در صورت عدم تحمل زیان تبدیل به نقد عجولانه سایر دارایی ها، حیثیت تجاری موسسه را تهدید می کند.

نسبت ثابت

نسبت ثابت=دارایی ثابت/بدهی های طویل المده

دارایی های ثابت، در واقع تضمین تعریف نسبت‌ های سودآوری پرداخت بدهی های طویل المدت هستند. این نسبت چنانچه عدد ۲ یا بیشتر باشد نشان دهنده آن است که شرکت موقع پرداخت بدهی های طویل المدت با مشکل مواجه نمی شود.

نسبت سود ویژه به جمع دارایی

نسبت سود ویژه به جمع دارایی ها=سود ویژه/(جمع دارایی های پایان سال+جمع دارایی های ابتدای سال/۲) *۱۰۰

این نسبت از تقسیم سود ویژه به متوسط جمع دارایی های موسسه طی سال بدست می آید.

در پایان باید گفت، نتیجه گیری و اظهارنظر نهایی در این مقوله، تا حد زیادی به تجربه، دانش و آگاهی اجتماعی و سیاسی و اقتصادی کارشناس امور مالی حسابداری وابسته است و لزوما نتیجه مشخص و یکسانی وجود نخواهد داشت. چون کارشناسان مختلف از تجربیات مختلف و سطح دانش متفاوت برخوردارند. برای هر حسابداری که علاقمند به پیشرفت در کار است بالابردن آگاهی، افزایش قدرت تجزیه و تحلیل و تسلط به انواع اطلاعات مالی بسیار ضروری به نظر می رسد.

هر آنچه که درباره تجزیه وتحلیل صورتهای مالی باید بدانیم!

تحلیل صورت های مالی

یکی از مباحث بسیار مهم برای مدیران و فعالان حوزه مالی و حسابداری و خصوصاً فعالان بازار سرمایه، یادگیری و آموزش تجزیه و تحلیل صورت های مالی شرکت ها و واحدهای تجاری می باشد.

زیرا به وسیله تجزیه تحلیل صورت های مالی است که افراد (استفاده کنندگان) می توانند بفهمند که یک واحد تجاری در دوره های مالی قبل چه عملکردی داشته و تصمیمات نهایی خود را با توجه به نتیجه گیری حاصل از این تجزیه و تحلیل اتخاذ نمایند. بعنوان مثال سرمایه‌گذاران با بررسی صورت‌های مالی تصمیم می گیرند که آیا سهام شرکت الف را بخرند یا خیر؟

پس تجزیه و تحلیل صورتهای مالی علاوه بر نمایان کردن عملکرد واحد تجاری در سالهای مالی اخیر، میزان ریسک و افق‌های آینده واحد تجاری را نیز به ما نشان می دهد.

دروسا حساب در این مقاله سعی کرده که شما را با مفهوم صورت های مالی و انواع و هدف از تجزیه و تحلیل صورتهای مالی آشنا سازد.

هدف تجزیه و تحلیل صورت های مالی

۱) برای مدیران واحد های تجاری: تامین اطلاعات به منظور برنامه‌ریزی ،بودجه بندی ،تصمیم گیری در صورت نیاز برای سرمایه‌گذاری، بررسی ساختار منابع انسانی و ارزیابی پروژه ها و …..

۲) برای سهامداران: جهت مدیریت پرتفوی سهام

۳)برای بانکها و موسسات اعتباری یا وام دهندگان: بررسی میزان ریسک و عملکرد و میزان اعتبار دهی

۴) برای هیئت مدیره و سهامداران: ارزیابی عملکرد مدیریت و ابزاری جهت سنجش راندمان و سودآوری واحد مورد نظر

صورت های مالی چیست؟

در اولین قدم باید با تعریف صورتهای مالی و انواع آن آشنا شوید تعریف صورتهای مالی طبق استاندارد شماره ۱ حسابداری:

صورتهاي‌ مالي‌ بايد وضعيت‌ مالي‌، عملكرد مالي‌ و جريانهاي‌ نقدي‌ واحد تجاري‌ را به نحو مطلوب‌ ارائه‌ كند . تقريباً در تمام‌ شرايط‌، اعمال‌ مناسب‌ الزامات‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌ همراه‌ با افشاي‌ اطلاعات‌ اضافي‌ در صورت‌ لزوم‌، منجر به‌ ارائه‌ صورتهاي‌ مالي‌ به نحو مطلوب‌ مي‌شود.

مجموعه صورتهای مالی شامل موارد زیر می باشد:

 • صورت وضعیت مالی به تاریخ آخر دوره (ترازنامه )
 • صورت سود و زیان
 • صورت سود و زیان جامع
 • صورت تغییرات در حقوق مالکانه
 • صورت جریان های نقدی
 • موارد فوق به انضمام یادداشتهای توضیحی پیوست، اهم به رویه‌های حسابداری و …

صورت های مالی

انواع روش های تجزیه و تحلیل صورت های مالی

در این قسمت قصد داریم با انواع روش های این نوع از تجزیه و تحلیل آشنا شویم:

۱. روش تجزیه و تحلیل افقی

این روش یکی از ساده ترین روش های تجزیه و تحلیل صورتهای مالی می باشد. این روش به این صورت می باشد که اقلام مختلف صورت های مالی (حساب ها) را در طی چند دوره، در کنار هم قرار داده و از طریق محاسبه درصد تغییرات، آنها را بررسی و تحلیل می‌کنند. که این روش خود به دو شیوه انجام می‌شود:

الف_ یک سال( اصولاً سال اول) را به عنوان سال پایه قرار می‌دهند و سالهای بعد را نسبت به همان سال مقایسه می کند.

ب_هر سال را نسبت به سال قبل خود (سال مالی) بررسی می کنند .

نکته _هر چقدر تعداد سالها جهت مقایسه بیشتر باشد، تجزیه و تحلیل را بهتر می توان انجام داد و نتیجه گیری کارآمدتری به دست می‌آید .

۲. روش تجزیه تحلیل عمودی

همانطور که میدانید تمامی اقلام تشکیل‌دهنده صورتهای مالی به نوعی با هم در ارتباط هستند که این رابطه یکی از پایه های بودجه بندی و تصمیمات مدیران می باشد. به عنوان مثال بین هزینه های فروش با فروش دوره ارتباط وجود دارد.

دراین روش یکی از اقلام مهم صورت های مالی به صورت پایه در نظر گرفته می‌شود و بقیه اقلام با آن مقایسه می گردد یعنی مجموع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام غالبا صد در صد در نظر گرفته می‌شود و هر یک از اقلام تشکیل‌دهنده نسبت به مجموع در نظر گرفته و محاسبه می شود. مثلاً در صورت سود و زیان ایتم فروش خالص صد درصد در نظر گرفته می‌شود و بقیه حساب ها نسبت به آن محاسبه می شود.

نکته_ کارایی مثبت یک واحد تجاری زمانی حاصل می شود که ارتباط بین اقلام صورتهای مالی به صورت یک ارتباط معقول و منطقی باشد.

۳.روش تجزیه تحلیل بر مبنای نسبت ها

نسبت های مالی یکی از راه های آسان و متداول تجزیه و تحلیل صورتهای مالی می باشد که بسته به بررسی هر کدام از جنبه های عملکردی واحدهای تجاری از یکی از این فرمول ها استفاده می شود .که این فرمولها( نسبت ها )یکی از راه های خوب برای پیدا کردن نقاط ضعف یا قوت واحد مربوطه می‌باشد.

انواع نسبت های مالی

نسبت های مالی اصولاً به صورت زیر دسته بندی می شود:

۱.نسبت های نقدینگی

 • نسبت جاری
 • نسبت آنی
 • نسبت سرمایه در گردش به مجموع دارایی‌ها
  و …

تجزیه و تحلیل صورت های مالی

۲. نسبت های فعالیت

  تعریف نسبت‌ های سودآوری
 • متوسط دوره وصول مطالبات
 • گردش حساب های دریافتنی
 • نسبت گردش موجودی کالا
 • گردش کل دارایی ها
  و ….

۳.نسبت های سودآوری:

 • حاشیه سود ناخالص
 • حاشیه سود خالص
 • نرخ بازده سرمایه گذاری
 • و …

۴. نسبت های اهرمی:

 • ضریب مالکانه
 • نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
 • نسبت دفعات پوشش هزینه بهره
 • و….

نکات مهم در مورد تحلیل صورت های مالی:

 1. ویژگی های اقتصادی صنعت خود را در نظر بگیرید و بررسی کنید.
 2. نوع خدمات و محصولات واحد تجاری مورد نظر خود را شناسایی کنید .
 3. شرکت مورد نظر را از جنبه های مختلف اقتصادی مورد ارزیابی قرار دهید .
 4. رویه سود شرکت را بررسی کنید .
 5. ریسک‌های مالی سالهای قبل را تحلیل کنید.
 6. صورتهای مالی را با توجه به استانداردهای حسابداری بررسی کنیم.

کلام آخر:

در این مقاله سعی کردیم شما را با مفهوم صورتهای مالی و هدف از تجزیه و تحلیل آن و از همه مهمتر با انواع آن آشناسازیم. اما باید بدانیم که برای تجزیه و تحلیل صورتهای مالی از تجربه افراد متخصص نیز استفاده کنیم.

شرکت حسابداری دروسا حساب با کلاس های آموزشی در این زمینه و نیز با مشاوره در مورد تجزیه و تحلیل صورت های مالی به شما کمک خواهد کرد که به این امر مهم تسلط داشته باشید و در انتها به شما پیشنهاد می کنیم سعی کنید به انواع نسبت های مالی و نیز استاندارد حسابداری شماره ۱ مسلط باشید.

شتران در راه توسعه

شتران در راه توسعه

اقدام در راستای توسعه بازار با شروع فروش‌های صادراتی (گوگرد) از جمله اقدامات صورت گرفته برای توسعه نام شرکت پالایش نفت تهران است.

به گزارش صدای بورس، شرکت پالایش نفت تهران به منظور توسعه محصولات و خدمات و افزایش بهره وری در راستای سودآوری، دانش افزایی و مشتری مداری بر اساس اهداف و برنامه های خود گام برمی دارد. مهم‌ترین و اصلی ترین رویکرد شرکت در ارائه اطلاعات به مشتریان، شفاف سازی و ایجاد اعتماد متقابل است. این شرکت برای استفاده از دانش، تجارب و خلاقیت ذینفعان شامل مشتریان، کارکنان، شرکا و تأمین‌کنندگان برای ارتقای عملکرد فرآیندها و توسعه محصولات و خدمات نیز مکانیزم هایی را تعریف و اجرا کرده که در گفت‌وگو با حمید عامریان، رئیس اداره بازاریابی و فروش شرکت پالایش نفت تهران به بررسی آن می‌پردازیم.

 • عملکرد اداره بازاریابی و فروش در سال جاری را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

شرکت پالایش نفت تهران در سالی که به فرموده رهبر معظم انقلاب سال "تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها" نام گرفته است، همگام با سایر بخش‌های تولیدی و صنعتی عزم جدی خود را در راستای برطرف کردن بخشی از نیازهای کشور اسلامی و پشتیبانی از ذینفعان خود در حوزه تولید محصولات اصلی و ویژه جزم کرده است تا در شرایط ظالمانه تحمیلی و محدودیت‌های بین المللی سهم خود را در خدمت به ملت شریف ایران ایفا کند. اداره بازاریابی و فروش نیز در راستای تحقق این مهم، اقدام به عرضه مستمر بیش از ۱۰ نوع از محصولات ویژه تولیدی با رعایت کامل الزامات و مقررات جاری کرده است تا علاوه بر تأمین خوراک پایدار کارخانجات پایین دستی و رفع بخشی از نیاز صنایع داخلی به فرآورده‌های مذکور، در جهت ایجاد مزیت‌های رقابتی و سودآوری برای ذینفعان گامی مؤثر پیموده شود. ضمن اینکه در این راستا علاوه بر تأکید بر تولید محصولات باکیفیت فعلی، در راستای گسترش سبد محصولات و توسعه بازار نیز اقدامات مناسبی صورت پذیرفته است که سهم شرکت پالایش نفت تهران را از بازار این فرآورده‌ها ایجاد و افزایش دهد.

 • نحوه قیمت‌گذاری در شرکت پالایش نفت تهران چگونه است؟ آیا در این خصوص حمایت خاصی از شرکت‌های بالادستی صورت می‌گیرد؟

نحوه قیمت گذاری با هدف دستیابی به یک‌رویه منظم و پایدار جهت تأمین منافع تولید کننده و مصرف کننده که در نهایت منجر به ایجاد تعادل در زنجیره فرآورده‌های نفتی می‌شود همواره مورد تأکید مدیریت شرکت پالایش نفت تهران است. در این راستا و به‌منظور شفاف‌سازی روش محاسبه قیمت پایه انواع فرآورده‌های نفتی ویژه برای همه ذینفعان و جلوگیری از نوسانات و شوک های قیمتی نسبت به تحلیل منطقی فرآیندهای تولیدی، بررسی عوامل مؤثر تغییر قیمت از جمله تغییرات نرخ تسعیر ارز و فرمول‌های قیمت گذاری مصوب شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از طریق کارگروه انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش اقدام و دربرگزاری جلسه با نهادها و دستگاه‌های حاکمیتی و نظارتی، مکانیسم جدید تعریف و اجرایی شده است. مطابق با مکانیسم مذکور محاسبه و اعلام قیمت پایه فرآورده‌های ویژه نفتی توسط انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت و هر ماه دو بار و در اولین تعریف نسبت‌ های سودآوری روز کاری ابتدا و نیمه هرماه صورت می‌پذیرد.

 • پاندمی ویروس کرونا تا چه حد بر روند کاری شما تأثیرگذار بوده ‌است؟

همه می‌دانیم که پاندمی کرونا تأثیرات خاص خود را روی تمامی مشاغل و حتی سبک زندگی نفرات در سطح جهانی برجای گذاشته که پالایشگاه تهران نیز از آن مستثنی نبوده‌ است. از جمله تأثیرات آن می‌توان به کاهش و یا توقف کارکرد برخی از صنایع پایین دستی ناشی از کاهش تعاملات بین‌المللی و لذا کاهش تقاضای خرید و دریافت محصولات تولیدی پالایشگاه که البته در ابتدای پاندمی این ویروس شیب تندتری را در برداشت نام برد. این دوران اوج و افول تقاضا به معنای پایان تأثیر نیست و برای بهبود آن باید مدت زمانی طولانی صرف شود. از دیگر تأثیرات، کاهش تعاملات و لذا کاهش نقدینگی و فشار و مشکلات مالی شرکت‌های خریدار است که حتی تا ورشکستگی و تعطیلی برخی کارخانه‌های تولیدی پیش رفت که این خود باعث کاهش محدودیت فروش برخی از فرآورده‌های شرکت پالایش نفت تهران نیز گردید.

تمدید مهلت تسویه کلیه فروش‌های اعتباری، ابطال قراردادهای برداشت نشده کلیه خریداران و عدم دریافت جریمه تأخیر تسویه ماه دوم فروش‌های اعتباری فروردین و اردیبهشت سال قبل در راستای تسهیل فرآیندها و کمک و پشتیبانی از مشتریان شرکت پالایش نفت تهران در پاندمی کرونا بوده است.

 • ارزیابی شما از کنترل و اجرای برنامه بازاریابی و فروش شرکت به‌صورت پویا و مستمر و همچنین تعامل اداره متبوعتان با سایر بخش‌های شرکت چگونه است؟

برنامه‌های بازاریابی و فروش در راستای اهداف و استراتژی‌های شرکت و متناسب با فرصت‌های موجود بازار تعریف و اقدامات مرتبط صورت می‌پذیرد لذا نظارت و کنترل لازم در اجرای این فرآیندها و ارزیابی نتایج و انجام اقدامات اصلاحی برای اطمینان از دستیابی به اهداف بازاریابی و فروش اجتناب ناپذیر می‌باشد. یادآور می‌شود موفقیت اداره بازاریابی و فروش در دستیابی به نتایج مثبت اداره‌ای و سازمانی بدون شک ناشی از هم‌افزایی و پشتیبانی کلیه ادارات در برآورده سازی نیاز و انتظارات و تأمین رضایتمندی مشتریان شرکت می‌باشد.

کنترل‌ برنامه‌های بازاریابی و فروش از طریق تعریف و محاسبه شاخص‌های مختلف در حوزه‌های فعالیت این واحد صورت می‌پذیرد ضمن اینکه آمار و اطلاعات، نحوه اجرا و هرگونه تغییر در فرآیندهای جاری به‌منظور اطمینان از حذف ریسک‌های احتمالی با ادارات مرتبط اعم از مدیریت عملیات، مدیریت مالی و اقتصادی، امور پیمان‌ها و حقوقی و . از طریق کارگروه‌های مختلف همچون کمیته فنی فروش به اشتراک گذاشته می‌شود.

 • در خصوص ایجاد ارزش برای مشتریان از طریق تقویت ارتباط مؤثر و ایجاد سیستم‌های نوین مدیریت ارتباط با مشتریان ( CRM) با هدف کسب رضایت مشتریان چه اقداماتی صورت گرفته است؟

مطابق با تعاریف و یافته‌های این حوزه، ارزش یک محصول برای یک مشتری تصور او از مزایای محصول دریافت شده نسبت به هزینه‌هایی است که در هنگام خرید آن پرداخت می‌کند می‌باشد و هزینه‌های مشتری شامل مدت زمان دریافت محصول، هزینه ارزش فرآورده، کارمزدهای بورس، هزینه مالیات بر ارزش افزوده، هزینه حمل و نقل و . و البته احساس مشتری از خرید محصول می‌باشد. اداره بازاریابی و فروش هم از راههای مختلفی در جهت حفظ ارزش مشتری فعالیت می‌نماید. همچنین با شناسایی و تعریف پروژه‌های مرتبط از جمله ارتباط و اتصال آفلاین مشتریان به نرم افزار فروش و تحویل پالایشگاه و ارتباط آنلاین کلیه ذینفعان با پالایشگاه از طریق سایت برون سازمانی در راستای تسهیل فرآیندهای جاری و تسهیل ارائه پیشنهادات و شکایات اقدام گردیده است.

ارائه محصول با کیفیت و توسعه محصول، ایجاد صمیمت با مشتری از طریق درک نیاز مشتری، حفظ ارزش از طریق آمیخته بازاریابی ۴P ( محصول، قیمت، توزیع، ترویج)، برگزاری جلسات متعدد با مشتری و ارائه فرم رضایتمندی مشتریان و دریافت انتقادات و پیشنهادات از جمله مواردی است که در جهت حفظ ارزش مشتری صورت گرفته است.

 • اهم اقدامات صورت گرفته پیرامون تدوین و اجرای برنامه توسعه نام تجاری شرکت (برندینگ) شرح دهید

راهکارهایی که در جهت حفظ ارزش مشتریان در این اداره انجام می‌شود در قالب برند پالایشگاه تهران صورت می‌گیرد که این باعث ایجاد رابطه عمیق با مشتری، افزایش سطح شناخت مشتری از پالایشگاه تهران و در نهایت وفاداری به برند می‌گردد که خود تعهد، اعتماد و رضایت مشتری را در بر می‌گیرد. وفاداری مشتریان به برند پالایشگاه تهران باعث کاهش هزینه‌های بازاریابی و افزایش توانمندی شرکت در فرآیندهای مشابه با رقبا می‌شود.

از جمله اقدامات صورت گرفته در جهت توسعه نام شرکت پالایش نفت تهران می‌توان به مواردی چون تعریف برنامه‌های بهبود محاسبه ارزش برند شرکت و اخذ مجوز تحت پوشش قرار دادن جایگاه‌های عرضه (برندینگ)، پایداری تولید و ارائه محصول با کیفیت نسبت به سایر رقبا، ارائه خدمات جانبی در کنار تحویل فراورده ، توسعه و تنوع بخشی به محصولات تولیدی، تنوع روش‌های فروش اعتباری فرآورده، همراهی با خریداران و تسهیل فرایندهای مرتبط مشتریان در هنگام بروز بحران‌های بین المللی، رعایت انصاف و شفافیت در تعاملات و همچنین اقدام در راستای توسعه بازار با شروع فروش‌های صادراتی (گوگرد) اشاره داشت.

 • چه برنامه هایی برای توسعه و گسترش بازارهای هدف تدوین شده است؟

تمامی اقدامات و فعالیت‌های اداره بازاریابی و فروش در راستای حفظ ارزش مشتریان و توسعه برند شرکت پالایش نفت تهران با استفاده از استراتژی‌ها و ابزارهای مختلف صورت می‌پذیرد که در نهایت به افزایش سهم بازار منجر می‌شود. که در این خصوص می توان از استفاده از توانمندی دانشی و تجربی سازمان در بررسی فروش‌های صادراتی و فروش‌های پریمیوم، تولید و فروش هگزان، فروش گازهای CO۲، نیتروژن، پروپان و بوتان، سنجش منظم سطح رضایت مشتریان و تحلیل نتایج، راه اندازی سامانه بازاریابی و فروش در سایت اینترنتی شرکت به‌منظور ارائه اطلاعات و دریافت نظرات، پیشنهادات و شکایات و راه اندازی CRM نام برد.

تعریف نسبت‌ های سودآوری

یکی از مهم ترین سوالاتی که در هنگام ثبت شرکت برای مردم پیش می آید چگونگی مراحل این کار است. در این مقاله تلاش می کنیم تا شما را با نحوه انجام مراحل ، مزایا و معایب ، و به طور کلی تمامی مراحل ثبت شرکت آشنا کنیم.

اخبار شرکت‌ها - یکی از مهم ترین سوالاتی که در هنگام ثبت شرکت برای مردم پیش می آید چگونگی مراحل این کار است. در این مقاله تلاش می کنیم تا شما را با نحوه انجام مراحل ، مزایا و معایب ، و به طور کلی تمامی مراحل ثبت شرکت آشنا کنیم.

ثبت شرکت

پیش از هر چیز به تعریف شرکت و این که چرا باید شرکت خود را ثبت کنید می پردازیم. واژه شرکت از خانواده شریک و شراکت است و به معنی جمع شدن دو یا چند نفر به منظور انجام فعالیتی اقتصادی است. بر اساس قوانین وضع شده این فعالیت اقتصادی به یک شخصیت قانونی نیاز دارد. این بدان معنا است که هر شرکتی می خواهد به طور قانونی به فعالیت خود ادامه دهد باید شرکت خود را به طور قانونی ثبت نماید.

مزایا و معایب ثبت شرکت

یکی از مهم ترین مزایای ثبت شرکت این است که مشخصات ، سمت ها ، و میزان سهام هر یک از اعضای شرکت به طور قانونی مشخص می تعریف نسبت‌ های سودآوری تعریف نسبت‌ های سودآوری شود. مزیت دیگر ثبت شرکت به رسمیت شناخته شدن شرکت توسط شرکت ها و نهادهای دیگر است. هنگامی که شرکتی ثبت قانونی می شود ، می تواند از وام های بانکی ، برقراری ارتباط و انجام معملات با شرکت های داخلی و خارجی بهره مند گردد.

تنها نکته ای که گاهی برای معایب ثبت شرکت ذکر می شود ، موضوع مالیات شرکت است که در واقع عیب شمرده نمی شود بلکه در چهارچوب قانون بهتر می توان آن را مدیریت کرد.

مدارک لازم تاسیس شرکت

مدارک مورد نیاز ثبت ، برای شرکت های مختلف اندکی متفاوت است. اما یک سری مدارک هستند که به طور کلی برای ثبت هر شرکتی مورد نیاز است :

 • تقاضا نامه
 • شرکت نامه
 • کارت ملی و شناسنامه کلیه شرکای شرکت
 • ثبت نام کد ثنا برای همه اعضای هیئت مدیره
 • اساس نامه تکمیل شده
 • تعیین حق امضای شرکت
 • دو نسخه صورت جلسه تعریف نسبت‌ های سودآوری مجمع عمومی و موسسین شرکت و صورت جلسه هیئت مدیره
 • وکالت نامه وکیل (در صورت انجام کارهای شرکت توسط وکیل)
 • ارائه مجوز (در صورت نیاز)
 • تاییدیه آدرس و کدپستی محل شرکت
 • مشخص کردن سمت و سهام هریک از اعضای شرکت
 • ارائه 5 اسم 3 سیلابی برای شرکت
 • فیش بانکی معادل 35 درصد سرمایه اولیه شرکت (در صورتی که شرکت سهامی خاص باشد)

ثبت انواع شرکت ها در ایران

به طور کلی شرکت ها در ایران به دو گروه تقسیم بندی می شوند :
شرکت های تجاری و شرکت های مدنی. شرکت های تجاری 7 نوع هستند شامل : شرکت سهامی خاص و عام ، شرکت با مسئولیت محدود ، شرکت تضامنی ، شرکت تعاونی ، شرکت نسبی ، شرکت مختلط سهامی ، و شرکت مختلط غیر سهامی.


شرکت های مدنی شرکت هایی هستند که از اجتماع مالکین حقیقی و حقوقی به منظور در هم آمیختن سهم الشرکه نقدی و غیر نقدی افراد به وجود می آید. حال انواع شرکت های تجاری را به تفضیل معرفی می کنیم :

شرکت سهامی خاص و عام :

شرکت سهامی خاص شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم می شود و هر یک از شرکا ، که در این نوع شرکت باید حداقل 3 سهام دار و دو بازرس باشند ، به اندازه سهامی که در شرکت دارند در قبال شرکت مسئول هستند.
برای ثبت قانونی این شرکت ، حداقل سرمایه آن باید 100 هزار تومان باشد (که 35 درصد آن به حساب بانک واریز می شود) و سمت های مدیر عامل ، رئیس هیئت مدیره ، و نایب رئیس در شرکت سهامی خاص باید وجود داشته باشد.
برای اطلاعات بیشتر به صفحه ثبت شرکت سهامی خاص مراجعه نمایید.

در شرکت سهامی عام هم سرمایه شرکت به سهام تقسیم می شود اما بیست درصد سرمایه اولیه (که باید حداقل 500 هزار تومان باشد ) به حساب بانک واریز می شود و بقیه آن را می توان از طریق فروش سهام به مردم تامین کرد که در بازار بورس انجام می گیرد.

شرکت با مسئولیت محدود :

برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود داشتن حداقل دو شریک لازم است. سرمایه در این نوع شرکت تجاری به سهم تقسیم نمی شود ، میزان سرمایه و سهم شرکا در شرکت نامه مشخص می شود و هر یک از شرکا به اندازه سرمایه خود در قبال شرکت مسئول هستند. حداقل سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود 100 هزار تومان است که در اختیار مدیر عامل قرار می گیرد. چنانچه تعاد شرکا بیش از 12 نفر باشد ، مجمع عمومی از طرف هیئت نظارت تشکیل می شود.

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

شرکت تضامنی :

در شرکت تضامنی تعداد شرکا باید حداقل دو نفر با مسئولیت تضامنی باشد. چنانچه شرکت برای پرداخت بدهی ها و قروض خود دچار مشکل شود ، هر یک از شرکا به تنهایی مسئول پرداخت تعهدات و قروض خواهد بود.

شرکت تعاونی :

این نوع شرکت تجاری در نام خود باید از واژه تعاونی استفاده کند و تعداد شرکا حداقل 7 نفر شامل 5 عضو و دو بازرس باشند. در شرکت های تعاونی پیش از تاسیس باید از اداره تعاون مجوز اخذ شود.

شرکت نسبی :

برای تشکیل شرکت نسبی حداقل دو شریک لازم است که هر کدام به میزان سرمایه ای که در شرکت دارند می توانند در تصمیم گیریهای شرکت نقش داشته یا نسبت به بدهی ها مسئول باشند. در این شرکت ها شرکا مانند ضامن هستند و به همراه مدیر ارکان اصلی شرکت را تشکیل می دهند.

شرکت مختلط غیر سهامی :

شرکت مختلط سهامی میان یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند شریک با مسئولیت محدود تشکیل می شود. این نوع شرکت تجاری بدون انتشار سهام تشکیل می گردد.

شرکت مختلط سهامی :

شرکتی است که بین عده ای شرکای سهامی و یک یا چند شریک ضامن تشکیل می شود.

شرکت دانش بنیان :

نوع دیگری از شرکت های تجاری که اخیرا محبوبیت پیدا کرده شرکت دانش بنیان است. هدف این شرکت ها جذب و تبدیل ایده ها به محصول و حمایت از پروژه های پژوهشی و تحقیقاتی به منظور سودآوری و تولید فناوری برتر است. این شرکت ها می توانند در ابتدا هر گونه شرکتی باشند و سپس به تدریج به دانش بنیان مبدل شوند. در این نوع شرکت ها حداقل دو نفر از اعضای هیئت مدیره باید دارای مدرک کارشناسی ارشد ، یا اختراعی ثبت شده بوده و یا عضو هیئت علمی دانشگاه باشند.
برای اطلاعات بیشتر به صفحه ثبت شرکت دانش بنیان مراجعه نمایید.

ثبت ونک

مراحل ثبت شرکت

ثبت شرکت شامل مراحلی است که در زیر به آنها می پردازیم :

 • ابتدا باید مدارکی که پیشتر گفته شد از قبیل مدارک هویتی سهام داران ، شرکا ، و کلیه افراد صاحب سمت را آماده کرده و آن را به موسسه ثبتی تحویل دهید تا شروع به تاسیس شخصیت حقوقی متقاضی کنند.
 • مرحله بعد تنظیم اوراق ثبتی ثبت شرکت است که با توجه به نوع شخصیت حقوقی مورد درخواست متقاضی توسط کارشناسان تنظیم می گردد.
 • پس از تنظیم اوراق ثبتی ، این اوراق از طریق پست به اداره ثبت شرکت ها ارسال می شود.
 • در صورتی که اداره ثبت اوراق ارسالی را تایید کند ، متقاضی باید به اداره مراجعه کرده و اوراق و آگهی ثبتی را تحویل بگیرد.

چنانچه در زمینه ثبت شرکت و مراحل آن به اطلاعات بیشتر نیاز دارید می توانید با موسسه ثبت ونک تماس بگیرید. کارشناسان و مشاورین مجرب ما شما را انجام کلیه امور ثبتی از قبیل ثبت شرکت ، و ثبت برند راهنمایی خواهند کرد.
در صورت عدم امکان مراجعه حضوری می توانید با شماره تلفن زیر تماس گرفته و از مشاوره رایگان بهره مند گردید.
تلفن تماس : 02187790

WWW.VANAK.ORG
WWW.VANAK.IR

برچسب ها : ثبت شرکت,ثبت ونک,ثبت شرکت سهامی خاص,دانش بنیاناشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.