ماشین حساب باینری


اينم هست :
مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید عضویت

ماشین حساب باینری

باينری و دسيمال ( و نيز اکتال و هگزا دسيمال) شکلهای مختلف برای نمايش يک چيز واحد هستند. وقتی ما از عددی مثل ۲۲۵ صحبت می‌کنيم، منظورمان يک مقدار عددی است که در مبنای ده ( يعنی در مبنای دسيمال ) به صورت ۲۲۵ نمايش داده می‌شود. اما اگر همين عدد را بخواهيم در مبنای دو ( يعنی به صورت باينری ) نمايش دهيم، حاصل کار ۱۱۱۰۰۰۰۱ خواهد بود و اگر در مبنای ۸ ( يعنی به صورت اکتال ) نمايش دهيم، حاصل ۳۴۱ می‌شود و اگر در مبنای ۱۶ ( يعنی هگزادسيمال ) نمايش دهيم، جواب E1 خواهد شد. دقت کنيد که ۲۲۵ و ۱۱۱۰۰۰۰۱ و ۳۴۱ و E1 همگی بيانگر يک مقدار يکسان هستند که در شکل‌ها ( مبناها )ی مختلف بيان شده‌اند، گرچه بيان اعداد در مبنای ده، در زندگی روزمره کاربرد کامل و غالب دارد.


- چگونه اعداد در مبنای ده ( دسيمال ) را به اعداد در مبنای دو ( باينری ) تبديل کنيم؟

اولين سوالی که پيش می‌آيد اين است که اصلا چه لزومی به اين کار هست؟ وقتی در زندگی روزمره مبنای ۱۰ را به کار می‌بريم، استفاده از مبنای ۲ چه کاربردی خواهد داشت؟ جواب اين است که در مباحث کامپيوتری، مبنای ۲ مبنای غالب است ( به دليل مسائل تکنيکی ) بنابراين لزوم تبديل اعداد در مبنای ۱۰ به اعداد در مبنای ۲ احساس می‌شود.
حال به روش کار می‌پردازيم:
فرض کنيد که می‌خواهيم عدد ۲۵۳ که در مبنای ده ( دسيمال = دهدهی ) می‌باشد را در مبنای دو ( باينری = دودويی ) نمايش دهيم. برای اين کار بايد عدد مورد نظر را ( يعنی ۲۵۳ ) بر عدد ۲ تقسيم کنيم و باقيمانده‌ها را يادداشت کرده و کار را روی خارج قسمت ادامه دهيم ( يعنی خارج قسمت را بر دو تقسيم کنيم ) و باز باقيمانده را يادداشت کنيم و . تا جايی که خارج قسمت عدد صفر بشود.
به شکل زير توجه کنيد:

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

همانطور که ملاحظه می‌کنيد، باقيمانده‌ها را از يادداشت می‌کنيم به اين صورت که اولين باقيمانده‌ را در سمت راست و آخرين باقيمانده‌ را در سمت چپ می‌نويسيم و به اين صورت عدد ۲۵۳ که دسيمال است معادلش در باينری به شکل ۱۱۱۱۱۱۰۱ خواهد بود.
فرض کنيد که انتظار داريم حاصل تبديل عددی در مبنای ده به شکل باينری، عددی ۸ رقمی شود، در حاليکه با تقسيم‌های متوالی آن عدد دسيمال بر عدد دو، مثلا فقط ۶ عدد بدست آمده است، در اين حالت آن ۶ رقم رو به طرز صحيح نوشته و در سمت چپ، به تعداد دلخواه عدد ۰ ( يعنی صفر ) قرار می‌دهيم. مثلا اگر جواب ۱۱۱۰۰۱ شده باشد، می‌توانيم آنرا به شکل ۰۱۱۱۰۰۱ يا ۰۰۱۱۱۰۰۱ يا ۰۰۰۱۱۱۰۰۱ يا حتی ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۱۱۰۰۱ نمايش دهيم!

سوال: برای تمرين دو عدد ۱۳۴ و ۸۰ را به شکل باينری در آوريد.
جواب: 10000110 و 01010000

- تبديل باينری به دسيمال

يعنی در واقع دقيقا عکس عمل بالايی.
اگر دقت کنيد در شکل بالا قسمتي که به شماره ۱ علامت خورده است، همين را نشان مي‌دهد. فرض کنيد که مي‌خواهيم ۱۱۱۱۱۱۰۱ در مبناي دو را تبديل کنيم و ببينيم که در مبناي ده به چه شکلي ظاهر مي‌شود. براي اين کار مي‌آييم و از اولين رقم سمت راست شروع مي‌کنيم. اولين رقم را در عدد ۱ ضرب مي‌کنيم، که مي‌شود ۱*۱=۲
حالا مي‌رسيم به رقم دوم از راست که ۰ است. رقم دوم را در ۲ ضرب مي‌کنيم. بعد رقم سوم را در ۴ ضرب مي‌کنيم. رقم چهارم را در ۸ ضرب مي‌کنيم و. يعني به ترتيب رقم‌ها را در ۱ و ۲ و ۴ و ۸ و ۱۶ و . ضرب مي‌کنيم و نتايج حاصله رو با هم جمع مي‌کنيم. يعني مي‌شود:
( 11111101 )2= ( . )10
( 11111101 )2= 1*1 + 0*2 + 1*4 + 1*8 + 1*16 + 1*32 + 1*64 + 1*128 = ( 253 )10
يعني نمايش عدد به صورت دسيمال مي‌شود: ۲۵۳


- تبديل اعداد در مبناهاي ديگر

اصول کار همينه! ديديد که وقتي مي‌خواستيم عددي را از مبناي ده به مبناي ديگر ( مثلا مبناي دو ) تبديل کنيم، از تقسيم استفاده کرديم. و وقتي مي‌خواستيم عددي را از مبناي غير از ده به مبناي ۱۰ تبديل کنيم، از ضرب استفاده شد. اين روش را در حالتي استفاده مي‌کنيم که يکي از مبناهاي مورد نظر ۱۰ باشد.

الف- مثلا بياييد، عدد ۲۲۵ را به مبناي ۸ ( يعني اکتال ) بريم. چون مي‌خواهيم از دسيمال به غير دسيمال ( اکتال ) تبديل کنيم، روش کار تقسيم است. ولي اينبار به جاي تقسيم کردن به ۲ بايد بر ۸ تقسيم کنيم چون مي‌خواهيم به مبناي ۸ ببريم. دقت کنيد که در توضيحات پايين منظورمان از اعدادي که با کاما جدا کرده‌ايم، اولي خارج قسمت و دومي باقيمانده تقسيم است:
225 / 8 --> 28,1
28 / 8 --> 3,4
3 / 8 --> 0,3
خوب پس جواب شد ۳۴۱ ، يعني ۲۲۵ که دسيمال بود به صورت اکتال مي‌شود ۳۴۱

ب- حالا بياييد که همين ۳۴۱ را که اکتال است به حالت قبلي يعني دسيمال تبديل کنيم. چون از مبناي غير از ده به مبناي ده مي‌خواهيم تبديل کنيم، بايد ضرب کنيم. ولي به جاي ضرب کردن در ۱ و ۲ و ۴ و ۸ و . بايد در ۱ و ۸ و ۶۴ و . ضرب کنيم چون مي‌خواهيم از مبناي ۸ تبديل را انجام دهيم، نه مبناي ۲ ، مي‌نويسيم:
( 341 )8= ( . )10
( 341 )8= 1*1 + 4*8 + 3*64 = ( 225 )10

ج- مي‌خواهيم عدد ۲۲۵ را از مبناي ۱۰ منتقل کنيم به مبناي ۱۶ ( يعني هگزادسيمال ). چون مي‌خواهيم از مبناي ده به مبنايي غير از ده تبديل کنيم، بايد از تقسيم استفاده کنيم:
225 / 16 --> 14,1
14 / 16 --> 0,14
خوب اولين رقم از سمت راست بايد باشد: ۱ و عدد دوم بايد باشد ۱۴
دقت کنيد که اينبار عددي دو رقمي را به عنوان باقيمانده بدست آورديم و نوشتن اين‌دو کنار هم به صورت ۱۴۱ اشتباه خواهد بود. براي اين منظور در مبناي ۱۶ ( هگزادسيمال ) براي باقيمانده‌هاي ۱۰ تا ۱۵ از حروف استفاده مي‌شود. يعني A = ۱۰ و B = ۱۱ و C = ۱۲ و D = ۱۳ و E = 14 و F = ۱۵
پس نتيجه تبديل عدد ۲۲۵ از مبناي ۱۰ به مبناي ۱۶ مي‌شود: E1

- تبديل از مبناي غير دسيمال به يک مبناي ديگر غير دسيمال

در تمام موارد بالا ديديد که مبناي ده ( دسيمال ) يک پاي ثابت بود. فرض کنيد مي‌خواهيم از عددي را از مبناي ۸ به مبناي ۱۶ تبديل کنيم. براي اينکار از روش مستقيم هم مي‌توان استفاده کرد ولي روش راحت‌تر اين است که اول عدد را از مبناي ۸ به مبناي ۱۰ تبديل کنيم و بعد بياييم عدد حاصله را که الان در مبناي ۱۰ هست به مبناي ۱۶ تبديل کنيم. يعني از مبناي ۱۰ به عنوان مبناي واسط استفاده کنيم. خودتون يک مثال حل کنيد!

تمام مطالب اين درس رو مي‌تونيد به ماشين‌حساب کامپيوترتون انجام دهيد.
مثلا در ويندوز ماشين حساب رو باز کرده و بعد از منوي VIEW بايد گزينه Scientific يعني ماشين‌حساب علمي رو انتخاب مي‌کنيد و بعد مي‌تونيد گزينه‌هاي Bin و Oct و Dec و Hex را ببينيد که همان باينري و اکتال و دسيمال و هگزادسيمال است. حالا با خيال راحت تبديلات رو انجام دهيد.

مبدل باینری هگزا اعشاری

Android Application مبدل باینری هگزا اعشاری توسعه یافته توسط TrasCo Studios در زیر دسته ابزارها7 ذکر شده است. نسخه فعلی 8.4 است که در 15/06/2022 منتشر شده است ، طبق گفته Google Play مبدل باینری هگزا اعشاری به دست آمده بیش از 227 هزار نصب است. مبدل باینری هگزا اعشاری در حال حاضر دارای 2 هزار رتبه بندی با میانگین امتیاز 4.5

ماشین حساب دودویی ، مبدل هگزادسیمال ، هشت و اعشاری و مترجم - ماشین حساب مبدل پایه. سیستم اعشاری ، باینری ، هگزادسیمال و هشتم.

تبدیل بین پایه های اعداد یا سیستم های اعداد به روشی ساده ، محاسبات ریاضی را با مبدل و مترجم ماشین حساب دودویی ما انجام دهید. می توانید تبدیل ها و عملیات ها را با اعداد کل و کسری در سیستم اعشاری ، سیستم باینری ، سیستم هگزادسیمال و سیستم اکتال انجام دهید. استفاده از مبدل و مترجم باینری بسیار آسان است !!

تبدیل دقیق نقطه شناور ، عملیات ریاضی هم برای اعداد صحیح و هم برای اعداد کسری.

ماشین حساب اساسی برای هر توسعه دهنده:
سیستم دهدهی: ماشین حساب و مبدل پایه 10. اعداد صحیح و کسری.
سیستم باینری: مبدل پایه 2 و مترجم باینری. اعداد صحیح و کسری.
سیستم هگزادسیمال: مبدل پایه 16 و ماشین حساب هگزادسیمال. عدد صحیح و اعداد شناور.
سیستم اکتال: ماشین حساب پایه ماشین حساب باینری 8 و مبدل octal. اعداد کامل و اعداد کسری.

دقت بالا در تبدیل و محاسبات ریاضی ، جمع ، تفریق ، تقسیم و ضرب.

عملیات ریاضی انجام شده در همان صفحه را ردیابی کنید.

* تبدیل از سیستم مبدل اعشاری به باینری. 10 محاسبه پایه و تبدیل پایه 2.
* تبدیل از سیستم اعشاری به هگزادسیمال. عملیات ریاضی در پایه 10 و نتایج دقیق در پایه هگزادسیمال.
* از سیستم اعشاری به هشت عددی محاسبه می کند. مبنای 10 تا مبنای 8 تبدیل قرار دهید.

* سیستم باینری: عملیات ریاضی در پایه 2 و تبدیل دقیق به سیستم اعشاری ، پایه 10.
* تبدیل از سیستم باینری به سیستم هگزادسیمال. محاسبات پایه 2 و تبدیل پایه 16. اعداد صحیح و شناور.
* ماشین حساب باینری به هشت. با حداکثر دقت از پایه 2 به پایه 8 تبدیل کنید.

* سیستم هگزادسیمال به اعشاری: با اعداد پایه 16 کار می کند و به مبنای 10 تبدیل می شود ، هم با اعداد کامل و هم با اعداد کسری.
* سیستم هگزادسیمال به باینری: تبدیل اعداد از مبنای 16 به پایه 2. انجام عملیات ریاضی ، جمع ، تفریق ، ضرب و تقسیم.
* تبدیل سیستم هگزادسیمال به هشتم: تبدیل عددی از پایه 16 به پایه 8.

* ماشین حساب هشت به دهدهی: عملیات ریاضی در پایه 8 و تبدیل به پایه 10 ، جمع ، تفریق ، ضرب و تقسیم.
* ماشین حساب از هشت به سیستم باینری: تبدیل در پایه 8 به پایه 2 ، محاسبات ریاضی با اعداد کامل و اعداد کسری.
* سیستم Octal تا Hexadecimal: ماشین حساب بین پایه عددی 8 تا پایه 16.

این مبدل و مترجم باینری ماشین حساب می تواند عملیات ریاضی زیر را بین سیستم های مختلف اعداد انجام دهد:

- اضافه: اعداد دودویی و اعشاری یا هگزادسیمال و هشتم را اضافه کنید. تبدیل این تعداد سیستم به سیستم دیگر آسان است . از ماشین حساب مبدل اعشاری به باینری استفاده کنید.
- کسر: هنگام تبدیل آنها به سیستم های مختلف اعداد ، دودویی یا اعشاری را کم کنید.
- ضرب: اعداد باینری را ضرب کنید یا بین دودویی و اعشاری تبدیل کنید.
- Division: تقسیم بین سیستم اعشاری و باینری. این ماشین حساب مبدل هگزادسیمال به مبدل اعشاری این اجازه را می دهد.

با استفاده از مترجم کد باینری ما ، تبدیل بین مبنای عددی یا سیستم عددی مختلف را به روشی ساده و رایگان انجام دهید. پس از تبدیل ، می توانید عملیات پایه ریاضی را اعمال کنید: جمع ، تفریق ، ضرب و تقسیم.

با استفاده از ماشین حساب مبدل هگزادسیمال به اعشاری می توانیم در زمان تبدیل های سخت صرفه جویی کنیم.

سطح بالایی از دقت ، عملیات و تبدیل با عدد صحیح و اعداد شناور.

از TrasCo ما می خواهیم از شما برای استفاده از مبدل باینری و مترجم تشکر کنیم.

ایده های خود را به ما بگویید و ما آنها را در مبدل و مترجم باینری ماشین حساب پیاده خواهیم کرد.

ما در حال حاضر نسخه 8.4 را ارائه می دهیم. این آخرین و بهینه ترین نسخه ماست. برای بسیاری از دستگاه های مختلف مناسب است. بارگیری رایگان به طور مستقیم Apk از فروشگاه Google Play یا نسخه های دیگر میزبان بود. علاوه بر این ، شما می توانید بدون ثبت نام بارگیری کنید و بدون ماشین حساب باینری ورود به سیستم لازم نیست.

ما بیش از 2000+ دستگاه های موجود برای Samsung, Xiaomi, Huawei, Oppo, Vivo, Motorola, LG, Google, OnePlus, Sony, Tablet . با گزینه های زیادی داریم ، انتخاب بازی ها یا نرم افزاری متناسب با دستگاه شما برای شما آسان است.

در صورت وجود محدودیت های کشور یا محدودیت از طرف دستگاه شما در فروشگاه App Google ، می تواند مفید باشد.

Kalkules 1.11.1.28 + Portable ماشین حساب قدرتمند و پیشرفته

Kalkules

از جمله نرم افزارهای محاسباتی رایگان و فراگیر بوده که عملیات محاسباتی و توابع فراوانی را در بر می گیرد . این نرم افزار که از سافت 98 دانلود می کنید قابل استفاده برای دانش آموزان و دانشجویان می باشد . این ماشین حساب ابزار های مناسبی را پیش روی شما قرار ماشین حساب باینری می دهد تا محاسبات را راحت تر و سریع تر انجام دهید.

قابلیت های نرم افزار Kalkules

 • آسان کردن روش های پیچیده محاسباتی با استفاده از پرانتز ها ، اعداد متغیّر و ثابت
 • توانایی محاسبه اعداد حقیقی ، مرکب و اول
 • توانایی محاسبه چهار مدل از اعداد : binary (دودوئی) ، octal (هشت هشتی) ، decimal (ده دهی) ، hexadecimal (شانزده شانزدهی)
 • دارای طیف وسیعی از زوایای محاسباتی و توابع هذلولی
 • توانایی محاسبه توابع چند جمله ای و گراف تابع
 • تبدیل اعداد واحد و محاسبات آماری و ترکیبی
 • ارزیابی و نمایش تاریخچه محاسبات

در صورت مشکل در نصب نرم‌افزار و یا هر مشکلی در زمینه کامپیوتر و موبایل با شماره پشتیبانی 9099071461 از سراسر کشور با تلفن ثابت تماس بگیرید.برای تماس با تلفن همراه و استفاده از تخفیف 40درصدی به سایت سیسبان مراجعه نمایید

* ' data-button_send="ارسال" data-button_cancel="انصراف" data-error_email="ایمیل وارد شده صحیح نیست" data-error_text="برای ارسال، باید فیلد اجباری را پر کنید" data-user_hash="773ffce8cb379b66167209d59e866004a51f6886">گزارش خرابی فایل ماشین حساب باینری و لینک دانلود * ' data-button_send="ارسال" data-button_cancel="انصراف" data-error_email="ایمیل وارد شده صحیح نیست" data-error_text="برای ارسال، باید فیلد اجباری را پر کنید" data-user_hash="773ffce8cb379b66167209d59e866004a51f6886">آمـوزش تعمیر فایل دانلود شـده راهنمای استفاده از فایل‌های سایت نحوه اجرای کرک , Patch , keygen قرار دادن نرم افزار در فایروال ویندوز

برای مشاهده لیست دانلود باید جاوا اسکریپت مرورگر خود را فعال کنید و یا افزونه حذف تبلیغات را غیرفعال کنید و بعد روی این قسمت کلیک کنید.

آموزش و سوال در مورد فایل های سایت
 • توسط نرم افزار Winrar فایل را از حالت فشرده خارج کنید و بعد برای نصب اقدام کنید
 • نرم افزارهایی هستند که فقط به روی سیستم عامل 32 بیتی یا 64 بیتی قابل اجرا هستند. ابتدا از نوع سیستم عامل خود مطلع شوید و سپس دانلود کنید.
 • نرم افزارهایی هستند که نیاز به نصب ندارند و از قبل رجیستر شده اند و حتی با انتقال آنها به روی حافظه USB ، امکان استفاده از آن در سایر سیستم ها وجود دارد.
 • برخی نرم افزار ها که حجم آنها زیاد میباشد جهت سهولت در دانلود به صورت Part های چند گیگی در سایت قرار داده شده است و باید همه Part ها را دانلود کنید و بعد از دانلود به روی Part 1 کلیک راست کنید و Extract Here را بزنید تا نرم افزار به صورت خودکار تمام پارت ها را به یکدیگر متصل کند.
 • در سایت سعی شده نرم افزارهایی که نحوه فعال سازی پیچیده ای دارند به همراه آموزش فعال سازی قرار داده شوند. در مورد نوع نحوه فعال سازی به گزینه نحوه استفاده از کرک ، Patch , keygen مراجعه کنید.
 • به آموزش تعمیر فایل فشرده مراجعه کنید و در صورت رفع نشدن مشکل از طریق تلگرام در ارتباط باشد
 • باید نرم افزار Microsoft Visual C نسخه ای که شامل تمام ورژن ها میشود را دانلود و نصب کنید
آموزش تعمیر فایل دانلود شده از سایت

نکته : تمام فایل‌های قرار داده شده به روی سایت سالم هستند و این مشکل یا از طرف ISP شما ( بعلت کش کردن فایل ها ) یا آنتی ویروس و بیشتر مواقع زمانی بوجود میاد که شما از دانلود منیجر کرک ماشین حساب باینری شده استفاده کردید ، آخرین نسخه IDM را از سایت دانلود کنید.

اگر فایلی را از soft98.ir دانلود کردید و با مشکل اکسترکت مواجه شدید ( ارور CRC یا پسورد ماشین حساب باینری یا damaged و یا The file is corrupt ) :

مهم : در فایل‌هایی که بصورت چند پارت قرار داده شده ، دقت کنید ورژن نرم افزار در فایل‌ها یکی باشد و شماره پارت‌ها به ترتیب باشد. انتهای فایل 1_ یا (1) نباشد

اگر مشکل حل نشد ، نرم‌افزار Winrar را اجرا نموده ، به محلی که فایل‌های فشرده را دانلود کرده اید مراجعه کنید ، و تمامی پارت‌ها را انتخاب کرده و گزینه Repair که در قسمت بالایی نرم‌افزار موجود هست را بزنید. سپس محلی مناسب برای ذخیره سازی آن‌ها انتخاب کنید. پس از اتمام کار ، ماشین حساب باینری به محلی که برای ذخیره سازی انتخاب کردید مراجعه نموده و فایل‌های جدید را Extract کنید..

- اگر در هنگام ریکاوری پیام sector recovered نمایش داده شد ، یعنی فایل به درستی ماشین حساب باینری تعمیر شده است.
- اگر پیام recover failed نمایش داده شد ؛ یعنی امکان ریکاور کردن وجود ندارد! پس باید فایل را دوباره دانلود کنید.

آموزش تبدیل مبنا باینری اعداد با ماشین حساب مهندسی

تمامی کلیپ ها به صورت امبد در سایت نمایش داده میشوند ، یعنی هر پخش کلیپ به آمار پخش کلیپ در آپارت شما اضافه میکند و برابر با پخش شدن کلیپ در سایت آپارت است(به طور رایگان تعداد پخش کلیپ شما بیشتر میشود).

تابلو نئون با طرح زیبای play station همراه با فلاشر ۸ حالته

تابلو نئون با طرح زیبای play station همراه با فلاشر ۸ حالته

tn 2b last session

tn 2b last session

از حقوق عمومی تا حقوق بین الملل، رویکرد میان رشته ای به مفاهیم مرزی

از حقوق عمومی تا حقوق بین الملل، رویکرد میان رشته ای به مفاهیم مرزی

قسمت 3 - معرفی سیستم معاملاتی TBT

قسمت 3 - معرفی سیستم معاملاتی TBT

تمرین طرح دو بعدی با نرم افزار راینو

تمرین طرح دو بعدی با نرم افزار راینو

اموزش ساخت اسلایم پفکی زرد (درخواستی)

اموزش ساخت اسلایم پفکی زرد (درخواستی)

تحلیل سهام 20 شهریور

تحلیل سهام 20 شهریور

۳ تکنیک برای قبولی در آزمون تیزهوشان

۳ تکنیک برای قبولی در آزمون تیزهوشان

آتی و آپشن 20 شهریور

آتی و آپشن 20 شهریور

بیماری قارچی یا خشکی؟؟

بیماری قارچی یا خشکی؟؟

افزایش سرعت و بهینه سازی ویندوز 10 و گرافیک انویدیا برای گیم

افزایش سرعت و بهینه سازی ویندوز 10 و گرافیک انویدیا برای گیم

بهینه سازی ویندوز و انویدیا امیدوارم که از ویدیو لذت برده باشید ️ لایک و کامنت یادتون نره مارو به دوستانتون معرفی کنید️

موضوع: نرم افزار تبديل کردن دسيمال و هگز و باينري به هم

1 در دنیا 100 در آخرت Hidden Content (درس و مشق فعالیتمو تو انجمن کم کرده)
من آنچه شرط بلاغست با تو میآ*گویم. تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. سعدی
!Electronic On! Programming On
[size=14pt]Hidden Content [/size]
Hidden Content

پاسخ : نرم افزار تبديل کردن دسيمال و هگز و باينري به هم

پاسخ : نرم افزار تبديل کردن دسيمال و هگز و باينري به هم

اينم هست :

مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویت

تولید کننده تجهیزات برنامه پذیر اتوماسیون صنعتی

پاسخ : نرم افزار تبديل کردن دسيمال و هگز و باينري به هم

نوشته اصلی توسط SAJAD-G

پاسخ : نرم افزار تبديل کردن دسيمال و هگز و باينري به هم

نوشته اصلی توسط punisher.x64

اينم هست :

مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویت

ببخشيد
اين برنامه همه چيو با علامت سوال (؟) نشون ميده oo: oo:
اضافه شده در تاریخ :

نوشته اصلی توسط حميد رضا رياحي

1 در دنیا 100 در آخرت Hidden Content (درس و مشق فعالیتمو تو انجمن کم کرده)
من آنچه شرط بلاغست با تو میآ*گویم. تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. سعدی
!Electronic On! Programming On
[size=14pt]Hidden Content [/size]
Hidden Content

پاسخ : نرم افزار تبديل کردن دسيمال و هگز و باينري به هم

نوشته اصلی توسط mahan.rafiee

ببخشيد
اين برنامه همه چيو با علامت سوال (؟) نشون ميده oo: oo:

احتمال زياد مشکل از زبان سيستم شماست. من همين الان (و چند ساله) دارم ازش استفاده ميکنم و خيلي خوب داره کار ميکنه.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.