دارایی جاری چیست؟


در جدول معادله حسابداری افزایش دارایی‌ها بدهکار و کاهش آن بستانکار می‌شود، و کاهش بدهی‌ها و سرمایه بدهکار و افزایش آن‌ها بستانکار می‌شود.

حسابداری ; هیوا بلکامه ;

اقلام پولی :اقلامی (دارایی ها و بدهی ها ) هستند که مبلغ آن در اثر گذشت زمان تغییر ننموده ولی بر اثر تورم یا رکود قدرت خرید خود را از دست داده یا قدرت خرید اضافی بدست می آورند.ویژگی اصلی اقلام پولی حق دریافت یا تعهد پرداخت مبلغ ثابت یا قابل تعیینی از وجه نقد می باشد.

به عبارت دیگر: دریافت یا پرداخت آنها بر حسب واحد پول تثبیت شده، و ارزش آنها به تغییرات سطح عمومی قیمتها وابستگی ندارد.

اقلام پولی بر اساس واحد جاری پول رایج در تاریخ ترازنامه نشان داده می شود.

انواع اقلام پولی شامل:

موجودی نقد، سرمایه گذاری های کوتاه مدت، حسابهای دریافتنی تجاری، اسناد دریافتنی تجاری، سایر حسابها و اسناد دریافتنی

حسابهای پرداختنی تجاری،اسنادپرداختنی، وام پرداختنی، هزینه های معوق پرداختنی، سود سهام پرداختنی، تعهدات ارزی، سپرده بدهی های مؤسسات مالی ، پیش دریافت ها ، اوراق قرضه پرداختنی، مالیات بردرآمد پرداختنی، سپرده قابل پرداخت، سود سهام پیشنهادی .

اقلام غیر پولی : اقلامی هستند با گذشت زمان قدرت خرید خود را حفظ کرده، قیمت آنها بر حسب تغییرات واحد پولی به نسبت سطح عمومی قیمت ها یا قیمت های خاص تغییر می یابد. ویژگی اصلی اقلام غیرپولی نبود حق دریافت یا تعهد پرداخت مبلغ ثابت یا قابل تعیینی از وجه نقد می باشد.

اقلام غیر پولی شامل موارد زیر می باشد :

- موجودی های مواد وکالا (موجودی مواد اولیه ، کار در جریان ساخت ، کالای ساخته شده ، قطعات و لوازم یدکی و مواد مصرفی).

حساب جاری شرکا چیست؟

حساب جاری شرکا یکی از ارکان مهم حسابداری مالی و به تبع آن حسابداری مالیاتی است، حسابی که چند سالی است بسیار حاشیه‌دار و حساس شده است و به لحاظ ممیزین محترم مالیاتی و با دید ویژه‌تری همیشه به آن نگاه می‌کنند. بنابراین لازم است افرادی که وارد سیستم حسابداری یک شرکت و بنگاه اقتصادی می‌شوند بر این موضوع تسلط داشته باشند.
علاقه‌مندان به رشته‌ی حسابداری مالیاتی می‌توانند برای تسلط بر مباحث مهم، دوره‌های آموزش خصوصی حسابداری مالیاتی در اصفهان را سپری کنند

قبل از اینکه بخواهیم در مورد این حساب جاری شرکا صحبت کنیم، لازم است، انواع شرکت‌ها را طبق دسته‌بندی ماده ۲۰ قانون تجارت مرور کنیم و ببینیم برای تشکیل هر کدام از انواع شرکت‌ها چند نفر شخص حقیقی به عنوان شریک نیاز هست.

انواع شرکت‌ها:

یک : شرکت‌های سهام

دوم: شرکت‌های سهامی مختلط

سوم : شرکت‌های مختلط غیر سهامی

چهارم: شرکت با مسولیت محدود

ششم: شرکت‌های تضامنی

هفتم: شرکت‌های تعاونی

آموزش خصوصی حسابداری اصفهان

تعداد شرکا لازم برای شرکت‌های سهامی

طبق متن صریح قانون تجارت برای تشکیل شرکت‌های سهامی خاص باید حداقل سه نفر به عنوان شریک با هم عقد پیمان داشته باشند.

برای شرکت‎‌های سهامی عام تعداد حداقل پنج نفر شریک لازم و ضروری است.

برای شرکت‎‌های با مسولیت محدود حداقل دو شریک نیاز و ضروری است.

برای شرکت‌های تضامنی باز هم حداقل دو شریک نیاز دارد.

برای شرکت‌های نسبی هم حداقل دو شریک ضروری است.

و در نهایت برای شرکت‌های تعاونی حداقل هفت شریک لازم است.

بنابراین وقتی صحبت از جاری شرکا یا جاری سهامداران به میان می‎‌آید، باید بدانیم منظور همان صاحبان سرمایه‌‎اند که با عقد قرارداد و مشارکت بنگاه اقتصادی را به ثبت رسانده‌‎اند و قصد فعالیت دارند.

حسابداری مالیاتی | یکتا تحلیل

حساب جاری شرکا یا جاری سهامدارن

این حساب بنا به نوع فعالیت شرکا دارایی جاری چیست؟ یا در واقع میزان منابع مالی‎اتی که به شرکت تزریق می‎‌کنند یا از آن برداشت می‎‌کنند در طبقه‎ب‌ندی حسا‎ب‌ها گردش پیدا می‌کند و ماهیت آن مشخص می‌شود.

یعنی اگر هر کدام از سهامداران و شرکا مجموعه، بیشتر پول به شرکت تزریق کنند بابت آن از شرکت طلبکار خواهند شد و قائدتا حسابداران واحد مالی در کدینگ کردن سیستم، این حساب را باید زیر مجموعه‌ای از سرفصل سایر حساب‌ها و اسناد پرداختنی در نظر بگیرند.
بنابراین لازم است حسابداران بر کلیه‌ی این مباحث تسلط داشته باشند. برای تسلط بیشتر می‎توانید، دوره‌‎های آموزش خصوصی حسابداری اصفهان را بگذرانید.

‌و اگر هم آن‌ها (شرکاء) بیشتر منابع مالی شرکت را تخلیه می‎کنند یا به عبارتی میزان برداشت‎های آن‎ها بیشتر از واریز‎های آن‎هاست، واحد مالی این حساب را زیر مجموعه‌‍‎ای از سرفصل سایر حساب‎‌ها و اسناد دریافتی در نظر می‎‌گیرد.

بدهکار کردن یا دارایی جاری چیست؟ طلبکار کردن شرکاء نسبت به شرکت و موسسه از فرض تفکیک شخصیت سرچشمه می‌گیرد که از بنیادی‌ترین فروض حسابداری است و برای مالک و مالکین یا در واقع شرکاء شخصیتی مجزا از بنگاه اقتصادی در نظر می‌گیرد.

لازم به ذکر است بدانیم که گاهی اوقات گردش این حساب به حدی بالاست که حتی بنا به درجه اهمیت و حساسیت، آن را می‎توان به عنوان یک سرفصل کل و نه معین یک حساب تعریف کرد و در کدینگ گنجاند.

اما مورد دیگری که باید در مورد آن صحبت به عمل آید، این است که این حساب به عنوان یک حساب غیر تجاری باید طبقه‎بندی گردد.

نحوه ثبت و صدور سند جاری شرکا

از آنجا که ثبت اسناد و مدارک مثبته حسابداری دارای حداقل چهار سطح یا لایه است به لحاظ کدینگ استاندارد و منطقی لذا بنا به نوع ماهیتی که دارایی جاری چیست؟ برای این حساب در نظر گرفته‌ایم سطوح را مشخص می‌کنیم.

اگر فرض کنیم که آقای آلفا به عنوان یک شریک در شرکتی با مسولیت محدود بیشتر تزریق پول و منابع نقدی به سیستم دارد و مستندات هم کامل تحویل واحد مالی گردیده است، ثبتی که حسابدار باید صادر کند به شرح ذیل است:

حسابداری مالیاتی | یکتا تحلیل

گروه حساب: دارایی‌های جاری

کل حساب: موجودی نقد

معین حساب: بانک‌های ریالی

تفصیلی حساب: بانک *** شعبه ***

تفصیلی حساب: شماره حساب ****

گروه حساب‎: بدهی‎های جاری

کل حساب: سایر حساب‌ها و اسناد پرداختی

معین حساب: جاری شرکا

تفصیلی حساب: آقای آلفا

حال اگر فرض کنیم که آقای بتا به عنوان شریک دوم در همان شرکت بیشتر برداشت پول و منابع نقدی از سیستم دارد و واحد خزانه داری مجموعه هم مستندات کامل آن را به واحد صدور سند تحویل داده لذا ثبتی که حسابدار باید صادر کند به شرح ذیل است:

گروه حساب: دارایی‌‎های جاری

کل حساب: سایر حساب‌ها و اسناد دریافتنی

معین حساب: جاری شرکا

تفصیلی حساب: آقا بتا

گروه حساب: دارایی‎‌های جاری

کل حساب: موجودی نقد

معین حساب: بانک‎‌های ریالی

تفصیلی حساب: بانک *** شعبه ***

تفصیلی حساب‎: شماره حساب : ****

حسابداری مالیاتی | یکتا تحلیل

و اما بر می‌گردیم به مبحث ابتدایی، گفتیم این حساب پر حاشیه است و از دید و منظر ممیزان محترم مالیاتی دارای حساسیت ویژه‎ای است و البته این حساسیت بعد از اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۱۶۹ مکرر به اوج خود رسید و آن‌ها به این حساب بیشتر به دید کتمان درآمد‌های مودیان نگاه می‌کنند.

البته بعضا با بررسی و حسابرسی آن هم، حدس و گمان‌هایشان تبدیل به یقین شده و موارد زیادی دال بر حساب سازی یا فرار مالیاتی پیدا می‎‌کنند. بنابراین به دوستان و مهندسان مالی پیشنهاد می‌شود که این حساب را خارج از واقع در صورت‌های مالی خود ارائه نکنند. از خدمات شرکت حسابداری در اصفهان برای حساب جاری شرکا می‌توانید استفاده کنید.

و اما حساب دیگری که مهم می‌‎باشد، حساب برداشت است که همان‎طور که می‎‌دانیم برای بنگاه‌‎های اقتصادی تک مالکی استفاده می‎‌شود. این حساب نیز نشان دهنده میزان بدهی مالک به سیستم است.
طبق فرض تفکیک شخصیت، حسابداران محترم باید بدانند که هر زمان کارفرما از حساب‌های جاری شرکت برداشت کند، باید وی را به سیستم بدهکار کنند.

اما به دلیل تجزیه و تحلیل نادرست این حساب بسیار دیده شده که حسابداران نمی‌دانند چه ثبتی باید برای آن صادر کنند یا در چهار سطح و لایه کدینگ چگونه آن را جای دهند.

با توضیحات بالا اطمینان داریم از این پس ثبت صحیح این رویداد را صادر خواهند کرد و با هر برداشتی که از سوی کارفرما صورت می‎‌گیرد، وی را بدهکار به سیستم خواهند کرد و ثبت آن را همانند جاری شرکا با دقت نظر مبنی بر غیر تجاری بودن در نظر می‌گیرند.

بررسی نسبت‌های نقدینگی، آنی، جاری و وجوه نقد

نسبت‌های نقدینگی در واقع بخشی از نسبت‌های شرکت‌ها محسوب می‌شوند که هدف آنها محاسبه میزان نقدینگی شرکت برای ایفای تعهدات یا دیون کوتاه‌مدت خود می‌باشد.

با نگاهی به ترازنامه شرکت‌ها و بررسی بخش دارایی‌ها و بدهی‌های جاری شرکت می‌توان این نسبت‌ها را دارایی جاری چیست؟ محاسبه کرد تا یک شمای کلی از نسبت‌های نقدینگی شرکت‌ها به دست آورد.

مهمترین نسبت‌های نقدینگی شرکت‌ها شامل سه مورد بسیار مشهور می‌شود که عبارتند از: ۱٫ نسبت جاری، ۲٫ نسبت آنی و ۳٫ نسبت وجوه نقد. در زیر نحوه محاسبه این نسبت‌ها را توضیح می‌دهیم.

نسبت جاری در واقع از تقسیم دارایی‌های جاری بر بدهی‌های جاری شرکت به دست می‌آید و این ارقام معمولا در ترازنامه شرکت‌ها و در قسمت دارایی‌ها و بدهی‌های جاری موجود است. در واقع در حالت کلی این نسبت به ما می‌گوید آیا شرکت می‌تواند بدهی‌های جاری و کوتاه‌مدت خود را از طریق دارایی‌های جاری پرداخت کند یا نه و این نسبت چه اندازه است. چون این دو آیتم در ترازنامه شامل دارایی‌هایی است که قابلیت تبدیل شدن نسبتا سریع به نقدینگی را دارند و بدهی‌های جاری نیز به سرعت می‌بایست از طریق این دارایی‌ها در دستور کار رفع تعهد قرار بگیرند. با یک تقسیم ساده می‌توان این نسبت را به دست آورد. فرمول نسبت جاری به شرکت زیر است:

نسبت جاری = دارایی‌های جاری / بدهی‌های جاری

نسبت آنی یکی دیگر از نسبت‌های نقدینگی به شمار می‌رود که توانایی پرداخت بدهی‌های جاری از طریق دارایی‌های سریعا نقدشونده را محاسبه می‌کند. این آیتم در واقع فقط بر دارایی‌هایی متمرکز است که قابلیت سریع تبدیل به وجه نقد را دارند و یا اینکه از آنها برای رفع تعهدات شرکت می‌توان استفاده کرد. به همین دلیل در محاسبه نسبت آنی معمولا موجودی‌های مواد و کالا که قابلیت سریع نقدشوندگی ندارند از دارایی‌های جاری کسر می‌شود و سپس آن را بر بدهی‌های جاری تقسیم می‌کنند. فرمول نسبت آنی به شرح زیر است:

نسبت آنی= دارایی‌های جاری موجودی مواد و کالا / بدهی‌های جاری

یکی دیگر از نسبت‌های نقدینگی که گاهی مورد توجه تحلیل‌گران شرکت‌ها قرار می‌گیرد نسبت وجوه نقد است. تعریف ساده این نسبت این است که شرکت تا چه حد می‌تواند بدهی‌های جاری خود را با وجوه نقد خود که اکنون در دسترس دارد پرداخت کند. به همین خاطر در این نسبت معمولا حتی حساب‌های دریافتنی نیز قرار نمی‌گیرد چرا که قابلیت سریع تبدیل به وجه نقد را ندارد. فرمول نسبت وجوه نقد به شرح ریر است:

نسبت وجوه نقد: موجودی نقدی + سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت / بدهی‌های جاری

نسبت وجوه نقد معمولا یک نسبت به شدت محدود و محافظه‌کارانه است چرا که شرکت‌ها برای رفع تعهدات جاری خود ابتکارات زیادی به کار می‌برند و به همین دلیل تمرکز بر تنها موجودی نقد شرکت کمی تا حدودی محدودکننده است و نمی‌تواند یک آیتم بسیار مفیدی برای تحلیل وضعیت شرکت باشد.

دارایی چیست؟


دارایی در علم حسابداری، عبارتست از کلیه اموال و حقوقی که دارای ارزش پولی باشند.

دارایی‌های یک واحد ممکن است پدیده‌های عینی و مشهود باشند. مثل زمین، ساختمان، موجودی نقدی و موجودی کالا، یا به صورت حقوق مالی و امتیازات غیر قابل رویت، مثل سرقفلی و مطالبات از اشخاص.

دارایی‌ها عرفاً به گروه‌های متمایزی تقسیم می‌شوند.دو گروه که مورد استفاده بیشتری دارند عبارتند از دارایی‌های جاری و دارایی‌های ثابت.

دارایی‌های جاری: این دارایی‌ها اقلامی هستند که انتظار می‌رود در طی یک سال یا یک دوره عملیاتی از تاریخ تنظیم ترازنامه (هر کدام که طولانی تر است) به وجه نقد تبدیل، یا مصرف و یا فروخته شوند. معمولاً دارایی‌های جاری بر حسب سرعت تبدیل شدن به وجه نقد و یا مصرف در ترازنامه منعکس می‌گردند. مانند: بانک ها- صندوق- تنخواه گردان- بدهکاران- پیش پرداخت ها- موجودی کالا و ملزمات اداری.

دارایی‌های ثابت: این دارایی‌ها، اقلامی مشهود با عمری طولانی می‌باشند که در جریان عملیات موسسه مورد استفاده قرار می‌گیرند. دارایی‌های این گروه به مرور زمان و پس از استفاده مکرر مستهلک می‌گردند به همین دلیل برای هر یک از دارایی‌های ثابت استهلاک منظور می‌شود. (به استثناء زمین که مستهلک نمی‌گردد) مانند:زمین- ساختمان- تاسیسات- ماشین آلات وتجهیزات- ابزارآلات- وسائل نقلیه ومنصوبات- قالب ها- لوازم آزمایشگاهی و دارایی‌های سرمایه‌ای موجود در انبار.

طبق تعریف جدیدتری که در کتاب مبانی نظری حسابداری از دارایی شده، دارایی مفهومی مالی است یعنی اموال و حقوقی که منافع آتی قابل تقویم به پول دارند و بر اثر معاملات، عملیات یا رویدادهای مشخص به مالکیت یا تسلط مالکانه یک واحد تجاری درآمده‌اند دارایی آن واحد محسوب می‌شوند.دارایی یکی از عناصر حسابداری نشان‌دهندهٔ وضعیت مالی واحد میباشد.

معادله حسابداری یا معادله ترازنامه چیست؟

در حسابداری دو طرفه، معادله حسابداری تعادل بین دو طرف دفاتر را نشان می‌دهد. معادله حسابداری پایه اصلی کلیه معادلات در حسابداری ست.

فرمول معادله حسابداری چیست؟

فرمول معادله حسابداری که معادله ترازنامه نیز نام دارد به این صورت است: دارایی‌ها = بدهی‌ها + حقوق صاحبان سرمایه

اجزای اساسی معادله حسابداری کدام است؟

اجزای اصلی این معادله؛ سه حساب دارایی، بدهی و حقوق صاحبان سرمایه است که دارایی ها همیشه مساوی جمع بدهی و حقوق صاحبان سرمایه است.

برای طبقه بندی صحیح فعالیت‌های یک واحد اقتصادی اطلاعات فعالیت‌های مختلف مالی تحت عناوینی دسته بندی شده که به آن حساب می‌گویند. به دارایی جاری چیست؟ عبارتی هر یک از اقلام دارایی، بدهی و حقوق صاحبان سرمایه و سایر اقلام تاثیر گذار بر فعالیتهای مالی در حسابهای مربوط به خود ثبت می‌شود. حساب دارای سه قسمت عنوان، طرف بدهکار و طرف بستانکار است.عنوان حساب نشان می‌دهد اطلاعات این حساب متعلق به کدام اجزای معادله حسابداری است. در این سری از مقالات آموزش رایگان حسابداری به توضیح معادله حسابداری و ترتیب قرار گرفتن آن‌ها در ترازنامه خواهیم پرداخت.

تعریف معادله حسابداری

در حسابداری دو طرفه، معادله حسابداری تعادل بین دو طرف دفاتر را نشان می‌دهد. در واقع از معادله حسابداری برای نشان دادن رابطه بین دارایی ها، بدهی ها و حقوق صاحبان سهام استفاده می‌شود. زمانی که از معادله حسابداری استفاده می‌کنیم، متوجه می‌شویم که برای دارایی های خود از وجوه تجاری استفاده کرده یا آنها را از طریق بدهی تامین مالی می‌کنیم. برای اینکه در هر زمان وضعیت مربوط به هر حساب مشخص شود، عنوان آن حساب و ماهیت حسابها در حسابداری که بدهکار است یا بستانکار در یک صفحه به شکل T نوشته می‌شود.

فرمول معادله حسابداری

فرمول دارایی جاری چیست؟ معادله حسابداری که معادله ترازنامه نیز نام دارد به صورت زیر است:

دارایی هابدهی ها + حقوق صاحبان سرمایه

معادله حسابداری نشان می‌دهد که دارایی‌ها با وام گرفتن پول و یا پرداخت آن به سهامداران دارایی جاری چیست؟ شرکت تامین می‌شود. این معادله همیشه باید موازنه باشد اگر معادله حسابداری موازنه نباشد به طور قطع در ثبت رویدادهای مالی اشتباهی رخ داده است. حسابداران در مقاطع زمانی مختلف، برقراری این معادله را با تهیه صورت وضعیت مالی (ترازنامه) گزارش می‌کنند.

هر شرکتی برای تهیه و کسب دارایی های واحد اقتصادی به منابع مالی نیازمند است، که از منابع زیر تامین می‌شود:

1- از محل منابع مالی متعلق به صاحب شرکت که به آن سرمایه گفته می‌شود.

2- از محل منابع مالی متعلق به دیگران که بدهی نام دارد.

ترازنامه یکی از صورت‌های مالی شرکت‌ها است که در گذشته با این عنوان نامگذاری شده است و امروزه به صورت وضعیت مالی تغییر عنوان داده است. تهیه صورت وضعیت مالی برای شرکت‌هایی که از نظر قانونی به ثبت رسیده‌اند، در پایان سال مالی آنها الزامی است.

🔻 نکته

فقط حساب‌های دائمی یعنی دارایی، بدهی و سرمایه در ترازنامه ثبت می‌شوند و حساب‌های درآمد و انواع هزینه ها در حسابداری جزء حساب‌های ترازنامه نیستند و در صورت سود و زیان منعکس می‌شوند.

اجزای اصلی معادله اساسی حسابداری

در این قسمت به تعریف هر یک از عناصر معادله حسابداری (معادله ترازنامه)، یعنی دارایی‌ها، بدهی‌ها و سرمایه می‌پردازیم:

به طور کلی اثر فعالیت های مالی معادله اصلی حسابداری در حساب T به این صورت است:

شرحسمت راست حسابسمت چپ حساب
دارایی+
بدهی+
حقوق صاحبان سرمایه+
اثرات معادله حسابداری در حساب T

دارایی‌ ها

تمام منابع اقتصادی، اعم از مشهود و نامشهود که در مالکیت شرکت بوده، قابل تبدیل به پول و دارای منافع آتی برای شرکت است، دارایی نامیده می‌شوند. دارایی‌ها به دودسته جاری (کوتاه مدت) و غیر جاری (بلند مدت) تقسیم می‌شوند. حساب دارایی یک حساب دائمی و ترازنامه ای است و ماهیت بدهکار دارد.

✍🏻 نکته

از سال 99 ترتیب قرار‌گیری حساب‌ها در ترازنامه توسط سازمان حسابرسی تغییر کرده است. در اکسل ترازنامه، فرمت جدید این صورت مالی ارائه شده است. در صورت وضعیت مالی (ترازنامه) ابتدا دارایی های غیر جاری و سپس دارایی های جاری در سمت راست و در سمت چپ ابتدا حقوق مالکانه و بدهی های غیر جاری و در پایان بدهی های جاری قرار دارند.

دارایی‌های غیر جاری

دارایی هایی که شرایط دارایی جاری را نداشته و معمولا نقدشوندگی کمتری دارند.

دارایی های جاری

داراییهایی که معمولا طی چرخه عملیاتی معمول واحد تجاری یا ظرف یک سال از تاریخ ترازنامه،هر کدام طولانی تر است،مصرف یا فروخته شود یا به وجه نقد یا دارایی دیگری که از نقد شدن آن اطمینان داریم، تبدیل شود.

🔻 نکته

چرخه عملیاتی معمول از پرداخت وجه برای خرید مواد یا کالا شروع و تا زمان دریافت وجه نقد حاصل از فروش ادامه دارد.

سرمایه یا حقوق صاحبان سهام

حقوق صاحبان شرکت، روی دارایی‌های آن را سرمایه می‌نامند. طبق معادله حسابداری یا معادله ترازنامه نیز اگر از دارایی‌ها، بدهی را کسر کنیم، سرمایه به دست می‌آید. این حساب یک حساب دائمی و ترازنامه ای است و ماهیت بستانکار دارد.

بدهی ها – دارایی هاسرمایه
معادله حسابداری

بدهی ‌ها

تمامی بدهی ها و تعهد‌های شرکت به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر، بدهی نام دارد. بدهی‌ها در اثر خرید نسیه کالا و خدمات و یا دریافت وام به وجود می‌آیند. بدهی ها یک حساب دائمی و ترازنامه ای است و ماهیت بستانکار دارند. بدهی‌ها نیز بر اساس اینکه کمتر از یک سال یا بیشتر از یک سال پرداخت شوند به دو دسته جاری و غیر جاری تبدیل می‌شوند.

بدهی‌های غیر جاری

بدهی هایی که زمان سررسید آنها بیش از یک سال و یک دوره مالی است.

بدهی‌های جاری

تعهداتی هستند که تسویه آنها طی چرخه عملیات معمول واحد اقتصادی با یکسال از تاریخ صورت وضعیت مالی (ترازنامه) هر کدام طولانی تر ایت، انجام گیرد.

جدول معادله حسابداری

حسابداران برای ثبت و نگهداری هر رویداد مالی، از کارتی به نام حساب استفاده می‌کنند. حساب جزء پایه اصلی هر سیستم حسابداری و ابزاری که همه‌ی رویداد‌های مالی موجود در دارایی، بدهی و سرمایه در آن ثبت می‌شود. هر یک از اطلاعات مالی مثل صندوق حساب جداگانه‌ای دارند. در حساب جهت آموزش از فرم T استفاده می‌کنند، و در آن دو عمل افزایش و کاهش قابل ثبت است.

جدول معادله حسابداری T دارای سه قسمت عنوان حساب، طرف بدهکار و طرف بستانکار است.

در جدول معادله حسابداری افزایش دارایی‌ها بدهکار و کاهش آن بستانکار می‌شود، و کاهش بدهی‌ها و سرمایه بدهکار و افزایش آن‌ها بستانکار می‌شود.

اهمیت معادله حسابداری

از مهمترین کارها در حسابداری، شناسایی و اندازه‌گیری رویدادهای مالی موثر بر معادله حسابداری یک واحد اقتصادی است. حسابداران برای اینکه رویدادهای مالی مربوط به یک واحد اقتصادی را ثبت و سپس اطلاعات حسابداری را به طور مناسب گزارش کنند باید:

1- رویدادهای مالی موثر بر واحد اقتصادی را شناسایی کنند.

2- میزان تاثیر هر رویداد مالی را بر اجزای معادله ترازنامه ارزیابی و اندازه‌گیری نمایند.

شناسایی و ارزیابی میزان تاثیر یک رویداد مالی بر اجزای معادله حسابداری “تجزیه و تحلیل” نامیده می‌شود.

تجزیه و تحلیل، شناسایی و اندازه‌گیری یک رویداد مالی بر اجزای معادله حسابداری است.

از معادله حسابداری (ترازنامه) در چه مواردی استفاده می‌ شود؟

معادله حسابداری یا همان معادله ترازنامه دارایی‌ها مساوی بدهی‌ها به اضافه سرمایه یا حقوق صاحبان سهام است. این معادله به عنوان دارایی جاری چیست؟ پایه تمام معادلات حسابداری و اساس حسابداری دوگانه است، چون نشان می‌دهد همه دارایی‌ها با داد و ستد پول به سهامداران شرکت تامین می‌شود. وضعیت مالی هر کسب و کار بر اساس دو قسمت اصلی ترازنامه ارزیابی می‌شود: دارایی‌ها و بدهی‌ها. حقوق صاحبان سهام بخش دیگر ترازنامه است. معادله حسابداری نحوه ارتباط این سه جزء مهم با یکدیگر را نشان می‌دهد.

برای درک تاثیر رویدادهای مالی در معادله حسابداری، مثال شرکت حمل و نقل شمال را با هم مرور می‌کنیم.

مثال معادله حسابداری

آقای فیروزی در اول خرداد 1400 شرکت حمل و نقل شمال را به منظور ارائه خدمات حمل و نقل در داخل دارایی جاری چیست؟ شهر، تاسیس می‌کند، واقعه زیر یکی از رویدادهای مالی آن شرکت است.

00/3/1- اختصاص 100،000،00 ریال وجه نقد، به عنوان سرمایه در شرکت حمل و نقل شمال.

برای اینکه بتوان موازنه معادله حسابداری را برقرار نمود لازم است این رویداد مالی را به درستی تجزیه تحلیل کنیم. مبلغ 100،000،000 ریال وجه نقد در شرکت به عنوان صندوق شناسایی شده و به این ترتیب در معادله حسابداری، نوعی دارایی به نام صندوق ایجاد شده و این باعث افزایش دارایی شرکت می‌شود. از طرفی چون آقای فیروزی این مبلغ را به عنوان سرمایه خود در شرکت اختصاص داده است، بنابراین در طرف دیگر معادله، همین مبلغ باعث افزایش سرمایه شرکت می‌شود. رویداد فوق به صورت زیر در معادله حسابداری اثر می‌گذارد:

داراییبدهیسرمایه
+0+
تاثیر اجزای حسابها در معادله حسابداری
دارایی = سرمایه
در این معادله حسابداری، دارایی افزایش، سرمایه افزایش و بدهی بی تاثیر است

ثبت حسابداری به صورت زیر است:

شرحبدهکاربستانکار
صندوق100،000
سرمایه 100،000
موازنه100،000100،000
ثبت سند حسابداری

حساب T مربوط به مثال معادله حسابداری

کلام آخر

پایه و اساس آموزش حسابداری، یادگیری معادله حسابداری و نحوه استفاده از اجزای این معادله در ترازنامه است. در این مطلب توضیح دادیم که استفاده از معادله حسابداری چه اهمیتی دارد و چگونه میتوان با تجزیه تحلیل صحیح رویدادهای مالی، موازنه معادله حسابداری را برقرار نمود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.