نواحی حمایتی و مقاومتی


این اندیکاتور، حجم معاملات را به طور واضح تری نشان می دهد. اندیکاتور Volumes را در تصویر زیر مشاهده می کنید.

شکست خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

در آموزش های قبل، خطوط حمایت و مقاومت را توضیح دادیم و نحوه رسم آنها را نیز به شما یاد دادیم. در این آموزش به بررسی شکست خطوط حمایت و مقاومت می پردازیم.
توجه داشته باشید که خطوط حمایت و مقاومتی که بر اساس پیوت ها ترسیم می شوند، خطوطی استاتیک هستند؛ به این معنی که این خطوط یک بار رسم شده و تغییر نمی کنند. به عبارت دیگر، خطوط حمایت و مقاومت استاتیک، بر اساس تغییر قیمت فعلی بازار تغییری نمی کنند و ثابت هستند.
نکته دیگری که باید در مورد خطوط حمایت و مقاومت به آن توجه کنید این است که خطوط حمایت و مقاومت تغییر نقش می دهند. در نواحی حمایتی و مقاومتی آموزش های بعد، تغییر نقش این خطوط به تفصیل توضیح، و به شما آموزش داده خواهند شد.

تشخیص خطوط حمایت و مقاومت

برای تشخیص شکست خطوط حمایت و مقاومت، ابتدا باید خطوط حمایت و مقاومت را رسم کنیم. رسم خطوط حمایت و مقاومت در آموزش خطوط حمایت و مقاومت به طور کامل شرح داده شده است. در صورتی که با چگونگی رسم این خطوط آشنایی ندارید، توصیه می شوند که به آموزش خطوط حمایت و مقاومت مراجعه کرده و قبل از ادامه این جلسه، رسم خطوط حمایت و مقاومت را فرا گیرید.

تشخیص خطوط حمایت و مقاومت

در تصویر زیر خطوط مقاومت رسم شده بر روی نمودار انس جهانی را مشاهده می کنید.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، انتهای نمودار قیمت از خطوط مقاومت عبور کرده است. در این مورد، خط مقاومت توسط نمودار قیمت زمان شکسته شده است.

برای بررسی شکست خطوط مقاومت به ترتیب زیر عمل می کنیم.

تشخیص شکست خطوط مقاومت

برای تشخیص شکست خطوط مقاومت، سه نکته باید لحاظ گردند:

تشخیص خطوط حمایت و مقاومت

 1. وقتی کندلی داریم که سطح کلوز آن کندل بالاتر از خطوط مقاومت قرار می گیرد، این بدین معنی است که خطوط مقاومت ما شکسته شده اند. نخستین چیزی که در منابع آموزشی از آن به عنوان شکست خطوط مقاومت یاد می شود، این مورد است.
  در تصویر زیر، نمودار انس جهانی در تایم فریم ماهانه را مشاهده می کنید. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید، در این نمودار کندلی وجود دارد که سطح کلوز آن بالاتر از خطوط مقاومت قرار گرفته است. این کندل و ناحیه کلوز آن با رنگ قرمز مشخص شده است.
 2. در بعضی از منابع گفته می شود که برای شکست خطوط مقاومت، لازم است که یک کندل کامل (شامل بدنه و سایه ها) بالاتر از خطوط مقاومت شکل بگیرد. در صورتی که کندلی با این شرایط شکل بگیرد، گفته می شود که این کندل خطوط مقاومت را شکسته است.
 3. نکته دیگری که در مورد شکست خطوط مقاومت وجود دارد قدرت رشد قیمت در ناحیه مقاومت است. به این معنی که آیا خطوط مقاومت قدرت این را دارند که از رشد سریع و قدرتمند قیمت در آن ناحیه جلوگیری کنند و به اصطلاح نمودار به ناحیه مقاومت احترام می گذارد؛ اگر خطوط مقاومت توانایی نگه داشتن قیمت در نزدیکی خود را داشته باشند، گفته می شود که خطوط مقاومت شکسته نشده اند. اما در صورتی که نمودار قیمت، بدون توجه به خطوط مقاومت و با سرعت قبلی خود از ناحیه مقاومت عبور کند، گفته می شود که خطوط مقاومت شکسته شده اند و نمودار قیمت به آن خطوط احترام نگذاشته است.

تشخیص شکست خطوط حمایت

برای تشخیص شکست خطوط حمایت نیز سه نکته باید لحاظ گردند:

تشخیص خطوط حمایت و مقاومت

 1. وقتی کندلی داریم که سطح کلوز آن کندل پایین تر از خطوط حمایت قرار می گیرد، این بدین معنی است که خطوط حمایت ما شکسته شده اند. نخستین چیزی که در منابع آموزشی از آن به عنوان شکست خطوط حمایت یاد می شود، این مورد است.
  در تصویر زیر، شکست خطوط حمایت را مشاهده می کنید. کندلی که سطح کلوز آن پایین تر از خطوط حمایت قرار گرفته است و سطح کلوز آن با رنگ قرمز مشخص شده اند.
 2. در بعضی از منابع گفته می شود که برای شکست خطوط حمایت، لازم است که یک کندل کامل (شامل بدنه و سایه ها) پایین تر از خطوط حمایت شکل بگیرد. در صورتی که کندلی با این شرایط شکل بگیرد، گفته می شود که این کندل خطوط حمایت را شکسته است.
 3. نکته دیگری که در مورد شکست خطوط حمایت وجود دارد قدرت نزول قیمت در ناحیه حمایت است. به این معنی که آیا خطوط حمایت قدرت این را دارند که از کاهش سریع و قدرتمند قیمت در آن ناحیه جلوگیری کنند و به اصطلاح نمودار به ناحیه حمایت احترام می گذارد؛ اگر خطوط حمایت توانایی نگه داشتن قیمت در نزدیکی خود را داشته باشند، گفته می شود که خطوط حمایت شکسته نشده اند. اما در صورتی که نمودار قیمت، بدون توجه به خطوط حمایت و با سرعت قبلی خود از ناحیه حمایت عبور کند، گفته می شود که خطوط حمایت شکسته شده اند و نمودار قیمت به آن خطوط احترام نگذاشته است.

تشخص قدرت کندل ها

من برای تشخیص میزان قدرت کندل ها سه معیار تعیین کرده ام:

 1. معیار اول طول بدنه کندل است. هرچه طول بدنه کندل بلند تر باشد، قدرت کندل نیز بیشتر است.
 2. معیار دوم میزان معاملات انجام شده در زمان شکست خطوط حمایت و مقاومت است.
 3. نکته دیگری که وجود دارد این است که گاهی ناحیه حمایت و یا مقاومت با گپ شکسته می شود. این نوع شکست، شکست واضح خطوط حمایت و مقاومت هست.

برای تشخیص حجم معاملات در بازار بورس ایران راه های متعددی وجود دارد؛ یکی از این ابزارها، سایت tsetmc.com است. همچنین سیستم معاملات نیز حجم معاملات انجام شده را نشان می دهد.

راه دیگری که برای تشخیص حجم معاملات وجود دارد و هم برای بازار بورس ایران و هم بازارهای خارجی قابل استفاده است، ابزارهایی نرم افزار متاتریدر است.

برای فعال سازی این ابزار در نرم افزار متاتریدر، روی صفحه کلیک راست کرده و در منوی باز شده، روی گزینه Volume کلیک کنید. برای انجام این عمل می توانید از کلید ترکیبی ctrl + K نیز استفاده کنید.

تشخص قدرت کندل ها

به جای استفاده از این گزینه، می توانید از اندیکاتور Volumes نیز استفاده کنید. برای فعال سازی این اندیکاتور، در نوار بالا به مسیر Insert -> Indicators -> Volumes بروید و بر روی گزینه Volumes کلیک کنید.
در تصویر زیر، مسیر گفته شده را مشاهده می کنید.

تشخص قدرت کندل ها

این اندیکاتور، حجم معاملات را به طور واضح تری نشان می دهد. اندیکاتور Volumes را در تصویر زیر مشاهده می کنید.

گزینه دیگری نیز وجود دارد که به جای حجم معاملات، تعداد معاملات را نشان می دهد. برای دسترسی به این گزینه، روی صفحه نمودار در نرم افزار متاتریدر کلیک راست کرده و در منوی باز شده، گزینه Tick Volumes را انتخاب کنید. برای فعال سازی این گزینه، می توانید از کلید ترکیبی ctrl + L نیز استفاده کنید.

نحوه تشخیص قدرت با استفاده از حجم معاملات

همانطور که در مبحث خطوط حمایت و مقاومت گفتیم، سطوح حمایت و مقاومت توسط میزان عرضه (فروش) و تقاضا (خرید) تعیین می شوند و گفتیم که هر چه میزان عرضه بیشتر باشد، قیمت سهم پایین تر و هرچه میزان تقاضا بیشتر باشد، قیمت سهم بالاتر خواهد رفت.

با توجه به این مباحث، وقتی که قیمت به سطح مهمی می رسد، اگر قرار بر پایین آمدن قیمت باشد، حجم معاملات نیز در این سطح باید پایین باشد؛ در واقع، هرچه به سطح نزدیک تر می شویم، قدرت خرید و فروش با هم برابری می کند.

نحوه تشخیص قدرت با استفاده از حجم معاملات

در تصویر زیر مشاهده می کنید، هنگامی که قیمت به خطوط مقاومت نزدیک تر می شود در اندیکاتور Volumes گاردی صعودی شکل گرفته است که نشان می دهد به احتمال زیاد، نمودار خط مقاومت را شکسته و سطح قیمت به سطوح بالاتر از خطوط مقاومت صعود خواهد کرد.
در تصویر زیر، گارد صعودی با رنگ قرمز رسم شده است.

شکست خطوط حمایت و مقاومت با گپ

گپ در تحلیل تکنیکال به فاصله موجود بین سطح اوپن کندل جدید با کندل های قبلی گفته می شود.

شکست خطوط حمایت و مقاومت با گپ

در تصویر زیر، خطوط مقاومتی را مشاهده می کنید که با گپ شکسته شده نواحی حمایتی و مقاومتی شده است. این گپ با رنگ زرد نشان داده شده است.

در صورتی که گپ، مانند تصویر بالا، رو به سمت بالا باشد، به معنی هیجان بالا برای خرید و در نتیجه افزایش قیمت سهم است. اما در صورتی که گپ به سمت پایین باشد، نشان دهنده هیجان بالا برای فروش و در نتیجه کاهش قیمت سهم است.

نکات دیگر

 1. گاهی دو خط مقاومت یا حمایت داریم که این دو خط با هم، یک ناحیه مقاومتی یا حمایتی تولید می کنند. عبور نمودار از خط اول به معنی شکسته شدن خطوط حمایت یا مقاومت نیست، این فقط به عنوان هشداری است که می تواند در نهایت منجر به شکسته شدن خطوط مقاومت یا حمایت بشود.
  در صورتی که نمودار با توجه به قوانین ذکر شده در بالا، از خط دوم عبور کند، این به معنی شکست خطوط مقاومت یا حمایت است.
  پس ملاک در شکست خطوط مقاومت یا حمایت، خط اول نیست؛ بلکه ملاک در شکست این خطوط، عبور نمودار از خط دوم است. خط دوم در خطوط مقاومت، خط بالایی و در خطوط حمایت، خط پایینی است.

نکات دیگر

در تصویر زیر خط مورد نظر در یک سطح مقاومتی با رنگ قرمز مشخص شده است.

نکات دیگر

در تصویر زیر، خط مورد نظر در یک سطح حمایتی با رنگ قرمز مشخص شده است.

 1. شکست حمایت ها و مقاومت ها مکرراً در بازار تکرار می شود. این شکست های پی در پی، سیستم معاملاتی به نام بریک اوت (Break Out) را به وجود می آورد. در آموزش های آتی به تفصیل به توضیح و تدریس این سیستم معاملاتی خواهیم پرداخت.

در پایان، به عنوان جمع بندی کل این مطلب، عبور قیمت از خطوط حمایت و مقاومت شکست این خطوط نام دارد.

حمایت و مقاومت + آموزش جامع

استراتژی تجارت -1

حمایت و مقاومت به ابتدایی ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال اشاره دارد که مناطق احتمال بالا را تعیین می کند که از آنجا تغییر روند روندهای قیمت قبلی رخ می دهد. سطوح S&R نشان دهنده حمایت و مقاومت است.

سطوح S&R (حمایت و مقاومت) به عنوان مانعی در روند قیمت عمل می کنند. این توانایی ابزار حمایتی و مقاومت به معامله گران کمک می کند تا بازار را با دقت پیش بینی کنند. این مفهوم اصلی تجارت است و به طور گسترده توسط معامله گران در تحلیل تکنیکال استفاده می شود.

منطقه حمایتی چیست؟

منطقه حمایتی به معنای منطقه ای است که خریداران بیشتری مایل به خرید یک ارز یا سهام خاص هستند. به همین دلیل است که روند را از یک روند نزولی به یک روند صعودی تغییر می دهد.

سطوح قیمتی خاصی در نمودار مانند اعداد گرد، سطوح بالا/پایین روزانه یا هفتگی و سطوح تاریخی که به عنوان سطوح حمایت یا مقاومت عمل می کنند، وجود دارد. زیرا قیمت همیشه تاریخ را تکرار می کند.

استراتژی تجارت -2

معامله گران همیشه می خواهند از منطقه حمایت خرید کنند زیرا قیمت جهش پیدا می کند یا روند صعودی معکوس می شود.

چگونه یک منطقه حمایتی معتبر را شناسایی کنیم؟

در صورتی که قیمت حداقل دو برابر از این منطقه بازگردد و به بالاترین حد خود برسد، یک منطقه به عنوان یک منطقه Support معتبر عمل می کند.

توصیه می شود سفارشات خرید را در لمس سوم منطقه حمایتی انجام دهید زیرا روانی است.

دو شرط وجود دارد که باید برای منطقه حمایتی با احتمال بالا تأیید کنید

 • حداقل دو لمس ناحیه حمایتی
 • سازند بالا بالاتر

اگر با لمس سوم ناحیه پشتیبانی برای برگشت روند احتمال بالا خرید کنید و توقف ضرر را در زیر منطقه قرار دهید، کمک خواهد کرد.

استراتژی تجارت -3

منطقه مقاومت چیست؟

منطقه مقاومت به معنای منطقه ای است که تعداد بیشتری از فروشندگان مایل به فروش یک ارز یا سهام خاص هستند. این یک منطقه معکوس روند نزولی در تحلیل تکنیکال است.

مناطق مقاومت این فرصت را برای معامله گر فراهم می کند تا سهام یا ارز خاصی را بفروشد.

استراتژی تجارت -4

چگونه یک منطقه مقاومت معتبر را شناسایی کنیم؟

برای یک منطقه مقاومت معتبر، قیمت باید حداقل دو بار از ناحیه با شکل‌گیری پایین‌تر جهش کند.

زمانی که قیمت برای سومین بار از ناحیه مقاومت جهش کرد، باید سفارش فروش بدهید و حد ضرر را بالاتر از ناحیه مقاومت قرار دهید.

استراتژی تجارت -5

استراتژی فارکس حمایتی و مقاومت

احتمال تغییر روند از ناحیه حمایت یا مقاومت را می توان با افزودن ابزارهای فنی دیگر مانند الگوهای کندل استیک افزایش داد زیرا یک استراتژی شامل چندین عامل مانند مدیریت ریسک، ریسک-پاداش و غیره است.

بنابراین در اینجا، من تلاقی یک الگوی شمعدانی مانند یک نوار پین یا شمعدان درگیر با حمایتی و مقاومت اضافه کرده‌ام.

سیگنال خرید

پس از یافتن یک منطقه حمایتی معتبر، منتظر نوار پین صعودی یا کندل غرق صعودی در ناحیه حمایت باشید. سپس یک سفارش خرید با توقف ضرر در زیر منطقه یا زیر الگوی کندل قرار دهید.

سطوح سود را می توان با استفاده از ابزار فیبوناچی اندازه گیری کرد .

استراتژی تجارت -6

فروش سیگنال

پس از تشخیص یک ناحیه مقاومت معتبر، منتظر یک نوار پین نزولی یا الگوی فراگیر نزولی در ناحیه مقاومت باشید. سپس یک سفارش فروش با توقف ضرر در بالای منطقه یا بالای کندل قرار دهید.

آخرین پایین ترین سطح در نمودار نیز می تواند برای افزایش سطح سود استفاده شود. همچنین می توانید از ابزار فیبوناچی استفاده کنید.

استراتژی تجارت -7

خط پایین

نتیجه این است که حمایت و مقاومت ابزار اصلی هستند و شما باید از این ابزارها در استراتژی های معاملاتی خود برای افزایش نسبت برد استفاده کنید. معامله گران همچنین از حمایت و مقاومت برای پیش بینی جفت ارز در بازه زمانی بالاتر و سپس معامله روند در بازه های زمانی پایین تر استفاده می کنند.

نکات کلیدی در رابطه با نحوه رسم سطوح حمایتی و مقاومتی

معامله کردن در سطوح حمایتی و مقاومتی بسیار مهم و باارزش است و رسم سطوح حمایتی و مقاومتی، یکی از مهارت‌های مهم معامله‌گری است. با این حال معامله گران هنگام شناسایی سطوح حمایتی و مقاومتی دچار اشتباه می‌شوند و استفاده نادرست از این سطوح، منجر به تصمیمات اشتباه و معاملات زیان‌آور خواهد شد. این مقاله ما به شما کمک می‌کند تا بهترین سطوح حمایتی و مقاومتی را به راحتی پیدا کنید.

سطح حمایتی و مقاومتی چیست؟

سطوح مقاومتی و حمایتی، مناطق پرایس اکشن مهم در نمودار قیمتی هستند که در گذشته بازار به این سطوح واکنش نشان داده است. مناطق مقاومتی و حمایتی همان سطوح اصل انطباق هستند که می‌توانند شامل نقاط چرخشی قوی (swing points) و آغازگر روند صعودی یا نزولی جدید باشند. در تصویر زیر سطوح حمایتی و مقاومتی کلاسیک تعیین شده‌اند. در سطوح مقاومتی (R)، قیمت نمی‌تواند از این سطوح عبور کند و در نتیجه بازار پایین آمده است. اما در سطوح حمایتی (S)، قیمت بعد از برخورد به این سطوح، به سمت بالا بازگشته است. بسیار مهم است که بدانید چگونه سطوح حمایتی و مقاومتی مناسب را بیابید، زیرا:

 • می‌توانید از آن‌ها برای زمان ورود به معامله استفاده کنید.
 • با استفاده از سطوح حمایتی و مقاومتی، می‌توانید حد ضرر و حد سود خود را تعیین کنید.
 • سطوح حمایتی و مقاومتی می‌توانند برای مقیاس بندی در معاملات و زمان خروج از بازار استفاده شوند.

آموزش فارکس نحوه رسم حمایت و مقاومت

آموزش فارکس – مقاومت با R و حمایت با S نمایش داده شده اند.

چرا معامله از سطوح حمایتی و مقاومتی کار آسانی نیست؟

چرا بسیاری از معامله گران با وجود استفاده از سطوح مقاومتی و حمایتی، ضرر می‌کنند؟ معامله‌گرانی که فقط خطوط افقی نازک را در نواحی حمایتی و مقاومتی نمودارهای خود ترسیم می‌کنند، معمولاً شامل یکی از دو سناریوی زیر می‌شوند:

 • قیمت بعد از برخورد به سطح حمایتی یا مقاومتی حرکت می‌کند و معامله گران فرصت معاملاتی را از دست می‌دهند: وقتی‌که معامله گران با چنین شرایطی روبرو می‌شوند، بسیار ناامید می‌شوند که نتیجه آن عملکرد تهاجمی معامله گران در تریدهای بعدی است.
 • قیمت بدون واکنش به سطوح حمایتی و مقاومتی حرکت می‌کند: زمانی که معامله گران سطوح حمایتی و مقاومتی را تعیین می‌کنند و بازار بدون واکنش به این سطوح حرکت می‌کند، معامله گران اعتماد به نفس خود را از دست می‌دهند زیرا به نظر می‌رسد که اطلاعات آن‌ها کارایی کافی را نداشته است.

به تصویر زیر نگاه کنید: وقتی‌که این نمودار را دقیق بررسی کنید، خواهید دید که اکثر اوقات قیمت به سطوح حمایتی و مقاومتی واکنش نشان نداده است. در نگاه اول به نظر می‌رسد که با استفاده از این سطوح می‌توان نحوه حرکت بازار را توصیف کرد اما نگاه دقیق‌تر به نمودار، این نظریه را نقض می‌کند.

آموزش فارکس شکست جعی در سطوح حمایت و مقاومت

آموزش فارکس – جهش به بالای مقاومت و یا زیر حمایت همیشه به معنی شکست مقاومت یا حمایت نیست!

نحوه استفاده از سطوح حمایتی و مقاومتی

قیمت یک مفهوم دینامیک است و مومنتوم و نوسانات می‌توانند به طور قابل‌توجهی در حرکت قیمت تأثیرگذار باشند. این امر در مورد سطوح حمایتی و مقاومتی بسیار مهم، صدق می‌کند. زمانی که اکثر معامله گران سعی می‌کنند معاملات خود را در سطوح حمایتی یا مقاومتی مهم انجام نواحی حمایتی و مقاومتی دهند، معامله گران حرفه‌ای وارد عمل می‌شوند و معامله گران آماتور را در اطراف سطح حمایتی یا مقاومتی رها می‌کنند. به عنوان مثال فرض کنید که قیمت به یک سطح کلیدی مقاومتی رسیده و از آن عبور کرده است، معامله گران حرفه‌ای بلافاصله وارد معامله فروش می‌شوند ولی معامله گران آماتور فکر می‌کنند که مقاومت شکسته شده و وارد معامله خرید می‌شوند اما در نهایت قیمت به زیر سطح مقاومتی برمی‌گردد و معامله گران آماتور ضرر زیادی را متحمل می‌شوند. برای غلبه بر این نقص و بهبود مهارت‌های معامله‌گری، باید از ناحیه‌های مقاومتی و حمایتی به جای خطوط افقی استفاده کنید.
به تصویر زیر نگاه کنید: سطوح مقاومتی و حمایتی به صورت ناحیه‌ای مشخص شده‌اند و این محدوده‌ها شامل تمام نقاط چرخشی قیمت هستند. می‌توانید با استفاده از محدوده حمایتی و مقاومتی، سطوح پُر نویز بازار را فیلتر کنید و مشکلات خود را کاهش دهید. همچنین سعی کنید مناطق کلیدی را تا حد ممکن باریک نگه دارید. با گذشت زمان، خواهید دید که چگونه این کار مهارت خواندن نمودار را ارتقا می‌بخشد.

آموزش فارکس ناحیه حمایت و مقاومت

آموزش فارکس – بهتر است به جای سطوح حمایت و مقاومت، از نواحی حمایتی و مقاومتی استفده کنید.

اندیکاتور تشخیص حمایت و مقاومت SUPPORT RESISTANCE در تریدینگ ویو

اندیکاتورهای SUPPORT RESISTANCE در تریدینگ ویو

اندیکاتورهای SUPPORT RESISTANCE در تریدینگ ویو ابزاری بسیار دقیق و کاربردی در تحلیل تکنیکال می باشد که محدوه حمایت و مقاومت را به خوبی نشان می دهد که می تواند در تحلیل ها بسیار مفید عمل کند.

اندیکاتورهای SUPPORT RESISTANCE در تریدینگ ویو

قبل از هر چیز اگر به صورت ساده و روان بخواهیم از سطوح حمایتی و مقاومتی صحبت کنیم محدوده هایی هستند که در گذشته، بیشترین برخورد قیمتی را داشته اند و به همان مقدار بیشترین واکنش قیمتی را در آن ناحیه ایجاد کرده اند.

مقاومت

زمانی که در یک روند صعودی به یک سطحی می رسیم که قیمت شروع به واکنش می کند یک سطح مقاومتی را بوجود می آورد که برای فروشندگان از جذابیت خاصی برخوردار بوده و با رسیدن قیمت به این سطح معامله‌گران اقدام به عرضه شدید می‌کنند و انتظار می‌رود در این نقاط قیمت نزول کند.

خدمات سایت هوش فعال به شما کاربران و فعالان عزیز در حوزه ارز دیجیتال

شما می توانید ایده های معاملاتی خود را درقالب استراتژی و اندیکاتور در سایت تریدینگ ویو پیاده سازی کنید، ما در سایت هوش فعال این کار را با بهترین کیفیت و دقت بالا انجام می دهیم، برای ثبت سفارش استراتژی و اندیکاتور برای سایت تریدینگ ویو به این لینک مراجعه فرمایید.

برای اینکه شما بتوانید از استراتژی ها و اندیکاتور های سایت تریدینگ ویو نهایت استفاده را ببرید و محدودیت های حساب رایگان را نداشته باشید باید اکانت پرمیوم سایت تریدینگ ویو را تهیه کنید ما در سایت هوش فعال اکانت پرمیوم تریدینگ ویو را با بهترین کیفیت و خدمات در اختیار شما قرار می دهیم جهت تهیه این اکانت می توانید بر روی این لینک کلیک کنید و یا با پشتیبانی سایت هوش فعال تماس بگیرید.

سایت هوش فعال با ایجاد سیستمی بیش از 70 کانال VIP ارزدیجیتال معتبر خارجی را در قالب چند پلن مختلف در اختیار کاربران خود قرار می دهد، شما با دریافت اشتراک کانال VIP اردیجیتال روزانه به صدها سیگنال معتبر اسپات و فیوچرز دسترسی پیدا می کنید . برای کسب اطلاعات بیشتر با پشتیبانی سایت هوش فعال تماس بگیرید یا روی این لینک کلیک فرمایید

حمایت

سطوحی که برای خریداران از جذابیت خاصی برخوردار است که در یک روند نزولی یا برگشتی با رسیدن قیمت به این سطح با افزایش تقاضا روبه‌رو هستیم که این افزایش تقاضا موجب افزایش قیمت‌ می‌شود.

اگر از نظر پرایس اکشنی نیز بخواهیم بررسی اجمالی داشته باشیم، 70 درصد برخورد قیمت با سطوح به شکست ختم می شود که حاکی از اهمیت این سطوح است.

در این محتوا سعی شده با استفاده از نواحی حمایتی و مقاومتی دو اندیکاتور پوشا که مکمل یکدیگر هستند سطوح حمایت و مقاومت دقیقی را به شما کاربران عزیز معرفی نماییم که ضمن صرفه جویی در وقت، دقت تحلیل ها را نیز بالا برده باشیم.

ابتدا در تریدینگ ویو در قسمت INDICATOR عنوان اندیکاتورها را تایپ کرده و به چارت اضافه می کنیم.

اندیکاتور اول: SR Channel

اندیکاتور دوم: Dynamic- Support Resistance

⦿ اندیکاتور SR Channel سطوح حمایت و مقاومت را در غالب کانال در چارت رسم می کند که چنانچه قیمت زیر کانال باشد، کانال رنگ قرمز به خود میگیرد که نشان دهنده سطح مقاومتی است و زمانی که قیمت روی کانال قرار گیرد، کانال سبز رنگ می شود که نشان دهنده سطح حمایتی است.

این اندیکاتور از قابلیت شناسایی (PIVOT POINT) پیوت پوینت ها نیز برخوردار است. که با حروف L و H در چارت قابل مشاهده می باشد.

از قابلیت دیگر این نواحی حمایتی و مقاومتی اندیکاتور میشود از مشخصه شکست کانال ها هم نام برد که بعد از شکست هر کانال حمایتی یا مقاومتی با علامت مشخصه مثلث سبز و قرمز آن را نمایان می کند که می توان با ست کردن آلارم این شکست ها را به اطلاع کاربر رساند.

این اندیکاتور دارای دو (MA) مووینگ اوریج نیز می باشد که از قابلیت دیگر این شاخص می باشد.

اندیکاتورهای SUPPORT RESISTANCE در تریدینگ ویو

⦿ اندیکاتور Dynamic- Support Resistanceنیز با خط چین نواحی حمایتی و مقاومتی را نشان می دهد که هرچه خط چین ها از ضخامت بالاتری برخوردار باشند، سطح قوی تری بشمار می آیند.

اندیکاتورهای SUPPORT RESISTANCE در تریدینگ ویو

سیگنال گیری با استفاده از اندیکاتورهای SUPPORT RESISTANCE در تریدینگ ویو

در سیگنال گیری با استفاده از این اندیکاتور توصیه می گردد از یک اندیکاتورهای جانبی جهت شناسایی میزان عرضه و تقاضا در سطوح حمایت و مقاومت کمک گرفته شود تا از شکسته نشدن سطوح اطمینان حاصل کنیم . کاربرانی که اکانت رایگان تریدینگ ویو را در اختیار دارند می توانند از اندیکاتور CHAIKIN MONEY FLOW که در آموزش ها به آن پرداخته شد استفاده کنند و نیز کاربرانی که از اکانت پریمیوم تریدینگ ویو بهره مند هستند می توانند از اندیکاتور VPVR استفاده کنند که بسیار کاربردی است و در آموزش های بعدی مفصلا به آن اشاره خواهد شد.

اندیکاتورهایی که نواحی اشباع خرید و اشباع فروش را نیز مشخص می کنند می توانند در جهت انجام معاملات با ریسک کمتر به معامله گرها کمک کنند.

اندیکاتورهای SUPPORT RESISTANCE در تریدینگ ویو

جهت ساده ترین سیگنال گیری ابتدا باید پیوت پوینت ها ، مووینگ اوریج ها و مشخصه شکست سطوح را طبق تنظیماتی که در ادامه توضیح داده می شود از چارت غیرفعال می کنیم.

برخورد قیمت با سطوح حمایتی و اطمینان از میزان تقاضا انتظار صعود قیمت می رود.

و زمانی که قیمت با سطوح مقاومتی برخورد داشته و میزان عرضه شدید باشد باعث کاهش قیمت می شود.

تنظیمات اندیکاتور SR Channel در تریدینگ ویو

در بخشINPUT می توان میزان دوره ها و مشتقات آن را با توجه به تحلیل شخصی در تایم فریم های مختلف تغییر داد که به صورت پیش فرض تنظیم شده است.

در ادامه بخشINPUT نیز رنگ کانال های حمایتی و مقاومتی را می توان بصورت سلیقه ای تغییر داد. و همچنین می توان از قابلیت فعال کردن پیوت ها ، شکست کانال ها و نیز دو MA در دوره های دلخواه بهره برد.

اندیکاتورهای SUPPORT RESISTANCE در تریدینگ ویو

اندیکاتورهای SUPPORT RESISTANCE در تریدینگ ویو

تنظیمات اندیکاتور Support Resistance – Dynamic در تریدینگ ویو

در بخشINPUT می توان میزان دوره ها و مشتقات آن را تغییر داد که توصیه میگردد بصورت پیش فرض بماند.

در این بخش نیز می توان High Point و Low Point را در چارت نشان داد که فعال کردن گزینه Show Point Points این امر محقق می گردد.

اندیکاتورهای SUPPORT RESISTANCE در تریدینگ ویو

در بخشSTYLE می توان میزان دوره ها و مشتقات بصورت پیش فرض قرار دارند که می توان آن را تغییر داد.

توصیه می گردد گزینه RS-Level غیرفعال گردد.

اندیکاتورهای SUPPORT RESISTANCE در تریدینگ ویو

نویسنده : مهدی صادقی

در پایان از شما کاربران محترم خواهشمندیم نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص توضیحات فنی مربوط به محتوا بیان بفرمایید.

سطوح حمایت و مقاومت چگونه محاسبه می شوند و چه کاربردی دارند؟


به شکل فوق توجه کنید. همانطور که می بینید، الگوی زیگزاگ در حال صعود می باشد. وقتی در بازار قیمت ها ابتدا صعود کرده و سپس برگشت یا تصحیحی حاصل می شود، بالاترین نقطه یا سطحی که قبل از برگشت قیمت به دست می آید، سطح مقاومت نامیده می شود. وقتی برگشت یا تصحیح قیمت به سمت پائین تمام شده و قیمت ها به طرف بالا بر می گردند، پائینترین سطح یا نقطه ای که قبل از برگشت قیمت به سمت بالا به دست می آید را سطح حمایت نامیده می شود. در یک روند نزولی بر عکس این موضوع صحیح میباشد.

در یک کلام، سطح حمایت سطحیست که در آن خریداران کنترل قیمت را به دست گرفته و با خرید روی آن سطح، از ریزش بیشتر قیمت ها جلوگیری می کنند. سطح مقاومت سطحیست که فروشنده ها کنترل قیمت ها را به دست گرفته و با فروش های خود مانع بالا رفتن بیشتر قیمت ها می شوند.

چیزی که باید به یاد داشته باشید آنست که سطوح حمایت و مقاومت اعداد صحیح و یکسانی نمی باشند. بسیاری مواقع مشاهده می کنید که سطوح حمایت یا مقاومت که در ذهن معامله گر است شکسته می شوند اما به زودی مشخص می شود که بازار در حال آزمایش این سطوح بوده و شکستی صورت نپذیرفته است. این آزمایش ها به صورت خطوط سایه در پائین یا بالای شمع ها می بینید.


در نمودار فوق می بینید چگونه سایه شمع ها سطح حمایت ۱٫۴۷۰۰ را آزمایش کرده اند. ابتدا به نظر می رسد که بازار در حال شکستن سطح فوق است. اما در ادامه متوجه می شوید که این اتفاق صورت نمی پذیرد.

جواب صریحی به سوال فوق وجود ندارد. بعضی ها اعتقاد دارند که اگر قیمت ها زیر سطوح حمایت یا مقاومت بسته شوند، نشاندهنده شکست آنهاست. اما همیشه اینطور نیست.

بگذارید مثال بالا را یک بار دیگر مرور کنیم. در نمودار زیر می بینید وقتی قیمت ها زیر سطح ۱٫۴۷۰۰ بسته می شوند، در ادامه چه رفتاری از خود نشان می دهند.


قیمت ها زیر سطح ۱٫۴۷۰۰ بسته می شوند اما در ادامه قیمت بر می گردد و صعود می کند. اگر شما پیش بینی کرده بودید که این یک شکست سطح بوده و دست به فروش زده بودید، با ضرر فراوان روبرو می شدید.

در نتیجه، برای اینکه از این اشتباهات رخ ندهد باید همیشه سطوح حمایت و مقاومت را به صورت یک منطقه معاملاتی در نظر گرفت نه اعداد صحیح مثل ۱٫۴۷۰۰٫

یک روش خوب برای پیدا کردن این مناطق، استفاده از نمودار خطیست. علت این امر آنستکه نمودار خطی فقط قیمت های بسته شدن را نشان می دهد و کاری به نقاط اوج و کف و سایه ها ندارد.


-هرچقدر تعداد دفعات آزمایش و برخورد قیمت به سطوح مقاومت و حمایت بدون شکست آنها بیشتر باشد، نشاندهند قدرت بالاتر این سطوح می باشد.


- پر کاربردترین روش در استفاده از سطوح حمایت و مقاومت برای زمانیست که قیمت ها به این سطوح رسیده و تصمیم دارید روی این سطوح به خرید یا فروش بپردازید.

یک اشتباه رایج معامله گران در زمان انجام معاملات آنستکه دستورات خود را دقیقا روی نقاط حمایت و مقاومت می گذارند. احتمالا این امر بعضی اوقات جواب می دهد اما باید گفت که در اکثر زمان ها، قیمت ها قبل از رسیدن به نقاط و سطوح حمایت و مقاومت، برمیگردند. برای حل این موضوع توصیه می شود زمانی وارد بازار شده که قیمت ها کمی از نقاط حمایت یا مقاومت برگردد تا با اطمینان بیشتر وارد بازار شوید.- باید بدانید که سطوح حمایت و مقاومت نواحی حمایتی و مقاومتی همیشه پایدار نیستند. بنابراین با توجه به اینکه احتمال شکسته شدن آنها وجود دارد، می توانید از این موضوع نیز استفاده کنید. بدین ترتیب، وقتی قیمت ها از سطوح حمایت و مقاومت عبور کردند، می توانید در جهت شکسته شدن سطوح، معامله خود را ثبت کنید.


- یک راه دیگر برای انجام معاملات در زمان شکسته شدن سطوح حمایت و مقاومت آنستکه مثلا هنگام شکسته شدن سطح حمایت، سریعا وارد بازار نشوید بلکه منتظر یک برگشت دوباره قیمت به همان سطح حمایت قبلی که دیگر تبدیل به سطح مقاومت شده باشید، سپس دست به فروش بزنید.


در پایان به شما توصیه می کنیم که اتفاقات بالا همیشه ضمانت شده نیست. در واقع هیچ چیزی در این بازار حتمی نمی باشد و همه احتمالات وجود دارد. بنابراین هر بار که وارد بازار می شوید، حتما از دستور توقف از ضرر (STOPLOSS) استفاده کنید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.