نحوه جبران ضرر در بورس


دهقان دهنوی ادامه داد: ما این اوراق فروش بر سهام را به اوراق اختیار فروش بر روی پرتفو تبدیل و برای اینکه مفهوم آن برای سهامدار خرد پیچیده نباشد، این اقدام حمایتی را نوعی بیمه پرتفو معرفی کرده‌ایم. در واقع از ابزار متعارف اختیار فروش تبعی برای این منظور استفاده شده است.

نحوه جبران ضرر در بورس

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

 • 02191004770
 • [email protected]
 • تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / برای جبران هر درصد ضرر در بورس چند درصد سود باید کسب شود؟

برای جبران هر درصد ضرر در بورس چند درصد سود باید کسب شود؟

اگر میخواهید یکی از سرمایه گذاران موفق در بازار بورس شوید باید حتما حد سود و حد ضرر خود را تعیین کرده و آن را رعایت کنید و در صورتی که سهم شما از حد ضرر گذشت به موقع از سهم خارج شوید.

اگر زیان شما بین ۱۵-۱۰ درصد باشد و خارج شوید ضرر شما راحت‌تر جبران میشود اما اگر از یک مقداری (بطور مثال بیش از ۲۰ درصد) بشود جبران ضرر سخت‌تر خواهد شد، پس اگر سهم بنیادی دارید و وارد فاز اصلاحی شده اگر تا ۲۰ درصد اصلاح پول خود را خارج نکردید بهتر است سهم را نگهداری کنید تا دوباره روند آن صعودی شود.

درصد کسب سود برای نحوه جبران ضرر در بورس جبران ضرر (زیان) سرمایه

در صورتی که سهم بیش از ۲۰ درصد اصلاح کرد بهتر است دیدگاه سرمایه گذاری خود را بلندمدت کنید تا دوباره روند سهم برگردد. اگر سهم خود را با اصلاح زیاد بفروشید باید برای رسیدن به سرمایه اولیه تان در سهم دیگر چندین برابر سود کنید.

برای جبران هر درصد ضرر در بورس چند درصد سود باید کسب شود؟

در ادامه به بررسی این موضوع میپردازیم که اگر سهم مورد نظر به مقدار x اصلاح شود و شما سهم را بفروشید در سهم جدید چقدر باید سود کسب کنید تا به سرمایه اولیه خودتان برسید:

🔷اگر سهم شما وارد فاز اصلاحی شد و شما آن را با زیان ۱۰ درصد بفروشید برای رسیدن به سرمایه اولیه خود و جبران ضرر باید در سهم دیگری که خریداری میکنید ۱۱.۱ درصد سود کسب کنید.

🔷اگر سهم شما وارد فاز اصلاحی شد و شما آن را با زیان ۱۵ درصد بفروشید برای رسیدن به سرمایه اولیه خود و جبران ضرر باید در سهم دیگری که خریداری میکنید ۱۷.۶ درصد سود کسب کنید.

🔷اگر سهم شما وارد فاز اصلاحی شد و شما آن را با زیان ۲۰ درصد بفروشید برای رسیدن به سرمایه اولیه خود و جبران ضرر باید در سهم دیگری که خریداری میکنید ۲۵ درصد سود کسب کنید.

🔷اگر سهم شما وارد فاز اصلاحی شد و شما آن را با زیان ۲۵ درصد بفروشید برای رسیدن به سرمایه اولیه خود و جبران ضرر باید در سهم دیگری که خریداری میکنید ۳۳ درصد سود کسب کنید.

🔷اگر سهم شما وارد فاز اصلاحی شد و شما آن را با زیان ۳۰ درصد بفروشید برای رسیدن به سرمایه اولیه خود و جبران ضرر باید در سهم دیگری که خریداری میکنید ۴۲ درصد سود کسب کنید.

🔷اگر سهم شما وارد فاز اصلاحی شد و شما آن را با زیان ۳۵ درصد بفروشید برای رسیدن به سرمایه اولیه خود و جبران ضرر باید در سهم دیگری که خریداری میکنید ۵۳.۸ درصد سود کسب کنید.

🔷اگر سهم شما وارد فاز اصلاحی شد و شما آن را با زیان ۴۰ درصد بفروشید برای رسیدن به سرمایه اولیه خود و جبران ضرر باید در سهم دیگری که خریداری میکنید ۶۶.۶ درصد سود کسب کنید.

🔷اگر سهم شما وارد فاز اصلاحی شد و شما آن را با زیان ۴۵ درصد بفروشید برای رسیدن به سرمایه اولیه خود و جبران ضرر باید در سهم دیگری که خریداری میکنید ۸۱.۸ درصد سود کسب کنید.

🔷اگر سهم شما وارد فاز اصلاحی شد و شما آن را با زیان ۵۰ درصد بفروشید برای رسیدن به سرمایه اولیه خود و جبران ضرر باید در سهم دیگری که خریداری میکنید ۱۰۰ درصد سود کسب کنید.

🔷اگر سهم شما وارد فاز اصلاحی شد و شما آن را با زیان ۵۵ درصد بفروشید برای رسیدن به سرمایه اولیه خود و جبران ضرر باید در سهم دیگری که خریداری میکنید ۱۲۲.۲ درصد سود کسب کنید.

🔷اگر سهم شما وارد فاز اصلاحی شد و شما آن را با زیان ۶۰ درصد بفروشید برای رسیدن به سرمایه اولیه خود و جبران ضرر باید در سهم دیگری که خریداری میکنید ۱۵۰ درصد سود کسب کنید.

🔷اگر سهم شما وارد فاز اصلاحی شد و شما آن را با زیان ۶۵ درصد بفروشید برای رسیدن نحوه جبران ضرر در بورس به سرمایه اولیه خود و جبران ضرر باید در سهم دیگری که خریداری میکنید ۱۸۵.۷ درصد سود کسب کنید.

🔷اگر سهم شما وارد فاز اصلاحی شد و شما آن را با زیان ۷۰ درصد بفروشید برای رسیدن به سرمایه اولیه خود و جبران ضرر باید در سهم دیگری که خریداری میکنید ۲۳۳.۳ درصد سود کسب کنید.

🔷اگر سهم شما وارد فاز اصلاحی شد و شما آن را با زیان ۷۵ درصد بفروشید برای رسیدن به سرمایه اولیه خود و جبران ضرر باید در سهم دیگری که خریداری میکنید ۳۰۰ درصد سود کسب کنید.

🔷اگر سهم شما وارد فاز اصلاحی شد و شما آن را با زیان ۸۰ درصد بفروشید برای رسیدن به سرمایه اولیه خود و جبران ضرر باید در سهم دیگری که خریداری میکنید ۴۰۰ درصد سود کسب کنید.

🔷اگر سهم شما وارد فاز اصلاحی شد و شما آن را با زیان ۸۵ درصد بفروشید برای رسیدن به سرمایه اولیه خود و جبران ضرر باید در سهم دیگری که خریداری میکنید ۵۶۶.۶ درصد سود کسب کنید.

🔷اگر سهم شما وارد فاز اصلاحی شد و شما آن را با زیان ۹۰ درصد بفروشید برای رسیدن به سرمایه اولیه خود و جبران ضرر باید در سهم دیگری که خریداری میکنید ۹۰۰ درصد سود کسب کنید.

🔷اگر سهم شما وارد فاز اصلاحی شد و شما آن را با زیان ۹۵ درصد بفروشید برای رسیدن به سرمایه اولیه خود و جبران ضرر باید در سهم دیگری که خریداری میکنید ۱۹۰۰ درصد سود کسب کنید.

فرمول‌های محاسبه‌ی درصد کسب سود برای جبران ضرر (زیان) سرمایه

فرمول‌های محاسبه‌ی درصد کسب سود برای جبران ضرر (زیان) سرمایه به شرح زیر می باشد:

[(B – A) ÷ A] × ۱۰۰ = n

A = عدد فعلی
B = عدد قبلی
n = درصد کسب سود برای جبران ضرر

[[۱ ÷ (۱ – (N ÷ ۱۰۰))] – ۱] × ۱۰۰ = n

N = درصد ضرر
n = درصد کسب سود برای جبران ضرر

مثال: قیمت خرید سهمی (قیمت قبلی) ۸۰۰۰ بوده است. در صورتی که با ۲۰ درصد ضرر، قیمت فعلی این سهم ۶۴۰۰ ریال باشد، چند درصد باید سود کسب کنیم تا این زیان جبران شود؟

[(۸۰۰۰ – ۶۴۰۰) ÷ ۶۴۰۰] × ۱۰۰ = ۲۵

[[۱ نحوه جبران ضرر در بورس ÷ (۱ – (۲۰ ÷ ۱۰۰))] – ۱] × ۱۰۰ = ۲۵

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

 • Pina & Associates Insurance
 • Payment at Contingency
 • Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

نحوه جبران ضرر در بورس

درج آگهی استخدام | تبلیغات اینترنتی کاریابی | ثبت آگهی استخدام

درج آگهی استخدام | تبلیغات اینترنتی کاریابی | ثبت آگهی استخدام

تبلیغات اینترنتی املاک| درج آگهی فروش مسکن | سایت آگهی رایگان املاک

تبلیغات اینترنتی املاک| درج آگهی فروش مسکن | سایت آگهی رایگان املاک

درج آگهی خودرو | ثبت آگهی خدمات حمل و نقل | تبلیغات اینترنتی وسایل نقلیه

درج آگهی خودرو | ثبت آگهی خدمات حمل و نقل | تبلیغات اینترنتی وسایل نقلیه

تبلیغات خدمات پزشکی | تبلیغات اینترنتی پزشکی و سلامت| آگهی خدمات درمانی

تبلیغات خدمات پزشکی | تبلیغات اینترنتی پزشکی و سلامت| آگهی خدمات درمانی

 • قوانین درج آگهی
 • فرم ثبت شکایات در سایت
 • راهنمای سایت
 • تماس با ما

آموزش نحوه جبران ضرر در بورس

 آموزش نحوه جبران ضرر در بورس

توضیحات کامل آگهی

اگر به دنبال یک شغل مناسب با درآمد بالا هستید!
اگر به دنبال یک شغل دوم هستید که در کنار شغل اول خود به آن بپردازید!
اگر سرمایه زیادی ندارید و دوست دارید صاحب شغل و کسب و کار خود باشید!

فیلم آموزشی نحوه کسب درآمد در اینترنت را در سایت سویگل مشاهده کنید تا خیلی زود به یک شغل مناسب برسید و کارفرمای خود باشید.

دوره نحوه جبران ضرر در بورس آموزش تجارت الکترونیک و کسب درآمد در اینترنت با معرفی چهار شغل اینترنتی شامل:
1- فروشگاه اینترنتی
2- آموزش مجازی
3- اشتغال در سایتهای واسپاری
4- معامله گری در بورس اوراق بهادار

آشنایی با بورس اوراق بهادار و نحوه خرید و فروش سهام شرکتها و کارخانجات به همراه تحلیل تکنیکال و آموزش روانشناسی بازار و نحوه مدیریت سبد بورس

اگر قبلا در بورس فعالیت داشته اید و نتوانسته اید از سودهای کلان آن بهره مند شوید،
اگر هیجانات بورس باعث شده است شما نتوانید معاملات خود را به خوبی مدیریت کنید،
اگر مدیریت احساسات خود را در تلاطم بورس از دست داده اید و دچار زیان شده اید،
اگر هر سهمی را که می خرید از فردا قیمت آن پایین می آید،
اگر در یافتن سهام خوب با سوددهی مناسب مشکل دارید،
کافی است فیلمهای آموزشی بورس را در سایت سویگل مشاهده کنید و بر همه این مشکلات غلبه کنید

جزییات طرح برای جبران ضرر سهامداران خرد بورس/ سود 25 درصدی برای کسانی که تا اردیبهشت 1401 پرتفوی خود را حفظ کنند

محمدعلی دهقان دهنوی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: طرحی را به اجرا رساندیم مبنی بر اینکه کسانی که تا اردیبهشت 1401 پرتفوی خود را حفظ کنند، می‌توانند از تضمین سود 25 درصدی استفاده کنند.

جزییات طرح برای جبران ضرر سهامداران خرد بورس/ سود 25 درصدی برای کسانی که تا اردیبهشت 1401 پرتفوی خود را حفظ کنند

جی پلاس؛ رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: اینکه افرادی سهامی را بالاتر از ارزش واقعی آن خریداری کردند یک ناراحتی ایجاد می‌کند و اینکه مجبور شوند همان سهام را کمتر از قیمت واقعی آن به فروش برسانند ناراحتی مضاعفی را به ویژه برای سهامداران خرد موجب می‌شود. بنابراین طرحی را به اجرا رساندیم مبنی بر اینکه کسانی که تا اردیبهشت ۱۴۰۱ پرتفوی خود را حفظ کنند، می‌توانند از تضمین سود ۲۵ درصدی استفاده کنند.

محمدعلی دهقان دهنوی با اشاره به طرح حمایتی سازمان برای سهامداران خرد گفت: برای اینکه آرامش خاطری برای سهامداران خرد ایجاد کنیم، طرحی حمایتی را اسفند ماه سال گذشته به مرحله اجرا رساندیم.

وی افزود : اینکه افرادی سهامی را بالاتر از ارزش واقعی آن خریداری کردند یک ناراحتی ایجاد می‌کند و اینکه مجبور شوند همان سهام را کمتر از قیمت واقعی آن به فروش برسانند ناراحتی مضاعفی را به ویژه برای سهامداران خرد موجب می‌شود. بنابراین طرحی را به اجرا رساندیم مبنی بر اینکه کسانی که تا اردیبهشت 1401 پرتفوی خود را حفظ کنند، می‌توانند از تضمین سود 25 درصدی استفاده کنند.

رییس سازمان بورس در پاسخ به منتقدانی که معتقدند این طرح شبیه به سود بانکی برای سپرده گذاران است، اظهار داشت: این دیدگاه تحلیل اشتباهی است؛ چراکه در حال حاضر امکان اختیار فروش تبعی بر روی سهام وجود دارد و بسیاری از ناشران برای اینکه از سهام خود حمایت کنند اوراق اختیار فروش تبعی منتشر می‌کنند و اطلاعیه آن هم در کدال ثبت می‌شود.

دهقان دهنوی ادامه داد: ما این اوراق فروش بر سهام را به اوراق اختیار فروش بر روی پرتفو تبدیل و برای اینکه مفهوم آن برای سهامدار خرد پیچیده نباشد، این اقدام حمایتی را نوعی بیمه پرتفو معرفی کرده‌ایم. در واقع از ابزار متعارف اختیار فروش تبعی برای این منظور استفاده شده است.

کسانی که در عرضه اولیه شرکت کرده بودند سودهای بسیار خوبی هم داشتند

رییس سازمان بورس درباره عدم استقبال سهامداران از این طرح تا به امروز، گفت: کاهش استقبال از این طرح به این دلیل بوده که بسیاری از این افراد جزو خریداران عرضه اولیه‌ها هستند. به جز چند عرضه ‌اولیه، مابقی هیچ‌ کدام به کمتر از قیمت عرضه نرسیده‌اند. بنابراین کسانی که در عرضه اولیه شرکت کرده بودند و سودهای بسیار خوبی هم داشتند، عملا در حال حاضر در سود هستند و از سوی دیگر بسیاری از سهامداران این عرضه اولیه‌ها را با نگاه سرمایه گذاری بلندمدت خریداری کردند بنابراین این دست از سهامداران هم به سراغ این برنامه‌های حمایتی نمی‌روند. با این حال، این اقدام حمایتی از سوی سازمان بورس انجام شده و سهامدارانی که مایل بودند از آن استفاده کردند.

آیا نحوه جبران ضرر در بورس جبران ضرر مردم در بورس نزدیک است؟

آیا جبران ضرر مردم در بورس نزدیک است؟

ایسنا /صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله یا همان ETF ها یکی از دره‌های خطرناک بازار سرمایه بودند و اکنون به نظر می‌رسد سازمان بورس برنامه جدیدی برای نجات مردم از این دره در دست دارد.

سال ۱۳۹۹ و درحالی که شاخص کل بورس برای گذر از مرز دو میلیون واحد کمین کرده بود، وعده عرضه سه صندوق دولتی در قالب ETF از سوی دولتمردان داده و قرار شد صندوق نخست بانکی و بیمه ای، صندوق دوم پالایشی و صندوق سوم خودرویی و فلزی باشد. در واقع دولت بنا داشت باقیمانده سهم خود در برخی بانک‌ها، بیمه‌ها، پالایشگاه‌ها، شرکت‌های خودرویی و فولادی را در بازار عرضه و از این طریق سهام خود را به مردم واگذار کند. این صندوقها با ۲۰ تا ۳۰ درصد تخفیف به مردم واگذار شد و هر ایرانی دارای کد ملی می‌توانست خریدار آن‌ها باشد.

نکته جالب این بود که وزیر سابق اقتصاد در آن زمان بارها تاکید کرد که این صندوقها فرصت خوبی برای توزیع ثروت بین آحاد ایرانی است. همچنین اعلام کرد که با توجه به تخفیف ۲۰ درصدی این صندوق اگر فردی پنج میلیون تومان سهام پالایشی یکم بخرد، یک میلیون تومان تخفیف خواهد گرفت و در واقع به میزان یک میلیون تومان از ثروت بهره‌مند خواهد شد.

روزهای پر فراز و نشیب دو صندوق

در این راستا صندوق اول با نام دارا یکم در اوایل تابستان سال ۱۳۹۹ عرضه و در سوم تیرماه قابل معامله شد. در واقع وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق این واگذاری، به نمایندگی از دولت، باقیمانده سهام خود در بانک‌های ملت، تجارت و صادرات ایران و بیمه‌های البرز و اتکایی امین را واگذار کرد.

در پذیره نویسی صندوق دارایکم بیش از چهار میلیون نفر مشارکت کردند. صندوقی که هم راستا با روزهای صعودی بازار سرمایه، بازدهی چشمگیری داشت و تا ۲۰۰ درصد سود هم پیش رفت. سوددهی دارایکم به گونه ای بود که حتی با وجود سقوط چشمگیر شاخص کل بورس از دو میلیون واحد به کمتر از یک میلیون واحد، این صندوق همچنان در سود قرار داشت. اما عمر این سود طولانی نبود و سقوط های پی در پی بازار این صندوق را هم به ته چاه کشاند. البته ارزش این صندوق زیر سایه روزهای صعودی بازار در سال جدید نیز افزایش یافته و طبق آخرین آمار، هر واحد این صندوق بیش از ۱۲ هزار تومان قیمت دارد.

اما مسیر سوددهی پالایشی یکم از همان ابتدا کاملا از دارایکم جدا شد. پالایشی یکم باقی مانده سهام دولت در چهار پالایشگاه تهران، تبریز، اصفهان و بندرعباس بود که عرضه آن با اختلاف بین وزارت نفت و وزارت اقتصاد کلید خورد و بهانه ای برای ریزش بازار شد! این صندوق عرضه شد اما عرضه آن همزمان با ریزش بازار بود. هر واحد این صندوق نیز در روز عرضه ۱۰ هزار تومان قیمت داشت اما در روزهای ریزشی بازار به ۵۰۰۰ تومان، یعنی نصف قیمت روز عرضه نیز رسید. قیمت این صندوق در آخرین روز معاملات در هفته جاری به بیش از ۸۰۰۰ تومان رسید.

پیشنهاد سه گانه سازمان

وضعیت این صندوق ها ضربه محکم دیگری بود تا اعتماد سهامداران به بازار سرمایه را بیش از پیش خدشه‌دار کند. نکته ای که مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار هم به آن اشاره کرد و گفت: این صندوق‌ها آبروی دولت، بازار سرمایه و صندوقهای دیگر را برده‌اند! در همین راستا سازمان بورس و اوراق بهادار در اقدامی جدید راهکارهای سه‌گانه‌ای را در راستای نزدیک‌تر شدن صندوق‌های پالایش یکم و دارا یکم به ارزش ذاتی خود در هیئت مدیره جمع‌بندی و پیشنهاد کرده است.

براساس این پیشنهاد، اشخاص غیردولتی سهام‌دار این صندوق‌ها باید بتوانند در صندوق‌ها اعمال رأی کنند. پیش از این تنها دولت امکان تاثیرگذاری مستقیم در مجمع صندوقها را داشت و سایر سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی امکان مشارکت در تصمیم گیری این صندوق‌ها را نداشتند.

سازمان بورس در پیشنهادی دیگر مطرح کرد که این ETF ها به صندوق‌های فعال و بخشی تبدیل شوند؛ به این معنی که صندوق‌ها می‌توانند ترکیب سبد سهام را تغییر داده و بازارگردان نیز داشته باشند. این در حالی است که پیش از در سبد سهام صندوق پالایش یکم تنها چهار نماد شتران، شپنا، شبندر و شبریز و در سبد سهام صندوق دارایکم نمادهای وبملت، وبصادر، وتجارت، اتکام و البرز وجود داشت و با مدیریت غیرفعال (عدم امکان تغییر در تعداد سهام موجود و خرید و فروش نماد جدید) اداره می‌شد، اما با اجرای پیشنهاد حاضر امکان تغییر ترکیب سبد سهام و استفاده از پتانسیل بازارگردان نیز برای آنها فراهم خواهد شد.

امکان فروش واحدهای ممتاز این صندوق‌ها در یک مزایده و واگذاری آن به بخش خصوصی برای جذب نقدینگی بیشتر، یکی دیگر از پیشنهادهای مطرح شده در این خصوص است. این پیشنهاد نیز در راستای پیشنهاد اول بوده و امکان فروش واحدهای ممتاز را به منظور جذب منابع جدید و به کارگیری در اداره صندوق به منظور افزایش قدرت مانور سرمایه‌گذاری مطرح شده است.

البته این راهکارها برای اجرایی شدن در انتظار تصویب شورای عالی بورس است اما پیش‌بینی می‌شود با اجرایی شدن این پیشنهادها، صندوق‌های دارایکم و پالایش یکم به ۹۵ درصد از ارزش ذاتی خود برسند.

دراودان (Drawdown) چیست؟و روش های کنترل آن در فارکس

دراودان

تجارت فارکس چیزی جز خریدوفروش ارز برای کسب سود نیست و یکی از راه‌های کلیدی برای حفظ سرمایه، مدیریت آن در هنگام ضرر است. درواقع دراودان (drawdown) نشان‌دهنده میزان ضرری است که در فارکس متحمل می‌شوید که آن را به‌صورت درصد نمایش می‌دهند. یکی از مهم‌ترین نکاتی که باعث موفق شدن یک تریدر می‌شود مدیریت ضرر در بازار و کنترل احساسات در هنگام مواجه شدن با آن است.

پایبند بودن به استراتژی‌های معاملاتی یکی از اصول اولیه است که هر تریدری باید در هر زمان به آن توجه کند. امروز ما در این مقاله از آکادمی پارسیان بورس، برگزار کننده دوره آموزش فارکس در مشهد، به بررسی این موضوع که دراودان (drawdown) چیست؟ و حداکثر آن در فارکس به چه معناست؟ پس با ما تا انتها مقاله همراه باشید.

دراودان چیست؟

در این بخش قصد داریم راجع به این موضوع صحبت کنیم که ماهیت دراودان در فارکس چیست و چه کاربردی در این بازار دارد. هیچ یک از بازارهای مالی خالی از ریسک نیست و بازار فارکس نیز از این موضوع مستثنی نیست. هدف اصلی سرمایه‌گذاران کنترل ضررهای بازار برای رسیدن به سود است. هیچ شخصی در بازارهای مالی نمی‌تواند ادعا کند که تمامی معاملاتش به سود منتهی شده است. مفهوم دراودان در بازار فارکس نشان‌دهنده کاهش سرمایه است به زبان ساده میزان پولی که در بازار فارکس از دست داده‌اید را به درصد نشان می‌دهد.

دراودان

به عنوان مثال شما 1000 دلار وارد بازار می‌کنید و یا این که 1000 دلار سرمایه حاصل از سود و ضرر شماست که این میزان پول نقطه اوج سرمایه شما به‌حساب می‌آید. شما پس از معامله‌ای 50 دلار از دست می‌دهید و سرمایه شما به 900 دلار کاهش میابد. در نتیجه drawdown شما 5 درصد است چون به میزان 5 درصد ضرر کرده‌اید.

خطرات دراودان بالا

هر معامله‌ای با درصدی ریسک همراه است و همین میزان ریسک هیچ تریدری را از خطر ضرر و از دست دادن بخشی از سرمایه مبرا نمی‌کند. از این رو استراتژی معاملاتی است که شما را از خطرات دراودان بالا حفظ می‌کند. اما هرچقدر هم تریدر با تجربه‌ای باشید ممکن است تحت تأثیر شرایطی ضرر‌های زیادی تجربه کنید اما مهم حفظ آرامش بعد از آن است و انجام مراحل زیر است:

 • بررسی مجدد ریسکی که متحمل شده‌اید.
 • بررسی علت ریزش و ضرری که آن را پیش‌بینی نکرده بودید. علت آن ممکن است انتشار یک خبر ناگهانی باشد.
 • بررسی استراتژی مدیریت سرمایه برای کنترل میزان دراودان

انجام این مراحل و اندکی تفکر و عقب‌نشینی برای پیداکردن علت شکست به روحیه معاملاتی شما کمک شایانی می‌کند. اما در صورت نپذیرفتن شکست و انجام معاملات هیجانی و بیش از حد موجب زیر پا گذاشتن استراتژی‌های معاملاتی شده و ممکن است به شکست‌های جبران‌ناپذیری منتهی شود.

اهرم بیش از حد در دراودان‌های بالا

تأمین پول نقد ممکن است برای معامله‌گران فارکس کمی مشکل‌ساز باشد اما با کمک اهرم‌های فارکس می‌توانید پول خود را چندین برابر کنید. اما این ویژگی خوب یک طرف قضیه است. طرف دیگر قضیه خیلی بدتر است و باید در استفاده از اهرم‌های سنگین خیلی محتاط بود زیرا هرچه اهرم سنگین‌تر باشد ریسک آن هم بیشتر است و ممکن است در کسری از ثانیه کال مارجین شوید.

ارتباط کال مارجین و دراودان

البته بعضی از معامله‌گران بعد از شکست در معامله احساساتی شده و به فکر انتقام از بازار می‌افتند. در این حین سعی می‌کنند با استفاده اهرم بیش از حد در دراودان‌های بالا ضرر خود را جبران کنند. ولی همین کار ریسک معامله را زیاد می‌کند و در نهایت منجر به ضرر زیادی می‌شود. ضرر زیاد باعث هیجانی شدن تریدر شده و استفاده اهرم‌های سنگین راحت‌ترین راه برای جبران ضرر به نظر می‌آید که درواقع بدترین روش است.

روش هایی برای کنترل دراودان مناسب

فرقی نمی‌کند یک تریدر تازه‌کار باشید یا یک تریدر حرفه‌ای همه دراودان را تجربه می‌کنند. اما چیزی که مهم است یادگیری تکنیک برای کنترل آن است. توجه کنید که فارکس بازاری است که همیشه تجربه و دانش برای یادگیری در آن وجود دارد. پس از این شکست‌ها برای کسب و دانش استفاده کنید. برای پی بردن به این سؤال که تکنیک‌های دراودان در فارکس چیست با ما همراه باشید.

1- تکنیک حد ضرر

یکی از تکنیک‌های کارآمد تکنیک حد ضرر است به این صورت که شما باید در معامله درصدی ضرر مشخص کنید. اگر معامله به آن درصد رسید، بسته شود. حد ضرر دو درصد برای معاملات فارکس خیلی منطقی به نظر می‌آید. اما برخی تریدرهایی که طمع برگشت دارند و حد ضرر را پایین‌تر مثلاً پنج درصد را انتخاب کنند. در نگاه اول به نظر ضرر زیادی متحمل نمی‌شوند چون پنج درصد با دو درصد تفاوت زیادی ندارد. اما اگر تریدر چندین ضرر متوالی داشته باشد این تفاوت خودش را نشان می‌دهد.

دراودان چیست؟

مثلاً اگر پنج معامله پشت سر هم را با ضررهای دو درصد و پنج درصد ببندید؛ در مجموع دراودان شما به ترتیب 10 درصد و 24 درصد خواهد شد. همان‌طور که مشاهده کردید در تعداد معاملات بالا حد ضرر زیاد موجب ضرر خیلی بیشتری می‌شود و سربه‌سر شدن ضرر بیشتر تلاش زیادتری می‌طلبد به صورتی که برای جبران آن‌ها باید به ترتیب 11 و 30 درصد سود کنید.

2- قراردادن یک استاپلاس بر روی کل اکانت:

شما می‌توانید بر روی حساب معاملاتی خود یک استاپلاس کلی قرار دهید که در صورت ضرر معین مثلاً یک ضرر 30 درصدی بر روی کل معاملات شما تمامی معاملات بسته شود. این کار نیز باعث جلوگیری از، از بین رفتن پول زیادی می‌شود. مثلاً اگر کل حساب شما 1000 دلار باشد با یک ضرر 300 دلاری کل حساب شما نقد می‌شود. این نیز یکی از روش‌های مؤثر برای جلوگیری از دراودان‌های سنگین است.

دراودان چیست؟

3- کناره‌گیری موقتی در صورت ضرر زیاد

پس از تجربه یک ضرر زیاد اولین موضوع پذیرش اشتباه است و این که مسئولیت تصمیم‌های معاملاتی شما بر عهده خودتان است. کسب تجربه از اشتباهات موجب پیشرفت در معاملات و استراتژی‌هایتان می‎‌شود. پس از آن بهتر است از بازار کمی فاصله گرفت زیرا از دست دادن پول زیاد موجب ایجاد هیجان در ترید می‌شود که این موضوع اصلاً خوب نیست. وقفه 1 تا 2 هفته‌ای موجب کنترل احساسات و هیجان در حین معامله می‌شود و از این که خارج از استراتژی معاملاتی خود عمل کنیم جلوگیری می‌کند.

نتیجه‌گیری

نکاتی که در این مقاله از مقالات آموزش فارکس در بلاگ پارسیان بورس گفته شد را بسیار جدی بگیرید و به استراتژی معاملاتی خود پایبند بمانید. تعیین حد ضرر برای معاملات بسیار ضروری است. اگر معامله‌ای حد ضرر را شکست در آن زمان باید به استراتژی معاملاتی خود عمل کرده و آن را بفروشید. احساساتی عمل کردن در این زمان به ضرر شما خواهد بود.

نگهداری یک معامله به امید بازگشت یک حرکت احساسی است و احتمال این که دراودان شما خیلی شدیدتر شود زیاد است. در نهایت در صورت ضرر زیاد از بازار عقب‌نشینی کرده و به هیچ عنوان هیجانی عمل نکنید.

در پایان شما همراهان عزیز می توانید برای درک بهتر دراودان چیست و چه کاربردی در فارکس دارد، ویدیوی زیر که استاد عزیز آکادمی پارسیان بورس، جناب مهندس علی پهلوانلو برای شما تهیه کردند را ببینید و با مفهوم تخصصی ترین پارامتر معامله گری Drawdown بیشتر آشنا شوید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.